089-2020 - page 2

2
Thời sự -
ThứNăm23-4-2020
THUNGUYỆT
C
hiều 22-4, Thủ tướng
chủ trì cuộc họp Thường
trực Chính phủ về phòng,
chống dịch COVID-19.
Thủ tướng đồng ý là một
số địa phương của TPHà Nội
như huyện Thường Tín, Mê
Linh và một số nơi có những
ca nhiễmmà chưa đủ 14 ngày
là có nguy cơ cao. Các địa
phương TP.HCM, Bắc Ninh,
một số huyện của Hà Giang là
nhóm có nguy cơ. Nhómnguy
cơ thấp gồm các địa phương
còn lại và yêu cầu có các biện
pháp phòng, chống dịch.
Sống chung với dịch
trong trạng thái bình
thường mới
Theo Thủ tướng, chúng ta
phải chấp nhận tình trạng sống
trong trạng thái có dịch.
Trong ba tháng qua, Việt
Nam kiên trì áp dụng nhiều
biện pháp rất mạnh, cách ly
xã hội kịp thời nên sáu ngày
qua không phát hiện trường
hợp nào bị nhiễm, TP.HCM
là 19 ngày.
COVID-19 đang là nguy cơ
toàn cầu vàViệt Namcần thích
nghi, kiểm soát, phải tiếp tục
ngăn chặn quyết liệt, không
để dịch xâm nhập trở lại bằng
việc ngăn chặn từ bên ngoài,
dập dịch từ bên trong, chữa
trị tích cực những ca nhiễm.
Tiếp tục thực hiện cách ly tất
cả người nhập cảnh vào nước
ta và người bị nhiễm, người có
nguy cơ cao và chưa tiếp nhận
khách du lịch từ bên ngoài vào.
Đến nay vẫn chưa có vaccine
và thuốc đặc trị có hiệu quả với
COVID-19 nên phải xác định
trạng thái bình thường mới.
Theo đó, việc đeo khẩu
HàNội làđịaphươngcónguy
cơnhưngmột sốđịaphươngcủa
Hà Nội lại có nguy cơ cao như
huyệnThườngTín,Mê Linh và
một số nơi có những ca nhiễm
mà chưa đủ 14 ngày thì cần áp
dụng nghiêm Chỉ thị 16, còn
những nơi khác của Hà Nội là
có nguy cơ. Chủ tịchUBNDTP
HàNội quyết định để thực hiện
việc phòng, chống dịch đối với
những địa phương trên.
CácđịaphươngnhưTP.HCM,
các vùng khác củaHàNội, tỉnh
Bắc Ninh, một vài huyện của
Hà Giang được đặt vào nhóm
có nguy cơ để theo dõi, kiểm
soát nhưng tạo điều kiện cho
sản xuất, kinh doanh hoạt động.
Nhữngnơi nàyphải đề cao cảnh
giác, có các biện pháp cụ thể
trongphòng, chốngCOVID-19.
Những nơi có nguy cơ và
nguy cơ cao, chủ tịch UBND
các tỉnh, thành phố theo thẩm
quyền có trách nhiệm quyết
định việc tạo điều kiện cho lưu
thông hàng hóa và sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ nhưng
vẫn phải bảo đảm các biện
pháp phòng, chống dịch phù
hợp. Chủ tịch các tỉnh, thành
này căn cứ vào chỉ thị của Thủ
tướng, các quy định của Bộ Y
tế, hướng dẫn chi tiết tại địa
phương và kiểm tra, giám sát
việc thực hiện của người dân,
tổ chức, doanh nghiệp trên
địa bàn đó.
Chủ tịch tỉnh, thành phố
quyết định cụ thể việc mở cửa
hàng, cửa hiệu, các dịch vụ.
BộYtế có tráchnhiệmhướng
dẫn cụ thể việc phòng, chống
dịch và tăng cường kiểm tra,
giám sát, hỗ trợ về y tế đối
với các bệnh viện, cơ sở y
tế, các khu công nghiệp, khu
dân cư, nhất là vùng dễ lây
lan dịch bệnh.
Các cơ quan, địa phương tiếp
tục đẩy mạnh tuyên truyền,
hướng dẫn cộng đồng nhận
thức để có biện pháp chủ động,
điều chỉnh lối sống, sinh hoạt
phù hợp trong bối cảnh còn
xảy ra dịch bệnh.
Đặc biệt, phổ cập cho người
dân, hướng dẫn chi tiết, đặc
biệt là cách xử lý khi xuất hiện
ca dương tính với COVID-19
trong quá trình khôi phục hoạt
động sản xuất, kinh doanh, sinh
hoạt của cộng đồng.
Các địa phương
nghiên cứu bộ quy tắc
của TP.HCM
Thủ tướng tiếp tục yêu cầu
việc phòng, chống dịch là trách
nhiệm của toàn dân, toàn xã
hội, của mọi tổ chức, cá nhân.
“Tôi hoan nghênh TP.HCM
có bộ quy tắc trên các loại hình
sản xuất, kinh doanh, trường
học. Các địa phương khác cần
nghiên cứu, nhất là đơn vị,
doanh nghiệp, cửa hàng có
nhiều lao động, nhiều người
sinh hoạt. Không được để môi
trường dễ lây nhiễm. Những
nơi kinh doanh dịch vụ dễ lây
nhiễm càng phải có quy tắc
chặt chẽ trong phòng, chống
dịch” - Thủ tướng nói.
Thủ tướng đồng ý với ý kiến
của chủ tịch UBND TP.HCM
là sắp tới sẽ có hội nghị trực
tuyến toàn quốc đối với hàng
triệu doanh nghiệp trong cả
nước để truyền đạt tinh thần
đẩymạnh sản xuất, kinh doanh,
phòng dịch nhằm bảo vệ sức
khỏe cho người lao động.•
trang là bắt buộc ở nơi sinh
hoạt công cộng, cộng đồng;
thườngxuyên rửa tay sát khuẩn,
kể cả sát khuẩn các phương
tiện, công cụ. Quy định mức
tối thiểu khoảng cách giữa
người với người trong các hoạt
động thường xuyên, sản xuất,
kinh doanh, trong lớp học, nhà
hàng, tàu xe…
Cơ quan chức năng tiếp tục
khuyến cáo người dân hạn chế
ra ngoài nếu không có việc cần
thiết, hạn chế tập trung đông
người. “Các địa phương, nhất
là Hà Nội và TP.HCMcần chú
ý việc này” - Thủ tướng nói.
Một trạng thái mới nữa là
nếp sống văn minh, văn hóa,
tác phong làmviệcmới. Người
có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà,
không đến công sở, cơ quan,
đơn vị, trường học. Đặc biệt,
những đối tượng này cần liên
lạc ngay, làm theo hướng dẫn
của y tế, bác sĩ...
Chủ tịch các tỉnh, thành
quyết việc nới lỏng
Thủ tướng đồng ý với các
biện pháp nới lỏng cách ly xã
hội mà Ban chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19
đề xuất.
Cụthể,sẽcóbanhóm:Nguycơ
cao, cónguycơvànguycơ thấp.
Đối với những nơi
có nguy cơ và nguy
cơ cao, chủ tịch các
tỉnh, thành quyết
định theo thẩm
quyền các hoạt động
lưu thông hàng
hóa, sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ
nhưng phải bảo đảm
phòng, chống dịch.
COVID-19: Sống chung trong
trạng thái mới
Thủtướngđồngýgiảmnguycơvề
dịchchocácđịaphương, giaochủtịch
các tỉnh, thànhquyếtđịnhviệcnới
lỏngcáchoạtđộngkinhtế-xãhội...
• Cần Thơ:
Tối 22-4, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê
Quang Mạnh đã ký công văn gửi giám đốc sở, thủ trưởng
cơ quan, ban ngành TP, chủ tịch UBND quận, huyện về
việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19. Theo đó, chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu
các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, UBND quận, huyện và
nhân dân trên địa bàn TP tiếp tục thực hiện các biện pháp
theo quy định tại Chỉ thị 15 của Thủ tướng.
Cụ thể, người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần
thiết, đeo khẩu trang khi ra đường, giữ khoảng cách tối
thiểu khi giao tiếp… TP cũng tiếp tục dừng các hoạt động
văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí
Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ vào chiều 22-4. Ảnh: VGP
Thủtướngyêucầucácngành,cácđịaphương
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính
phủ,Thủ tướng, Banchỉ đạoquốcgia vềphòng,
chống dịch, không lơ là, chủ quan.
Các ngành công an, quân đội, địa phương...
phải đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt lưu ý
tình trạng đua xe, nhậu nhẹt đông người, thể
thao đông người.
Ở một số khu vực, tiếp tục dừng các lễ
hội, sự kiện đông người. Các cơ sở kinh
doanh vũ trường, karaoke, massage, tiệm
trang điểm, tiệm hoa, sở thú tiếp tục tạm
dừng hoạt động.
Các siêu thị, cửa hàng kinh doanh đông
người phải có cách ly…
Thủ tướng cũng đánh giá cao ngành giáo
dục đã thực hiện tốt việc phòng, chống dịch,
cho học sinh học qua mạng trong thời gian
qua, chủ động phương án tổ chức thi THPT,
tuyển sinh đại học. Thủ tướng lưu ý kỳ thi
THPT sắp tới phải đảm bảo chất lượng, an
toàn trong điều kiện có dịch bệnh.
Tiếp tục tạm dừng hoạt động vũ trường, karaoke...
Nhiềuđịa phương sẵn
Kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16
Sáng 22-4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 thống nhất đề xuất điều chỉnh phân
loại dịch theo hướng: Chỉ còn duy nhất Hà Nội là nguy
cơ cao, TP.HCM chuyển từ nguy cơ cao xuống nguy cơ,
ngang với Bắc Ninh, Hà Giang. Các tỉnh, thành còn lại
là nguy cơ thấp.
Ban chỉ đạo quốc gia kiến nghị tiếp tục áp dụng Chỉ
thị 16 thêm một tuần, đến hết ngày 30-4 với địa phương
nguy cơ cao. Đối với nhóm nguy cơ cao và nhóm nguy
cơ, cho phép chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định
theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ không thiết yếu, các loại hình kinh doanh
đường phố và theo tình hình thực tiễn tại địa phương
nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch.
Đối với nhóm nguy cơ thấp, các cửa hàng kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động
nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh cho người mua hàng, yêu cầu khách hàng phải
thực hiện giãn cách đúng quy định. Chủ cửa hàng phải
chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng, chống dịch
của cơ sở do mình quản lý.
TRỌNG PHÚ
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook