253-2019 - page 9

9
ĐÀOTRANG
S
áng 1-11, đoàn kiểm tra liên
ngành gồm chánh Thanh tra
Sở GTVT làm trưởng đoàn
và đại diện các sở, ngành, đại diện
UBND các quận, huyện đã tiến hành
kiểm tra các biện pháp đảm bảo an
toàn tại dự án xây dựng cầu Long
Kiểng, huyện Nhà Bè (TP.HCM).
Dự án này thuộc Ban quản lý dự
án (BQLDA) đầu tư xây dựng các
công trình giao thông TP.
Lập biên bản hành chính ở
công trình đầu tiên
Tại đây, Sở Công Thương đánh giá
cao sự hợp tác của đơn vị thi công,
chủ đầu tư, có nhiều cố gắng đảm
bảo an toàn lao động. Tuy nhiên, đơn
vị thi công vẫn còn một số vấn đề
cần khắc phục ngay như đường dây
điện kết nối với sà lan, khu vực thi
công không đảm bảo an toàn.
Về vấn đề này, đơn vị thi công
cho biết trước đó đơn vị đã gửi hồ
sơ xin di dời gói điện tới Sở GTVT,
Chia sẻ khó khăn với đơn vị thi công
Theo BQLDA các công trình giao thôngTP, qua hơnmột nămthi công cầu
Long Kiểng hiện công trình đã hoàn thành một số hạng mục. Tuy nhiên,
hiện đơn vị còn vướng về mặt bằng chưa thể thi công dẫn đến gói thầu
xây lắp không hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, do hạngmục đảmbảo
giao thông thủy thuộc gói xây lắp cầu chưa được phê duyệt nên chưa lập
thủ tục bổ sung khối lượng cho nhà thầu. Bên cạnh đó, kế hoạch lựa chọn
nhà thầu đối với hạng mục di dời lưới điện cũng chưa được phê duyệt nên
chưa thể di dời hạng mục này.
Theođó, BQLDAcác công trìnhgiao thông kiếnnghị huyệnNhà Bè chỉ đạo
ban bồi thường giải phóngmặt bằng giải quyết vấn đề bàn giaomặt bằng
của 12 hộ dân ở hai bên mố cầu (xã Nhơn Đức và Phước Kiển), chỉ đạo hội
đồng bồi thường sớmđiều chỉnh giá đất để tính bồi thường. Đồng thời kiến
nghị Sở GTVT xem xét, thẩm định, phê duyệt dự toán hạng mục đảm bảo
giao thông thủy và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục di dời lưới điện.
Đại diện UBND huyện Nhà Bè cho biết hiện đã tiến hành thống kê xong
các hộ trong dự án, huyện đang phối hợp với UBND xã Phước Kiển, Nhơn
Đức để xác minh nguồn gốc nhà, đất các hộ dân bị ảnh hưởng.
tuy nhiên sở lại hướng dẫn chuyển
hồ sơ về Sở Công Thương nên chưa
thể di dời.
Đối với các biện pháp thi công,
thanh tra giao thông (TTGT) chỉ
ra một số thiếu sót của đơn vị thi
công như hàng rào biển báo phía
đường lộ còn ít, bảng thông tin bị
thiếu, không niêm yết giấy phép,
số điện thoại đường dây nóng của
TTGT, bản vẽ cắt ngang, diện tích bị
chiếm dụng… Đặc biệt, bảng công
bố thông tin công trình bị sai mẫu.
Ngay tại công trình, đoàn kiểm tra
yêu cầu đơn vị thi công khắc phục
ngay sự cố và tiến hành lập biên bản
hành chính đối với việc bảng công
bố thông tin bị sai mẫu.
Đồng thời đoàn cũng yêu cầu đơn
vị thi công phải quây hàng rào khu
vực thi công phía tiếp giáp với nhà
dân. Bởi đoàn thanh tra đánh giá việc
dùng sợi dây để rào lại sẽ không đảm
bảo an toàn, dễ xảy ra tai nạn. Sau khi
đoàn kiểm tra góp ý, đơn vị thi công
đã tiến hành khắc phục ngay.
Về phía Thanh tra Sở Xây dựng
thì cho rằng công nhân thi công chưa
có áo phao, bảo hộ khi làm việc trên
sông và yêu cầu công nhân tuân thủ
an toàn lao động.
Phạt tăng
nặng các
chủ đầu tư
tái phạm
Trước đó Giám
đốc Sở GTVT TP
Trần Quang Lâm
đã yêu cầu đoàn
kiểm tra các biện
pháp đảm bảo an toàn của 10 công
trình trọng điểm. Đặc biệt, rà soát
các bất cập về rào chắn thi công
công trình.
Cụ thể, Sở GTVT yêu cầu Thanh
tra sở có trách nhiệm tăng cường
tuần tra, xử lý vi phạm hành chính
tại các công trình. Sở cũng yêu cầu
áp dụng hình thức xử phạt tăng nặng
đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thi
công, tư vấn giám sát thường xuyên
để xảy ra sai phạm, tái phạm. Trong
suốt quá trình kiểm tra, đoàn sẽ tiến
hành rà soát, kiểm tra biện pháp thi
Đoàn kiểmtra
tại dự án
xây dựng cầu
Long Kiểng.
Ảnh:
ĐÀOTRANG
công, biện pháp
đảm bảo an toàn
giao thông, đảm
bảo vệ sinh môi
trường từng công
trình. Đặc biệt chú
trọng công trình
trọng điểm ở các
quận 1, 5, Bình
Thạnh...
Đợt kiểm tra này
sẽ kiểm tra biện pháp thi công, biện
pháp đảm bảo an toàn cho người,
máy, thiết bị trong quá trình thi
công. Đoàn kiểm tra cũng sẽ xử lý
nghiêm các công trình vi phạm quy
định về an toàn công trình.
Cũng trong quá trình kiểm tra, đoàn
kiểm tra liên ngành sẽ ghi nhận các ý
kiến, đề xuất, vướng mắc, khó khăn
trong việc chấp hành các quy định
pháp luật hiện hành. Từ đó có giải
pháp kiến nghị TP xem xét, quyết
định nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản lý chất lượng công trình.•
Đoàn kiểm tra sẽ tiến
hành rà soát, kiểm tra
biện pháp thi công, biện
pháp đảm bảo an toàn
giao thông... Đặc biệt
chú trọng công trình
trọng điểm ở các quận
1, 5, Bình Thạnh...
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về nhiệm vụ, giải
pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2019.
Theo đó, Chính phủ nhìn nhận kết quả giải ngân chín
tháng đầu năm 2019 chỉ đạt 45,17% kế hoạch Quốc hội
đề ra. Trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 18,8%,
thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (50,93%). Chính phủ cho
rằng tỉ lệ giải ngân thấp gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới
tăng trưởng kinh tế, tác động đến môi trường đầu tư, kinh
doanh và các hiệp định ký kết, huy động các nguồn vốn xã
hội khác để đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai chính sách
tài khóa, tiền tệ.
Theo đó, Chính phủ giao Bộ KH&ĐT phối hợp với các
bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan khẩn
trương rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về quản lý
đầu tư công. Trên cơ sở đó, khẩn trương trình Chính phủ
ban hành các nghị định và văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư
công. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính khẩn
trương điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm
quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung
ương năm 2019.
Cụ thể, dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải
ngân không hết số vốn được giao sang cho các dự án có
nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm
hiệu quả đầu tư trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan trung
ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ đồng ý ủy
quyền cho bộ trưởng Bộ KH&ĐT quyết định điều chỉnh
kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 đối với chương
trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các
nhà tài trợ nước ngoài trong nội bộ, cơ quan trung ương và
địa phương…
Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và địa
phương phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến
độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.
Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo
dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ năm 2019 của lãnh đạo bộ, cơ quan trung
ương và địa phương… Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng
lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng
tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ.
Đặc biệt, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan trung
ương và địa phương kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các
tổ chức, cá nhân, lãnh đạo,… cố tình cản trở, làm chậm
tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.
Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về
năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp,
gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong
quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.
VIẾT LONG
Hàng loạt sai sót ở dự án xây dựng
cầu Long Kiểng
10 công trình giao thông trọng điểmđược ban thanh tra liên ngành TP.HCMkiểm tra từ ngày 1-11.
Tiêu điểm
10 công trình trọng điểm
Tuyến kết nối từ đường Phạm
Văn Đồng đến nút giao thông Gò
Dưa - quốc lộ 1; gói thầu G dự án
xâydựnghệ thống cốngbao - dựán
cải thiện môi trường nước TP.HCM,
giai đoạn hai (tuyến đường Vân
Đồn, quận 4); gói thầu G xây dựng
hệ thống cống bao đường Võ Văn
Kiệt; nâng cấp đường Cao Lỗ; xây
dựng cầu LongKiểng; nâng cấp, mở
rộngđườngTôKý; sửa chữa và nâng
cấp đường tỉnh lộ 9; xây dựng hầm
chui tại nút giao thông An Sương;
xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy
(quận 2); xây dựng cầuThủThiêm2.
Chínhphủyêu cầu thayngay cánbộ chi phối vốnđầu tư công
Ngành giao thông hiện nay có 25 dự án đang thiếu vốn.
Ảnh: VIẾT LONG
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook