332-2016 - page 9

9
THỨ TƯ
7-12-2016
NGÂNNGA
Ô
ngNguyễnVănTo,xãMỹPhú
Đông, huyện Thoại Sơn, An
Giang gửi đơn tới báo
Pháp
Luật TP.HCM
phản ánh đã nhiều
năm nayUBND xãMỹ PhúĐông
không chịu trả tiền cho ông.
Thừanhận cónợnhưng…
không trả!
Ông To trình bày từ năm 2002
đến2003,UBNDxãMỹPhúĐông
đãkýhợpđồngvới ôngđể thi công
các công trình đê bao trên địa bàn
xã. Sau khi nghiệm thu, quyết toán
thì ủybancònnợônghơn170 triệu
đồng.Cũng trong thờigiannày, ông
Lê Văn Lâm có thực hiện một số
công trình trênđịabànxãvàủyban
xãđãchi thừachoôngLâmhơn175
triệu đồng.
Năm 2010, ông NguyễnVăn To
khởi kiệnUBND xãMỹPhúĐông
ra tòa,yêucầuủyban trảsố tiền trên.
Tháng3-2013,TANDhuyệnThoại
Sơn,AnGiangxử sơ thẩmđã tuyên
buộc UBND xãMỹ Phú Đông có
tráchnhiệm trảchoôngTohơn170
triệu đồng; buộc ông LêVăn Lâm
có trách nhiệm trả cho UBND xã
Mỹ PhúĐông hơn 175 triệu đồng.
Một sốngười liênquan trongvụ án
đãkhángcáonhưngTAND tỉnhAn
Giang xử phúc thẩm đã tuyên y án
sơ thẩm.
“Tháng10-2013,ChicụcThihành
án dân sự (THADS) huyện Thoại
Sơn đã ra quyết địnhTHA cho tôi.
Ấy vậy nhưng không hiểu lý do gì
mà suốt banămqua, cứmỗi lần tôi
ghé cơ quanTHAhọ lại bảo tôi về
rồi sẽ thi hành sớm thôi. Nhưng họ
cứ hứa hoài mà có thực hiện đâu!”
- ôngTo trình bày.
Trao đổi với PV báo
Pháp Luật
TP.HCM
vềvấnđềnày,ôngNguyễn
VănSong, PhóChủ tịchUBND xã
Mỹ PhúĐông, cho biết đơn vị này
vừacóvănbảngửi tớiUBNDhuyện
vàChicụcTHADShuyệnThoạiSơn
yêucầungănchặnsố tiềnmàủyban
xãđang thiếunợôngNguyễnVănTo.
“UBND xã chúng tôi không có
nguồn thu riêng mà hoàn toàn do
huyện trợ cấpnênkhông có tiềnđể
trả cho ôngTo. Thời điểm thi công
công trìnhhộôngPhanQuangTrạng
bịmấtbảycôngđất,ôngTovẫnchưa
bồihoànsố tiềnnàynênhiệngiờông
Trạngđangkhiếunạiởhuyện.Được
biết sắp tới ôngLâm sẽ trả tiền cho
ủy ban chúng tôi thì cơ quan THA
sẽ dùng số tiền này để trả cho ông
To. Nếu không đề nghị ngăn chặn
giữ lại số tiền này thì trong trường
hợp ông To không bồi thường cho
ông Trạng thì sao? Chúng tôi kiên
quyết không trả tiềnchoôngTo, trả
là sai đạo đức, trái lương tâm con
người” - ôngSongnói.
Ngoài ra, ông Song còn cho biết
chỉkhinàoUBNDhuyệnThoạiSơn
khôngđồngýngănchặn thìUBND
xãsẽ thựchiện.Cũng theoôngSong,
đểvụviệckéodài cũngmộtphầndo
ChicụcTHADShuyệnkhôngcương
quyết thu hồi tiền của ôngLâm.
Thi hành án không chấp
nhậnđềnghị củaủyban
Lý giải về việc chậmTHA, ông
LêVănHùng, Chi cục trưởngChi
cụcTHADShuyệnThoại Sơn, cho
biết:Chi cụcmời ôngLâmđến làm
việc thì ôngLâmcho rằng trongkết
luận thanh tra vào năm 2009 của
UBND huyệnThoại Sơn đã khẳng
địnhUBND xãMỹ PhúĐông còn
nợ Công ty Lợi Đồng khoảng 275
triệuđồng.Công tynàyđãủyquyền
cho ông Lâm nhận lại số tiền trên
nênôngLâmyêu cầuđược cấn trừ
số tiền này và xin tạm hoãn THA
vì ông ấy đang khởi kiện, chờ tòa
thụ lý.
Tháng 9-2016, Ban chỉ đạoTHA
huyệnThoại Sơn chỉ đạo tiến hành
THAđốivớiôngLêVănLâm,đồng
thời UBND xãMỹ PhúĐông phải
có nghĩa vụTHA cho ôngNguyễn
VănTo. “Vừaquachúng tôi đã tiến
hành xácminh điều kiện THA của
ôngLêVănLâm thì được biết ông
ấyđangđứng tênhơn3.700m
2
đất.
HiệnôngLâmđang làchủ thầubơm
nước ở tiểu vùng của xã Mỹ Phú
Đông,ôngấyđãđồngý tạmứng tiền
để trả choUBND xã. Từ đó chúng
tôi sẽdùngsố tiềnnàycủaủybanđể
trả chongười đượcTHA là ôngTo.
Trong tháng 12 này, nếu giải quyết
không xong, chúng tôi sẽ tiến hành
kê biên tài sản của ông Lâm. Còn
việcUBNDxãcóvănbảnxinngăn
chặn số tiền trảchoôngTo làkhông
hợp lý, chúng tôi không thể chấp
nhậnyêucầunày” -ôngHùngnói.■
Xãnợtiềndânnhưng
quyếtkhôngtrả!
UBNDxãnợtiềnthicôngcủachủthầu,tòađãcóphánquyếtbuộc
xãtrảnhưngxãkhôngtrả.
ÔngNguyễnVănTobêncôngtrìnhmàôngđãkýhợpđồngthicôngchoUBNDxã
MỹPhúĐông,huyệnThoạiSơn,AnGiang.Ảnh:N.NGA
Tòaánlêntiếngvụnữgiám
đốcthuêngườitruyềnHIV
ChánhánTANDtỉnhBàRịa-VũngTàuđềnghịchuyểnhồ
sơlêncấptỉnhxửvàcânnhắcviệcgiámđịnhlạibàĐàoThị
ThuThảo,ngườichủmưuvụán.
Chiều 6-12, trao đổi với PV báo
Pháp Luật TP.HCM
về vụ
án nữ giám đốc thuê người truyềnHIV cho con người tình, ông
NguyễnVănHiến, Chánh ánTAND tỉnhBàRịa-VũngTàu,
cho biết trong chiều cùng ngày, TAND tỉnh đã có văn bản gửi
TANDTPVũngTàu. Theo đó, TAND tỉnh đề nghị TANDTP
VũngTàu ra quyết định trả hồ sơ vụ án này choVKSNDTP
VũngTàu đểVKSNDTP chuyển choVKSND tỉnh truy tố các
bị cáo ra xét xử tại TAND tỉnh.
Theo ông Hiến, qua thông tin báo chí về vụ án, liên quan
đến việc xác định thẩm quyền xét xử, sau khi nghiên cứu
các quy định của BLHS, các văn bản quy phạm pháp luật và
hướng dẫn của TAND Tối cao về áp dụng các quy định có
lợi cho người phạm tội, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hai
ý kiến.
Thứ nhất, tòa căn cứMục 3Thông tư liên tịch số 02/2000/
TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA (hướngdẫn thi hành
Điều7BLHS1999),Mục 2Nghị quyết số32/1999/QH10 của
Quốc hội, hướngdẫn tại Công văn số 81/2002/TANDTCvề việc
giải đáp các vấn đề về nghiệpvụ. Theođó, việc so sánh tội (điều
luật) nặnghơn haynhẹ hơnphải so sánhbằng các điều luật tương
ứng quyđịnh trong hai BLHS chứkhôngphải bằng các khoản cụ
thể trong các điều luật tươngứng.
Do đó, so sánhĐiều 118BLHS 1999 vàĐiều 149BLHS
2015 đều quy định về tội cố ý truyềnHIV cho người khác thì
cả hai điều luật này đều cómức hình phạt cao nhất là tù chung
thân…Vì thế, hai điều luật (tội danh) nói trên là được giữ
nguyên, bằng nhau.
Ngoài ra, tại Công văn số 327/TANDTC-PC ngày 7-11-
2016 của TAND Tối cao về viện dẫn các điều khoản có lợi
cho người phạm tội của BLHS 2015 trong bản án, TAND
Tối cao hướng dẫn: “…Kể từ ngày 1-7-2016, khi xét
xử các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo
BLHS 1999, nếu có đủ căn cứ để xác định bị cáo có tội
nhưng thuộc trường hợp được áp dụng quy định có lợi của
BLHS 2015 thì trong phần “Xét thấy” của bản án, tòa án
phải phân tích, so sánh, làm rõ các điều khoản tương ứng
của hai bộ luật (BLHS 1999 và BLHS 2015); trong phần
“Quyết định” của bản án, tòa án viện dẫn điều khoản của
BLHS 1999, Nghị quyết số 144 của Quốc hội, khoản 3
Điều 7 và điều khoản có lợi cho người phạm tội của BLHS
2015 làm căn cứ để quyết định trách nhiệm hình sự đối
với người phạm tội”.
Theo hướng dẫn nêu trên thì các tình tiết phạm tội có tổ chức
và phạm tội đối với người dưới 18 tuổi được quy định tại khoản
2Điều 149BLHS 2015 có khung hình phạt tù 7-15 năm là có
lợi cho người phạm tội, so với khoản 2Điều 118BLHS 1999 có
khung hình phạt tù 10- 20 năm hoặc tù chung thân.
Quy định có
lợi này sẽ được xem xét viện dẫn, áp dụng để quyết định hình
phạt chứ không phải là căn cứ để xác định thẩm quyền xét xử
của cấp tòa án.
Thứ hai, đây là vụ án có tính chất phức tạp, rất nghiêm
trọng. Sau khi báo chí đăng tải, dư luận đã đặc biệt quan
tâm, đòi hỏi phải làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan như xác
định thẩm quyền xét xử, giám định lại kết luận giám định
pháp y tâm thần…
“Nếu tiếp nhận hồ sơvụ án, TAND tỉnh sẽ nghiên cứu hồ sơ,
xemxét có haykhông việc trưng cầu giámđịnh lại kết luậngiám
định phápy tâm thần đối với trường hợpbàĐàoThị ThuThảo” -
ôngHiến trao đổi thêm.
HUYPHONG
ÔngNguyễnVănSong,PhóChủ
tịchUBNDxãMỹPhúĐông,
huyệnThoạiSơn,AnGiang,nói:
“Chúngtôikiênquyếtkhôngtrả
tiềnchoôngTo,trả làsaiđạo
đức,trái lươngtâmconngười.”
(PL)-Ngày 6-12, TANDCấp cao tại TP.HCM đã tuyên
hủy ánđể điều tra, xét xử lại vụbị cáoĐặngThanhTuấn
(sinh năm 1999, ngụhuyệnDươngMinhChâu, TâyNinh)
hiếp dâm trẻ em. HĐXX phúc thẩm nhấnmạnh cần phải
giám định xương nhằm xác định tuổi chính xác của nạn
nhânmới đủ cơ sở xử lýbị cáo.
Đáng lưuý, HĐXX cấpphúc thẩm nhận thấy cầnphải
điều tra ai là thủphạm quan hệ vớimẹ nạnnhân, sinh ra
nạnnhânN., khi ngườimẹ chỉmới 14 tuổi.
Trước đó, xử sơ thẩm, bị cáoTuấnbị TAND tỉnhTây
Ninh tuyên phạt támnăm tù.
Tại phiênxử phúc thẩm, công tố viên cho rằng chứng
cứvụ án đủ cơ sở kết tội bị cáo phạm tội.Việc gia đình bị
cáoyêu cầu giám định xương để xác định tuổi nạn nhân
là không có cơ sở. TừđóVKS đề nghị HĐXX tuyên giữ
nguyên bản án sơ thẩm.
Còn luật sưcủabị cáoTuấncho rằngTuấn
khôngphạm tội vì nạnnhânN. trên13 tuổi.
Nạnnhâncó tới hai giấykhai sinhghi năm
sinhbất nhất. Saukhi sinh, ngườimẹđãgiao
cháuchoôngngoại nuôi.Ôngngoại lại giao
chomột người khácnuôi vàngười nàyđã
làmgiấykhai sinh (ghi sinhnăm2004). Sau
đómẹ ruột lại đưavềnhànuôi và làm lại
giấykhai sinh (ghi sinhnăm2002).Mẹnạnnhân lúc sinhnạn
nhânchỉmới 14 tuổi (mẹnạnnhân sinhnăm1989)…
Từđó, luật sưđề nghị cầnphải giámđịnhxươngmới
đảmbảo tính chínhxác tuổi của nạnnhân.
Theo hồ sơ, Tuấn quen với emN. và
cả hai đã có quan hệ với nhau. Gia đình
emN. phát hiện sự việc và tố cáo với cơ
quan chức năng. Tháng 11-2015, Tuấn bị
bắt giam.
HOÀNGYẾN
Hủyánđểxácđịnh lại tuổi củanạnnhân
BịcáoĐặngThanhTuấn.Ảnh:HY
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook