122-2020 - page 9

9
Tiêu điểm
VIẾTLONG
“C
ông tác triển khai hệ
thống thu phí dịch
vụ sử dụng đường bộ
điện tử theo hình thức tự động
không dừng (ETC) được Bộ
GTVT triển khai hết sức quyết
liệt.Tuynhiên, donhiềunguyên
nhânnêndựán chưa hoàn thành
được trong năm2020 nhưmục
tiêu đề ra”.
Trao đổi với PV về hệ thống
ETC hôm 2-6, Thứ trưởng Bộ
GTVT Lê Đình Thọ cho biết
như trên.
Phải sửa đổi, bổ sung
nhiều quy định
.
Phóng viên
:
Ông có thể nêu
những nguyên nhân chính dẫn
đến khó khăn trong việc triển
khai dự án ETC?
+ Ông
Lê Đình Thọ
, Thứ
trưởng Bộ GTVT
(ảnh)
: Dự án
ETCđược
chialàmhai
giai đoạn.
Giai đoạn
1 (BOO1)
có tổng44
trạmthuphí
với26trạm
trên quốc lộ 1 và đườngHồChí
Minh (đoạn qua Tây Nguyên),
18 trạm trên các tuyến cao tốc
và các quốc lộ khác. Dự án này
doCông ty cổ phầnVETC triển
khai,đếnnayđãlắpđặt,vậnhành
40/44 trạm.
Bốntrạmchưathựchiệnthuộc
các tuyến cao tốc doTổngCông
tyĐầutưvàpháttriểnđườngcao
tốc Việt Nam (VEC) quản lý.
Nguyênnhân, dovướngmắc về
nguồn vốn đầu tư hệ thống thiết
bị tại trạm(dohiệpđịnhvayvốn
hết hạn). Cạnh đó, việc chuyển
VEC về Ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp đã
gây ảnh hưởng đến tiến độ triển
khai các dự án doVECquản lý.
Vì vậy, dự án không hoàn thành
trong năm 2019.
Giai đoạn 2 (BOO2) gồm 33
trạm.BộGTVTtổchứcđấuthầu
rộng rãi và lựa chọn liên danh
nhà đầu tư do Tập đoàn Công
nghiệp - Viễn thông Quân đội
(Viettel) đứng đầu.
BOO2 gặp khó khăn do theo
Quyết định 18/2018 của Thủ
tướng về tái cơ cấu Viettel thì
đơnvị nàykhông thành lậpđược
doanhnghiệpdựánvà liêndanh
cácnhàđầu tưchưa thốngnhất tỉ
lệ góp vốn. Sau nhiều buổi làm
việc, hiện nay liên danh nhà đầu
tư đã thống nhất xong tỉ lệ góp
vốn của Viettel.
Để đẩy
nhanh dự
án ETC, Bộ
GTVT đã
thành lập
tổ công
tác gồm
20 thành
viên do
Thứ trưởng
LêĐình
Thọ làmtổ
trưởng. Ảnh
minh họa:
V.LONG
Đểtránhlãngphíđầutưtạicác
trạm BOT, các nhà đầu tư có thể
chủ động lắp đặt thiết bị thu phí
tại trạm(Frontend) và kết nối với
trungtâmxửlýdữliệu(Backend)
dođơnvị cung cấpdịchvụquản
lý. Nhà đầu tư có thể tự đầu tư
để giảm chi phí hoặc thuê đơn
vị cung cấp dịch vụ. Trước đây,
việc lắp đặt toàn bộ hệ thống
hoàn toàn phụ thuộc vào đơn vị
cung cấp dịch vụ.
Đặcbiệt,haidựánthuphíkhông
dừngdohainhàcungcấpdịchvụ
đầu tư theo hai giai đoạn sẽ kết
nối,tíchhợpvớinhau.Ngườitham
gia giao thông có thể dùng một
ví điện tửđể thanh toáncác trạm
thuphímà cácđơnvị nàyđầu tư.
Bộ GTVT đã rà soát, kiểm điểm
Bộ trưởng BộGTVT NguyễnVănThể vừa thừa ủy quyền Chính
phủ báo cáo việc triển khai thu phí tự động không dừng. Trong
đó, Bộ GTVT đã rà soát, kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm tập
thể, cá nhân trong việc chậm tiến độ triển khai hệ thống ETC.
Cụ thể, về cá nhân, bộ trưởng Bộ GTVT và thứ trưởng phụ
trách kiểm điểm tự nhận hình thức nghiêm khắc phê bình, rút
kinh nghiệmvới vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện
hệ thống ETC.
Ngoài ra, 30 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị hữu quan có
bản kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm tiến độ.
Trong đó, chín cá nhân nhận hình thức rút kinh nghiệm. Sáu cá
nhân thuộc bốn đơn vị liên quan trực tiếp tới dự án nhận hình
thức phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm…
Phương thức trả phí
cho phép người dân
trả trước hoặc trả sau,
giống như trả tiền
điện thoại di động.
Lối ra chodự án thuphí
giao thôngkhôngdừng
Những vướngmắc liên quan đến việc chậm triển khai hệ thống thu phí
không dừng đến nay cơ bản đã được tháo gỡ.
Ngày 29-4-2020, Thủ tướng
điều chỉnh Quyết định 18, cho
phépViettel được đầu tưvào dự
án thu phí không dừng, đồng
thời giao Bộ Quốc phòng xem
xét, quyết định triển khai. Nếu
không vướng thì dự án ETC đã
hoàn thành đúng tiến độ.
.
Trong báo cáo gửi Ủy ban
Thường vụQuốc hội, BộGTVT
cho biết đã gặp khó khăn, bất
cập từ Quyết định 07 của Thủ
tướng, vậy bộ đã giải quyết vấn
đề này như thế nào?
+ Quyết định 07 yêu cầu nhà
đầutưBOTphảibàngiaotoànbộ
trạm. Trong khi trạmnày không
chỉ thu phí mà còn là trung tâm
điều hành dự án, thực hiện công
tácduy tu, bảo trì đường.Tài sản
trạmđược xác định trong dự án
BOTrồi,thậmchíđãđượcmang
đi thế chấp ngân hàng. Nếu phải
bàngiao trạmthuphí chođơnvị
khác quản lý thì khôngphùhợp.
Theo đó, Bộ GTVT đề xuất
cho phép nhà đầu tư dự ánBOT
và đơn vị cung cấp dịch vụ thu
phí tự động thỏa thuận về đơn
vị quản lý trạm thu phí thông
qua hợp đồng.
Trướcđâycóhai quanđiểmlà
trích phần trăm trên làn thu phí
không dừng và trên doanh thu
trạmBOT. Lần này, để các nhà
đầu tư thấy phù hợp, BộGTVT
đềxuất đơnvị cungcấphệ thống
thu phí không dừng được trích
phầntrămdựatrêndoanhthucủa
toàn trạmBOT, bởi hệ thống thu
phí là bộ phận không thể thiếu
được và đi theo vòng đời của dự
án.Mức doanh thu sẽ phụ thuộc
vào từng vị trí trạm.
TrongQuyếtđịnh07(sửađổi),
Bộ GTVT cũng đề xuất duy trì
một làn thu phí hỗn hợp ở mỗi
chiều lưu thông để cho các xe
chưa kịp dán thẻ hay nạp tiền
lưu thông. Đến khi các phương
tiện đủ điều kiện sẽ chuyển toàn
bộ làn sang thu phí không dừng.
Mỗi trạm BOT sẽ có
ít nhất một làn ETC
.
Trước đó, Hiệp hội Vận
tải ô tô Việt Nam đề nghị bộ
xem xét cho trả phí sau khi
qua trạm bởi doanh nghiệp có
nhiều đầu xe, nếu trả trước sẽ
gây khó khăn về nguồn tiền.
Bộ đã tiếp thu, điều chỉnh như
thế nào?
+ Hiện Bộ GTVT đề xuất
người tham gia giao thông sẽ
có ví điện tử để thanh toán
các phí giao thông. Người dân
nạp tiền vào ví này không mất
phí, tùy theo nhu cầu đi lại để
chuyển ít hay nhiều tiền vào
ví. Đặc biệt, phương thức trả
phí có thể cho phép người dân
trả trước hoặc trả sau, giống
như trả tiền điện thoại di động.
. Đến nay, Bộ GTVT đã trình
Chính phủ quyết định sửa đổi
Quyết định 07 chưa?
+ Chúng tôi đã trình Chính
phủQuyết định07 (sửađổi).Dự
kiến trong tháng 6, Thủ tướng
sẽ ban hành.
. Như vậy, những vướng mắc
của dự án cơ bản đã được tháo
gỡ. Thời gian nào Bộ GTVT sẽ
hoàn thành hệ thống ETC trên
cả nước, thưa ông?
+ Nếu Thủ tướng ban hành
Quyết định 07 thì cơ bản những
vướng mắc được tháo gỡ. Hiện
BộGTVTđangchỉ đạorất quyết
liệt,mỗi tuầnhọpmột lầnđểđẩy
nhanh dự án.
Dựkiến trong tháng6 sẽhoàn
thành việc đàm phán với tất cả
nhà đầu tư để lắp đặt hệ thống
ETCgiai đoạn 2. Trong tháng 6
và tháng7, chúng tôi sẽ tập trung
hoànthànhcáctrạmởcửangõthủ
đô nhưPhápVân - CầuGiẽ, Hà
Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc
Ninh. Đối với các dự án còn lại,
tối thiểu phải có một làn ETC.
. Xin cám ơn ông.
Hà Nội không cắt điện khi trời nóng
trên 36 độ C
Chiều 2-6, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà
Nội, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng
Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), đã thông tin
về việc cung ứng điện trên địa bàn TP mùa hè 2020.
Theo đó, lãnh đạo EVN Hà Nội khẳng định sẽ không
cắt điện khi nhiệt độ của Hà Nội cao từ 36 độ C trở lên.
“Chúng tôi đã quy định trong mùa hè, trừ các sự cố,
còn khi nhiệt độ trên 36 độ C thì toàn TP Hà Nội không
cắt điện. Nếu xảy ra sự cố thì phải xử lý xong trong hai
giờ đồng hồ. Nếu quá thời gian đó phải thông báo cho
khách hàng” - ông Dũng nói.
Trong những ngày nắng nóng vừa qua, sản lượng
điện cả nước có ngày lên tới 798,6 triệu kWh. Trong
đó riêng Hà Nội, ngày đỉnh điểm (21-5) là trên 85 triệu
kWh, chiếm khoảng 12% mức tiêu thụ điện cả nước. Tuy
nhiên, lưới điện thủ đô được thiết kế đảm bảo mức tiêu
thụ chiếm 15% toàn hệ thống nên vận hành vẫn an toàn,
ổn định.
Ông Dũng dự báo phụ tải điện năm 2020 trên địa bàn
Hà Nội được dự báo tăng cao, kết hợp nắng nóng kéo dài
có thể gây ra quá tải lưới điện cực đoan trong mùa hè.
Chuẩn bị cho tình huống này, EVN Hà Nội đã xây
dựng sẵn các kịch bản cung ứng điện mùa khô, mùa
hè nắng nóng tại từng đơn vị. DN này cũng thực hiện
nghiêm túc việc quản lý, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ
đường dây và trạm biến áp. DN cũng đồng thời đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành để
có thể kết hợp đồng thời việc thi công, thí nghiệm, sửa
chữa trong mỗi lần cắt điện, qua đó rút ngắn thời gian,
tình huống cắt điện.
TRỌNG PHÚ
TP.HCM kiến nghị cắt điện công trình
vi phạm xây dựng
Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản kiến nghị
Bộ Công Thương bổ sung các điều khoản về ngừng
cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi
phạm trật tự xây dựng vào hợp đồng mẫu mua bán
điện phục vụ mục đích sinh hoạt.
Đối với các trường hợp mua bán điện phục vụ mục
đích ngoài sinh hoạt, TP đề nghị Bộ Công Thương
chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung các
điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện vào hợp
đồng mua bán điện khi vi phạm trật tự xây dựng.
UBND TP đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu và
có ý kiến về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện đối
với các công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Theo UBND TP, TP.HCM ghi nhận số lượng vụ
việc vi phạm trật tự xây dựng do các sở, ban, ngành
và UBND các quận, huyện báo cáo đã có chiều
hướng giảm. Tuy nhiên, số lượng giảm chưa đáng kể
do chưa có quy định ngừng cung cấp dịch vụ điện
nếu công trình có vi phạm. Việc cắt điện công trình
vi phạm trật tự xây dựng được xem là một giải pháp
hỗ trợ để xử lý các công trình vi phạm trong thời
gian tới.
KIÊN CƯỜNG
Quận 3: Nhiều phường bị ngưng cấp
nước trong 5 ngày
Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), để
hoàn thiện mạng lưới cấp nước trên địa bàn quận 3
(TP.HCM), đơn vị sẽ thực hiện bít hủy ống nước tại
giao lộ Trần Quốc Toản - Huỳnh Tịnh Của (phường
8), giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Chính Thắng (phường
8); trước số 189 Võ Văn Tần (phường 5) và trước số 2
Nguyễn Thiện Thuật (phường 2).
Do đó, Sawaco thông báo đến khách hàng tại một số
phường trên địa bàn quận về việc sẽ tạm ngưng cung
cấp nước như sau:
Tại giao lộ Trần Quốc Toản - Huỳnh Tịnh Của sẽ
ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 2-6 đến 5 giờ
ngày 3-6.
Tại giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Chính Thắng sẽ tạm
ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 3-6 đến 5 giờ
ngày 4-6.
Tại địa chỉ trước số 189 Võ Văn Tần sẽ tạm ngưng
cung cấp nước từ 22 giờ ngày 4-6 đến 5 giờ ngày 5-6.
Tại địa chỉ trước số 2 Nguyễn Thiện Thuật sẽ tạm
ngưng cung cấp nước từ 22 giờ ngày 5-6 đến 5 giờ
ngày 6-6.
ĐÀO TRANG
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook