341 - page 8

8
THỨBẢY
19-12-2015
P
hap luat
“Nếukết luậncótội thì
thấpnhất làbảynămtù”
Saukhi tòa tuyênán, trênmạng xã
hộiđãxuấthiệnmộtsốýkiếnchorằng
mứcánbảynămtùđốivớiVõVănMinh
làquánặng.
Vềmặtpháp lý,traođổivới
PhápLuật
TP.HCM
, nhiềuchuyêngiachobiết: Bị
cáoMinhbị truy tố, xét xử theođiểm
a khoản 4Điều 135 BLHS vì cóhành
vi cưỡngđoạt 500 triệuđồngcủaTân
HiệpPhátvớimứcthấpnhấtcủakhung
hìnhphạt là12nămtù.TANDtỉnhTiền
GiangđãápdụngĐiều47BLHSđểxử
bị cáodưới khunghìnhphạt truy tố.
Điều47BLHSquyđịnhrấtrõ:“... tòaán
có thểquyếtđịnhmộthìnhphạtdưới
mức thấpnhất của khunghìnhphạt
màđiều luậtđãquyđịnhnhưngphải
trongkhunghìnhphạt liềnkềnhẹhơn
củađiều luật”.Ởđây, khunghìnhphạt
liềnkềnhẹhơncủađiều luật là từbảy
năm tùđến15năm tù (khoản3Điều
135BLHS) nênmức ánbảynăm tù là
mứcán thấpnhấtmàHĐXXcó thểáp
dụng đối với bị cáoMinh. Như vậy,
trongphiên tòa phúc thẩm sau này,
trừ khi HĐXXphúc thẩm tuyênbốbị
cáoMinh không phạm tội, cònmột
khi HĐXXphúc thẩm kết luậnbị cáo
có tội thìmứcáncủabị cáo sẽkhông
thể thấphơnbảynăm tù.
cáoMinh là nguy hiểm cho xã hội.
Lẽ ra khi phát hiện sản phẩm kém
chất lượng, bị cáo phải liên hệ với
cơquanbảovệquyền lợi củangười
tiêudùnghaycơquanchứcnăngđể
giải quyết. Nhưng vìmuốn có tiền,
bị cáođã sửdụng chai nước trênđể
yêucầuTânHiệpPhát chi tiền.Đặc
điểm của tội cưỡng đoạt tài sản là
người phạm tội phải có hành vi uy
hiếp, đedọagây thiệthạivềvật chất
và tinh thầncủangườikhác.Luậtquy
địnhdùngười phạm tội cónhận tài
sảnhay chưa nhưng làm chongười
bịhại sợhãimàđưa tiền làphạm tội.
Do đó hành vi của bị cáo đủ yếu tố
cấu thành tội phạm.
Cũng theoHĐXX,đâykhôngphải
làgiaodịchdânsựnhưhai luậtsưcủa
bị cáo trìnhbày.Bởinếu làgiaodịch
dân sự thì các bên phải thỏa thuận
hoàn toàn tựnguyện, khôngbênnào
bịépbuộc.NhưngbịcáoMinhđã liên
tụcđiện thoại choTânHiệpPhát và
ra điều kiện nếu không đưa tiền thì
sẽ rải tờ rơi, đưa thông tin đăng lên
báo,đàiđểcông tymấtuy tín.Lờiđề
nghị nêu trên của bị cáokhôngphải
là lời đề nghị giaokết hợpđồngmà
là lờiđedọa.Căncứvào
mục đích, động cơ của
hành vi thì tội phạm đã
hoàn thành.
Khôngphảixin
lỗicôngty
HĐXXcũngnhậnđịnh
đốivớidoanhnghiệp thì
uy tínvà thươnghiệu là
điều sống còn. PhíaTân
Hiệp Phát bị Minh ra
điều kiện vào thời điểm
giáp tết, lo sợ bị ảnh hưởng đến uy
tín thương hiệu củamình nên phải
tố giác tội phạm. Do vậy, vì sự ép
buộc ngoài ýmuốn, TânHiệpPhát
đã phải chọn cách giải quyết trên.
Hành vi của bị cáoMinh đã cố ý
xâmphạmđếnquyền sởhữu tài sản
hợp pháp của công ty, gâymất ổn
định xã hội, cần phải có hình phạt
nghiêmkhắc.Hànhvi phạm tội của
bịcáo làđặcbiệtnghiêm
trọngnêncầnphải xử lý
nghiêm.Các luậncứbào
chữacủacác luật sưbào
chữa tại tòa không hợp
lý, không đủ cơ sở nên
khôngđược chấpnhận.
TheoHĐXX,TânHiệp
Phátcho rằngmìnhđãbị
thiệt hại lớn và yêu cầu
bịcáoxin lỗinhưng thực
tếbị cáo chưa thựchiện
việcphát tán tờ rơi, cũng
chưa đưa thông tin lênbáo, đài nên
khôngphải xin lỗi.HĐXXxét thấy
bị cáochưacó tiềnán, tiền sự, chưa
gâyra thiệthạibởisố tiềnchiếmđoạt
đãđược thuhồi, trả lại choTânHiệp
Phát, phía công ty cũng có yêu cầu
xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo có
hoàn cảnh khó khăn nên cần xem
xét, giảmnhẹmột phầnhìnhphạt.
Đối với vật chứng là chai nước,
theokếtquảgiámđịnh thì chainước
đã bị mở nắp nên không đủ cơ sở
xác nhận đây có phải là chai nước
củaTânHiệp Phát hay không. Tuy
nhiên,HĐXXđềnghịquavụánnày,
TânHiệp Phát cũng cần phải lưu ý
hơnvềviệcđảmbảochất lượng sản
phẩm trong quá trình sản xuất.
Sau phiên tòa, đại diện gia đình
bị cáoMinh cho biết sẽ kháng cáo
bản án theo hướng bị cáo không
phạm tội.
T.TÙNG -H.NAM
C
hiều18-12,TAND tỉnhTiền
Giangđã tuyênphạtVõVăn
Minhbảynăm tùvề tộicưỡng
đoạt tài sản theokhoản4Điều135
BLHS. Mặc dù khung hình phạt
của điềukhoảnnày thấpnhất là 12
năm tùnhưng tòacho rằngbị cáocó
nhiều tình tiếtgiảmnhẹnênápdụng
Điều 47 BLHS để xử dưới khung.
Bên cạnh đó, HĐXX đã tuyên bị
cáoMinh không phải xin lỗi Công
tyTânHiệpPhát vì chưa thựchiện
việc gửi thông tinđăngbáo, đài và
phát tờ rơi như đã đe dọa.
Có épbuộc, đedọanhằm
lấy tiền
HĐXX nhận định: Bị cáoMinh
khai nhậnkhi lấychai nướcbáncho
kháchhàngđãphát hiệncócon ruồi
bên trong.Sauđó,bịcáođãđiện thoại
yêu cầuTânHiệpPhát chi 1 tỉ đồng
để đổi lấy chai nước và sự im lặng,
nếukhôngsẽgửi thông tinđăngbáo,
đài và phát tờ rơi về thông tin trên.
Nhưvậybị cáođã thựchiệnhànhvi
đedọađể tống tiềnkhi biết rõđây là
công ty lớncó thươnghiệu, cóuy tín
trên thị trường.Trongcác lầngặpgỡ,
phíaTânHiệpPhátđãgiải thíchquy
trình sảnxuất khépkín củamình thì
không thể có ruồi lọt vào và không
chủ trươnggiảiquyếtkhiếunạibằng
tiền nhưng bị cáo vẫn giữ nguyên ý
địnhđòi tiềnvàhạgiáxuốngcòn500
triệu đồng. Sau khi bị cáo nhận 500
triệuđồng thìbịcônganbắtquả tang
bằngbiệnphápnghiệpvụ.
HĐXX xét thấy hành vi của bị
Tranh luậnrấtcăngthẳng
Tuy chỉ cóhai luật sưbào chữa chobị cáovàmột luật sưbảovệ cho
TânHiệpPhátnhưngphần tranh luậnphiên tòanàyđãdiễn rakhácăng
thẳngvàchiếm thời giangầnmộtngày.
Các luật sưbào chữa cho rằng việc khởi tố và truy tốbị cáoMinhđã
cónhiềuvi phạm tố tụngnhư xácđịnh chưađúng tư cách thamgia tố
tụngcủanhiềungười,điều traviênkhôngkháchquan...Vềnộidung thì
đây chỉ làquanhệdân sự, vấnđề thương lượngmuabángiữahai bên,
chỉ khinàoxácđịnh rõbị cáo làngườibỏcon ruồi vàochainước thìmới
có tội...Tuynhiên,đạidiệnVKS tại tòakhẳngđịnhquá trìnhkhởi tố, truy
tốvàchuẩnbị xétxửđềuđúngquyđịnh.Dùchưa làm rõđượcaibỏcon
ruồi vào chai nước thì bị cáoMinh vẫnphạm tội. Bị cáo là người kinh
doanh hưởng lợi nên không có quyền thương lượngbồi thường với
doanhnghiệpnhưngười tiêudùng. Xuất phát từ lòng tham, bị cáođã
cố ý xâmphạm tài sản củadoanhnghiệp, gây tư tưởng không an tâm
chohoạtđộngkinhdoanhcủadoanhnghiệp...
Vụ“con
ruồi”:Võ
VănMinhbị
bảynămtù
Tòakếtluậnbịcáođãthựchiệnhànhviđedọađểtống
tiềnkhibiếtrõTânHiệpPhátlàcôngtylớncóthương
hiệu,cóuytín.
Tiêuđiểm
TheoHĐXX,đây
khôngphải làgiao
dịchdânsựbởinếu
làgiaodịchdânsự
thìcácbênphảithỏa
thuậnhoàntoàntự
nguyện,khôngbên
nàobịépbuộc.
Bị cáoVõVănMinhbịápgiảivề trại tạmgiamsauphiênxử.Ảnh:H.NAM
Chiều18-12, sauba ngàyxét xử, phiên tòa sơ thẩmvụ sập
giàn giáo xảy ra ở công trường dự án Formosa (Khu kinh tế
VũngÁng, thị xãKỳAnh,HàTĩnh) làm13người chết và29
người bị thươngmới xongphần xét hỏi.
Đại diệnVKSND tỉnhHà Tĩnh đã đọc bản luận tội và đề
nghị HĐXX phạt bị cáoKim JongWook (43 tuổi, quốc tịch
HànQuốc) từbanăm sáu tháng tùđếnbốnnăm sáu tháng tù,
bị cáoLee JaeMyeong (62 tuổi, quốc tịchHànQuốc) từ ba
năm tù đến bốn năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn
lao động theo khoản 3 Điều 227 BLHS. Cùng tội này, đại
diệnVKS cũng đề nghị phạt NguyễnAnhTuấn (27 tuổi) từ
ba năm tùđếnbốnnăm tù, NguyễnTháiĐức (30 tuổi) từ30
tháng tù đến 36 tháng tù.
Theođại diệnVKS, hànhvi phạm tội củabốnbị cáođãgây
ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gâymất mát quá lớn, mẹ
mất con, vợmất chồng, con thơmất cha... vàgây thiệt hại lớn
về vật chất. Các bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối cải, đã xin
lỗi và cùng công ty kịp thời hỗ trợ, bồi thường cho gia đình
có công nhân chết và những người bị
thương (tổng số tiền hỗ trợ, bồi thường
gần 10 tỉ đồng).
ĐạidiệnVKScũngchobiếtbịcáoKim
JongWook còn nhờmẹ hơn 70 tuổi từ
HànQuốc sangViệt Nam gặp gia đình
các nạn nhân để xin lỗi. Phía người bị
hại cũngxingiảmnhẹhìnhphạt chocác
bị cáo, trong đó cómột số người xin cho bị cáo được hưởng
án treo.Bên cạnhđó,Đại sứquánHànQuốc tạiViệtNamđã
hai lần gửi công hàm đề nghị xem xét trên cơ sở nhân đạo,
mốiquanhệhữunghị, tạođiềukiện tốtnhất, khoanhồngxem
xét phạtmức phạt thấp nhất cho các bị cáo. Đề nghị này đại
diệnVKS cho rằng là có căn cứ.
TheođạidiệnVKS, bị cáoKim làchỉhuy
trưởng công trường, là người đầu tiên chịu
trách nhiệm trong vụ án, còn bị cáoLee là
người thứ hai chịu trách nhiệm rồi đến các
bị cáoTuấn, Đức.
ĐẮCLAM
Bốnbị cáoTuấn,Lee,Kim,Đức
(từ trái
qua)
tạiphiên tòa.Ảnh:Đ.LAM
VỤSẬPGIÀNGIÁOLÀM13NGƯỜICHẾT
VKSđềnghịphạttùbốnbịcáo
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook