342 - page 9

CHỦNHẬT 20-12-2015
9
VĂNHÓA - GIẢI TRÍ
QUỲNHTRANG
C
hođến thời điểmhiện
tại, các chương trình
hài từng có mặt trên
sóng truyềnhìnhnăm
vừa qua vẫn lên kế
hoạch tiếp tục sản xuất và trong
năm nay rất nhiều chương trình
hài mới sẽ ra lò.
Nhàsảnxuất cuống
cuồngđổimới
Điểm qua các nhà sản xuất
chương trình cho các đài truyền
hình có lượng khán giả lớn nhất
của Việt Nam hiện nay là Đài
TruyềnhìnhViệtNam,ĐàiTruyền
hìnhTP.HCMvàĐàiTruyềnhình
Vĩnh Long thì hầu như nhà sản
xuất nào cũng có chương trình
hài. Jet Studio vẫn sản xuất bốn
chương trình hài:
Danh hài đất
Việt, Diêm Vương xử án, Cười
để ngẫm
Gặp nhau để cười
;
Đông Tây Promotion với các
chương trình:
Hội ngộ danh hài,
Ơn giời, cậu đây rồi!, Người bí
ẩn
; Điền QuânM&E với
Thách
thức danh hài
mùa ba; BHD tiếp
tục với
Chết cười, Cười là thua
;
KhangMedia tiếp tục
Cười xuyên
Việt
phiênbảnngười nổi tiếngvà
phiênbảnngười thường,Vietcom
Film vẫn sản xuất
Xả Xì Trét,
Thử thách người nổi tiếng, Kính
đa tròng
… Cùng đó, ít nhất ba
phiên bản chương trình hài mới
đã lên lịch sảnxuất vàphát sóng:
Đấu trường tiếu lâm
của nhà
sản xuất ĐiềnQuânM&E sẽ lên
sóng vào 5-3-2016 trênTHVL1;
Nghiêng ngả cười
với định dạng
gốc là
Make us laughing
nhà sản
xuất Cát TiênSa sẽ lên sóng vào
tháng 6-2016 trên kênh VTV3
Audition
(chưa có tên tiếng
Việt) của nhà sản xuất Vietcom
Film.Ngoài raKhangMedia còn
có chương trình
Quyền năng ảo
là sàn đấu của các nhóm hài, ca
hát và nhiều loại hìnhnghệ thuật
khác xuất thân từ mạng xã hội
trên kênhTHVL1.
Trong đó, Công ty Cát Tiên Sa
-một đơn vị sản xuất truyền hình
thực tế về ca hát, tài năng nhảy
Hộingộdanhhài
năm
naysẽchú trọngđưa
cải lươngvàocác tiểu
phẩmhài.
2016sẽ là
sâncủahài
Dự kiến trong năm2016, dù truyền hình sẽ có nhiều chương trình
định dạngmới nhưng hài vẫn sẽ là chủ đạo trong các chương trình
giải trí trên truyền hình.
múa, dù đã mua định dạng
Make
us laughing (Nghiêngngảcười) 
từ
Time Symphony (Anh) từ nhiều
năm trướcnhưng saunhiềucânđo
đong đếm thì mới quyết tâm sản
xuất. “Hàivẫn tồn tại,phát triểnvà
chưađếnnỗi thoái trào.Quan trọng
nhất lànộidung từngchương trình
hài, các diễn viên, ban giám khảo
tham gia… nhà sản xuất phải biết
cân đối để đảm bảo chương trình
thành công” - ôngNguyễnQuang
Minh,TổngGiámđốcCông tyCát
TiênSa, chia sẻ.
ÔngNguyễnThanhPhú, Giám
đốc Jet Studio, cũng khẳng định:
“Hài vẫn thu hút khán giả nhưng
phía nhà sản xuất phải tự áp lực
với từng chương trình của mình,
quamỗi một năm phải có những
cải tiến để tránh gây nhàm chán.
Như
DiêmVươngxửán
củachúng
tôi nămnay sẽ rút gọn lại cònbảy
tập (phát sóng từ 28-1-2016 trên
THVL1) và đổi chủđề theomùa,
như lầnnàychương trình sẽmang
chủ đề tết cho phù hợp ngày tết.
Còn với những chương trình dài
hạnnhư
Cười đểngẫm,Gặpnhau
để cười
(VTV9) chúng tôi phải
chọn lựa những kịch bản hoàn
toànmới”.
Nở rộ tìmkiếm
tài nănghài
Hay như lời ông Đỗ Văn Bửu
Điền, Chủ tịchHội đồng quản trị
ĐiềnQuânM&E, thì:“Hàivẫncòn
ănkháchnhiềunămnữavìbảnchất
ngườiViệt thíchhàihước.Lâunay
hàiđãcónhưnggầnđâybùngphát
hơn thôi. Và trong thị trường sản
xuất chương trình, sản phẩm nào
ănkhách thì nhànhàcùng làm, na
ná giống nhau…Khán giả sẽ là
người sángsuốtnhấtđểchọndành
thời gian cho chương trình nào”.
Làđơnvị sảnxuất
Kínhđa tròng
-chương trìnhhài lâunămnhất trên
sóng truyềnhìnhchođến thờiđiểm
hiện tại (hơn10năm), bàNguyễn
ThịBảoTrâm,GiámđốcVietcom
Film, cho biết: “Với đà phát triển
nhưvậyhài vẫn tiếp tục nở rộvới
điềukiệncácnhàsảnxuấtphải tìm
các cáchmới nếukhônghài sẽ rơi
vào con đường nhàm chán”.
Cólẽtừnhững“tróibuộc”phảilàm
mớimình, các nhà sản xuất đã tìm
đến những định dạng chương trình
hàimớimẻhơn.Nổi bật nhất làxu
hướngsảnxuấtnhữngchương trình
tìm kiếm tài năng hài. Cụ thể như
chương trình
Audition
củaVietcom
Film là dạng tìm kiếm tài năng hài
kếthợpcácyếutốkhác.“Lâunayhài
chútrọngtheothoạinhưngthậtrahài
córấtnhiều thể loại,vớiAudition thí
sinhcó thể làmbất cứđiềugì khiến
người tacười.Vànhững tàinăng từ
chương trình sẽ được rèn giũa với
các huấn luyện viên để càng vào
sâu chương trình họ càng sắc bén
chứkhôngphải càngdiễnhài càng
đuối” - bàBảoTrâmnói thêm.
Cũng là một định dạng tìm
Câuchuyệnvănhóa
kiếm tài nănghài, sauhai ngày sơ
tuyểnvào16và17-12vừaqua tại
TP.HCM,
Đấu trường tiếu lâm
đã
thuhút hơn5.000 thí sinhđăngký
sơ tuyển.Chương trình tiếp tục sơ
tuyển vào ngày 23 đến 25-12 sắp
tới, để từhàngngàn thí sinhban tổ
chức chọn ra 48 thí sinh cho bốn
đội huấn luyện viên: TrấnThành,
TrườngGiang,ĐứcThịnhvàThu
Trang -TiếnLuật.
Ướcvọngcủanhữngngười làm
chương trình tìmkiếm tàinănghài
Đấu trường tiếu lâm
làđể tìmkiếm
một thế hệ diễn viên hài mới, tài
năng và tạo được giá trị cho cộng
đồng. “Hài không còn là thời của
cười xàm xàm, vô bổ. Hài không
phải làcuộcđua thị trườngđểgiành
giật khán giả. Ngoài
Thách thức
danh hài
Đấu trường tiếu lâm
chúng tôi không làmchương trình
hài nào nữa. Bởi chúng tôi mong
muốnxahơnnhững tàinăngchúng
tôi tôn vinh phải thật sự tạo cảm
hứngchocộngđồngchứkhôngchỉ
cười chơi trong chương trình. Dù
chương trình giải trí thuần túy đi
nữa nhưng không tạo giá trị cộng
đồng thì tính bền vững chương
trìnhsẽkhôngcao” -ôngBửuĐiền
khẳngđịnh.
Gươngxấutran lan,
lamsaotrach
Ngay 18-12 vừaqua, ViênNghiên cưuGiao dục - TrươngĐHSư
pham TP.HCM đã tô chưc hôi thao
Đôi mơi nôi dung va phương
phapgiaoducđao lydân tôcvay thưccôngdânchohoc sinhTHPT
ơTP.HCM
. PGS-Viên trưởngNgôMinhOanh chobiêt đã tiênhanh
khao sat trên 1.800 học sinh cac lớp 10-11-12 của 12 trương công
lâp va tám trương ngoai công lâp ở TP.HCM, đê học sinh tự đanh
gia vê những han chê trong nhân thưc, hanh vi va lôi sông của học
sinhbâcTHPThiênnay.Theokêt qua thi hơn57% thiêuhiêubiêt vê
lịchsư, truyên thông, đao lýdân tôc, thiêuhiêubiêt vêphap luât;hơn
40% thiêu lý tưởngvahoai bão lâp thân, lâpnghiêp, thiêu tôn trọng
thây cô, haynoi xâu thây côgiao, haynoi dôi, hanhđông trongnha
trương vagiađinh rangoai xãhôi khacnhau; va cogân35% em tự
nhânminh lươi lao đông, không biêt lam viêc nhagiup đỡ chame.
Tôi khôngquabâtngơvới kêtquanay -nêukhôngnoi lakêtquaco
lẽ cũng chưa chăc thê hiên trung thực. Co thê tỉ lê sự yêu kem, thiêu
sot củacacemconcaohơn.Cacnhagiaodục tâmhuyêt vanhữngai
quan tâmđên tương laicủa lớpngươi trehômnay thiêu lý tưởng, thiêu
hiêubiêt vê lịch sư, truyên thôngdân tôc... chăcđêu lo lăngvênhững
họcsinhđosẽnhư thênaokhi chungvaođơi.Theo tôi thinhững thiêu
sot, yêu kem của cac em vê những điêu được khao sat không chi do
giao dục trong trương họcma con từ trong gia đinh. Va nhât lamôi
trương văn hoa xã hôi hiên nay đã tac đông xâu đôi với lớp tre nay.
Hằngngay, hằnggiơ; chungquanh, trướcmăt cacemđây râynhững
điêuxâuphơi bay.Đo lanhữnghanhxư, phat ngôn thiêuvănhoacủa
nhiêungươi nôi tiêng lan tran trên cac trangmang xãhôi.
Đơncư,mới đây trênmangxãhôi,môt namca sĩ nôi tiêngđãviêt
status chưi thê với những ngươi tô chưcmôt sự kiên âm nhac đinh
đamchi vi posterquangcaođã inảnhanh tanhỏhơnanhnhữngca
sĩ khac!Rôi cacca sĩ, diễnviên thoaimai lamnhững tronhônhăng,
noi nhiêucâu tục tĩuhayđènhauhôn trướchang triêukhangiaxem
tivi - trong đo phân lớn ngươi xemở lưa tuôi mới lớn - lưa tuôi rât
dễbị tiêmnhiễm thoi hư tât xâu. Têhơn lagươngxâucủanhiêunha
sưphamđã lamxoimon sựkinh trọng thâycôgiaocủamôt bôphân
sinh viên, học sinh.Như vụôngTrânTịnhNguyên,GiamđôcTrung
tâmDu lịch thuôcĐHNguyễnTât Thanh, vừaquabị nha trương kỷ
luât đinhchi công tacvachưcvụ thơi hanmôt thangvi hanhvi thiêu
văn hoa đôi với sinh viên khoaDu lịchma ông cũng la giang viên.
Ông thâygiaonaychưi cac sinhviên la“vôhọc”,“mât day”domôt
sô sinh viên khoaDu lịch phan ưng vi đã đong tiên (10 triêu đông)
đê đi thực tâp20ngay 19đêmdo thâyNguyên vừa tô chưc vừa lam
trưởngđoan.Nhưng suôt chuyênđi, cac sinhviênbị ănở thiêu thôn
không đung như lơi hưa của ông thây. Cac sinh viên con phan anh
chuyên thâyNguyênhướngdân sinhviên tra trônvaogia lamkhach
congủđêmđêkhỏi phaimuavekhi vao thamquanHôiAn trongkhi
cac em đã đong tiên ve…Thây giaoma day học trominh khôn lỏi,
lừa lâu tiên ve thi cac em coi ra gi. ÔngNguyên con dọa sinh viên:
“Tôi co thê nhung tay vao sôđiêm sô của cac anh chị đây”!
Thơi đai Internet vụ viêc thông tin ca triêungươi đọc, trongđo co
không it sinhviên, họcsinh thi thưhỏi cacemsẽsuynghĩgi vênhững
ông thâynhư thâyNguyên?Không trachđượccacem. “Thượngbât
chinh, ha tăc loan” thôi.
PHẠMCHUSA
ChịLêThịDầntừ
Tháchthứcdanhhài
khôngđơnthuần làtàinănghàimà làngười
truyềnđượccảmhứngsốngchongườixem.Ảnh:Bantổchứccungcấp
Cảmhứngsốngtừnhữngcuộcđờihàihước
Ướcvọngcủacácnhà tìmkiếm tàinănghài tìm ranhữngngười tài
năng, yêu thíchhài,diễnhài sạch…khôngquákhókhănvớimột
đấtnướcmêhàinhưViệtNam.Bởi chỉ riêngvới
Tháchthứcdanh
hài
, khángiả từngchứngkiếncôgiáoHồThúyAn (VĩnhLong), chị
thợcắt tócLêThịDầnbánheo thihài (ThanhHóa)…diễnhài tài
tình,duyêndángvàvôvị lợinhư thếnào.Họkhôngphải lànhững
ngôi saogiải trínhưng lại làngười tạocảmhứngchonhữngngười
xungquanhhọvới cuộcđờigiảndị, trànngập tiếngcười.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook