134-2019 - page 2

2
Thời sự -
ThứHai 17-6-2019
2
VIỆTHOA
“K
hông phải khi sáp
nhập các phường
thì đồng loạt tất
cả người dân bị ảnh hưởng
sẽ phải mang giấy tờ đi đổi
lại. Cũng giống như việc
đổi từ chứng minh nhân dân
(CMND) sang thẻ căn cước,
khi hết hạn hoặc người dân
thật sự có nhu cầu thì mới
cần đổi, còn lại thì vẫn có thể
để vậy, không ảnh hưởng gì
cả” - ông Đỗ Văn Đạo, Phó
Giám đốc Sở Nội vụ, trao
đổi với
Pháp Luật TP.HCM
về chủ trương sáp nhập 15
phường tại TP.HCM.
Sẽ lấy ý kiến cử tri
.
Phóng viên
:
Thưa ông,
chỉ còn một thời gian ngắn,
TP.HCM sẽ phải tiến hành
sáp nhập các phường không
đủ điều kiện về diện tích và
dân số. Điều người dân lo
lắng là sẽ làm xáo trộn cuộc
sống của họ. TP sẽ tính toán
như thế nào về vấn đề này?
+ Ông
Đỗ Văn Đạo
: Việc
sáp nhập
k h ô n g
chỉ riêng
ởTP.HCM
m à c ả
nướccùng
thực hiện
theo chủ
t r ư ơ n g
chung của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội. Việc sáp nhập
các phường chắc chắn ít nhiều
sẽ có ảnh hưởng đến người
dân các phường đó. Đây cũng
là vấn đề mà TP hết sức cân
nhắc và cẩn trọng khi thực
hiện đề án sáp nhập.
Tuy nhiên, người dân cũng
không nên lo lắng vì sự ảnh
hưởng không quá lớn. Có thể
ảnh hưởng đến người dân
Không nên hiểu khi
sáp nhập là buộc
mọi người phải đồng
loạt đi đổi các loại
giấy tờ.
Sáp nhập phường: Dân có
Cần có thời gian và lộ trình để sắp
xếp lại cán bộ, công chức dôi dư
sau khi sáp nhập các phường.
thực hiện
Cán bộ phường 14, quận PhúNhuận từ khi biết thông tin sáp nhập phường vẫn làmviệc bình thường, phục vụ người dân.
Ảnh: LÊ THOA
Tại quận 2, ba phường Bình Khánh, Thủ Thiêm, An
Khánh hiện không đủ diện tích và dân số theo quy định.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND
quận 2, cho biết ba phường này hiện nằm trong diện giải
tỏa trắng để đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.
“Hiện nay, dân số ba phường này đều chưa đạt 50% so với
quy định, tuy nhiên khu vực này trong quá trình đầu tư
xây dựng, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng thì dân số sẽ
15 phường ở TP.HCM sẽ sáp nhập
Theo Nghị quyết 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính thì các
phường, xã có diện tích dưới 5,5 km
2
và dân số dưới 15.000
người thì phải sáp nhập.
Theo đó, TP.HCM hiện có tám quận với 15 phường (chứ
không phải 16 phường như thông tin ban đầu) nằm trong
diện phải sáp nhập gồm: quận 2 (phường Bình Khánh, Thủ
Thiêm, An Khánh), quận 3 (phường 6, 13), quận 4 (phường
5, 12), quận 5 (phường 10, 12), quận 6 (phường 2), quận 8
(phường11), quận10 (phường3, 6), quậnPhúNhuận (phường
12, 14).Tổng sốdân của 15phườngnày khoảng 86.000 người.
Hiện tám quận cùng 15 phường nêu trên đang chuẩn bị
cho công tác sápnhập.Tại quận 8, đầu tháng 6 đã hoàn thành
xong kế hoạch và phương án sáp nhập giai đoạn 2019-2021.
Đề xuất không sápnhậpbaphườngở quận2
tăng lên. Do đó, quận đề xuất giữ lại cả ba phường này để
tránh trường hợp sau này phải sắp xếp một lần nữa” - ông
Hưng cho biết.
Liên quan đến đề xuất của quận 2, ông Đỗ Văn
Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết kiến nghị
của quận 2 là phù hợp với thực tế và Sở cũng đồng
tình với kiến nghị này. “Tuy nhiên, đây mới chỉ là
ý kiến của cấp tham mưu và sẽ chính thức khi có sự
phê chuẩn của cấp trên” - ông nói.
Theo ông Đỗ Văn Đạo, hiện nay Sở Nội vụ cũng đã làm
việc với tám quận có các phường phải sáp nhập. Các địa
phương đều đã triển khai công tác chuẩn bị sáp nhập các
phường theo chỉ đạo của UBND TP. “Sau khi các địa phương
hoàn chỉnh kế hoạch, phương án sáp nhập, Sở sẽ tổng hợp,
trình UBND TP để trình Ban Thường vụ Thành ủy. Sau đó
TP sẽ trình Bộ Nội vụ xem xét” - ông Đạo nói.
VH
khi thực hiện các giao dịch.
Chẳng hạn như trước đây làm
các loại giấy tờ thì ra phường
này nhưng khi sáp nhập thì
phải đến phường mới… Bất
cứ sự xê dịch, thay đổi nào
cũng sẽ có ảnh hưởng nhất
định nhưng dần dần sẽ đi
vào nề nếp. Đây là một chủ
trương lớn của trung ương tạo
ra hiệu quả trong việc tinh gọn
bộ máy hành chính để phục
vụ người dân tốt hơn. Mong
rằng người dân sẽ đồng thuận,
chia sẻ và cùng TP thực hiện
thành công chủ trương này.
.
Thực tế đã có những vụ
việc khi thay đổi khiến người
dân mệt mỏi, lo lắng và thậm
chí phải chen lấn để được
thay đổi. Không chỉ người
dân mà cán bộ thụ lý cũng
đuối. Chẳng hạn như yêu
cầu cung cấp thông tin khi
đăng ký SIM điện thoại, đổi
CMND…Liệu tình trạng này
có xảy ra khi người dân phải
đi đổi các loại giấy tờ sau sáp
nhập các phường?
+ Có lẽ không nên hiểu khi
sáp nhập là buộc mọi người
phải đồng loạt đi đổi các loại
giấy tờ. Tất cả loại giấy tờ của
người dân vẫn còn nguyên giá
trị, chỉ khi họ cần giao dịch,
cần phải thay đổi hoặc hết hạn
thì mới cần phải đi đổi lại.
Cũng giống như việc thực
hiện cấp thẻ căn cước công
dân, nếu người dân có nhu
cầu hoặc hết hạn thì mới đi
đổi. Nếu không thì vẫn sử
dụng CMND cũ vẫn còn giá
trị cho đến lúc hết hạn.
Do vậy, người dân không
nên quá lo lắng về việc này.
Trong quá trình thực hiện,
TP cũng sẽ tính toán để có
hình thức tuyên truyền, giải
thích để người dân hiểu, tránh
tình trạng phải chen lấn như
một số trường hợp đã xảy ra
trong thực tế.
Không phải đây là lần đầu
tiên TP tiến hành việc sáp
nhập địa giới hành chính.
Tuy nhiên, điểmmới của lần
sáp nhập này sẽ là việc thực
hiện lấy ý kiến của cử tri và
để cử tri quyết định.
Sẽ sắp xếp cán bộ
dôi dư hợp lý
.
Việc sắp xếp cán bộ, công
chức, viên chức, người lao
động dôi dư sau khi sáp nhập
các phường cũng là một vấn
đề dễ ảnh hưởng đến tâm lý
của họ. Việc này sẽ được thực
hiện như thế nào, thưa ông?
+Hiện số cánbộ, công chức,
viên chức, người lao động của
15 phường nằm trong diện
phải sáp nhập cũng trên vài
ba trămngười. Theo kế hoạch
của UBNDTP vừa ban hành,
lộ trình của việc sắp xếp này
sẽ được tiến hành từ năm2019
đến 2021.
Cụ thể, năm 2019 sẽ kiện
toàn tổ chức bộ máy, tiến
hành sắp xếp, bố trí đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và giải quyết
chế độ, chính sách với những
người dôi dư tại các cơ quan,
tổ chức, đơn vị trong diện sắp
xếp. Việc này sẽ làm liên tục
từ năm 2019 đến 2021.
Năm 2020, khi tổ chức đại
hội đảng bộ cấp huyện, xã
nhiệmkỳ 2020-2025 tại những
đơn vị hành chính mới sẽ tiến
hành sắp xếp, bố trí đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, quản lý và
giải quyết chế độ, chính sách
với những người dôi dư sau
đại hội.
Năm 2021, sau khi tổ chức
cuộc bầu cử đại biểu HĐND
nhiệmkỳ 2021-2026, cùng với
việc kiện toàn bộmáy tổ chức
HĐND, UBND cấp huyện,
xã cũng sẽ tiến hành sắp xếp
lại đội ngũ cán bộ, lãnh đạo,
quản lý. Song song đó là tiếp
tục giải quyết chế độ, chính
sách cho những người dôi dư.
.
Trước thông tin sẽ sápnhập
15 phường, hẳn sẽ có không
ít cán bộ, công chức tâm tư
và lo lắng. Ông có chia sẻ
gì với họ?
+ Như đã trao đổi thì đây là
một chủ trương lớn của trung
ương, việc sắp xếp này cũng
gắn với đổi mới, sắp xếp bộ
máy hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động có hiệu quả.
Đồng thời, tinh giản biên chế,
cơ cấu lại và nâng cao chất
lượng cán bộ, công chức, viên
chức. Chắc chắn khi thực hiện
thì những người bị ảnh hưởng,
trong đó có cán bộ, công chức
sẽ không tránh khỏi tâm tư.
Hiện đa phần các phường
đều đã nắm được thông tin
này và đang chuẩn bị cho
công tác sáp nhập. Cũng
là một công chức, tôi hoàn
toàn chia sẻ với những tâm
tư của cán bộ, công chức
trước thông tin này.
Trong kế hoạch của TP,
việc sắp xếp cán bộ, công
chức, viên chức, người lao
động dôi dư được tiến hành
cẩn trọng và có lộ trình như
đã nêu trên. TP cũng đang
kiến nghị cần có khoảng
thời gian để lực lượng dôi
dư được ổn định về mặt tư
tưởng và sắp xếp hợp lý,
đồng thời có chế độ, chính
sách phù hợp. Việc sắp xếp
cụ thể như thế nào thì cần
phải được tính toán chi tiết
thực hiện.
. Xin cám ơn ông.•
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook