320 - page 13

13
THỨ BẢY
28-11-2015
Doi song xa hoi
Họđãnói
DUYTÍNH
BS
Nguyễn Hữu
Tùng, Chủ tịch
Công tyTrường
ĐHYkhoaQuốc tếSàiGòn,
PhóChủ tịchHộiHànhnghề
y tưnhânTP.HCM, cảnhbáo
về thông tinBộGD&ĐTvừa
cấpphépchoĐHKinhdoanh
và Công nghệ Hà Nội mở
ngànhyđakhoavàdược.Phải
chăng đào tạo bác sĩ s tăng
giá trị trườngĐHmà nhiều
trườngmở ngành đào tạo y
khoa?ÔngTùngđặt câuhỏi.
Chưacóngànhnào
danhgiánhư
ngànhy
. Phóng viên
: Thưa ông,
hiệnnaycónhiềutrườngđược
phépmởkhoay,ngànhy.Ông
đánhgiáhiện tượngnàynhư
thếnào?
- BS
Nguyễn
H ữ u
Tùng
:
Thứnhất,
hiện nay
một số
trường
đại họccông lậpcũngnhư tư
thục ai cũngmuốnkhoác lên
mình cái áo “blouse”để tăng
giá trị trường củamình lên,
bởixưanaykhôngngànhnào
“danhgiá”nhưngànhy.Thứ
hai,chủ trươngcủaNhànước
làtiêuchuẩnhóasốbácsĩ/dân,
nên tạođiềukiện chomột số
trườngmang áo “blouse” dễ
dànghơn.Thứba,nghềyđược
xem là danh giá nên các nhà
đầu tư ít hiểu biết nhưng có
điều kiện họ sẵn sàng “mua”
SVTrườngĐHYkhoaPhạmNgọcThạch tronggiờ thựchành.Ảnh:DUYTÍNH
Cónơichàohàngmời tôivề
làmgiámđốctrườngytếtrung
cấp,mỗithángđếntrườngmột
lầnđểkýgiấytờthôinhưngtôi
không làm.Tôi hết sức longại
nhữngchuyệnnhưvậy.Xãhội
cónhucầuđàotạobácsĩnhưng
đừngđể đào tạo ramột ông
bácsĩkhôngbiếtgì.Đàotạovì
mụctiêukinhtế,kinhdoanh là
khôngđúng.
GS
TRẦNNGỌCSINH
,Chủ tịch
HộiNiệu -ThậnhọcTP.HCM
Đạihọckhoácáo
“blouse”đểtănggiátrị?
Đầutưngànhyphảicótâmhuyết,cótriếtlýykhoanhânvăn,nếukhônghậuquảs rấtnguyhiểmchoxãhộidù
mốinguynàykhôngthấyđượctrướcmắt.
áo“blouse”đểmặcvào.Thứ
tư,mộttrườngĐHđangànhcó
ngànhy - dược s tuyển sinh
dễdànghơncác trườngkhác.
Thứnăm,họđã làmchonhiều
ngườinghĩ rằngngànhykhoa
dễkiếm tiền.
Tấtcảvấnđềđó làmchovị
thế,hìnhảnhcủabácsĩmấtđi
vìnóđồnghóavớingànhnghề
kỹthuậtchứkhôngphảingành
nghềnhânvăn.Đaphầncácnhà
đầu tưvàokhoayđểkiếm tiền
nhiềuhơn lànghĩđếnđào tạo
nghềphụcvụxãhội.
. Vậy sinh viên các trường
nàyhọc ra trường rồi sẽnhư
thếnào?
+Chất lượng của ngànhy
nằmtrongvấnđềđàotạoracon
ngườiyêunghề, conngười “y
đức” trướckhihànhnghề.Tôi
phỏng vấnmột bác sĩmới ra
trường,hỏiđiện tim thìkhông
biết.Hỏinhữngkiếnthứccơbản
thìcũngkhôngcònnhớ.Họchỉ
có trên taymộtcáibằngvàđặt
vấnđề với bệnhviện (BV) là
“lươngbaonhiêu”.Bácsĩđãtự
biếnmình thànhmột loạihàng
hóa traođổimất rồi.
Đ u tưphảibàibản
.Mứcđầu tư theocáichuẩn
màôngnói phải ra sao?
+Muốnđầu tưmột trường
ykhoa, ítnhất tiềnđầu tưban
đầu là12,5 triệuUSD,phảicó
5 ha đất. Cách dễ hơn là các
trườngĐH đa ngành chỉ cần
thêm “bát, đũa” là trở thành
một khoa y, vì họ nghĩ cơ sở
hạ tầnghiệncó làđủ.Nênmột
số trường thuộc tỉnh cũng có
khoay lànhưvậy.
Để đảmbảo chất lượng thì
điều kiện giảng dạy cho sinh
viên y khoa cần: Phần thực
hành về y học cơ sở lý, hóa,
sinh, giải phẫu học… Tiêu
chuẩn đầu tiên của trường y
ítnhấtphảicó12cái labo.Về
thực tập, trườngyphảicóBV,
đủbệnhnhânvàđủcơsở lâm
sàng, đủ thầyhướngdẫn lâm
sàng cho sinh viên. Đôi khi
một thầy hướng dẫn cho hai
sinhviênmới đủchất lượng.
. Ông đánh giá thế nào về
chuyện thực tập của sinh viên
ykhoangoàicông lập?
+Hiện chỉ các trườngĐH
ykhoa công lập là cóđủviện
- trườngđể thựchành.Những
trườngĐH đa ngành xin lập
khoaylấyđâuracơsởlâmsàng.
HọđikýhợpđồngvớicácBV
nhưngchủtrươngcủatrườngvà
BV làhai thực thểkhácnhau.
Vậy ai hướngdẫn, giảngdạy,
theodõi sinhviênvàsinhviên
s thựchànhnhư thếnào?Rồi
lấy cái gì đểxácđịnh trìnhđộ
củasinhviênđó?
.VìsaotrườngĐHđangành
xindễmàông làm trườngĐH
ykhoakhóvậy?
+Bởi tôi xin làm trườngy
khoa nên khó. Điều kiện cần
cóvàđủkhôngphải làđấtmà
làcơ sở thựchành, cơ sở thực
tậpvà thầy.
TạiMỹtrườngnổitiếngnhất
cũngchỉ tuyển100bácsĩ/năm.
Nhiềutrườngtuyểnmộtnămtừ
vàiđếnvàichụcbácsĩ,điềukiện
tuyểnkhắtkhe.ChonênởMỹ
nhiềunhàđầu tư tìmđếnmột
sốnước khácởNamMỹđầu
tư viện-trường, sinh viên sau
khihọc támnăm lạivềMỹ tiếp
tục thinội trúvà ra trường, lúc
nàymớiđược làmviệc.
Hiệnnaychúngtađặtvấnđề
tiêuchuẩnbác sĩ/dân làkhông
đúng.MộttrườngĐHtuyểnhàng
ngànsinhviênykhoa thìcơsở
đâu học, thực hành, thầy đâu
dạy, đó là chưanói côngnghệ
chúng tacòn rất thấp.
.Xincámơnông.
s
Đềxuấtthichứngchỉhànhnghềmỗinămnăm
Ngày 27-11, PGS-TSVũVănHóa,
Phó Hiệu trưởng ĐHKinh doanh và
CôngnghệHàNội, đã cung cấp thông
tinvềđội ngũgiảngviênngànhydược
của nhà trường.
Cụ thể, danh sáchgiảngviêncơhữu
ngànhdượccó31giảngviên thuộccác
chuyên ngành về bào chế, phân tích
kiểmnghiệm thuốc, dược liệu, tổchức
vàquản lýdược, dược lý lâmsàng, hóa
dượcvàvật lýhóa.Theo trìnhđộ thì có
nămTS, PGS,GS; có18ThSvà dược
sĩ chuyên khoa I, II; đảm nhiệm giảng
dạy 80% khối kiến thức của chương
trìnhđào tạo.
Ngành y đa khoa có 52 giảng viên
thuộc các chuyên ngành y học cơ sở
ngành, nội, ngoại, sản, nhi, y học dự
phòngvày tếcôngcộng.Theo trìnhđộ
thì có33TS, PGS,GS, ngoài ra là các
ThS và bác sĩ chuyên khoa I, II; đảm
nhiệm giảng dạy 80% khối kiến thức
ngành và chuyên ngành...
ÔngNguyễnMinhLợi,CụcphóCục
Khoahọccôngnghệ, đào tạo (BộY tế),
chobiếtđây là lầnđầu tiênBộYtếđược
tham gia đoàn thẩm địnhmở ngành y,
dược.Haibôcũngđã thốngnhất sẽ tiên
hanhkiêm traviêcduy tri cacđiêukiên
đam bao viêcmơ nganh va chât lương
đao taođôivơiTrươngĐHKinhdoanh
vàCôngnghệcũngnhưcáccơsơđào tạo
nhân lực y tế khác. Trương hơp không
đap ưng cac điêu kiên do BộY tế đê
xuât, chúng tôi sẽ kiên nghi bộ trưởng
BộGD&ĐTchongưng tuyên sinh.
Ông Lợi cho biết BộY tế đang đề
xuất và xây dựng chính sách trong đó
sẽ tôchưc thi chưngchihanhnghê theo
như thông lệ quốc tế.Học xongngành
y, phải vượt quavòngkiểm tramới đủ
điều kiện để khám, chữa bệnh, năm
năm cấp lại một lần. Điêu nay đoi hoi
cac cơ sở đào tạo phai y thưc về viêc
đảmbảochất lượngđào tạovaphai co
tinh thân trach nhiêm cao đôi vơi xa
hôi va đôi vơi sinh viên domình đào
tạo.
HUYHÀ
VỤ“ĐHKINHDOANHVÀCÔNGNGHỆHÀNỘI
ĐÀOTẠOBÁCSĨ”
Khôngthểtừchối
cấpphép!
TrướcnhữngbănkhoănvềviệcBộGD&ĐTchomột
trườngkhôngchuyên làĐHKinhdoanhvàCôngnghệ
HàNộiđàotạobácsĩđakhoa,ThứtrưởngNguyễnVinh
Hiểnchobiếtquyếtđịnhnàyđưarasaukhi liênbộGiáo
dục -Y tế thẩmđịnhđiềukiệncủa trường.
“Xét các điều kiện theoThông tư 18 hiệnhành thì
trườngnàyđápứng. Bản thânhai bộcó thấycácđiều
kiệnnày là thấp, cầnnâng lênnhưng theonguyên tắc
phápquyền, không thể vì vậymà từ chối cấpphép” -
ôngHiểnnói.
BộY tếđangđềxuấtvàxâydựngchínhsách trongđósẽ tôchưc thichưngchihanhnghê theonhư thông lệquốc tế.
Đàotạoykhoađâuphảitròđùa
Đàotạoykhoađòihỏi
mộtnền tảngkiến thức
cănbảntừtoánhọc,vậtlý
yhọc,sinhhọc,giảiphẫu
học,sinhlýhọc,môphôi,
sinhhóa, vi sinh, kýsinh
trùng,sinhhọcphântử...
Mànhữngmôncănbản
nàyđòi hỏi lượnggiảng
viênchuyên sâu, cơ sở thực tậpđầyđủ trang
thiếtbị, xácngười... lànhững thứ rất đặc thù
khôngphảimuốn làcóđược.
Họcykhoa làhọcngaygiườngbệnh, tạisao
cáctrườngykhoathườngởcácthànhphố lớn
vìchỉnơiđócóđầyđủcáccơsởytếtừđakhoa
đếnchuyênsâuchosinhviênthựctập,lựclượng
giảngviêncủa trườngcắmchốtởbệnhviện.
Hiệnnaycócáctrườngytưnhânđàotạotrung
cấpđiềudưỡng,cóaitinđiềudưỡngtốtnghiệp
ratrườngkhôngbiếtđohuyếtáp,khihỏitớithì
cácemtrả lờicácemchỉđượckiếntập.Chỉmới
trungcấpđãvậy rồi, nếu làđào tạobác sĩ đa
khoas nhưthếnào.Xãhộihóatrongđàotạo
y tế làmộtđòihỏi thực tiễnnhưng tiêuchuẩn
đểđượcđàotạobácsĩ làphảicựckỳkhắtkhe.
Chúng tacứnghĩ trong10năm tới, đấtnước
cóvài ngànbác sĩ khôngđủ trìnhđộngay từ
tuyển sinh, đào tạokhôngđúngchuẩn, trình
độ không tươngđươngbằng cấp thì sự trả
giás như thếnào?ThS-BS
CAOXUÂNMINH
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook