349 - page 1

tp.vn
SỐ349 -BỘMỚI (4456)
27 -12 -2015
CHỦ QUẢN:
SỞ TƯPHÁP TP.HCM
Đ I Ệ N T H O Ạ I C U N G C Ấ P T H Ô N G T I N :
0982 . 000 . 333
hoặ c 08 . 3991 . 9613
ChủNhật
Cuốinămtínhsổ
Nỗibuồn
từkhóa
Thếgiớisẽ
thôngminhhơn
Câuchuyện
vaccine
KHÉPLẠINĂMCŨ:
TRANG9
TRANG6
TRANG14
TRANG10
Cácchuyển
động lịchsử
thếgiới2015
Trong “cuộc chơi” với các công ty đa quốc gia
độc quyền về thuốc - vaccine, BộY tế dù cómuốn
đưa vaccine dịch vụ về cho dân cũng không thể vì
chẳng cómột ràng buộc nào, thích thì nhập, không
thích thì thôi. Sân chơi không có người quản lý.
4
PHÁTNGÔNẤNTƯỢNG2015
TRANG2+3
Sặc
...
càphêchuyện
"NhàViệtNam"
TRANG5
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook