203-2017 - page 1

CHỦQUẢN
SỞTƯPHÁPTP.HCM
SỐ203-(5019)
THỨTƯ
2-8-2017
6điểmcầnbàncủa
chươngtrình
giáodụctổngthể
PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNHĐÌNHDŨNG:
Phảixửlýnghiêmsai
phạmvụtàuthéphỏng
Mứcbồithường“bèobọt”cho
chậm,hủychuyếnbay
SaiphạmtạiBanChỉ
đạoTâyNambộ:Sẽ
xửlýnghiêmtúc
BắtôngTrầmBêvà
15người liênquan
TRANG
13
TRANG
5
TRANG
9
TRANG
4
TRONGSỐNÀY
Khôngthểcấm
ngayxemáy,
xecánhân
Cảnhbáochiêumới
từcáccuộcgọirác
HàngViệtxuấtthô,
TrungQuốchưởnglợi
Rốichuyệnnhàông
HuỳnhVănNén
Nộphồsơchotòa
rồibị…mất
TRANG
8
TRANG
7
TRANG
10
TRANG
11
TRANG
6
TRANG
3
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook