203-2017 - page 6

6
THỨ TƯ
2-8-2017
Pháp luật
&
Cuộc sống
​Bà S. khiếu nại việc trả lại đơn
nhưng TAND huyện giữ nguyên
quan điểm. Bà S. khiếu nại đến
TAND tỉnhĐắkNôngvàđượcgiải
quyết theohướngchấpnhận.Theo
tòa tỉnh, việc trả lạiđơncủa tòacấp
huyện là không có căn cứnênhủy
quyếtđịnh trả lờikhiếunạivà thông
báo trả đơn.
TAND tỉnhcònyêucầuchánhán
huyện tổ chức họp kiểm điểm rút
kinh nghiệm đối với các cá nhân
có sai phạm trong việc trả lại đơn
khởi kiện sai, giải quyết khiếu nại
không đúng. Tòa tỉnh yêu cầu cấp
huyệnphải nhận lại đơnkhởi kiện
và tài liệu chứng cứ kèm theo của
bà S. để thụ lývụkiện.
Sau khi có kết quả giải quyết
này, bà S. đợi mãi không thấy
TAND huyện mời đến hoặc gửi
thông báo thụ lý vụ án. Bà trực
tiếp đến tòa hỏi thì được trả lời
là phải nộp lại đơnkhởi kiệnmới
và tài liệu kèm theo thì mới thụ
lý. Trong khi theo bà S. thì hồ sơ
gốc tòa huyện vẫn giữ, chưa trả
lại cho bà. Khi tòa ra thông báo
trả lại đơn, bà mới chỉ thực hiện
quyềnkhiếunại chứ chưađến lấy
hồ sơ về.
Vì thếngày13-7, bàS. kiếnnghị
TAND huyệnKrôngNô cho rằng
tòachưa trả lại hồ sơnênbàkhông
còn các tài liệu để làm hồ sơ khởi
kiệnmới. Támngày sau, chánh án
TANDhuyệncóvănbản trả lờibàS.
là trướckhibàkhiếunại lênTAND
tỉnh thì huyện đã chuyển toàn bộ
hồ sơ (đơn khởi kiện, tài liệu kèm
theo)đểgiảiquyết theo thẩmquyền.
TAND tỉnhđãcókếtquảgiảiquyết,
do đó hồ sơ đang được lưu giữ tại
TAND tỉnh. Vì thế, bàmuốn khởi
kiện thì phải nộphồ sơmới.
Luật quyđịnh ra sao?
BàS.bứcxúc:“YêucầucủaTAND
huyện làmkhó tôi vì tôi chỉ cómột
bộ tài liệuđãnộpcho tòa.Tôikhông
hiểuquyđịnhvềviệcchuyểnhồsơ
giữacáccấp tòanhưngviệc tòađẩy
qua đẩy lại là làm khó người dân.
Tôi đang chờ câu trả lời thỏa đáng
từ phíaTAND tỉnh...”.
Vụ việc tuy nhỏ nhưng vấn đề
pháp lý là luật quy định về việc
trả đơn và hồ sơ khởi kiện như
thế nào? Tòa nào phải trả hồ sơ
cho bà S. thực hiện quyền khởi
kiện tiếp?
Luật sư (LS) TrầnĐức Phượng,
ĐoànLSTP.HCM, phân tíchĐiều
168 BLTTDS quy định khi trả lại
đơn khởi kiện, tòa án phải có văn
bảnkèm theoghi rõ lýdo trả lạiđơn.
Theo khoản 2Điều 192 BLTTDS
thì khi tòa án trả lại đơn khởi kiện
thì phải trả tài liệu, chứng cứ kèm
theo chođương sự.
Do đó, khi trả lại đơn khởi kiện
thì tòa phải sao chụpvà lưu tại tòa
đơnkhởi kiện cùng tài liệu, chứng
cứkèm theođể làmcơsởgiảiquyết
khiếunại, kiếnnghịnếucó.Vụnày
TANDhuyệnchưa trảchobàS.mà
lạiđòinộpbộmới làkhôngđúng,có
thể khiếnbàmất quyền khởi kiện.
HOÀNGYẾN
B
àS. (nguyênkế toánmộtxãở
huyệnKrôngNô,ĐắkNông)
vừa gửi đơn đếnTAND tỉnh
này khiếu nại việc TAND huyện
KrôngNôchưa trảhồsơbảnchính
(gồmđơnkhởi kiệnvà tài liệubản
chínhkèm theo) chobà.Trongkhi
đó, tòa huyện lại yêu cầu bà nộp
lại những loại giấy tờ này thìmới
thụ lý vụ án.
Tòahuyệnnói tòa tỉnhgiữ
Tháng3-2017,bàS.nộpđơnkhởi
kiện chủ tịch, phó chủ tịch xã yêu
cầuphảihoàn trảchobàhơn38 triệu
đồng.Theobà, chủ tịchvàcấpphó
đã chỉ đạo bà chi sai quy định số
tiền trênnênhọphải hoàn trả. Sau
đó TAND huyện ra thông báo trả
lại đơn với lý do người khởi kiện
không có quyền khởi kiện.
Nộphồsơ
cho tòa rồi
bị…mất
Tòahuyệnnóitòatỉnhgiữ,tòatỉnhthìkhông
chuyểntrảhồsơkhiếnviệcthụlýlạivụkiện
gặpkhókhăn.
SaukhiTANDtỉnhgiảiquyết
khiếunạitheothẩmquyền
thìtoànbộhồsơsẽphảiđược
chuyểntrảvề lạinơibanđầuđể
nơiđâytiếptụcgiảiquyết.
Nhiều thẩmphán tạiTP.HCMcho
biết khiếunại việc trả lại đơnkhởi
kiện được áp dụng theoĐiều 194
BLTTDS. Theo đó, trong thời hạn
10ngày từkhi tòahuyện trả lạiđơn
khởi kiện thì bàS. cóquyềnkhiếu
nại,VKS có quyền kiến nghị. Tòa
huyệnphải ramột trong các quyết
định giữ nguyên việc trả lại đơn
khởi kiện hoặc nhận lại đơn kiện
và tài liệu.
Trong thờihạn10ngày tiếp theo,
bà S. có quyền khiếu nại, VKS có
quyền kiến nghị với TAND tỉnh
về việc trả lời trên để tòa này giải
quyết. Nói cách khác, hồ sơ vụ án
làhồsơsốngphảiđượcchuyểnđến
TAND tỉnh để giải quyết. Tòa nào
đãsửdụng tài liệu, hồsơmuốn lưu
lại thìphải sao lưubảnsao.Ngaycả
trong trườnghợpđìnhchỉvụán,các
tòa còn phải trả lại hồ sơ gốc cho
đương sự, chỉ lưu bản sao.
Nhưvậy, saukhiTAND tỉnhgiải
quyết khiếu nại thì toàn bộ hồ sơ
sẽ được chuyển trả về lại nơi ban
đầu để tiếp tục giải quyết, kết quả
giải quyết sẽ được thông báo cho
đươngsự.Mặtkhác, tòa tỉnhkhông
thểgiữhồ sơgốcvì đây chỉ làmột
thủ tụcxemxét,khôngphải là trình
tựgiải quyết hồ sơ. ■
Tăngán2 trợ lýcủađại gia thủysản
PhươngNam
(PL)- Sauhai ngàyxét xử, sáng 1-8TAND tỉnhSóc
Trăng đã xử sơ thẩm, tuyênphạt LâmMinhMẫn 18 năm
tù, TrịnhThịHồngPhượng16năm tùvề tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.
Mẫn nguyên là kế toán trưởng, Phượngnguyên là phó
giám đốcCông tyCổ phầnChế biến thực phẩmPhương
Nam (SócTrăng) dưới thời chủ tịchHĐQTLâmNgọc
Khuân (đangđịnh cư tạiMỹ).
Theo hồ sơ,Mẫnbiết việc ôngKhuân chỉ đạo lập báo
cáo tài chính gian dối để vay tiền ngân hàng là trái pháp
luật nhưngvẫn làm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Phượng trực tiếp giúp ôngKhuân ký hồ sơ vay vốn, ký
vănbản camkết hàng tồn kho chưa thế chấp cho tổ chức
tín dụngnàonhưng thực tế đã thế chấp cho nhiềungân
hàngđể vay tiền.
Trước đó, TAND tỉnhSócTrăngvàTAND cấp cao tại
TP.HCM từ sơ thẩmvà phúc thẩm tuyênphạt Phượng 12
năm tù,Mẫn14năm tù về tội lừa đảo chiếmđoạt tài sản.
Nhưng sau đóTANDTối cao xử giámđốc thẩm cho rằng
hai cấp tòa xửnhẹ nên đã hủy hai bản án, yêu cầuxét xử
lại trongphiên tòa này.
Như
PhápLuật TP.HCM
đã phản ánh, từ khi thành lập
đến tháng9-2012, Công tyPhươngNamkinh doanhvà
thua lỗ trên 996 tỉ đồng. Để đủđiều kiện vay vốnngân
hàng, công ty đã lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết
quả kinh doanhvới nội dungnăm nào cũng có lãi để vay
trên 16.169 tỉ đồng của tám ngân hàng.
Tháng 11-2011, ôngKhuân và vợ xuất cảnh sangMỹ
với lý do trị bệnh nhằm bỏ trốn…
CAOXUÂNLƯƠNG
Nhờđịnhvị tìmđượcô tôbịmất
(PL)-Ngày 1-8, TANDTP.HCM xử sơ thẩmđã tuyên
phạt QuáchThọNiên 13 năm chín tháng tù về hai tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, giấy tờ của cơ
quan, tổ chức.
Tháng 6-2015, Niên thuê ô tô của vợ chồng ôngĐỗ
MinhPhong (ngụ quậnBìnhThạnh, TP.HCM) trong sáu
thángvới giá 18 triệu đồng/tháng. Do trước đâyNiên
nhiều lần thuê xe nên ôngPhong tin tưởng giao xe cùng
các giấy tờmà không yêu cầu thế chấp.
Sau đó, Niên đưa 18 triệu đồng tiền cọc rồi ra phòng
công chứng làm giả hợp đồng vợ ôngPhong (đứng tên
chủ xe) bán choNiên với giá 850 triệu đồng. Tiếpđó
Niênđem xe chào bán cho chị T. (ngụ huyệnHócMôn,
TP.HCM) với giá 650 triệu đồng.
Khi ôngPhong không thấyNiên trả tiền thuê cũng
không trả xe nên kiểm tra thiết bị địnhvị thì phát hiện xe
do người khác sử dụng tại BìnhDương nên báo công an.
Trong quá trìnhđiều tra, xét xử, Niên cho rằng việc thuê
xe của người bị hại rồi làm công chứng giả bán xe cho
người khác là do người khác thực hiện, bị cáo chỉ được
nhờkývào hợp đồng công chứng rồi đembánxe.
Tòa từng trả hồ sơ làm rõ về lời khai này nhưng không
có chứng cứ.
H.YẾN
Ánmạngvìmượn tiềnkhông trả
(PL)- Ngày 1-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên
phạt LêVăn Lộc (35 tuổi, quê Bình Phước) 14 năm tù về
tội giết người.
Năm 2010, chị T. mượn của bà Nguyễn Thị Đâu 29
triệu đồng nhưng không trả. Tháng 9-2016, bà Đâu rủ
Lộc cùng con gái (người sống như vợ chồng với Lộc)
đến phòng trọ của chị T. để đòi tiền. Tại đây bàĐâu đòi
tiền thì vợ chồng chị T. nói: “Không có tiền thì lấy gì
trả?” nên hai bên cãi vã và đánh nhau. Hậu quả chồng
chị T. bị Lộc đâm tử vong.
Saukhi gâyánLộc tẩu thoát nhưnghôm sau tựđếnCông
anxãBìnhHưng, huyệnBìnhChánh đầu thú.
Theo tòa, bàĐâu rủvợchồngLộcđi đòi nợnhưngkhông
bànbạc, xúigiụcLộcđánhnhauvàđâmchếtngười.VợLộc
cóhànhvi đánhnạnnhânnhưngkhônggây thương tíchvà
mang tính phòng vệ. Hai người này cũng không biết Lộc
nhặt vàgiấudao trongngườimang theonênhànhvi không
cấu thành tội phạm.
Nói lời sau cùng, Lộc cho biết bị cáo vô cùng hối hận vì
những gì đã gây ra, chỉ vì nóng giận nên không kiềm chế
được bản thân…
HOÀNGYẾN
Đòi tiền lãnhđạoxãvì chỉ đạochi sai
Theohồsơ,năm2015,Thanh traUBNDhuyệnkết luậnbàS. với tưcách
kế toánxãđãchi sai quyđịnhhơn47 triệuđồnggồmcáckhoản tuần tra
côngan, tiếpkhách,hộinghị,hỗ trợhòagiải viên…Từđó thanh trabuộc
bàS. phải nộp lại số tiền trênvàongân sách, tháng4-2015bàS. đã thực
hiệnxong.
SauđóbàS. cóđơn khiếunại nhờUBNDhuyện thuhồi các khoảnđã
chi sai theo lệnhcủa lãnhđạoxãvàbuộchọcùngnhữngngười đãnhận
tiền chi sai trả lại tiền chobà. Nhưngđơn củabà khôngđượcgiải quyết
nênbàkhởi kiệnchủ tịchvàphóchủ tịchxã ra tòa.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook