093-2019 - page 1

trong so nay
trang
10
trang
11
trang
12
trang
9
trang
3
CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
SỐ
093
(5560) -
Thứ Bảy 27-4-2019
trang
13
Theo dòng
trang
10
trang
2
Tiếnsĩkiềubàotặng
sáchquý3,4tỉđồng
Dâng hương tưởng
niệm Bác Hồ, các
anh hùng liệt sĩ
Ùn ứ dòng người
đi nghỉ lễ
Vi phạm
giao thông:
Phạt laođộng
công íchđể
rănđe
Laođộngcôngích:
Thuốcđặctrịcho
người lờnluật
Cụm từ “lao động công ích” trước đây từng có
trong quy định của pháp luật nước ta nhưng
sau đó đã bị bãi bỏ vì không khả thi. Tuy
nhiên, trước tình hình vi phạm giao thông
gia tăng, có xu hướng lờn luật thì đây là hình
thức xử phạt cần được sớm nghiên cứu đưa
trở lại vào Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Chiếnthắnghômqualà
điểmtựachoTP.HCM
pháttriển
Bụimịn,“sátthủ”
mùanắngnóng
Xửlýnợxấu:Ngườicười,
kẻkhóc
Kẹt xe trên cầu Bình Triệu chiều 26-4. Ảnh: TTXVN
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook