067-2020 - page 3

3
Thời sự -
ThứBảy28-3-2020
TÁ LÂM- LÊ THOA
C
hiều27-3,HĐNDTP.HCM
khóa IX đã họp kỳ thứ
19 (kỳ họp bất thường)
thảo luận, quyết định nhiều
nội dung quan trọng, trong
đó có kinh phí phục vụ
công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
Hỗ trợ 90.000 đồng
tiền ăn cho người bị
cách ly
Tại kỳ họp, các đại biểu
đã thông qua tờ trình của
UBND TP về chi hỗ trợ tiền
ăn 90.000 đồng/người/ngày
với người bị áp dụng biện
pháp cách ly y tế (kể cả tại
khu dân cư được khoanh vùng
để kiểm dịch, phân loại trước
khi được chuyển đến khu
cách ly tập trung và không
bao gồm cách ly tại nhà, nơi
lưu trú); người đang điều trị
COVID-19 tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh trên địa bàn
TP. Số tiền trên cũng được
hỗ trợ cho công an, quân đội
và các lực lượng khác tham
gia phối hợp phòng, chống
dịch. Riêng nhân viên y tế
tham gia phòng, chống dịch
được hỗ trợ 120.000 đồng/
người/ngày.
Về hỗ trợ khẩu trang, TP
hỗ trợ mỗi người ba khẩu
trang/tháng trong ba tháng.
Đây là loại khẩu trang kháng
khuẩn, có thể giặt và tái
sử dụng 10 lần. Đối tượng
được hỗ trợ là học sinh, học
viên tại các cơ sở giáo dục
phổ thông, giáo dục thường
xuyên, giáo dục nghề nghiệp
công lập. Đối tượng được hỗ
trợ còn có công nhân vệ sinh
(thu gom rác, vận chuyển
rác, quét đường, thoát nước)
thuộc Công ty TNHH MTV
Môi trường đô thị, Công ty
TNHHMTVThoát nước TP,
Công ty TNHH MTV Dịch
vụ công ích 22 quận/huyện
trực tiếp tham gia chống dịch.
Về chính sách hỗ trợ cho
một số đối tượng khó khăn do
làm việc chỉ thu gần 899 tỉ
đồng, chỉ đạt 55% so với
mức thu trung bình của TP.
Các hoạt động văn hóa-xã
hội, giáo dục, thể dục thể
thao, giải trí, đời sống tinh
thần của người dân và các
hoạt động đối nội, đối ngoại
đều trực tiếp bị ảnh hưởng.
Trong thời gian tới, ông
Phong cho biết TP sẽ quyết
liệt triển khai nhiều giải
pháp để phòng, chống dịch
COVID-19, cũng như đề
ra nhiều giải pháp để hỗ
trợ DN bị ảnh hưởng bởi
dịch. Ông Phong yêu cầu
người dân không ra đường
nếu không có việc cần thiết;
những người trên 60 tuổi ở
nhà. Cũng theo ông Phong,
người dân phải đeo khẩu
trang nơi công cộng; cấm
tụ tập trên 20 người; riêng
ngoài công sở, trường học,
bệnh viện cấm tụ tập trên 10
người. TP cũng sẽ chủ động
chuyển sang họp trực tuyến,
giữ khoảng cách phù hợp
trong giao tiếp với quyết tâm
kiềm chế tối đa dưới 150 ca
như: Thực hiện việc hỗ trợ
gia hạn nộp thuế, nộp hồ sơ
khai thuế, xem xét gia hạn
nộp thuế thu nhập cá nhân
và gia hạn nộp hồ sơ khai
thuế, hồ sơ khai quyết toán
thuế thu nhập cá nhân năm
2019 đến ngày 30-6, kéo dài
thêm ba tháng. Các hộ, cá
nhân kinh doanh phải tạm
ngưng kinh doanh do quyết
định của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền được cơ quan
thuế hướng dẫn nộp thông
báo và ban hành quyết định
miễn (giảm) thuế tương ứng
với thời gian tạm ngưng
kinh doanh. Số tiền thuế
khoán được miễn (giảm)
thuế được tính trọn tháng
bị ảnh hưởng của việc tạm
ngưng kinh doanh.
Ngoài ra, TP cũng sẽ thực
hiện tốt chương trình kết nối
ngân hàng với DN, ổn định
mặt bằng lãi suất nhằm hỗ
trợ DN đẩy nhanh quá trình
phục hồi khi hết dịch, TP sẽ
ưu tiên hỗ trợ đối tượng DN
bình ổn thị trường như DN
sản xuất hàng xuất khẩu,
DN có sản phẩm chủ lực
của TP, DN sản xuất kinh
doanh hàng thiết yếu và sản
phẩm y tế.
TP cũng sẽ xây dựng kế
hoạch hỗ trợ về vốn để DN
dự trữ nguồn hàng, nguyên
vật liệu tại chỗ, đảm bảo
hoạt động sản xuất, cung
ứng hàng hóa liên tục, kể cả
trong tình huống dịch bệnh
lan rộng có nhiều khu vực
bị cách ly. TP sẽ cơ cấu thời
hạn trả nợ, miễn giảm lãi
vay cho hoạt động tín dụng
đã ký kết, xem xét cho phép
vay mới để khôi phục quy
trình sản xuất, kinh doanh.
Cũng theo ông Phong, TP
sẽ tập trung thu hút đầu tư,
hỗ trợ các DN sản xuất thiết
bị y tế, bảo hộ sức khỏe,
dược phẩm.
Phát biểu bế mạc kỳ họp,
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn
Thị Lệ cho rằng việc thông
qua các nghị quyết về công tác
phòng, chống dịchCOVID-19
đã kịp thời đáp ứng nguyện
vọng của nhân dân, DN, là
cơ sở quan trọng của các
cơ quan khẩn trương triển
khai các biện pháp phù hợp
trong phòng, chống dịch.
“Các nghị quyết này sẽ góp
phần tiếp thêm động lực cho
nhân viên y tế, lực lượng
công an, quân đội, các lực
lượng khác tham gia chống
dịch; người lao động gặp
khó khăn, bị mất việc, nghỉ
không lương do ảnh hưởng
từ dịch” - bà Lệ nói.
Để chống dịch được tốt,
bà Lệ đề nghị UBND TP sẵn
sàng các phương án, kịch
bản chống dịch bệnh, đảm
bảo sẵn sàng về điều kiện
cơ sở vật chất, trang thiết bị
vật tư, nhân lực để phòng,
chống dịch trong tình huống
dịch bệnh bùng phát mạnh.•
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN
tác động của dịch, các đại biểu
cũng thông qua chính sách hỗ
trợ 1 triệu đồng/người/tháng
cho khoảng 600.000 người
lao động bị mất việc, bao
gồm cả giáo viên, nhân viên
các cơ sở giáo dục mầm non
ngoài công lập và nhóm trẻ.
Đây là những người không
đủ điều kiện hưởng trợ cấp
thất nghiệp theo quy định.
Thời gian hỗ trợ tính theo
số ngày thực tế mà người lao
động mất việc, tối đa không
quá ba tháng (từ tháng 4 đến
tháng 6-2020).
Kiềm chế dưới 150
ca nhiễm
Phát biểu tại kỳ họp, ông
Nguyễn Thành Phong, Chủ
tịchUBNDTP.HCM, cho biết
dịch đã làm ảnh hưởng rất
lớn đến tình hình kinh tế-xã
hội của TP. Nhiều lĩnh vực
trong ba tháng qua đã giảm
nhiều so với cùng kỳ, hơn
1.350 doanh nghiệp (DN)
giải thể. Hoạt động thu ngân
sách cũng gặp nhiều khó
khăn, trung bình mỗi ngày
nhiễm, cùng cả nước không
để vượt quá 1.000 ca nhiễm.
Miễn, giảm thuế
cho cá nhân, DN bị
ngưng kinh doanh
Ông Phong cho biết trong
tuần tới UBND TP sẽ thành
lập tổ công tác do một người
trong Thường trực UBND
TP làm tổ trưởng. Tổ này
sẽ hướng dẫn hỗ trợ các
DN, làm cầu nối giúp DN,
tổ chức, cá nhân tiếp cận
nhanh chóng với các gói hỗ
trợ của Chính phủ. Gồm có:
gói hỗ trợ tín dụng khoảng
250.000 tỉ đồng, gói hỗ trợ
gia hạn nộp thuế và tiền thuê
đất khoảng 30.000 tỉ đồng.
Tổng hợp ý kiến, nguyện
vọng của DN để đề xuất
chính sách hỗ trợ cụ thể,
từ trung ương và từ ngân
sách TP cho DN, người lao
động gặp khó khăn do dịch
COVID-19.
Trước mắt, ông Phong
khẳng định sẽ thực hiện
ngay các chính sách hỗ trợ
DN, hộ kinh doanh cá thể
“TP.HCM quyết
tâm kiềm chế tối đa
dưới 150 ca nhiễm
COVID -19, cùng cả
nước không để
vượt quá 1.000
ca nhiễm.”
Chủ tịch UBND TP.HCM
Nguyễn Thành Phong
2.753
tỉ đồng là số tiềnUBNDTP trình
lên HĐND TP chi phục vụ cho
công tác phòng, chống dịch
COVID-19.Trongsốnàycó1.800
tỉ đồngđểhỗ trợ600.000người
lao động bị mất việc do ảnh
hưởng bởi dịch và 135 tỉ đồng
trang bị 10 xe cấp cứu chuyên
dùng áp lực âm.
Tiêu điểm
TP.HCM:
Thông qua
quyết sách
chống dịch
TP.HCMxây dựng kế hoạch
hỗ trợ về vốn để doanh nghiệp
đảm bảo hoạt động sản xuất, kể cả
trongtìnhhuốngdịchbệnhlanrộng.
Tại kỳ họp, với tỉ lệ hơn 80%, ông Dương
Anh Đức - Giám đốc Sở TT&TT đã được bầu
vàochứcdanhphóchủ tịchUBNDTP. ÔngĐức
năm nay 52 tuổi, quê Đà Nẵng; có học hàm,
học vị PGS-TS công nghệ thông tin.
Trước khi được giới thiệu làmphó chủ tịch
UBNDTP.HCM,ôngĐứctừnggiữnhiềuchứcvụ
ở nhiều cơ quan khác nhau, như hiệu trưởng,
phóbí thưĐảng ủy, rồi bí thưĐảng ủyTrường
ĐH Công nghệ thông tin; phó giám đốc ĐH
Quốc gia TP.HCM; ủy viên BCH Đảng ủy ĐH
Quốc gia TP.HCM; ủy viên BCH rồi phó bí thư
Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM; ủy viên BCH
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI
(nhiệm kỳ 2013-2018).
Ông Đức được bổ nhiệmgiữ chức vụ giám
đốc Sở TT&TT TP.HCM hồi tháng 7-2017, khi
ông còn làm hiệu trưởng Trường ĐH Công
nghệ thông tin.
Hồi tháng 9-2019, ông được Ban Bí thư
chỉ định bổ sung vào ủy viên Ban chấp hành
Đảng bộTP.HCMkhóa X nhiệmkỳ 2015-2020.
Kỳ họp cũng đã bầu ôngTăngHữu Phong
- Phó Bí thưQuận ủyTân Phú giữ chức trưởng
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM. Ông
Phong năm nay 48 tuổi, có trình độ thạc sĩ
sử học, cử nhân chính trị.
Kỳhọpcũngmiễnnhiệmchứcdanhủy viên
UBND TP.HCM đối với Thiếu tướng Nguyễn
Trường Thắng, nguyên Tư lệnh Bộ tư lệnh
TP.HCM, đã được bổ nhiệm giữ chức phó tư
lệnh Quân khu VII. Kỳ họp cũng bầu bổ sung
ủy viênUBNDTP đối vớiThiếu tướngNguyễn
Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM và bà
Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính.
Ông Dương Anh Đức làm phó chủ tịch UBND TP.HCM
ÔngDươngAnhĐức, Giámđốc Sở TT&TT
TP.HCM, được bầu giữ chức phó chủ tịch
UBNDTP.HCM. Ảnh: TTXVN
ế dịch COVID-19
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook