133-2020 - page 3

3
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV -
ThứBa16-6-2020
Việt Nam cần công bố
hết dịch COVID-19
Dựa vào các tiêu chí đã đạt được, đại biểuNguyễnThiệnNhân, Bí thư
Thành ủy TP.HCM, đề nghị Việt Nam cần công bố hết dịch COVID-19.
Kiểmsoát quyền lực
cánbộ, chốngchạychức,
chạy quyền
Quy định đề cao trách nhiệm của cấp ủy,
tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan,
địa phương, đơn vị cũng như người
đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Ngày 15-6, tin từ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết Ban
Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quy định về việc
kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống
chạy chức, chạy quyền.
Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có
liên quan đến công tác cán bộ. Trong đó đề cao trách
nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ
quan, địa phương, đơn vị cũng như người đứng đầu
cơ quan, đơn vị và các cán bộ tham mưu, đề xuất.
Theo nội dung quy định, không bố trí những người
có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc
chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các
chức danh có liên quan như bí thư, phó bí thư, trưởng
ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp
ủy; chủ tịch UBND, người đứng đầu và cấp phó của
người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan,
đơn vị…
Quy định cũng nghiêm cấm các hành vi cung cấp
hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên
cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách
nhiệm. Đặc biệt là những thông tin, tài liệu, hồ sơ
nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công
tác cán bộ.
Quy định còn nghiêm cấm việc để người khác, nhất
là người có quan hệ gia đình lợi dụng chức vụ, quyền
hạn, uy tín của mình để thao túng, can thiệp công tác
cán bộ…
Cũng theo quy định này, những người đã chuyển
công tác hoặc nghỉ hưu vẫn bị xử lý nếu có vi phạm.
Trường hợp là cán bộ đang công tác thì bị đình chỉ
công tác, chức vụ, không bố trí làm công tác tham
mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.
Về chống chạy chức, chạy quyền, quy định cũng
chỉ rõ những hành vi liên quan đến kiểm soát quyền
lực trong công tác cán bộ. Cụ thể là hành vi tiếp cận,
thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách
nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan
nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.
Thứ hai là tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, nhất là các
dịp lễ, tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh
nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ
quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động
sản… cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc
người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ,
tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi.
Thứ ba là lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc
sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác
để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm
quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm
mình hoặc người khác, cánh hẩu vào vị trí, chức vụ
theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người.
Ngoài ra còn có các hành vi khác liên quan như lợi
dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin
bất lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện, gây sức
ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong
việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình. Hành vi dùng
lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản
thân để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm có
được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Hay hành vi sử dụng
các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí, chức
vụ, quyền lợi.
Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che,
tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền thì bị xử lý kỷ luật
theo quy định hiện hành. Trường hợp là cán bộ đang
công tác tùy theo hình thức bị kỷ luật còn bị áp dụng
các biện pháp xử lý kỷ luật.
Quy định cũng yêu cầu bảo vệ và khen thưởng kịp
thời cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo vi phạm trong
công tác cán bộ. Xử lý nghiêm những người lợi dụng
việc này để tố cáo hoặc lan truyền các thông tin sai sự
thật nhằm hạ uy tín người khác.
PHƯƠNG NAM
Giai đoạn 1 lây nhiễm tăng
chậm, 30 ngày mới có 100
người nhiễm và các quốc
gia không sợ. Giai đoạn 2
từ 1.000 đến 32.000 người
nhiễm chỉ trong 15-30 ngày,
các quốc gia sợ.
Hiện nay thế giới trạng thái
nhiễm và có dịch có thể chia
các quốc gia thành bốn loại.
Các nước ở giai đoạn 2
tăng tốc lây nhiễm như Mỹ,
Nga, Brazil, Ấn Độ... và chưa
chuyển giai đoạn. Nhóm 2 là
các nước ở giai đoạn 3, tức có
ca nhiễm tăng cao đạt đỉnh và
giảm dần như Đức, Pháp, Ý...
nhưng chưa an toàn. Nhóm 3
là các nước đạt an toàn, bình
quân dưới 10 người nhiễm/1
triệudânnhưLào, Campuchia.
Nhóm 4 là những nước chưa
bao giờ đạt ngưỡng 1.000
ca nhiễm/1 triệu dân, tức an
toàn từ đầu như Việt Nam,
Myanmar.
Việt Nam đã làm gì?
Ngay từ tháng 1, Đảng và
Chính phủ đã chỉ đạo từ bài
học của phòng, chống dịch
SARS là giám sát chặt diễn
biến dịch ở Trung Quốc để
có biện pháp phòng ngừa.
Sau tháng 2 chúng ta thảo
luận có đi học lại hay không.
Lúc đó Bộ GD&ĐT không
có chỉ đạo đi học lại, các địa
phương tự quyết định. Ngày
31-1, TP.HCMquyết định cho
nghỉ học nhưng nghỉ bao lâu
chưa rõ. TP.HCM quyết định
nghỉ hết tháng 2 và kiến nghị
nghỉ hết tháng 3.
Vấn đề thứ hai thảo luận
là cách ly người lây nhiễm
thế nào. Ngày 8-2, TP.HCM
quyết định cách ly tất cả người
lây nhiễm từ F0 đến F2. Bình
quân một người F0 TP.HCM
cách ly 280 người. Toàn quốc
tới ngày 31-3 công bố cách
ly triệt để, sử dụng quân đội
tham gia.
Ở Việt Nam có đeo khẩu
trang hay không ta cũng
thảo luận, vì nếu đeo đầy đủ
sẽ không đủ khẩu trang. Sau
đó, tới ngày 16-3 TP.HCM
quyết định đi đặt khẩu trang
cho đủ. Toàn quốc đeo khẩu
trang từ ngày 1-4. Ngày 22-3,
TP.HCMhạn chế đi lại, những
thứ không cần thiết thì không
triển khai.
Tóm lại, do chỉ đạo chung
sớm, kịp thời, chúng ta đã kiểm
soát rất tốt. Tổng số người
nhiễm ở Việt Nam chưa bao
giờ đạt 1.000 người. Đến nay
là 332 người, thấp hơn nhiều
mốc 1.000 so với lúc thế giới
công bố dịch.
Và bây giờ ta nên
làm gì?
Chúng ta có quan hệ kinh
tế với nhiều nước nhưng chỉ
có 17 nước và vùng lãnh thổ
có quan hệ đối tác quan trọng
nhất. Những nước này quyết
định 90% đầu tư nước ngoài,
80% thương mại quốc tế và
80% khách du lịch đến Việt
Nam nên đề nghị cần giám
sát và lập trình mở cửa với
17 nước này theo lộ trình,
thỏa thuận hai bên.
Từ tháng 5 đến tháng 8
năm nay, 10/17 nước này
sẽ không còn dịch ở tiêu chí
dưới 10 người đang điều trị
trên 1 triệu dân, trong đó có
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn
Quốc, Đài Loan, Thái Lan,
Hong Kong, Đức, Úc…Như
vậy ta cần phân công cụ thể
lập lộ trình mở cửa với 10
nước này.
Bảy nước khác chưa đến
độ an toàn như Ấn Độ, Mỹ,
Singapore… phải theo dõi
để khi họ có điều kiện thì
thiết lập ngay. Ta có dự báo
cần quan tâm là đầu tư nước
ngoài vào Việt Nam năm nay
nhiều khả năng giảm 30% so
với năm ngoái, thương mại
quốc tế giảm 15% và du lịch
giảm 50%, cần có điều chỉnh
phù hợp.
Với kết quả chống dịch
của Việt Nam, cần công
bố hết dịch ở trong nước
với ba tiêu chí. Một là tỉ lệ
người nhiễm trên 1 triệu dân
không quá năm người (hiện
ta chỉ có 3,1 người nhiễm/1
triệu dân). Hai là tỉ lệ người
đang điều trị không quá một
người trên 1 triệu dân (hiện
Việt Nam chỉ có 0,2 người)
và thứ ba là không có người
chết. Trên cơ sở đó, chúng
tôi kiến nghị chín giải pháp
tiếp theo, kiến nghị sẽ gửi tới
các đại biểu Quốc hội sau.
Tóm lại, chúng ta cần có lộ
trình mở cửa từng bước, có
mức độ với các nước để có
thể vừa khai thác thị trường
đầu tư nước ngoài, đồng thời
khuyến khích khai thác thị
trường và đầu tư trong nước,
phát huy sức mạnh của Việt
Nam là văn hóa, chính trị,
kinh tế.•
CHÂNLUẬN-ĐỨCMINH
N
gày 15-6, đại biểu
Nguyễn Thiện Nhân, Bí
thư Thành ủy TP.HCM,
phát biểu tại Quốc hội về
việc phục hồi kinh tế hậu
COVID-19. Ông cho rằng
cần lập trình quá trình mở
lại nền kinh tế, chủ động bảo
vệ năng lực sản xuất, kinh
doanh trong nước, phát huy
động lực kép và sức mạnh
Việt Nam để phát triển kinh
tế, ổn định xã hội và đặc biệt
là Việt Nam cần công bố hết
dịch COVID-19.
Nhận thức về dịch
Ông phát biểu: Ngày 1-1,
có người nhiễm virus đầu
tiên chết ở Trung Quốc. Ngày
25-1, có 1.000 người nhiễm
ở Trung Quốc và ngày 28-1
có 100 người chết.
Lúc đó thế giới chưa biết
đặt tên virus là gì.
Đến ngày 1-2, Trung Quốc
có 12.000 người nhiễm, 1.000
người chết. WHO công bố
virus Corona là nguy cơ dịch
toàn cầu nhưng khuyến cáo
chưa phải hạn chế đi lại giữa
các quốc gia.
Đến tháng 3, các nước EU,
Singaporevẫn tranh luậncócần
đeo khẩu trang hay không và
cuối cùng cho rằng chưa cần
đeo. Ngày 11-3, WHO công
bố đại dịch toàn cầu, lúc đó
có 117 nước có ca nhiễm với
118.000 người nhiễm, 4.240
người chết.
Tức bình quânmột nước có
1.000 người nhiễm vào thời
điểm dịch toàn cầu và có 37
người chết.Thời điểmnày, tổng
thốngMỹ cũng coi dịch không
phải là vấn đề quan trọng với
Mỹ. Như vậy, trong ba tháng
đầu năm 2020, thế giới trải
qua giai đoạn “một chưa” và
“ba không”, đó là “chưa biết
và không cần đeo khẩu trang,
không cần hạn chế đi lại giữa
các nước, không cần hạn chế
đi lại, tiếp xúc, đóng trường
học trong mỗi quốc gia”.
Dịch bùng phát ở Trung
Quốc vào tháng 2, tháng 3,
EU vào các tháng 3-5, Bắc
Mỹ trong tháng 5-6..., còn
châu Phi chưa biết khi nào
có dịch lớn.
Sau sáu tháng dịch toàn
cầu, có thể rút ra bốn nhận
thức về quy luật lây nhiễm và
phát triển dịch. Đó là phải đeo
khẩu trang, hạn chế tiếp xúc,
rửa tay sát trùng và phải thực
hiện cách ly triệt để.
Việt Nam cần công
bố hết dịch vì tỉ lệ
người nhiễm 3,1
người nhiễm/1 triệu
dân; tỉ lệ người
đang điều trị chỉ
có 0,2 người/1 triệu
dân và không có
người chết.
Đại biểuQuốc hội Nguyễn ThiệnNhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại Quốc hội về
phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Ảnh: TTXVN
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook