281-2016 - page 1

CHỦQUẢN
SỞTƯPHÁPTP.HCM
SỐ281-(4741)
THỨHAI
17-10-2016
ÔngDuterte
khôngnhượngbộ
TrungQuốc
HàngViệtmớira
aolàngđã
“chếtđuối”
TRANG
16
TRANG
11
Lũ lụtkinhhoàng
TRANG
2+3
TRONGSỐNÀY
TRANG
8
TRANG
5
VỤ TRƯỞNG CÔNGANXÃĐÁNHDÂNỞPHÚYÊN:
Nhiềusailệchtrongkếtluận
củacônganhuyện
Nhộnnhạo
chợtình
trênmạng
Chuyệnquấyrốitìnhdục
quanhchiếccameragiấukín
Kiệnbanquảntrịchungcư
đòitríchxuấtdữliệucamera
Mỏimắtchờhướngdẫn
gửitrẻngoàigiờ
l
Hơn100.000nhàbịngập.
l
21ngườichết,8ngườimấttích.
l
Bãocấp17sắpvàomiềnTrung.
TRANG
13
TRANG
10
TRANG
12
Xóm6,xãPhongĐiền,huyệnHươngKhê(HàTĩnh)bịcô lậpdomưa lũ.Ảnh:TTXVN
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook