354-2016 - page 1

TRANG
13
TRANG
16
CHỦQUẢN
SỞTƯPHÁPTP.HCM
SỐ354-(4814)
THỨNĂM
29-12-2016
TRONGSỐNÀY
TRANG
4
TRANG
3
TRANG
12
TRANG
11
TRANG
5
TRANG
7
TRANG
6
TRANG
9
TainạnmáybayNga:
Ưutiênchogiảthiết
trụctrặckỹthuật
Gần100%bệnhnhân
muốnkhámbácsĩ
giađình
Phải tiếtkiệm
từngđồng
ngânsách
“Bịtruythuthuế,emtrắngtayrồi”
Truynguồn"rác
chui"khổnglồ
ởĐồngNai
BộCôngThương
rúthàngloạtquyết
địnhbổnhiệm
V TrnhXuânThanh:K lu tbíthư
Tnh yHuGiang.
Yêucầuhoahậu
KỳDuyêngiảitrình
việchítbóngcười
Điphụ
quán
cơm,bị
tạtnước
sôibỏng
nặng
Chungcưlàmliều
đưadânvôở
Khihộithẩmlàem
ruộtnhânchứng
Đólàch đ oc aTh tư ng
Nguy nXuânPhúct ih ingh
tr ctuy nc aChínhph v i
cácđaphươngngày28-12.
â
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook