287-2017 - page 1

CHỦQUẢN
SỞTƯPHÁPTP.HCM
SỐ287-(5103)
THỨTƯ
25-10-2017
20nămsau
bãoLinda
Muốnquảnlý
báochíphải
hiểubáochí
Nghệsĩphơiđờitưquáđà
trênsânkhấu
Thầyngoại
bấtlựcở
V-League!
Tựdoxàitiềnđôtại
PhúQuốc:Nênkhông?
TRANG
14
TRANG
4
TRANG
12
TRANG
15
TRONGSỐNÀY
Họpbáo5phút,
từchốinhiềucâu
hỏivềBT,BOT
VụVNPharma:Đề
nghịchuyểnsangtội
buônbánhànggiả
Bịtrườngtừchốivìlà
sinhviênkhuyếttật
Đượcxinlỗisau28
nămbịkếtánoan
giếtchồng,giếtcha
“Đồicao”cũngngập
vìbịtcống,ngănkênh
TRANG
8
TRANG
7
TRANG
6
TRANG
13
TRANG
10
TRANG
11
DukháchnướcngoàiđếnPhúQuốcngàycàngđông.Ảnh:HTD
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook