208-2019 - page 5

5
Thời sự -
Thứ Tư 11-9-2019
Yêu cầu chánh thanh tra sở
tự nhận thiếu sót
Việc bổnhiệmchánhThanh tra SởGTVTkhông theoLuật Thanh tradẫnđếnđơn thư tố cáo, khiếukiệnkéodài.
NHÓMPV
T
hanh traTP.HCMđãcókết
luận thanh tra từ các đơn
thư tố cáo liên quan đến
việc bổ nhiệm chánh Thanh
tra Sở GTVT TP.HCM đối
với ông Trần Quốc Khánh.
Sự phối hợp, thống
nhất chưa đầy đủ
Theo tài liệu
Pháp Luật
TP.HCM
có, trong các tháng
9, 10 và 11-2016, Sở GTVT
có các tờ trình, văn bản xin
tiếp nhận ông Trần Quốc
Khánh đang là chánh thanh
tra quận 2 về làm chánh thanh
tra của Sở.
Tháng 11-2016, khi chưa
có quyết định tiếp nhận và
bổ nhiệm ông Khánh làm
chánh Thanh tra Sở thì Ban
Thường vụ Sở GTVT đã
có thông báo chỉ định ông
Khánh tham gia Ban chấp
hành, Ban thường vụ, bí thư
Đảng ủy Thanh tra Sở nhiệm
kỳ 2015-2020.
Tháng 12-2016, trong
văn bản trả lời Sở GTVT
về nhân sự chánh thanh tra
(của sở này), Thanh tra TP
có lưu ý một số nội dung
và có ý kiến trước khi điều
động ông Khánh (từ quận 2
về Sở) trong “thời điểm này
cần được cân nhắc”.
Sau đó Sở GTVT gửi văn
bản đề nghị quận 2 nhận xét
về ông Khánh. Sau khi có ý
kiến của quận 2, tháng 2-2017,
giám đốc Sở GTVT khi đó là
ông Bùi Xuân Cường đã có
quyết định tiếp nhận và bổ
nhiệm ông Khánh làm chánh
Thanh tra Sở.
TheoThanh traTP, quy trình
Đang kiểm điểm và phải trung thực
Liên quan đến sai phạm trong tổ chức, bổ nhiệmcán bộ tại
10 đơn vị thuộc Sở GTVTTP.HCM, theo kết luận củaThanh tra
TP.HCM, ngày 6-9, Giámđốc Sở GTVTTPTrầnQuang Lâmcho
biết đang tổ chức kiểmđiểm, rút kinh nghiệm.
Theo ông Lâm, sau khi kiểm điểm, rút kinh nghiệm, Sở
sẽ có quy định sửa đổi cho rõ hơn về công tác tổ chức cán
bộ và sẽ triển khai quán triệt để làm tốt hơn công tác này
trong thời gian tới.
Trước đó, cuối tháng 8, Sở GTVT TP triển khai kết luận
của Thanh tra TP, yêu cầu 10 cá nhân, tập thể trong 10 đơn
vị trên đều phải viết bản kiểm điểm với nội dung trình bày
trung thực, tự giác với các thiếu sót, không giải trình né
tránh trách nhiệm, phải đề xuất các biện pháp khắc phục,
đối chiếu với quy định hiện hành và mức độ vi phạm tự
nhận hoặc đề xuất hình thức kỷ luật (nếu có).
“Đến nay, tất cả cá nhân, tập thể của 10 đơn vị trên đã
nộp kiểm điểm về Sở” - ông Lâm thông tin thêm.
Trước đóThanh tra TP có kết luận về công tác chuyển đổi
vị trí công tác, bổ nhiệm cán bộ ở Sở GTVT trong hai năm
2017 và 2018. Theo đó, trong hai năm trên, tại Thanh tra Sở
GTVT có 54 vị trí chuyển đổi có biểu hiện vi phạm các quy
định hiện hành. Mới đây Sở GTVT có văn bản cho biết tại
Thanh tra Sở có 17 trường hợp chuyển đổi công tác không
đảm bảo thời gian công tác đủ năm năm theo quy định,
sáu trường hợp chưa đủ 24 tháng đã chuyển đổi. Từ đó Sở
GTVT yêu cầu Chánh Thanh tra Sở, ông Trần Quốc Khánh,
phải viết bản kiểm điểm với nội dung trình bày trung thực,
tự giác nhận thiếu sót…
xin, cân nhắc (với quận 2) và
tiếp theo là việc Sở GTVT
bổ nhiệm ông Khánh làm
chánh Thanh tra Sở là chưa
đảm bảo chặt chẽ, chưa đúng
quy định. Cụ thể, việc quận
2 quyết định điều động ông
Khánh mà không trao đổi và
thỏa thuận với Thanh tra TP
là không thực hiện đúng các
quy định của Luật Thanh tra.
Về nội dung này, tại bản
kết luận thanh tra, Thanh tra
TP dẫn khoản 2 Điều 6 Luật
Thanh tra quy định: “Chánh
thanh tra huyện do chủ tịch
UBND cấp huyện bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cách chức sau
khi thống nhất với chánh
thanh tra tỉnh”.
Cạnh đó, Thanh tra TP
cũng dẫn quy chế tổ chức,
hoạt động của Thanh tra TP
được UBND TP ban hành
năm 2016 (theo Quyết định
19/2016 của UBNDTP.HCM
ngày 25-5-2016). Quy chế này
có trước thời điểm Sở GTVT
làm thủ tục “xin” và UBND
quận 2 “cho” ông Khánh về
làm chánh thanh tra sở này
4-5 tháng. Theo đó, “chánh
Thanh tra TP và Thanh tra
TP phối hợp với giám đốc sở,
chủ tịch UBND quận/huyện
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách
chức, thuyên chuyển, điều
động, bố trí chánh thanh tra
sở, chánh thanh tra quận/huyện
và các chức danh thanh tra”.
Bổ nhiệm trước,
báo cáo sau
Với Sở GTVT, sau khi đã
có văn bản lưu ý của Thanh
tra TP và đề nghị Sở cân nhắc
trường hợp ông Khánh, sở
này không thông tin, trao đổi,
thống nhất với chánh Thanh
tra TP mà chỉ trao đổi với
quận 2 và vẫn ra quyết định
bổ nhiệm ông Khánh.
Về việc này, ông Bùi Xuân
Cường, Trưởng Ban quản lý
đường sắt đô thị TP (nguyên
Giámđốc SởGTVT thời điểm
xin bổ nhiệm ông Khánh) có
văn bản giải trình (tóm tắt):
Sau khi có ý kiến cần “cân
nhắc” trường hợp ông Khánh,
SởGTVTđã trao đổi với quận
2 và sau khi có phúc đáp của
quận 2 thì tập thể Đảng ủy và
Ban giám đốc Sở GTVT đã
thống nhất trước khi bổ nhiệm
ông Khánh làm chánh thanh
tra và đã có văn bản báo cáo
kết quả cho Thanh tra TP.
Tuy nhiên, theo Thanh tra
TP, do trước đó chánh Thanh
tra TPđã có ý kiến đề nghị Sở
GTVT cân nhắc việc này, cho
nên khi sở này chưa có phản
hồi mà vẫn ra quyết định điều
động, bổnhiệmôngKhánh làm
chánh Thanh tra Sở GTVT là
không thựchiệnđúngquyđịnh.
Cụ thể, khoản 2 Điều 23 Luật
Thanh tra quy định: “Chánh
thanh tra sở do giám đốc sở
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách
chức sau khi có thống nhất với
chánh thanh tra tỉnh”.
Từ đó, tại bản kết luận đã
nêu, Thanh tra TPnói rõ: Việc
xử lý quá trình bổ nhiệm ông
Khánh chưa chặt chẽ cần được
Sở GTVT rút kinh nghiệm,
không để xảy ra trường hợp
tương tự.
Theo Thanh tra TP, chính
từ sự thiếu chặt chẽ của Sở
GTVT như trên là nguyên
nhân dẫn đến nhiều đơn thư
tố cáo nặc danh trong thời
gian dài vừa qua.•
Trong hai năm
2017 và 2018, tại
Thanh tra Sở GTVT
có 54 vị trí chuyển
đổi có biểu hiện vi
phạm các quy định
hiện hành.
Ông TrầnQuốc Khánh tại một cuộc họp của Thanh tra SởGTVT TP.HCM. Ảnh: LĐ
Đắk Lắk: Điều tramột công ty bán hóa đơn khống nhiều tỉ đồng
Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk
Lắk) cho biết đang phối hợp với Cục
Thuế tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ mua
bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
(GTGT) liên quan đến Công ty cổ phần
Xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777,
TP Buôn Ma Thuột (gọi tắt là công ty).
Giám đốc công ty là bà Đỗ Thị Diễm
Quỳnh (27 tuổi, ngụ tại địa phương).
Theo hồ sơ, từ tháng 12-2017 đến
tháng 6-2018, có chín doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ
với công ty để mua tổng cộng 41 tờ
hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai
khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tổng
giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính
thuế này là trên 8,2 tỉ đồng, giá mua
hóa đơn 10%-12,5% trên tổng số tiền
trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức
thanh toán bằng tiền mặt.
Theo khai nhận bước đầu của đại
diện chín doanh nghiệp thì 41 tờ hóa
đơn đều được xuất khống. Thực tế chín
doanh nghiệp không mua bán hàng hóa
với công ty như nội dung thể hiện trên
hóa đơn. Qua quá trình điều tra, những
doanh nghiệp trên đã nộp lại số tiền
thuế được khấu trừ vào ngân sách nhà
nước.
Ngoài ra, quá trình điều tra, CQĐT
còn xác định công ty đã xuất hơn 430
số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài tỉnh trong khoảng
thời gian từ ngày 1-10-2017 đến 30-7-
2018 với doanh số thể hiện trên hóa đơn
GTGT ước tính hàng trăm tỉ đồng.
Theo công an, trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk có 170 doanh nghiệp sử dụng hóa
đơn GTGT của công ty. Tuy nhiên, từ
ngày 3-10-2018, công ty này không còn
hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
TIẾN ANH
Lời khai người tu hành đập vỡ kính ô tô của người khác
Chiều 10-9, Công an TP Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk vẫn đang làm rõ hành vi cố ý làm
hư hỏng tài sản đối với ông Lê Văn Thành
(31 tuổi, đang tu tại chùa Sắc Tứ Khải
Đoan, TP Buôn Ma Thuột). Tại cơ quan
điều tra, ông Thành đã thừa nhận hành vi
đập gãy gương chiếu hậu, đập vỡ hai cửa
kính ô tô người khác của mình là sai.
Lời khai của ông Thành thể hiện sáng
9-9, ông này đi xe máy trên đường Nguyễn
Tất Thành hướng về chùa. Khi đến ngã ba
Nguyễn Tất Thành - Ama Khê thì ông này
chạy vào làn ô tô để vượt lên nhưng một
tài xế là ông Nguyễn Quang Nhật (37 tuổi,
ngụ TP Buôn Ma Thuột) bóp còi ra tín
hiệu không cho.
“Bức xúc vì tài xế ô tô bấm còi, tới đoạn
dừng, tôi đã xuống yêu cầu tài xế xin lỗi.
Tuy nhiên, người này vẫn ngồi trên ô tô
nên tôi lấy gậy đập vào kính” - ông Thành
khai tại cơ quan công an.
Phó trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thầy
Hải Thông, xác nhận ông Thành có thời
gian tu hành tại chùa khoảng 10 năm qua,
có pháp danh Minh Truyền. “Thời gian
qua người này có biểu hiện tâm lý không
bình thường. Nhà chùa đã đưa đi khám
nhiều nơi nhưng ông Thành có diễn biến
xấu đi. Gần đây ông Thành có biểu hiện
chống lại lời khuyên của tôi và trụ trì” -
thầy Hải Thông cho biết.
Còn theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn,
Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cơ
quan này đã làm việc với đại diện nhà
chùa và ông Thành. Tại buổi làm việc,
đại diện nhà chùa cũng nói ông Thành
gần đây có tâm lý không ổn định và từng
đi chữa trị ở TP.HCM. “Hiện ông Thành
đang được nhà chùa bảo lãnh, khi có kết
quả giám định tài sản chúng tôi sẽ tiếp tục
xử lý” - Đại tá Bôn nói.
H.TRƯỜNG
-
Đ.THANH
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook