261-2019 - page 9

9
Cần kiểm soát các yếu tố về an toàn,
môi trường
Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, dự luật lần này quy định thực hiện
thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, không yêu câu cấp GPXD đối với
công trình sử dụng vốn khác có quy mô lớn hoặc ảnh hưởng lớn đến
an toàn và lợi ích cộng đồng. Theo đó, các công trình đươc xây dưng
tai khu vưc không co quy hoach xây dưng đô thi, quy hoach xây dưng
khu chưc năng,… vì thuộc khu vực không yêu cầu lập quy hoạch xây
dựng, chỉ yêu cầu lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.
Do vậy, không có nhiều yếu tố để xem xét tại cơ quan cấp GPXD (Sở
Xây dựng, song vẫn cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố về an
toàn, môi trường,...
“Việc kiểm soát các công trình này thông qua thẩm định thiết kế xây
dựng và không yêu cầu cấp GPXD là phù hợp. Đôi vơi cac công trinh
quymô lơn, co anh hương lơn đên an toan công đông con lai, trươc đây
thuôc đôi tương phai thâm đinh thiêt kê xây dựng, nay đê giam thu tuc
hanh chinh không yêu câu thâm đinh thiêt kê xây dưng ma đươc tich
hơp tai bươc câp phep xây dưng” - Bộ trưởng Hà nói.
bảy tâng va tông diên tich san dươi
500 m
2
, co quy hoach chi tiêt 1/500
đã đươc phê duyêt; công trình xây
dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa
có quy hoạch phát triển đô thị và quy
hoạch chi tiết xây dựng được duyệt;
nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở
riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn,
khu di tích lịch sử - văn hóa...
Cần nghiên cứu, có lộ trình
Thẩm tra về nội dung này, Chủ
nhiệmỦy ban Khoa học, Công nghệ
và Môi trường (UBKHCN&MT)
Phan Xuân Dũng cho hay hiện nay
quy trình cấp GPXD vẫn còn nhiều
thủ tục hành chính, thời gian cấp
giấy phép còn dài. Bên cạnh đó còn
tình trạng vi phạm trật tự xây dựng,
xây dựng không phép, không đúng
giấy phép, được cấp GPXD nhưng
chưa có báo cáo đánh giá tác động
môi trường hay chứng nhận thẩm
duyệt phòng cháy, chữa cháy. Ngoài
ra, việc thực hiện quyết định phạt vi
phạm hành chính nhiều nơi còn chưa
quyết liệt, triệt để.
“Vì vậy, UBKHCN&MT tán thành
với dự thảo luật này. Cần quy định
việc miễn GPXD đôi vơi cac công
trinh đa đươc thâm đinh thiêt kê
triên khai sau thiêt kê cơ sơ. Theo
dự luật, quy trình cấp giấy phép đã
đơn giản hơn, bỏ bớt các công đoạn
không cần thiết. Bên cạnh đó, đề nghị
quy định rõ trường
hợp dự án, công
trình được miễn
GPXD để tránh bị
lạm dụng, buông
lỏng quản lý. Đồng
thời rà soát, bổ sung
quy định xử lý vi
phạm trật tự xây
dựng và thực hiện
nghiêm kỷ cương
trong quá trình tổ chức triển khai”
- ông Dũng nói.
Liên quan đến quy định về công
trình xây dựng ở nông thôn, chủ
nhiệmUBKHCN&MT cho hay theo
quy định của pháp luật hiện hành,
nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng
ở địa bàn chưa có quy hoạch chi tiết
xây dựng, quy hoạch phát triển đô
TRỌNGPHÚ- CHÂNLUẬN
S
áng 11-11, Bộ trưởng Bộ Xây
dựng Phạm Hồng Hà đã trình
bày Tờ trình về dự án Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng trước Quốc hội. Dự luật
lần này tập trung sửa đổi, bổ sung
51 điều, hủy bỏ 1/168 điều của
Luật Xây dựng 2014. Đáng chú ý
là dự luật đã đơn giản hóa một số
thủ tục hành chính trong lĩnh vực
xây dựng, miễn giấy phép xây dựng
(GPXD) đối với một số công trình
xây dựng…
Công trình nào
không cần GPXD?
Trình bày tờ trình về dự luật, Bộ
trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà
cho biết dự luật lần này tập trung
sửa đổi, bổ sung một số quy định về
cấp GPXD (tại các điều 89, 91, 94,
95, 96, 102, 103, 106, 107 dự thảo
luật) theo hướng: rà soát đối tượng
công trình được miễn GPXD cho
phù hợp; mở rộng đối tượng công
trình được cấp GPXD theo giai đoạn;
đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp
GPXD. Đồng thời tăng cường phân
cấp thẩm quyền cấp GPXD công
trình cấp đặc biệt của Bộ Xây dựng
cho UBND cấp tỉnh; rút ngắn thời
gian cấp GPXD; bổ sung quy định về
quản lý trật tự xây dựng; sửa đổi, bổ
sung điều kiện khởi công xây dựng
công trình; thống nhất quy định về
cấp GPXD công trình quảng cáo.
Cụ thể, tại Điều 89 dự luật quy
định về tám trường hợp không cần
GPXD, trong đó có các trường hợp
như: Công trinh xây dưng tam phuc
vu thi công xây dưng công trinh chinh;
nha ơ thuôc dư an phat triên đô thi, dư
an phat triên nha ơ co quy mô dươi
Bộ trưởng Bộ Xây dựng PhạmHồngHà trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi,
bổ sungmột số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: TP
Sửa Luật Xây dựng: 8 trường hợp
không cần giấy phép xây dựng
Dự luật đã đơn giản hóamột số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, miễn giấy phép xây dựng đối với
một số công trình.
thị được phê duyệt thuộc đối tượng
miễn cấp GPXD. Quy định này đã
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động
đầu tư xây dựng của người dân, phù
hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã
hội, văn hóa của
từng địa phương.
Tuy nhiên, hoạt
động đầu tư xây
dựng ở nông thôn,
đặcbiệt làkhuvực
giáp ranh nông
thôn, đô thị; khu
vựccóđịnhhướng
phát triển đô thị,
khu vực danh lam
thắng cảnh cần được bảo tồn…
“Vì vậy, UBKHCN&MT đề nghị
cần nghiên cứu, có lộ trình quy định
chặt chẽ hơn đối với việc cấp GPXD
cho từng loại, từng cấp công trình
xây dựng, nhà ở riêng lẻ ở nông
thôn sao cho phù hợp với tình hình
thực tế và xu thế phát triển của đất
nước” - ông Dũng nói.•
Không thu tiềndịchvụsửdụng tại trạmT2QL91
Cần nghiên cứu, có lộ
trình việc cấp GPXD cho
từng loại, từng cấp công
trình xây dựng, nhà ở
riêng lẻ ở nông thôn sao
cho phù hợp với tình
hình thực tế và xu thế
phát triển của đất nước.
Văn phòng Bộ GTVT vừa có thông báo kết luận của Thứ
trưởng Nguyễn Nhật tại cuộc họp về trạm thu phí T2 QL91
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp
QL91 đoạn Km 14+000 đến Km 50+889 theo hình thức
hợp đồng BOT.
Theo văn bản, trước đó Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật
đã có buổi làm việc với đại diện TP Cần Thơ, các tỉnh An
Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, nhà đầu tư và các bộ, ngành
liên quan về các vấn đề vướng mắc tại trạm thu phí T2.
Văn bản nêu Bộ GTVT đang phối hợp chặt chẽ với các
bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan đẩy mạnh hoàn
thiện thủ tục pháp lý, triển khai dự án tuyến tránh Long
Xuyên. Sau khi tuyến tránh Long Xuyên được đầu tư và
đưa vào sử dụng, các phương tiện qua khu vực sẽ có sự lựa
chọn, không phải qua trạm thu phí T2 QL91. Dự kiến tuyến
tránh này sẽ hoàn thành vào năm 2022. 
Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, phương án này không khả thi,
không lường trước được rủi ro vì phải phụ thuộc vào tiến độ
hoàn thành dự án tuyến tránh TP Long Xuyên do dự án này
chưa khởi công. Bên cạnh đó, dự án cũng chưa hoàn thành thủ
tục đầu tư, thời gian hoàn vốn kéo dài (trên 30 năm), kế hoạch
trả nợ tín dụng bị phá vỡ, ngân hàng không đồng thuận.
Tại cuộc họp các đơn vị đã phân tích ưu, nhược điểm
của năm phương án đề xuất xử lý bất cập tại trạm thu phí
T2 QL91.
Cuối cùng, phương án tối ưu được thống nhất để nghiên
cứu là “không thu tiền dịch vụ sử dụng tại trạm T2 và vốn
ngân sách hỗ trợ cho phần đầu tư QL91B (từ nguồn ngân
sách của TP Cần Thơ hoặc trung ương)”.
Đồng thời để phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị, UBND
TP Cần Thơ có thể tiếp nhận lại QL91B để quản lý vận hành
khai thác và bảo trì, quản lý, vận hành cho đường đô thị.
Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng
Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu
Ban QLDA Thăng Long, nhà đầu
tư khẩn trương hoàn thành công
tác quyết toán toàn bộ dự án trong
tháng 11-2019. Giao Vụ Tài chính
chủ trì quyết toán giá trị hoàn thành
làm cơ sở xác định chi phí đầu tư
dự án, xác định lại thời gian thu
tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Đặc
biệt, quyết toán đoạn QL91B để kịp thời báo cáo Bộ GTVT
các vướng mắc nếu có. 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với nhà
đầu tư khẩn trương rà soát kỹ lưỡng phương án được chọn.
Trên cơ sở giá trị quyết toán (nếu hạng mục nào chưa quyết
toán thì tạm xác định theo giá trị trình quyết toán của Ban
QLDA Thăng Long, nhà đầu tư) để tính toán chi phí đầu tư
đoạn QL91B, phương án hỗ trợ nguồn vốn ngân sách cho
phần đầu tư QL91B, tính toán phương án tài chính, phân
tích cụ thể ưu, nhược điểm và trình Bộ GTVT.
Đồng thời rà soát, dự kiến tính toán phương án tài chính
và phương án thực hiện trong trường
hợp TP Cần Thơ tiếp nhận lại đoạn
tuyến QL91B, báo cáo Bộ GTVT
Đề nghị tỉnh An Giang có văn bản
gửi bộ về phương án chọn để làm cơ
sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem
xét, chấp thuận.
HẢI DƯƠNG
TrạmBOT T2 trênQL91. Ảnh: HẢI DƯƠNG
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook