337 - page 3

3
THỨBA
15-12-2015
Thoi su
LÊPHI
L
iên quan đến vụ biệt
thự và biệt phủ xây
dựng trái phép tại khu
vực rừngHảiVân (phường
Hòa Hiệp Bắc, quận Liên
Chiểu,TPĐàNẵng),gầnđây
UBNDquậnLiênChiểuđã
kiểmđiểmvàkỷ luật vềmặt
Đảng với hình thức khiển
trách đối với ông Nguyễn
XuânHoài (Đội trưởngĐội
Kiểm traquy tắcđô thị quận
Liên Chiểu) và ông Trần
Phước Huấn (nguyên Phó
Chủ tịch UBND phường
HòaHiệpBắc). Tuy nhiên,
không ítýkiếncho rằngviệc
chỉ xử lý kỷ luật hai cán bộ
này là chưa thuyết phục, vì
rất nhiều cấp, nhiều ngành
cũng liên đới trách nhiệm
trong sự vụ trên.
Quyhếttráchnhiệm
choquận làchưaổn
Trao đổi với
Pháp Luật
TP.HCM
, Bí thư quậnLiên
ChiểuLươngNguyễnMinh
Triết cho hay: “Hai cán bộ
nàybị kỷ luật vì thiếu trách
nhiệm trong thammưuquản
lý và tổ chức xử lý những
sai phạm liênquanđếncông
trình xây dựng trái phép
trênkéodài trong thời gian
qua”. Theo ôngTriết, cùng
với hai cán bộ này, quận
cũngđãkiểmđiểm rút kinh
nghiệmmấyphòngban liên
quan khác.
Vềmức độ vi phạm, ông
Triết nói: “Để xảy ra xây
dựng trái phép trên, anh em
khônghềcó tiêucựcmàchỉ
làcảnể, chưakiênquyết xử
lý. Cái này cũng cần minh
định cho rõ chứ không lại
khổ anh em”.
Tuynhiên, ôngTriết cũng
chorằngviệcquy tráchnhiệm
hết choquận là chưa hợp lý
và không hoàn toàn chính
xác. “Nếuđổhết tráchnhiệm
lênchínhquyềnđịaphương
là không đúng đâu, vì quận
chỉ là đơnvị phối hợpxử lý
côngviệcxâydựng tráiphép
trênđịabàn” -ôngTriết nói.
Dẫnquyđịnh tạiLuậtBảo
vệ và phát triển rừng 2004,
ôngTriết nói: “Luật nàyquy
định rõ tráchnhiệmquản lý
của Ban quản lý rừng đặc
dụng NamHải Vân với tư
cách là chủ rừng. Thứ hai
là lực lượng kiểm lâm có
chứcnăng, nhiệmvụ, quyền
hạn về bảo vệ rừng. Những
lực lượng này phải có trách
nhiệm tổ chức quản lý và
bảovệ rừng cũngnhưxử lý
những trườnghợp sai phạm
ở trongkhuvựcvì đây làđất
rừngđặcdụng”.Ởđây, theo
ôngTriết, hai cánbộ trênchỉ
có tráchnhiệmphối hợpvới
banquản lý rừng, kiểm lâm
để xử lý những trường hợp
vi phạm về xây dựng, xây
dựng trái phép về quản lý
trật tự đô thị thôi.
Cũng theoôngTriết, luật
quy định rõ là rừng đặc
dụng thì thuộcUBND tỉnh,
thành quản lý gắn liền với
việc thành lập ra ban quản
lý rừng đặc dụng. “Trong
trườnghợpnày, banquản lý
là chủ rừng. Khi phát hiện
saiphạm,đơnvịnàyphải lập
biên bản, báo chính quyền
địa phương. Nếu chúng tôi
khôngcó thẩmquyềnxử lý,
đơn vị này có trách nhiệm
báo lên cấp cao hơn để có
chỉ đạo. Còn bây giờ nói
tráchnhiệm củaquận cả thì
cũng tội cho anh em trong
quận” - ôngTriết nói.
Kiểm lâm:Đãkiểm
điểmbốncánbộ
Trao đổi với
Pháp Luật
TP.HCM,
ông Trần Văn
Lương, Chi cục trưởngChi
cụcKiểm lâmTPĐàNẵng,
cho biết sau khi để xảy ra
sự việc xây dựng trái phép
trên khu vực rừngHải Vân
thìChi cụcKiểm lâmTPĐà
Nẵng đã kiểm điểm trách
nhiệm bốn cán bộ có liên
quan gồm: PhanThếDũng
(Hạt trưởng kiểm lâmLiên
Chiểu) vàbakiểm lâmviên
ĐặngVănThiên, PhạmTrí
vàNguyễnVănThọvì thiếu
tinh thần trách nhiệm.
Theo ông Lương, trước
đây việc quản lý rừng khu
vực trên là do Ban quản lý
rừng đặc dụng Nam Hải
Vân đảm trách nhưng giờ
ban này đã giải thể và bàn
giao lại cho Hạt Kiểm lâm
LiênChiểu.
Theo ông Lương, để xảy
ra sựviệc trên, tráchnhiệm
thuộcBanquản lý rừngđặc
dụng Nam Hải Vân và có
phầncủaHạtKiểm lâmLiên
Chiểu. “Tuynhiên, khi phát
hiệnviệcxâydựng trái phép
thìHạtKiểm lâmLiênChiểu
Vụbiệtphủtrămtỉ:
Aiphảichịutráchnhiệm?
ÔngLươngNguyễnMinhTriết,BíthưQuậnủyLiênChiểu:“Nếuđổhếttráchnhiệmlênquậnlàkhôngđúngđâu”.
Diễntiếnvụviệc
-Năm2012: Pháthiệnvi phạm, phườngvàđội kiểm
traquy tắcđô thị quậnLiênChiểunhiều lần lậpbiên
bản, buộc tháodỡ; Kiểm lâmTPĐàNẵngcũngcóba,
bốn lần lậpbiênbảnnhưngchủnhânkhông thựchiện.
-Tháng2-2015,UBNDquậnLiênChiểuđãbanhành
quyếtđịnhxử lý, buộchộôngNgôVănQuang tháodỡ
toànbộcáccông trìnhxâydựng trái phép.
-Ngày9-7,UBNDTPđãcóvănbảnkhôngchấpnhận
kiếnnghị giữ lại biệtphủcủaôngQuang. Cũngchiều
này, kỳhọpHĐNDTPđã raquyếtnghị yêucầuông
Quang tháodỡxongcông trìnhxâydựng trái phépvào
cuối tháng8-2015.
-Ngày7-8:UBNDTPĐàNẵngcóvănbảnchophép
ôngQuanggiahạnviệc tháodỡđếnhếtngày30-11.
-Ngày17-11:UBNDTPĐàNẵngđãcóCôngvăn
9105/UBND-NCPCbáocáoBanThườngvụThànhủyvà
Thường trựcHĐNDTPxinýkiếnchỉ đạo theohướng
tạmdừngviệcxử lývào thời điểm30-11đểchờýkiến
chỉ đạocủaThủ tướngvàThanh traChínhphủ (TTCP).
-Ngày26-11, tổcông táccủaTTCPdoôngTrầnVăn
Hồng, PhóCục trưởngCục IITTCP, làm tổ trưởngvào
làmviệcvới quậnLiênChiểu.
-Ngày27-11:Với ýkiếncủa tổcông tác,UBNDquận
LiênChiểucóVănbản1230/UBND-VPkiếnnghị vềviệc
xử lýkhubiệtphủ trái phépcủaôngQuang.
-Ngày28-11:ÔngNguyễnNgọcTuấn, PhóChủ tịch
UBNDTPĐàNẵng, kýVănbản9381/UBND-NCPCgửi
UBNDquậnLiênChiểu, thốngnhất chưaápdụngbiện
phápxử lýhànhchính tháodỡkhubiệtphủ trái phép
nàychođếnkhi cóýkiếnchỉ đạocủaThủ tướngvà
tổngTTCP.
-Ngày1-12: BàLêThịThủy, PhóTổngTTCP, kýCông
văn số3553/TTCP-C.II gửi chínhquyềnĐàNẵng:“Đề
nghịUBNDTPĐàNẵngkhẩn trươngxemxét, giải quyết
vụviệccủaôngQuang theođúngquyđịnhcủapháp
luật”.
-Ngày4-12:ÔngNguyễnNgọcTuấn, PhóChủ tịch
UBNDTPĐàNẵng, kýCôngvăn số9609/UBND-NCPC
với nội dung:“Chủ tịchUBNDTPyêucầuchủ tịchUBND
quậnLiênChiểu tổchức thựchiệnviệcxử lýcông trình
xâydựngkhôngphépcủaôngQuang theođúngquy
địnhcủapháp luật”.
Trongvụbiệt
phủtrămtỉđồng
xây dựng trái
phépởphường
HòaHiệpBắc,quậnLiênChiểu(ĐàNẵng),khimới
vừa tạmyên lòngvới việckhổchủđang tháodỡ
saumột thời giandài cùcưa thì dư luận lại thấy
khôngưngývới việcchỉ cóhai cánbộbịquậnkỷ
luật. Cụ thể, đội trưởngĐội Kiểm traquy tắcđô
thịquậnbị khiển tráchvàkéodài thờigiannâng
lương;mộtnguyênphóchủ tịchphườngcũngbị
khiểntrách.Ngoài racòncóbốncánbộkiểm lâm
khác củaHạt Kiểm lâmquậnLiênChiểubị kiểm
điểmtráchnhiệm(gồmmộthạttrưởngvàbakiểm
lâmviênkhác)nhưngchưacóquyếtđịnhkỷluậtcụ
thểnàođượcđưa ra. Thếnhưngdiễn tiếnvụviệc
cho thấysự tồn tạidằngdai củabiệtphủchủyếu
xuấtphát từcác“quyếtđịnhnặngký”củanhững
cánbộcóchứcquyềncaohơn, tại saomới cóhai
cánbộcấpnàybịkỷ luật?
Đểcácviphạm trong lĩnhvựcxâydựngvàđất
đaiphảibịpháthiện,ngănchặnvàxử lýkịp thời,
triệtđể, hainghịđịnh180/2007và102/2014đưa
ranhữngquy trìnhxử lý rất chặt chẽvề trình tự,
thờigian, thẩmquyền.Đốivới loạicôngtrìnhcủa
hộôngNgôVănQuang,cấpphườngphải lậpbiên
bảnngừngthicông,raquyếtđịnhđìnhchỉthicông
trongvòng24giờkểtừ lúc lậpbiênbảnngừngthi
côngmà chủđầu tưkhông thựchiện, kiếnnghị
chủtịchhuyệnraquyếtđịnhxử lý.Kếtiếp,chủtịch
huyệnphải raquyếtđịnhcưỡngchếphádỡtrong
vòngbangàykểtừngàyxãchuyểnhồsơlênđểcấp
xãtổchứcthựchiệncưỡngchế…Dotấtcảcánbộ
thamgiaxử lýbiệtphủđềukhông làmhếtphận
sự, chức tráchgây rahậuquả thếnàynên từng
cấpphải soátxét,xácđịnhđầyđủnhữngaicósai
phạmđể trêncơsởđóxử lý thỏađáng.
-Cấpphường:Nếungaykhipháthiệnmàkhông
cươngquyết làmđầyđủ các thủ tục xử lý khiến
vi phạmcóđiềukiệnhoàn tất thì vị phóchủ tịch
phường(vàcánbộquản lýxâydựngcấpphường)
không thể thoátsựchế tài.
-Cấpquận:NgoàiđộitrưởngĐộiKiểmtraquytắc
đô thị thì còncóai liêncan?Nếuđúng làviphạm
xảyratừnăm2012màđếnđầunăm2015mớicó
quyếtđịnhcưỡngchếphádỡ thì cóphải chủ tịch
quậnđãkhôngkịp thời xemxétđể raquyếtđịnh
cưỡngchếtronghạnđịnh?Rồivìsaochủtịchquận
không chỉ đạo tổ chức cưỡng chếphádỡmà lại
đẩyviệc lênUBNDTP?
-CấpTP:Vớihaithẩmquyền(làbanhànhnhững
quyđịnh,quyếtđịnhnhằmngănchặn,khắcphục
tìnhtrạngviphạmtrậttựxâydựngđôthị trênđịa
bàn; banhànhquyết định xử lýđối với chủ tịch
UBNDcấphuyệnvànhữngcánbộdướiquyềnđược
phâncôngquảnlýtrậttựxâydựngđôthịđểxảyra
viphạm,khôngxử lýkịpthời…),chủtịchĐàNẵng
đã làmgì?AichophépUBNDTPĐàNẵnggiahạn
thờigiantháodỡ,tứckhôngthựchiệnđúngquyết
nghị củaHĐNDTP?...
Khiđếngiờcàngrõmườimươiquyếtđịnhbuộc
tháodỡcủaquận, TP làhoàn toànhợpphápvề
nội dung lẫnhình thức thì cũngcầnphải làm rõ
việctổcôngtáccủaThanhtraChínhphủ (domột
phócụctrưởngCục IIThanhtraChínhphủ làmtổ
trưởng)
vàoĐàNẵng làmviệc
cóđúngquyđịnh
haykhông?Bởilẽđềnghịđượcgiữnguyênbiệtphủ
củaôngQuangđãđượcquậnvàTP lần lượtracác
quyếtđịnhbácbỏ.TheoLuậtKhiếunại,khivụviệc
đãcóquyếtđịnhgiải quyết khiếunại lầnhai của
UBNDcấp tỉnh thìThanh traChínhphủkhôngcó
thẩmquyềnxemxét,giảiquyết lại.
Pháp luật làphải nghiêm trị tậngốc rễvấnđề
chứkhôngthểchỉxửlýphầnngọnđểtránhtrường
hợp tương tựcó thểxảy ra.
THUTÂM
Nhiềuquanlớnviphạm,saochỉkỷluậthai“tépriu”?
Khubiệtphủ100 tỉđồngcủaôngNgôVănQuangđangđược tháodỡ.Ảnh:LÊPHI
cómời chủ của biệt thự và
khu biệt phủ trên đến làm
việc nhưng họ không đến.
Chúng tôi mời họ đến xử
lý 4-5 lần nhưng mấy ổng
không hợp tác nên cũng đã
cóbáocáo lên trên.Bâygiờ
nói tráchnhiệmdokiểm lâm
thì cũng tội kiểm lâmchúng
tôi” - ông Lương nói.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...20
Powered by FlippingBook