337 - page 4

4
THỨBA
15-12-2015
Nhanuoc-Congdan
KHAIMẠCHỘINGHỊ13,BANCHẤPHÀNHTRUNGƯƠNGĐẢNGKHÓAXI
ĐềcửnhânsựBộChínhtrị,BanBíthư
BiểuquyếtchốtdanhsáchtáicửvàoTrungươngkhóatới.
THANHTÙNG
S
ựviệcôngPhạmAnh
Kiệt,PhóBí thưĐảng
ủy, Tổng Giám đốc
CôngtyTNHHmộtthànhviên
DượcSàiGòn (Sapharco),bị
khởi tố hình sự nhưng vẫn
điềuhànhcông ty thuhút sự
chúýcủadư luận.Đểcócái
nhìn cụ thể hơn,
Pháp Luật
TP.HCM
giới thiệuphân tích
của các chuyên gia về tình
huốngnàyởgócđộpháp lý
và thực tiễn.
UBNDTPyêu cầu
báo cáovụviệc
Ngày14-12, chúng tôi liên
hệ SởTư pháp thì được đại
diện sởnày chobiết vụviệc
đượcUBNDTPgiaochoSở
Nộivụ.Một lãnhđạoSởNội
vụchobiết thêmSởcũngchỉ
vừa nhận được chỉ đạo của
UBNDTPyêucầunắm lạivụ
việc để báo cáo choUBND
TP. Vì thế hiện nay SởNội
vụchưacó thông tinvàchưa
thểđưa raýkiếnvềvụviệc.
Trướcđó,ôngLêVănQuê,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐTVSapharco, lýgiải với
phóngviên:“Chuyệncủaông
Kiệt xảy ra trướckhi ôngvề
Sapharcovàkhông liênquan
gìđếnCông tySapharco.Ông
Kiệt đã bị đình chỉ công tác
Đảngnhưngvềviệc lãnhđạo
công ty thì chúng tôi cònchờ
quyết định củaUBNDTP”.
Nhưchúng tôiđãnêu,ngày
25-11,CơquanAnninhđiều
tra - BộCông an đã khởi tố
ôngKiệt (được tại ngoại) vì
giúpsức trongvụ làmgiảcon
dấu trongvụnhậpkhẩu thuốc
củaCông tyVNPharma.Ông
Kiệt từng là phó tổng giám
đốc Công ty Dược phẩm
Trung ương 2 (Codupha)
rồi làm tổnggiámđốcCông
ty Dược liệu Trung ương 2
(Phytopharma). Đầu năm
2014, ôngKiệt đượcUBND
TPbổ nhiệm làm tổng giám
đốcSapharco…
Luật khôngcấm
TSPhanAnhTuấn-Trưởng
bộmônLuật hình sựTrường
ĐHLuật TP.HCM cho rằng
một người chỉ bị coi làcó tội
khi có bản án của tòa tuyên
người đó có tội có hiệu lực
pháp luật. Người bị khởi tố,
thậm chí bị tạm giam chỉ bị
hạn chế một số quyền chứ
khôngmấthếtquyềncôngdân
và không bị cấm điều hành
công ty. “Khởi tố bị can là
bướcđầuđểcơquanđiều tra
tiến hành điều tra xem hành
vi củangười đócócấu thành
tộiphạmkhông.Kếtquảđiều
tra sẽ diễn ra theohai hướng
hoặc họ bị kết án hoặc họ bị
khởi tốoan.Việcnàyphảido
tòaánquyếtđịnhbằngbảnán
cóhiệu lực” -TSTuấnnói.
Cũng theoTSTuấn, có thể
với công tymangyếu tốnhà
nước thìcònbị ràngbuộcbởi
các quy định hành chính nội
bộ.Nhưngđốivớicáccông ty
tưnhânthìchuyệnngườiđứng
đầu bị khởi tốmà vẫn điều
hành công ty là bình thường
nếunhưhọđược tại ngoại.
ThSNguyễnĐình Thắm,
khoa Tội phạm học và điều
tra tội phạmTrườngĐào tạo
bồidưỡngnghiệpvụkiểmsát
TP.HCM, việndẫnĐiều128
Bộ luậtHìnhsựquyđịnh:Khi
xét thấy việc bị can tiếp tục
giữchứcvụgâykhókhăncho
việcđiều tra thì cơquanđiều
tra,VKScóquyềnkiếnnghị
với cơquan, tổchứccó thẩm
quyền tạm đình chỉ chức vụ
của bị can. Trong vòng bảy
ngày kể từ ngày nhận được
kiến nghị, cơ quan, tổ chức
nàyphải trả lờibằngvănbản.
“Như vậy,
quyđịnhnày
không bắt
buộc mọi
trườnghợp
bịkhởitốlà
Bịkhởitốmàvẫnlàmtổng
giámđốccôngtylàkhôngổn
Luậtkhôngcấmnhưngkhôngnêntiếptụcgiữchứcvụvìảnhhưởngđếnhoạtđộngsảnxuất,kinhdoanh.
Tháng9-2014,CơquanAnninhđiềutra-Bộ
CôngankhởitốvụánvàkhámxéttạiCôngty
VNPharmađểthuthậptài liệu,chứngcứ liên
quantớihànhvibuônlậucủaôngNguyễnMinh
Hùng (Chủ tịchHĐQT, TổngGiámđốcCông
tyVNPharma)vàôngVõMạnhCường (quận
7)vì có liênquanđếnvụnhập lậu thuốc.Sau
đó, côngankhởi tố thêmmột sốngười khác
tạiCôngtyVNPharmacùnghànhvibuônlậu.
Theo tài liệu, từ tháng 4-2014, cơquan
chứcnăngđãbắtgiữ lô thuốc trị ung thư trị
giá750.000USDnhậpkhẩutráiphépvàoViệt
Nam. Bị canHùng, Cườngđược xem là chủ
mưu, cònnhữngngười còn lại đãgiúp sức,
thựchiện từng côngđoạn trong việcnhập
khẩu, thanh toán, chuyển trả tiền.
Hànhvibịkhởitố liênquanđếnbuôn lậu
Ngày 14-12, Hội nghị Trung ương thứ 13 đã khai mạc
tại Hà Nội. Theo
Dangcongsan.vn,
tại Hội nghị lần thứ
13, BanChấphànhTrungươngkhóaXI sẽbànvề cácnội
dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các
cấp, của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể nhân
dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo
vănkiện trìnhĐại hội lần thứXII củaĐảng; báo cáo tổng
kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây
dựngĐảng; về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, BanBí thư và nhân sựỦy banKiểm traTrung
ương khóa XII; dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu
cử tạiĐại hội lần thứXII củaĐảngvàmột sốvấnđềquan
trọng khác. Tại hội nghị này, Trung ương thảo luận, cho
ý kiến nhiều báo cáo quan trọng khác nhưBáo cáo kiểm
điểm sự lãnhđạo, chỉ đạo củaBanChấphànhTrungương
khóaXI; báo cáo tổngkết thựchiệnQuy chế làmviệc của
BanChấp hànhTrungương, BộChính trị, BanBí thư;…
Liênquanđến công tácnhân sự trong chương trình làm
việc chínngàynày, các ủyviênTrungương sẽ biểuquyết
danh sáchnhữngngười sẽđượcgiới thiệu tái cửvàokhóa
tới. Kết hợpvới danh sáchnhân sựgiới thiệu lầnđầuvào
Trung ương đã được biểu quyết ở Hội nghị Trung ương
thứ 12, tổ chức hai tháng trước thì sẽ ra danh sách toàn
bộ ứng viênBanChấp hànhTrung ương để trìnhĐại hội
XII quyết định. Đồng thời, Trung ương sẽ biểu quyết đề
cử những trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia
BộChính trị, BanBí thư khóaXII và đề cử nhân sự vào
Ủy banKiểm tra Trung ương nhiệm kỳ tới.
Đáng chú ý, theo chương trình làm việc được công bố
trên trang
Dangcongsan.vn
, qua phiếu biểu quyết, Trung
ương sẽ quyết những trường hợp ủy viên Trung ương
đương nhiệm, thuộc trường hợp “đặc biệt” sẽ giới thiệu
ra tái cử khóa XII. Các cuộc thảo luận gần đây cho thấy
“đặc biệt” thường thuộc về những trường hợp lớn tuổi so
vớimặt bằng, quyđịnh chungvề tuổi để tiếp tục thamgia
Trungương, hoặc quá tuổi thamgiaBộChính trị, BanBí
thư nhưng vẫn đủ tín nhiệm để Trung ương quyết định
giới thiệu tái cử.
Nằm trongquy trìnhnhân sựchặt chẽ, trêncơ sởkết quả
biểuquyết, hội nghị sẽ viết phiếugiới thiệuứngviên cho
bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt, gồm các vị trí tổng bí
thư, chủ tịchnước, thủ tướngChínhphủ, chủ tịchQuốchội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, TổngBí thưNguyễn Phú
Trọngnhấnmạnh tínhhệ trọng của các côngviệcnày.Đề
nghịTrungương tập trung công sức, trí tuệnghiên cứukỹ
các báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có
liên quan để thảo luận, tạo thống nhất cao, làm cơ sở để
Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu
giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.
NGHĨANHÂN
đươngnhiênbịđìnhchỉchức
vụ” - ôngThắmnói.
TheoThSThắm, trongkhi
vụ này Sapharco cho biết
chuyện của ôngKiệt xảy ra
trướckhiôngvềSapharcovà
không liênquangì đếncông
ty. Ngoài ra, đến lúc này cơ
quan điều tra vàVKS cũng
chưa có kiến nghị tạm đình
chỉ chứcvụvớiôngKiệt.Do
đókhôngcóquyđịnhnàocủa
pháp luật cấm ôngKiệt tiếp
tục điều hành công ty trong
giai đoạnnày.
Nhưngkhôngnên
LuậtsưNguyễnThếPhong
-ChủnhiệmĐoànLuậtsưtỉnh
LongAncho rằng luậtkhông
cấm song người bị khởi tố
khôngnên tiếp tục giữ chức
vụ trong cơ quan nhà nước.
Bởivìviệchọbịkhởitốsẽgây
ảnhhưởngđếncôngviệc,nhất
làviệcđiềuhànhcông ty.Họ
khôngcònđủ tỉnh táođểgiữ
đầuócminhmẫnvà tinh thần
làmviệc tốtnhưbình thường
nêndễnảysinh tiêucực.Việc
nàycònkhôngcó lợi vềmặt
kinh doanh, sản xuất do các
đối tác sẽ không cònmạnh
dạn ký hợp đồng với công
ty khi biết người đứng đầu
công ty códấuhiệuvi phạm
pháp luật, đã bị khởi tố. Vì
thế công ty đó nên tạm thời
ngưngchứcvụcủangườinày
để giao cho người khác tạm
phụ trách, điềuhành.
“Việc tạm đình chỉ chức
vụ thể hiện sự thận trọng
trong quản lý của cơ quan
nhà nước, tránh những thiệt
hại tiếp theo có thể xảy ra
cho công ty” - luật sư Trần
CôngLyTao, ĐoànLuật sư
TP.HCM, bổ sung.
Theo luật sư Ly Tao, một
ngườiđượccơquannhànước
bổnhiệm chức vụđứngđầu
phải có tốchất vàphẩmchất
đạođứcnhấtđịnh,được tuyển
chọnkỹ.Nhưngkhihọcódấu
hiệuviphạmpháp luật thìuy
tíncủahọvàcơquanbịgiảm
sútnghiêm trọng,nhiềungười
nhìn vào đó đánh giá nhiều
góc độ khác nhau. Cách tốt
nhất lànên tạmđìnhchỉchức
vụđểchờkếtquảđiều tra truy
tốvàxétxử.Nếu tòakết luận
người đókhôngphạm tội thì
tiếp tụcphụchồichứcvụcũng
khôngmuộn.
TổngBí thưNguyễnPhúTrọngphátbiểukhaimạc
HộinghịTrungương13.Ảnh:chinhphu.vn
Việchọbịkhởitốsẽgâyảnhhưởngđếncông
việc,nhất làviệcđiềuhànhcôngty.Họkhông
cònđủtỉnhtáođểgiữđầuócminhmẫnvà
tinhthần làmviệctốtnhưbìnhthường.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...20
Powered by FlippingBook