353 - page 7

7
THỨNĂM
31-12-2015
Bandoc
ĐẶNGTRUNG
Ô
ngNguyễnHữuThiện,
Cục phó Cục Kiểm
lâm(BộNN&PTNT),
nói: “AnhVũXuânHải (Đội
trưởngĐộiKiểm lâmcơđộng
vàPCCCrừngsố2 thuộcChi
cụcKiểmlâmtỉnhLâmĐồng)
hysinh từcuốinăm2014khi
đang làmnhiệmvụngănchặn
vậnchuyển lâmsản tráiphép.
Người láixechởgỗcốý tông
chết anhHải sauđóđãbị tòa
ánxử tội giết người vớimức
án16năm tù.Ấyvậynhưng
đến nay anhHải vẫn không
đượccôngnhận là liệtsĩ.Đây
là điều vô cùng đáng tiếc”.
.
Phóng viên
:
Thưa ông,
quanđiểmcủaCụcKiểm lâm
đối với trường hợp hy sinh
của anhHải như thế nào?
+Ông
NguyễnHữuThiện
:
SựhysinhcủaanhHải làanh
dũng.LúcấyanhHảiđangthực
thi nhiệm vụ, anh đã xả thân
mìnhđểngănchặnhànhvivi
phạmpháp luậtvềvậnchuyển
buônbángỗlậutráiphép.Anh
Hải đã làmđúng tráchnhiệm
củamìnhkhi ngănchặnhành
viviphạmcủađốitượng,trong
khiđốitượngnàycốýxâmhại
trực tiếp đến tínhmạng của
người thi hànhcôngvụ.
.
Vậy hướng giải quyết để
anhHảisớmđượccôngnhận
là liệt sĩ như thế nào?
+
Tôi kiến nghị cơ quan
chức năng cần nhìn ở khía
cạnh tíchcựcđểgiađìnhanh
Hảikhôngbị thiệt thòikhianh
đãhysinhbản thânđểbảovệ
rừng. Bởi vì không aimuốn
hy sinh để được công nhận
là liệt sĩ. Bản thân anh Hải
đã hy sinh vì
lợi ích chung
của đất nước
thì phải được
công nhận là
liệtsĩ.AnhHải
đãyêucầu tài
xếdừng lạiđể
kiểmtranhưng
đối tượngvẫn
cố tình lái xe
tôngthẳngvào
người thực thi
nhiệmvụ,thậmchíkhibánhxe
chènvàongười,đối tượngvẫn
cốtìnhbỏchạy.BộNN&PTNT
đã có nhiều văn bản đề nghị
đối với Sở NN&PTNT, Sở
LĐ-TB&XHcùngvớiUBND
tỉnhLâmĐồng có cuộc họp
liên tịchđể làm rõnhững tình
tiếtđể thấysựhysinhcủaanh
Hải là xứngđángđược công
nhận liệt sĩ.
.
Nghĩa là
trườnghợphy
sinh của anh
Hảiđủcăncứ
công nhận là
liệt sĩ?
+Đâylàđiều
khôngaimuốn
nhưng sự hy
sinh của anh
cầnphảiđược
côngnhận,bởi
vìbảnthânCục
Kiểm lâmcũngmonganhHải
nhưmộtbiểu tượngcủasựhy
sinh bảo vệ rừng để anh em
cán bộ kiểm lâm càng quyết
tâmgiữ rừnghơn.
Ngược lại, nếu cán bộ hy
sinh không được công nhận
là liệt sĩ thì những lực lượng
đang thực thi nhiệm vụ sẽ bị
ảnhhưởngởmột gócđộnhất
địnhnàođó.Chúng tôimong
“Gần12.000kiểm
lâmsẽnghĩgì?”
“NếusựhysinhcủaanhVũXuânHảikhôngđượccôngnhậnlàliệtsĩthì11.800
cánbộ,chiếnsĩkiểmlâmsẽnghĩgì?Cuộcchiếnbảovệrừngsẽrasao”-ông
NguyễnHữuThiện,CụcphóCụcKiểmlâm(BộNN&PTNT),nói.
muốncóđượcsựchiasẻnỗiđau
vớigiađìnhanhHải.AnhHải
phảiđượccôngnhận là liệtsĩ!
.
Tức nếu anh Hải không
được công nhận là liệt sĩ thì
sẽảnhhưởngđếncuộcchiến
giữ rừng của cánbộ?
+
Hiện cả nước có 11.800
cánbộ, chiếnsĩkiểm lâm,họ
đềucógiađình,cómẹgià,con
nhỏ…Cánbộ chúng tôi làm
nhiệmvụ trongđiềukiệnhằng
ngàyphải đốimặt với những
nguy hiểm từ những kẻ phá
hoại, buôn bán, vận chuyển
trái phép gỗ. Tínhmạng của
cánbộ, chiến sĩ bị đedọabất
cứlúcnào.NếuanhHảikhông
được công nhận là liệt sĩ thì
sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí,
tâm lý của họ. Họ sẽ không
thể toàn tâm, toànývới công
việcđượcNhànướcgiaophó.
.
Xin cámơnông.
s
Đủ18tuổiđượcbỏ
phiếutrưngcầuýdân
Từngày1-1-2016,nhiềuquyđịnh,chínhsáchmớicó
hiệulựcthihành,trongđócóLuậtTrưngcầuýdân.
Tổng sốđại biểuQuốchội là500người
Tổng sốđại biểuQH tối đa là500người, baogồmcả
đạibiểuhoạtđộngchuyên tráchvàkhôngchuyên trách;
trongđó,số lượngđạibiểuhoạtđộngchuyên tráchchiếm
ítnhất là35% tổngsốđạibiểuQH.Từnăm2016, sẽbầu
tổng thưkýQH thaychođoàn thưkýkỳhọp.Tổng thư
kýQH có tráchnhiệm thammưu cho chủ tịchQH,Ủy
banThường vụQH về dự kiến chương trình làm việc;
phối hợpvớiHội đồngDân tộc, các ủyban củaQHvà
các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo nghị
quyết về các nội dung doQH, Ủy banThường vụQH
giao; tổchứccácnghiệpvụ thưký tạikỳhọpQH, phiên
họpỦybanThườngvụQH.
Đó là những nội dung quan trọng của Luật Tổ chức
QH2014.
Mỗi bộcó tối đanăm thứ trưởng
Đó là quy định của Luật Tổ chứcChính phủ. Riêng
BộQuốc phòng, BộCông an, BộNgoại giao thì tối đa
khôngquá sáungười.
Đối với các vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự
nghiệpcông lập thuộcbộ,cơquanngangbộ,ngườiđứng
đầumỗiđơnvị trênđượccókhôngquábacấpphó; riêng
vớingườiđứngđầutổngcụcthìđượccótốiđabốncấpphó.
Chấmdứt thí điểmkhông tổ chứcHĐNDhuyện,
quận, phường
LuậtTổchứcchínhquyềnđịaphươngquyđịnh từngày
1-1-2016 sẽ chấmdứt việc thựchiện thí điểmkhông tổ
chứcHĐND huyện, quận, phường. Những nơi đã áp
dụng thíđiểm thìvẫn tiếp tụcgiữnguyêncơcấuđếnkhi
bầumới. Tăng số lượng đại biểuHĐND từ 95 lên 105
đại biểuchoTP.HCMvàHàNội.Hai thànhphốnàycó
khôngquánămphóchủ tịch.
Tăng thuếrượu, bia
Từngàymai, thuốc láđiếu,xìgàvàcácchếphẩmkhác
từ cây thuốc lá, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ
65% lên70%; đếnnăm2019 sẽ tăng lên75%.
Rượu dưới 20 độ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là
30% từnăm2016và35% từnăm2018.Đốivới rượu từ
20độ trở lênvàbia, thuếsuất thuế tiêu thụđặcbiệt cũng
tăng thêm5% lên55% từnăm2016; 60% từnăm2017
và65% từnăm2018.
Ngoài ra,mức thuế suất thuế tiêu thụđặcbiệt đối với
dịchvụkinhdoanhcasino, tròchơiđiệntửcóthưởngcũng
chính thức tăng từ30% lên35%. Luật sửađổi, bổ sung
một sốđiềucủaLuậtThuế tiêu thụđặcbiệt số70/2014/
QH13quyđịnhnhư trên.
Đăngkýhộ tịchquamạng
TheoLuật Hộ tịch, từ ngày 1-1-2016, người dân có
thể gửi hồ sơ đăng ký hộ tịch qua hệ thống trực tuyến;
mức lệphíđăngkýhộ tịchđược thựchiện theoquyđịnh
củaBộTài chính.
Riêngvới côngdânViệtNam cư trú trongnước, khi
đăngkýkhaisinh,khai tửđúnghạn,đăngkýngườigiám
hộ, kết hôn sẽ đượcmiễn lệ phí. Trườnghợpđăngký
hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách
mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật cũng
đượcmiễnphí tương tự.
Đ.LIÊN
giới thiệu
Cơquan
trả lời
Phườngsẽgiảiquyết làmkhaisinhchotrẻbịbỏrơi
Năm2011,vợchồngtôicónhận
một trẻ sơ sinhbịmẹ bỏ rơi ởPhòng khámđa khoaLiênAn,
xãVĩnhLộcB, huyệnBìnhChánh,TP.HCM.Khiphòngkhám
giaođứabé có làmbiênbản, cóhai người làm chứng ký tên.
Saukhi nhậnđứabévềnuôi, tôi cóđếnUBNDxãVĩnhLộcB
đểđăngkýkhaisinhchobé.Xãđã làm thủ tụcgiaođứa trẻcho
vợchồng tôinuôivà thôngbáo trên truyền thôngđạichúngđể
tìmmẹđứabé.Saumột thángrao tinmàkhôngcóaiđếnnhận
bé,UBNDxãVĩnhLộcBhướngdẫn tôivềUBNDphườngBình
HưngHòaB - nơi tôi cư trúđể làm thủ tụcđăng ký khai sinh
vàđăngkýnhậnconnuôi.
Tôi liên hệ với UBND phườngBìnhHưngHòaB nhưng
nơiđâykhông làmmàhướngdẫn tôingượcvềxã.Tôi vềxã,
xã lại hướng dẫn tôi làm phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên,
do lúc đó hai vợ chồng tôi có hộ khẩu thường trú ởKhánh
Hòanênkhôngcóđiềukiệnvềquê làm.Vừarồi, tôiđãnhập
đượchộkhẩuởTP.HCM, làmxongphiếu lý lịch tưphápvà
tôi đã liênhệđếnUBNDphườngBìnhHưngHòaBđể tiếp
tục làm thủ tụcnhận connuôi. Tuynhiên, cánbộởphường
này từ chối vì phải xin ý kiến chỉ đạo cấp trên. Vậy giờ tôi
phải làm sao?
PhanThịHL
(PhườngBìnhHưngHòaB,
quậnBìnhTân, TP.HCM)
Ông
TRƯƠNGHỮUKHẢI
,
cán bộ tư pháp phường
BìnhHưngHòaB
, trả lời: Saukhi xemxét hồ sơ củabàL.,
chúng tôi thấy biên bản giao trẻ bị bỏ rơi cho người nhận
nuôi hộ được lập từ năm 2011mà đến nay bàmới đến liên
hệđăngkýkhai sinh.Vì thếphườngphải đi xácminhvàhỏi
ýkiến cấp trên. BâygiờbàL. có thể liênhệ lại với phường
để làm khai sinh cho đứa bé. Sau khi có giấy khai sinh thì
phường sẽ tiếp tục làm thủ tục nhận con nuôi.
Thủ tục nhận con nuôi gồm các giấy tờ sau: Hồ sơ nhận
connuôi cầnphải cóđơnnhậnconnuôi (theomẫu),CMND
và hộkhẩu, phiếu lý lịch tưpháp của vợ chồngngười nhận
connuôi, giấyđăngkýkết hôn, giấykhám sức khỏe từ cấp
huyện trở lêncủahai vợchồng, vănbảnxácnhận tình trạng
nhàở, thunhập.Hồ sơcủađứabégồm: giấykhai sinh, giấy
khám sức khỏe, hộ khẩu (nếu có).
VÕHÀ
ghi
BộNN&PTNTđãcónhiều
vănbảnđềnghịđốivớiSở
NN&PTNT,SởLĐ-TB&XH
cùngvớiUBNDtỉnhLâm
Đồngcócuộchọp liêntịch
để làmrõnhữngtìnhtiết
đểthấysựhysinhcủaanh
Hải làxứngđángđượccông
nhận liệtsĩ.
5
THỨNĂM
24-12-2015
Nhanuoc-Congdan
Cầncôngnhậnliệtsĩ
choanhHải!
Mộttrườnghợprấtđángđượccôngnhậnlàliệtsĩnhưngvìcáchhiểu,cáchvậndụngluậtmàđếngiờvẫn...nhùngnhằng.
DƯƠNGHẰNG
A
nhVũXuânHải,Đội
trưởngĐộiKiểm lâm
cơ động và phòng
cháy, chữa cháy rừng số 2
(thuộc Chi cục Kiểm lâm
tỉnh LâmĐồng), cuối năm
2014, khi đang thực hiện
nhiệmvụngăn chặnmộtvụ
vậnchuyển lâmsản tráiphép
trên địa bàn thì bị người lái
xe chở gỗ tông chết.Người
tông chết anhHải sauđóđã
bị tòa án quy vào tội giết
ngườivàbịphạt16năm tù.
Tuynhiên,đếnnay anhHải
vẫn không được công nhận
là liệt sĩ.
Bị tông chếtkhi
làmnhiệmvụ
Theo hồ sơ vụ án, vào
khoảng 0 giờ ngày 28-12-
2014, Hoàng Minh Trung
được bố làHoàngĐứcNhì
giaoô tôkhôngcóbiểnkiểm
soát đi chở gỗ lậu từ xãMỹ
Đức (huyện Đạ Tẻh, Lâm
Đồng) ra huyệnĐạHuoai.
Nhậnđược tinbáocóngười
vậnchuyển lâmsản tráiphép,
anhVũXuânHải cùngmột
cánbộkiểm lâmkhác làCao
Viết Lư tức tốc lên đường
làm nhiệm vụ.
Khi phát hiện thấy xe có
đặc điểm như tin báo, anh
HảinóiLưchạyxevượt lên
đểanhHải rahiệu lệnhdừng
xe.MặcdùTrungbiết rõđây
làhaicánbộkiểm lâm (mặc
trangphụckiểm lâm)nhưng
Trungvẫncố tìnhkhôngdừng
xe và tiếp tục điều khiển xe
lạngqua lạng lại trênđường
nhằm không cho xe cán bộ
kiểm lâm vượt lên.
Hai người truy đuổi theo
xe củaTrung khoảng 5 km,
khi đến ngã ba thuộc thôn
1, xã Quốc Oai, Đạ Tẻh,
Trungđạp thắngxevàgiảm
tốc độ còn 30 km/giờ để rẽ
vào đườngmương bê tông.
ThấyTrunggiảm tốcđộnên
anh Lư điều khiển xe vượt
ChịTôThịThoa,vợanhHải,xótxabênbàn thờchồng.Ảnh:DH
Tiếptụcxemxéttrườnghợp
củaanhVũXuânHải
Ngày23-12,trả lờibáo
PhápLuậtTP.HCM,
ôngNguyễn
DuyKiên,PhóCụctrưởngCụcNgườicócông(BộLĐ-TB&XH),
chobiếtđơn vị vừa có công vănđềnghị Sở LĐ-TB&XH
tỉnh LâmĐồnggửi toànbộhồ sơđềnghị xácnhận liệt
sĩđốivớianhVũXuânHảivềCụcđể tiếp tụcxemxét lại,
báo cáo lãnhđạoBộ LĐ-TB&XH, theođơnđềnghị của
chịTôThịThoa -vợanhVũXuânHải (ngày16-11-2015).
Đến thờiđiểmnày, traođổi với chúng tôi, ông Kiên
vẫngiữquanđiểm trườnghợphy sinhcủaanhVũXuân
Hảikhôngđủđiềukiệnxácnhận liệtsĩ theoquyđịnh tại
điểmdkhoản1Điều17Nghịđịnh31/2013củaChínhphủ.
.
Phóngviên
:
Thưaông, trong sựvụnày,anhVũXuân
Hảingănchặnhànhvivậnchuyểngỗtráiphép,hànhvicấu
thành tộiphạm“viphạmcácquyđịnhvềkhai thácvàbảo
vệ rừng”đượcquyđịnh tạiĐiều175Bộ luậtHình sự.Nếu
chiếu theoquyđịnh tạiđiểmdkhoản1Điều17Nghịđịnh
31/2013củaChínhphủ,anhHảiphảiđượcxem làhy sinh
trongkhitrựctiếpthamgiađấutranhchống lạihoặcngăn
chặncáchànhvinguyhiểmchoxãhội thuộccác tội theo
quyđịnhcủaBLHSvàphảiđượccôngnhận là liệtsĩchứ?
+Ông
NguyễnDuyKiên
:Quan trọnghànhvicủađối
tượngcóđượcđưa ra truy tốkhông,nếucóbảnán thì tôi
xử lý,nếukhôngcóbảnánthìthôi.Quyđịnhtạiđiểmdcó
chữ“thuộccáctội”màđãgọi là“tội”thìphảitòa,khichưacó
bảnáncóhiệu lựcpháp luậtthìđốitượngkiachưacótội...
đâymới làhànhvinhưngphảixemxétkhíacạnhmứcđộ.
.
Nhưng thưaông,khi thựchiệnnhiệmvụ,vớivai trò là
mộtkiểm lâm,anhVũXuânHảichỉbiết làanhđangngăn
chặnhànhvi “vậnchuyểngỗ tráiphép”,anhHảikhông thể
nàobiếtđượcsốgỗtrongđónhiềuhay ít,khối lượngtớiđâu.
Khối lượngđó làxácđịnhmứcđộviphạmđểxử lý,cònvề
mặttộiphạmthìhànhvivậnchuyểngỗtráiphépcódấuhiệu
của tộiviphạmcácquyđịnhvềkhaithácvàbảovệrừngrồi?
+Đây làquyđịnh củaNhànước.Khinhậnhồ sơanh
Hảichúng tôiđãkiểm tra rấtkỹvàđốichiếuvớicácquy
định thì anhHải khôngđủđiều kiện.Về việc thựchiện
côngvụ, tôikhẳngđịnhđã làcôngchức thìaicũngphải
thựchiệncôngvụnhưngkhôngphải trườnghợpnàohy
sinh trong lúc thựchiện côngvụ cũngđược côngnhận
là liệt sĩmàphải tùyvàomứcđộ...
.
Xincảmơnông.
VIẾTLONG
thựchiện
lên trước ô tô củaTrung và
dừng lại ra tín hiệu yêu cầu
Trung dừng xe để kiểm tra.
Lúc này, xe của hai cán bộ
kiểm lâm đang còn cách xe
củaTrung 7m thì bịTrung
đâm trựcdiệnkhiến anhLư
văng ra khỏi xe.Riêng anh
Hảivàxemáybịô tôkéo lê
khoảng 8m,Trung bỏ trốn
khỏi hiện trường, anhHải
bị chết do đa chấn thương
(chấn thương sọ não, chấn
thương ngực, chấn thương
bụng,gãycổxươngđùi trái,
gãy đầu trong xương đòn).
Trung đã bị truy tố và bị
TAND tỉnhLâmĐồng tuyên
phạt 16 năm tù về tội giết
người với nhận định bị cáo
phạm tội đặc biệt nghiêm
trọng,bịkiểm lâmkêudừng
xenhưngkhôngchấphànhmà
lao thẳng xe vào kiểm lâm.
Khôngđượccông
nhận liệtsĩvìđó
khôngphải là tội
phạm?
Saucáichếtcủachồng,chị
TôThịThoa (vợanhHải)đã
làm đơn đề nghị công nhận
liệtsĩchoanhHải.Kèm theo
đó,SởLĐ-TB&XH tỉnhLâm
Đồngđãnhiều lầncóđơngửi
CụcNgườicócông thẩmđịnh
hồ sơđểxácnhận liệt sĩđối
với anhHải.Tuynhiên,đến
nayanhHảivẫnkhôngđược
công nhận là liệt sĩ.
Công văn số 1611 ngày
7-9-2015,CụcNgườicócông
cho hay anhHải không đủ
điều kiện xác nhận là liệt sĩ
theođiểmdkhoản1Điều17
Nghịđịnh31/2013củaChính
phủ -quyđịnhvềcác trường
hợpngườihysinhđượccông
nhận là liệtsĩ.Cụ thể,anhHải
không được xem là hy sinh
trong trườnghợp:“Trực tiếp
thamgiađấu tranhchống lại
hoặc ngăn chặn các hành vi
nguyhiểm choxãhội thuộc
các tội được quy định trong
Bộ luậtHình sự (BLHS)”.
Trong công văn này,Cục
Người có công lập luận:
“Chỉ được coi là đấu tranh
chống lại hành vi tội phạm
(hànhvigâynguyhiểm cho
xãhội là tộiphạmđượcquy
định trongBLHS) khi hành
vibanđầuđượcpháthiện là
hành vi tội phạm đang diễn
ra,dongăn chặnhànhvi tội
phạmđódẫnđếnbịchết (có
thể bị ngã, bị va chạm hoặc
bịđối tượng tấncông...).Cục
này cho rằng trong vụ việc
dẫn đến anhHải bị chết thì
hành vi vận chuyển gỗ trái
phép củaTrung (được thuê
chở2,668m
3
gỗxuân thông
(thuộcnhóm6) làhànhvivi
phạm hành chính (không bị
khởi tố).Từ đóCụcNgười
có công cho rằng không đủ
điều kiện công nhận liệt sĩ
cho anhHải theo quy định
đã nêu trên đây.
Lập luậnkhông
thuyếtphục
Traođổivớichúng tôi, luật
sư Trần Ngọc Quý (Đoàn
Luật sưTP.HCM) cho rằng
lập luận củaCụcNgười có
công là không thuyết phục,
vì hành vi vận chuyển gỗ
trái phép củaTrung có dấu
hiệu phạm tội vi phạm các
quyđịnhvềkhai thácvàbảo
vệ rừng. Đây là tội phạm
được quy định trongĐiều
175BLHS.
Theo luật sưQuý, trong
vụánnày,cáccơquanchức
năngđãxácđịnhhànhvivận
chuyểngỗ tráiphépcủaTrung
làhoàn toàn có thật.Bản án
cònnhậnđịnh rất rõ:“Trong
tình hình hiện nay việc vận
chuyển gỗ trái phép lâm
sảnđã tiếp tay choviệcphá
rừng,gâyảnhhưởngnghiêm
trọng đếnmôi trường sống
của cộng đồng”.Mặt khác,
đểchegiấuhànhvisaiphạm
này,Trungđã tông chết anh
Hải,đây làhậuquảđặcbiệt
nghiêm trọngvàbị tòaphán
quyếtvề tộigiếtngười.“Rõ
ràngđối chiếuvớiquyđịnh
tại điểm d khoản 1Điều 17
Nghịđịnh31/2013củaChính
phủ thì hành vi ngăn chặn
đối tượngvậnchuyểngỗ trái
phépcủaanhHảiphảiđược
coi là trực tiếp thamgiađấu
tranh chống lại các hành vi
nguyhiểm choxãhội thuộc
các tộiđượcquyđịnh trong
BLHS.VàanhHảicầnphải
được công nhận là liệt sĩ” -
luật sưQuý nói.
Sổtay
Sựhysinhkhôngthểđongđếmbằngcâuchữ
Một trongnhữngđiềukiệnđểxácnhận liệtsĩ (theođiểmd
khoản1Điều17Nghịđịnh31/2013) là “trực tiếp thamgiađấu
tranhchống lạihoặcngănchặncáchànhvinguyhiểmchoxã
hội thuộccác tộiđượcquyđịnh trongBộ luậtHìnhsự”.
Xétvềmặtbảnchất,vớinhiệmvụ làkiểm lâm,anhVũXuân
Hảiđã liên tụcvàquyết liệtngănchặnhànhvivậnchuyển,buôn
bángỗ tráiphép.Hànhvivậnchuyển,buônbángỗ tráiphépcó
dấuhiệucủa tộiviphạmcácquyđịnhvềkhai thácvàbảovệ rừng
(điểmbkhoản1Điều175BLHS).ViệcanhHảipháthiện rahànhvi
đóvàquyết liệtngănchặnđồngnghĩavớiviệcđã trực tiếp tham
giađấu tranhchống lạihoặcngănchặncáchànhvinguyhiểm
choxãhội thuộccác tộiđượcquyđịnh trongBộ luậtHìnhsự.
Nếunói rằnghànhvivậnchuyểngỗ tráiphépcủa tàixế sau
đóchỉbịxửphạthànhchínhchứkhôngphảikhởi tốhình sự
nênanhHảikhôngđượccôngnhận liệt sĩ làkhôngổn.Bởicấu
thànhcủaĐiều175 làphảigâyhậuquảnghiêm trọng (làm
ảnhhưởngđếncânbằng sinh thái),đãbịxửphạthànhchính
vềhànhvinàymàcònviphạm,đãbịkếtánvề tộinàyvàchưa
đượcxóaán tíchmàcònviphạm.Nhưng làm saoanhHảicó
thểđongđếm sốgỗ trênxeđãgâyảnhhưởngđếncânbằng
sinh tháichưa;người tàixếchởgỗ lậukiađã từngbịxửphạt
hànhchínhvềhànhvivậnchuyển,buônbángỗ tráiphép
chưa; từngbị tòa tuyênánvề tộinàychưa…để từđómới
quyếtđịnh rachỉ lệnhdừngxehaykhông.
Sựhysinhcủamộtconngười làmsaocóthểđongđếmbằng
cáchđó?
Có thểquyđịnhpháp luậtcòncónhữngđiềuchưa thậtcụ thể,
rõ ràngnhưngmộtconngườibịhysinhngaykhiđanghếtmình
ngănchặnhànhviviphạmpháp luậtmàkhôngđượccông
nhận liệtsĩ thìcầnxem lạicáchvậndụngpháp luật.
Tôi tin rằngkhiquyết liệtngănchặncáixấu theonhiệmvụ
đượcgiao,anhkiểm lâmchẳngbaogiờmuốn từbỏcõiđờinày
đểđượccôngnhận liệtsĩcả.Vìvậy,chúng tôicho rằngkhông
nêncứngnhắcđặt ranhữngđòihỏimộtcáchvô lýkhivậndụng
pháp luật.
THANHMẬN
4
THỨHAI
28-12-2015
Nhanuoc-Congdan
PHÓCHỦNHIỆMỦYBANVỀCÁCVẤNĐỀXÃHỘICỦAQUỐCHỘIĐỖMẠNHHÙNG:
Đủcơsởđểxétcông
nhậnliệtsĩchoanhHải
“CụcNgườicócôngcầnphảiràsoátlạiPháplệnhƯuđãingườicócôngvớicáchmạngvàcácquyđịnhphápluậtkháccó
liênquanđểxemxétvàgiảiquyếtmộtcáchthấutìnhđạtlýđốivớitrườnghợpanhHải”-ôngĐỗMạnhHùng.
VIẾTLONG
thựchiện
B
áo
PhápLuậtTP.HCM
đã phản ánh trường
hợpcủaanhVũXuân
Hải,Đội trưởngĐộiKiểm
lâm cơ động vàPCCC rừng
số 2 (thuộc Chi cụcKiểm
lâm tỉnh LâmĐồng) chưa
được Cục Người có công
(BộLĐ-TB&XH)côngnhận
là liệt sĩdùđã trực tiếpngăn
chặnhànhvivận chuyểngỗ
tráiphépvàbị tông chếtkhi
đang làmnhiệmvụ.
PhóChủnhiệmỦybanVề
các vấn đề xã hội củaQuốc
hộiĐỗMạnhHùng
(ảnh)
cho
rằng:“Với trườnghợpanhVũ
XuânHải,
địapương
cũngnhư
cơ quan
chứcnăng
cần đối
chiếu lại
các quy
định của
pháp luật.
Trên cơ sở đó xem xétmột
cách có tình, có lý và đúng
pháp luật để đánh giá đúng
sựhy sinh,đónggópcủa lực
lượng kiểm lâm nói chung
vàcánhânanhHảinói riêng
trong việc thực hiện trách
nhiệm bảo vệ rừng, tài sản
củađấtnước...”.
Cầngiảiquyết
thấu tìnhđạt lý
.
Phóng viên:
Theo ông,
anh Vũ XuânHải có xứng
đáng được công nhận liệt sĩ
không vànên vậndụng theo
quy địnhnào?
+Ông
ĐỗMạnhHùng:
Pháp lệnhƯu đãi người có
công với cáchmạng đã quy
địnhrõ liệtsĩ làngườihysinh
vì sựnghiệp cáchmạnggiải
phóngdântộc,bảovệTổquốc
và làmnghĩavụquốc tếhoặc
vì lợi ích củaNhànước, của
nhândânđượcNhànước truy
tặngbằng“Tổquốcghicông”.
Đốichiếu, tacó thểđánhgiá
vàghinhận hy sinh của anh
Đãtừngcótrườnghợptương
tựđượccôngnhậnliệtsĩ
.Theoquansátcủaông,đãtừngcónhữngtrườnghợpcụthể
tươngtựnàonhưanhHảimàđượccôngnhận là liệtsĩchưa?
+Vụviệcnàygợicho tôinhớ lạimột trườnghợp tương
tựcủaanhkiểm lâmLêVănPhượng (ĐạiTừ,TháiNguyên).
AnhPhượng cũngngăn chặnmộtvụvận chuyểngỗ lậu
nhưngbịxe lâm tặc laovàođâm trựcdiện,anhchết trên
đườngđicấpcứu.Lúcđóngànhkiểm lâm, tỉnh làmhồsơ
vàđượcChủ tịchnước truy tặnghuânchươngDũngcảm
choanhPhượng.Tuynhiên,khi làmhồsơcôngnhận liệtsĩ
thìCụcNgườicócôngcũngtrả lờikhôngđủđiềukiệnxem
xét.Cụcnày cho rằnghànhđộng củaanhPhượng chưa
thểhiệntínhdũngcảm…Thấyvô lý,tôiđãphátbiểutrước
QuốchộivềtrườnghợpnàyvớinộidungChủtịchnướcđã
truytặnghuânchươngDũngcảmchoanhPhượng,tức là
Chủ tịchnướcđãghinhậnhànhđộngđó làdũngcảm thì
không lẽnàoCụcNgườicócông lạibảokhôngdũngcảm.
LúcđóôngNguyễnĐứcKiên,PhóChủtịchQuốchội(khóa
XII),đãđềnghịBộ LĐ-TB&XH rà soát lại trườnghợpnày.
Sauđóbộ trưởngBộLĐ-TB&XHđãchỉđạo ràsoátvàmột
thờigiansauanhPhượngđượccôngnhận liệtsĩ.
Hải là sự hy sinh vì lợi ích
củaNhà nước, vì nhân dân.
ĐiểmeĐiều11pháp lệnh trên
ghi rõ đối tượng được công
nhận liệt sĩ là người: “Dũng
cảm thựchiệncôngviệccấp
bách, nguy hiểm phục vụ
quốc phòng, an ninh; dũng
cảm cứu người, cứu tài sản
củaNhànướcvànhândân”.
Như vậy, theo thông tin
củabáo
PhápLuậtTP.HCM
,
anhHảicùngđồngđộiđãcó
quá trình truyđuổiđối tượng
vậnchuyển lâmsản tráiphép
5 km. Trong quá trình truy
đuổi, tài xế có những hành
vi như lạng lách, cản trở.
Toàn bộ quá trình truy đuổi
anhHảivàđồngđội thừasức
nhận thấy rằng hành vi truy
đuổi trên là vô cùng nguy
hiểm.Tuynhiên,haianhvẫn
cốgắng truy đuổi đến cùng,
trên tinh thần dũng cảm của
anh và đồng đội.Như vậy
hành động của anhHải đã
được thểhiệnvàchứngminh
bằngviệc thực thinhiệmvụ
củamìnhvới tinh thầndũng
cảm.Như vậy việc xem xét
côngnhậnchoanhHải là liệt
sĩ làphùhợp.
Thiết nghĩCụcNgười có
côngcầnphải ràsoát lạiPháp
lệnhƯuđãingườicócôngvới
cáchmạng và các quy định
pháp luật khác có liên quan
đểxemxétvàgiảiquyếtmột
cách thấu tìnhđạt lýđốivới
trườnghợp anhHải.
.Nhưngthưaông,CụcNgười
có công cho rằng anhHải
khôngđủđiềukiệnxácnhận
là liệt sĩ theođiểmdkhoản1
Điều 17Nghị định 31/2013
củaChínhphủ -quyđịnh về
các trườnghợpngườihysinh
được xem xét công nhận là
liệtsĩ.Cụ thể,anhHảikhông
được xem là hy sinh trong
trườnghợp:“Trực tiếp tham
giađấu tranhchống lạihoặc
ngăn chặn cáchành vinguy
hiểmchoxãhội thuộccác tội
đượcquyđịnh trongBộ luật
Hình sự (BLHS)”, ông thấy
điều nàyphùhợp không?
+CụcNgườicócôngcó thể
việndẫnnhữngquyđịnh theo
nghịđịnhtrêncũngnhưcácvăn
bản pháp luật liên quan.Tuy
nhiên,phảihiểu trongvụviệc
này, anhVũXuânHải ngăn
chặn hành vi vận chuyển gỗ
tráiphép,hànhvicấuthànhtội
phạmviphạmcácquyđịnhvề
khai thácvàbảovệrừngđược
quyđịnh tạiĐiều175BLHS.
Nếu chiếu theo quy định tại
điểmdkhoản1Điều17Nghị
định31/2013 củaChínhphủ,
anhHảiphảiđượcxemxét là
hysinhtrongkhitrựctiếptham
gia đấu tranh chống lại hoặc
ngăn chặn các hành vi nguy
hiểmchoxãhội thuộccác tội
theoquyđịnhcủaBLHS.Nên
theo tôi, trường hợp anhHải
có cơ sở để xem xét và công
nhận liệt sĩ.
Nênđềxuấtthêm
cácdanhhiệucho
anhHải
. Vậy theo ông, việc viện
dẫn nghị định trên củaCục
Người có công có quá cứng
nhắc đối với trường hợp hy
sinh củaanhHải?
+Rõ ràng trong quá trình
truyđuổi của anhHảikhông
nhữngngănchặnhànhvivận
chuyển lâm sản trái phép để
bảo vệ rừngmà đối tượng
này còn có những hành vi
vi phạm pháp luật khác rất
nghiêm trọng. Theo hồ sơ
vụ việc, trong quá trình trốn
chạy,để cản trở sự truyđuổi
của lực lượng kiểm lâm, tài
xế này hoàn toàn có thể gây
tai nạn cho người dân khác
đang thamgiagiao thông trên
tuyếnđường trênbằngviệc lái
xe lạng láchvàkhảnănggây
ra chết người không hề nhỏ.
Trước tình thếnày,anhHảivà
đồngđộiđãvượtxe lên trước
đầu tàixếkiađểchặn lại,nếu
khôngcóhànhđộngđó thìxe
nàycòn tiếp tục laođivàkhả
năng gây tai nạn sẽ rất lớn.
Maymắn làxenàychưagây
ra tainạnchongườidân.Tôi
nóinhưvậyđể thấychúng ta
hoàn toàncó thểhiểunhư trên
đểxemxétchoanhHải.Tức
làanhHảihy sinh làđểngăn
chặn hành vi vi phạm, vì lợi
íchNhànước, củanhândân.
.Theo ông, cần làm gì để
anhHảisớmđượccôngnhận
là liệt sĩ?
+Ngànhkiểm lâmnên tiếp
tụcbổsungcác tình tiếtcó liên
quanđếnviệc truyđuổi “lâm
tặc”củaanhHảivớitráchnhiệm
và tinh thầndũngcảmcủaanh
Hảitrongviệcthựchiệnnhiệm
vụcủamìnhđểanhsớmđược
côngnhận liệtsĩ.Bêncạnhđó,
cần có đề xuất các hình thức
khen thưởngkhácđốivớianh
Hải, ví dụ như huân chương
Dũngcảm.
Đặcbiệt,dùchưađượccông
nhận liệtsĩnhưng tôinghĩđịa
phươngvàngànhkiểmlâmnên
chăm lo,độngviêngia đình
anhHải.Vìviệcnày theo tôi
sẽ giúp góp phần động viên
anh em chiến sĩ trong toàn
ngànhkiểm lâm,nhằmgiúp
kiểm lâm thựchiệnnhiệmvụ
hết sức khó khăn, gian khổ
vànguyhiểmdo tínhđặc thù
của công việcnày...
AnhVũXuânHải trong
một lầnngănchặnvận
chuyểngỗ tráiphép.
Ảnh:Tư liệu
Cácbàiviếtđăng trên
PhápLuậtTP.HCM
phản
ánhvề trườnghợpcủa
anhVũXuânHảichưa
đượccôngnhận là liệtsĩ.
Ảnh:HTD
xuấttiêuhủyngaygiasúcsửdụngchấtcấm
UBNDTP.HCMvừacóvănbảnkiếnnghịBộNN&PTNT
điều chỉnh quy định, áp dụng hình thức buộc tiêu hủy đối
với các trường hợp phát hiện gia súc, gia cầm có sử dụng
chấtcấm, thayvì lưugiữ trongvòng3-15ngàynhưhiệnnay.
UBNDTP.HCM cho rằngviệc lưugiữgia súc saukhi có
kếtquảxétnghiệmđịnh tínhđể chờkếtquảphân tíchđịnh
lượngđãgặpnhiềubấtcập,nhưnguycơphátsinhdịchbệnh
rất lớn, diện tích chuồng lưu nhỏ hẹp, không có đủ trang
thiết bị cho chăn nuôi.Đồng thời, việc lưu giữ kéo dài có
thể gây cho gia súcmệt, chết và dễ xảy ra dịch bệnh dẫn
đến phải xử lý.Thậm chí có tình trạng chủ cơ sở giếtmổ,
chủ nguồn gia súc né tránh thời gian kiểm dịch lâm sàng,
khônghợp tácvớicơquan thúychăm sóc,bảoquảngia súc
trong khi chờ kết quả xét nghiệm định lượng hoặc từ chối
tráchnhiệm lôhàng.
Trong thờigianqua,UBNDTPđãchỉđạoSởNN&PTNT
TPtiếnhànhcácđợtkiểm tra thườngxuyênvàđịnhkỳvề tình
trạngsửdụngchấtcấm tạicáccơsởchănnuôi,cơsởsảnxuất,
kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cơ sở giếtmổ, chợ đầumối,
chợ truyền thống trên địa bàn.Tình hình sử dụng chất cấm
trong chănnuôiđã cónhững chuyểnbiến tích cực,11 tháng
đầunăm2015 chỉ cómột trườnghợp cơ sở chănnuôi có sử
dụngchấtcấm,khôngpháthiện trườnghợpsửdụngchấtcấm
tại cơ sở sảnxuất,kinhdoanh thức ăn chănnuôi.
TÁLÂM
4
THỨTƯ
30-12-2015
Nhanuoc-Congdan
THỨTRƯỞNGBỘNN&PTNTHÀCÔNGTUẤN:
Đềnghịcôngnhận
liệtsĩchoanhHải
Sẽcómộtcuộchọpliêntịchgiữađạidiện
củacáccơquanchứcnăngtỉnhLâmĐồng
vàcáccơquanliênquanđểgiảiquyết
trườnghợpcủaanhHải.
Sau sự lên tiếngcủaPhóChủnhiệmỦybanVềcác
vấn đề xã hội củaQuốc hội ĐỗMạnhHùng, nguyên
Chủnhiệmủybannày - bàNguyễnThịHoàiThu,Bộ
NN&PTNTđã tiếp tục lên tiếngvề trườnghợphysinh
anhdũngcủaanhVũXuânHải,Đội trưởngĐộiKiểm
lâmcơđộngvàPCCC rừng số2 (thuộcChi cụcKiểm
lâm tỉnhLâmĐồng) nhưng chưa đượcCụcNgười có
công (Bộ LĐ-TB&XH) công nhận là liệt sĩ, dù trực
tiếpngăn chặn hành vi vận chuyển gỗ trái phép.
Chiều29-12, traođổi với báo
PhápLuật TP.HCM
,
Thứ trưởng Bộ NN&PTNTHà Công Tuấn cho biết
đãcóvănbảngửi cáccơquanchứcnăngđềnghị giải
quyết hế độ đối với anhVũXuânHải. Theo đó, bộ
này đề nghị tổ chứcmột uộc họp liên tịch giữa các
bên đại diện cho cơ quan thẩm quyền của tỉnh Lâm
Đồngvới đại diện cơquan có thẩmquyềngiải quyết
chế độ chính sách cho người có công - Cục Người
có công (Bộ LĐ-TB&XH) và các đơn vị liên quan
giải quyết sự vụ này cho thấu tình đạt lý. Điều này
nhằm chia sẻ nỗi đau với người thân, gia đình, đồng
thời động viên lực lượng kiểm lâm tinh thần xả thân
trong cuộc chiến bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
trên địa bàn.
Ông Tuấn cũng cho hay đã chỉ đạo Chi cục Kiểm
lâm tỉnhLâmĐồng gửi hồ sơ đề nghị giải quyết chế
độ liệt sĩ đối với anhVũXuânHải đếnCụcNgười có
công - Bộ LĐ-TB&XH với nội dung ngăn chặn đối
tượngvậnchuyểngỗ tráiphép là trực tiếp thamgiađấu
tra h, ngăn chặn các hành vi nguyhiểm choxã hội.
Cũng theoôngHàCôngTuấn, từkết luậnvụán trên
của cơ quan chức năng cho thấy hành động hy sinh
của anhVũXuânHải là có cơ sởđể côngnhận là liệt
sĩ, phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1Điều 17
Nghị định số31/2013quyđịnhchi tiết, hướngdẫn thi
hànhmột sốđiều củapháp luật ưuđãi người có công.
Cụ thểđó là trực tiếp thamgiađấu tranhchống lạihoặc
ngănchặncáchànhvi nguyhiểmchoxãhội thuộccác
tội được quy định trongBLHS.
Trước đó như
Pháp Luật TP.HCM
phản ánh anh
VũXuânHải, Đội trưởngĐội Kiểm lâm cơ động và
PCCC rừng số 2 (thuộc Chi cụcKiểm lâm tỉnh Lâm
Đồng), cuối nă
2014 khi đang thực hiện nhiệm vụ
ngăn chặnmột vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên
địa bàn thì bị người lái xe chở gỗ tông chết. Người
tông chết anhHải sauđóđã bị tòa ánquyvào tội giết
người và bị phạt 16 năm tù. Tuy nhiên, đến nay anh
Hải vẫnkhông được công nhận là liệt sĩ.
ĐẶNGTRUNG
ĐàNẵng:Ràsoátcáccuộc
thanhtraKT-XH“tìm”
dấuhiệuthamnhũng
(PL)- Chiều 29-12, Thành ủyĐà Nẵng đã tổ chức
hội nghị tổngkết công tác nội chínhvà phòng, chống
tham nhũng (PCTN) năm2015.
VềPCTN, BanThườngvụThànhủyĐàNẵng cho
hay trongnăm toànngành thanh trađã triểnkhai9.324
cuộc thanh tra, kiểmtra hành chính và chuyên ngành
trên nhiều lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện sai
phạmvà xửphạt vi phạmhành chínhvới tổng số tiền
là trên 42 tỉ đồng.
BanThườngvụThành ủyĐàNẵng chobiết nhiệm
vụ năm 2016 là quán triệt và phát huy vai trò, trách
nhiệmngười đứngđầu các cấp, cácngành trong công
tác PCTN và tổ chức thực hiệ nhiều giải pháp về
công tác PCTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tranhằmngănngừavàpháthiệnkịp thờihànhvi tham
nhũng. Tiếp tục tiến hành rà soát các cuộc thanh tra
kinh tế-xã hội năm 2015 nhằm phát hiện các vụ việc
códấuhiệu tội phạmvề tham nhũng, kinh tế, chuyển
cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình
sự; tập trungxử lýdứt điểmcácvụán, vụviệcdư luận
quan tâm.
LÊPHI
NGHĨANHÂN
C
ho dù ngay đầu
phiên trực tuyếnvới
64 tỉnh, thành, Thủ
tướngNguyễnTấnDũngđã
đặt câuhỏi liệu có thểđề ra
mục tiêu tăng trưởngcaohơn
cho năm 2016 (mức Quốc
hội đưa ra là6,7%) vàđãcó
một sốđềxuất đặtmục tiêu
7%, tuy nhiên kết luận sau
hai ngày (28 và 29-12) làm
việc, Thủ tướng vẫn chưa
thểđưa racon sốcụ thểnào.
Ôngchỉ nêunguyên tắc tăng
trưởng 2016 phải cao hơn
mức của 2015.
Thách thức còndài
với giádầugiảm
Nhữngdèdặt này làcócơ
sở, bởi nhưýkiến thảo l ận
củacác thànhviênChínhphủ
(CP), dù năm 2015 đã tạo
điều kiện tiền đề, thuận lợi
nhưngdựbáonăm2016vẫn
cònnhiều thách thức.Trong
những thách thứcấy, cóvấn
đề như giá dầu đang diễn
biến phức tạp hơn. Tại thời
điểmCPhọp,giádầu thếgiới
được niêm yết trênwebsite
TậpđoànDầukhíViệtNam
chỉ ởmức36,8USD/thùng,
chưa bằng 2/3 mức dự báo
60USDmàQuốc hội dùng
đểdự toán thuchi ngân sách
2016.Tìnhhình còn longại
đến mức, như báo cáo của
Bộ trưởng Tài chính Đinh
TiếnDũng, làđangphải tính
thêm phương án 30USD...
Cùngđó,Thủ tướngnhấn
mạnh hai thách thức lớn là
năng lựccạnh tranhvànguồn
lựccủaquốcgia. “Hội nhập
sâu rồi, cạnh tranhngàycàng
gaygắtnhưngnăng lựccạnh
tranhởcấpđộquốcgia, cạnh
tranhcấpđộdoanhnghiệpvà
cạnh tranhở từng sảnphẩm,
dù có cải thiện nhưng vẫn
còn thấp. Yêu cầu vốn đầu
tư cho phát triển, đầu tư hạ
tầng kỹ thuật, cho đảm bảo
an sinh, rồi đầu tư bảo đảm
an ninh-quốc phòng là rất
lớnnhưngnguồn lực thì hạn
hẹp. Vừa hạn hẹp về ngân
sách, vừa hạn hẹp cả về cơ
chế huy động nguồn lực từ
bên ngoài. Mâu thuẫn rất
lớn ấyđang tiếp tục tìm tòi,
tháo gỡ”.
Chưa thể chủquan
với l mphát
Thách thức trongnăm tới
cònnằmởnhữngbiểuhiện
rất cụ thể, tưởng chừngnhư
không có gì
đánglongại-
nhưlạmphát.
Nămnay,theo
báocáomới
nhất củaBộ
Kếhoạchvà
Đầu tư, chỉ
số giá tiêu dùng bình quân
cả ăm chỉ tăng0,63% - vô
cùng thấp sovới hai con số
hồi đầu nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, khả năng dựa
vào chỉ số ấy kéo giảm lãi
suất chovayxuống thấpnữa
để kích thích doanh nghiệp
đầu tư, mở rộng sản xuất
nhưmongmuốncủacácđịa
phương là rất thấp. Bởi như
phântíchcủaThốngđốcNgân
hàngNhànướcNguyễnVăn
Bình, lạmphát thấpchủyếu
doyếu tốbênngoài nhưgiá
dầuxuống thấp,kéogiảmchi
phí đầuvàocủanềnkinh tế.
Nếu loại trừ các yếu tố bất
thường ấy, lạm phát cơ bản
phải cỡ 3%.
Kinh tếphụchồiđòihỏi tín
dụng tăngmạnh 18% trong
năm 2015 và phải lên 20%
trongnăm2016nhưng tăng
trưởnghuyđộng lạichưa theo
kịp, mới ởmức 13%. Cùng
với biến động tỉ giá ngoại
tệ, CP còn phải giữ lãi suất
huy động ở mức hợp lý để
có thể phát hành lượng lớn
trái phiếu, hầucónguồnđầu
tư phát triển lâu dài...
Các yếu tố ấy sẽ gây sức
ép rất lớn tới mục tiêu duy
trì mặt bằng lãi suất ởmức
như năm 2015 mà Ngân
hàng Nhà nước đặt ra cho
năm 2016. Đến mức - như
Thống đốc Bình - năm tới
chỉ có thể hy vọng giảm lãi
suất cho vay trung, dài hạn
khoảng 0,3%-0,5% như đã
thực hiện trong năm nay.
Thách thức còn là những
gì xưa, cũ, nằm ngay trong
thói quen của lãnh đạo các
cấp, chi tiêuphungphí.Bởi
theo Phó Thủ tướng-Bộ
trưởng Ngoại giao Phạm
BìnhMinh, sau chỉ thị siết
chặt của Thủ tướng, năm
nay số đoàn quan chức ra
nướcngoài đãgiảm10% so
với năm trước nhưng tổng
cộngvẫncòn tới2.105đoàn.
Trongđó“cònnhiềuđoànchủ
yếuđi học tậpkinhnghiệm,
không đưa lại kết quả hợp
tác cụ thể nào”.
Kiên trì “bađột phá
chiến lược”
Giải pháp để vượt qua
thách thứcấy,nhưThủ tướng
kết luận vẫn là “ba đột phá
chiến lược,nói ra thìnghe rất
thuộc nhưng vẫn phải nhấn
mạnh”. Đó là phải tiếp tục
hoàn thiện thể chế, không
thể hài lòng thứ hạng trong
nhómASEAN 6. Bởi “mấy
ngày, người tađãbay lênvũ
trụ rồi bayvề, còn ta, thủ tục
làmmộtdựánmấy trămngày
mới xong”.
Giải ph
giản biên
ương đã c
đã có nhiề
thực tế nh
“có đồng
tăng biên c
hơn 200”.
Để tinhgi
quả, thựcch
tướngVũĐứ
“tấncông”v
chính sự ng
như hồi sắp
11.000 doan
nước nhiều n
một thờigian
quản lý khiế
nghiệp bùng
số hơn 55.00
cảnước, “tiêu
biên chế viên
Các đơnvị s
cung cấpdịchv
dânnhưng lại ch
theo thị trường
tướng, “giữ cái
không giảm đượ
vừa không tăng
lượng dịch vụ
thời gian tới phả
rà soát, phê duy
từng nhóm tự ch
50% kinh phí hoặ
hoàn toàn.
Giải pháp còn l
nút cổ chai nguồn
Ví dụdễ thấymàT
nêu ra là hiện tượ
hụt y, bác sĩ khi h
cơ sở y tế tư nhâ
theo chủ trương xã
dịchvụ côngnhưng
bệnhviệnxây lênc
không có ruột…
CHÍNHPHỦHỌPPHIÊNCUỐINĂM2015
Thủtướngvớib
pháchiếnlược2
ThủtướngNguyễnTấnDũng:“Mấyngày,ngườitađãbaylênvũ
cònta,thủtụclàmmộtdựánmấytrămngàymớixong”.
“Hộinhậpsâurồi,cạnhtranhngàycàng
gaygắtnhưngnăng lựccạnhtranhởcấpđộ
quốcgia,cạnhtranhcấpđộdoanhnghiệp
vàcạnhtranhởtừngsảnphẩm,dùcócải
thiệnnhưngvẫncònthấp.”
4
T ỨBA
29-12-2015
Nhanuoc-Congdan
NGUYỄNTHỊHOÀITHU
,
nguyên ủy viên
TrungươngĐảng, nguyênChủ nhiệmỦy ban
Về các vấnđề xã hội củaQuốc hội:
Lấylượ ggỗrađể
cânđosựhysinh
củaanhHảilàvôlý!
CôngnhậnliệtsĩchoanhHảilàchínhđáng!
Lâm tặcgâynguyhại chođất nước, phải nói làhết
sức bức xúc trong nhân dân. Lực lượng kiểm lâm là
lực lượng đượcĐả
vàNhà nước tin cậy giao cho
nhiệm vụ bảo vệ rừng, chống lại những ai phá hoại
tài nguyên rừng.Trong trườnghợpkhôngmaybị lâm
tặcngoancốchống lại người thi hànhcôngvụbảovệ
rừngmàbị thương thì cũngphải xemxét chongười ta
một cách thấuđáo.Chẳngmayngười đódũngcảmhy
sinh khi đa g thi hành công vụ thì theo tôi, đó cũng
là yếu tố để xem xét công nhận liệt sĩ.
Tôi cho rằng đây không phải là đòi hỏi về chính
sách hay quyền lợi mà là công nhậnmột hành động
cảm, danh dự, sự đóng góp, cống hiến của anh
Hải choTổquốc.Đó làmột sựcôngnhậnchínhđáng.
ViệcCụcNgười có công cho rằng anhHải không
được xem là hy sinh trong trường hợp: “Trực tiếp
tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các
hànhvi nguyhiểmchoxãhội thuộccác tội đượcquy
định trong BLHS”, tôi muốn đặt lại câu hỏi: Hành
vi vận chuyển gỗ trái phép có gây nguy hiểm cho
xã hội không, có được quy định là tội phạm trong
BLHS không? Xin trả lời là có! (Tội “vi phạm các
quy định và khai thác và bảo vệ rừng” - Điều 175
BLHS - NV).
Xin hỏi CụcNgười có công, trước khi anhHải ra
tay hành động để ngăn chặn hành vi vận chuyển gỗ
trái phép, anhHải cócânđongđođếm trước số lượng
gỗ bao nhiêu đểmà anh hành động hay là anh hành
động vì cái xe này đang cố trốn thoát, lạng lách trê
đường.Nếuanhhànhđộngvìngănchặnxenàychởgỗ
trái phép thì có cầnphải tới số lượnggỗ lớnhaynhỏ
không?Tại saomình lại đi đo sựhy sinhcủangười ta
bằngmột định lượng, nó rất là vô lý. Làm sao trước
đó anh đo được số lượng gỗ này bao nhiêu?Thử hỏi
anh cómongmuốnđược liệt sĩ khônghay anhmuốn
vừa làm được việc vừa còn sống để anh tiếp tục giữ
gìn hạnh phúc gia đình, nuôi vợ nuôi con?
Bây giờ anhmất đi làmột thiệt thòi lớn lao, trước
hết là cho gia đình anh, cho vợ con anh. Cơ quan,
đơn vị của anhmất đi một người dũng cảm. Thế thì
bây giờ ta phải đo bằng lòng dũng cảm chứ sao lại
đo bằng định lượng vật chất vô lý như vậy.
K ông có cái gì đo được lòng dũng cảm, tình yêu
nước, tinh thần tôn trọngpháp luật củamột côngdân
Hải.Đặt ngược lại vấnđề, người tabiết cái xeđóchở
gỗ trái phépvà khôngđủdũng cảmđể ngăn chặn thì
người tacóvi phạmpháp luật không?Thế tại saobây
giờ người ta ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật
này lại lấy số lượng gỗ lậu để nói rằng chưa đủ để
không công nhận anh Hải là liệt sĩ. Thế sinh mệnh
của người ta đo bằng cái gì, lòng dũng cảm của anh
Hải đo bằng cái gì. Tôi chỉ hỏi vậy thôi!
Bây giờ trách nhiệm của chính quyền địa phương,
trách nhiệm của đơn vị nơi quản lý anhHải cần làm
đúng thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho anhHải.
Bản thânCụcNgười cócôngcầnphải đối chiếuđúng
Pháp lệnhƯu đãi người có công với cáchmạng và
các quy định pháp luật liên quan để công nhận liệt
sĩ cho anhHải.
Cái này là tráchnhiệmcủacáccơquan đơnvị liên
qua , tráchnhiệmcủaxãhội trước sựhy sinhcủamột
người dũng cảm, hếtmìnhbảovệ rừngnhư anhHải.
Đừng để gia đình anh Hải phải mòn mỏi cầu xin
như thế nữa!
TÁLÂM
ghi
ĐẶNGTRUNG
T
raođổivới
PhápLuật
TP.HCM,
ông Phạm
TrọngĐạt-Cụctrưởng
Cục Chống tham nhũng
Thanh traChínhphủ (TTCP)
cho hay tham nhũng, hối lộ
diễn raởnhiềuđịa phương,
bộ, ngành, trungương trong
hầu ết lĩnhvựcnhưđất đai,
tài chínhngânhàng,mãi lộ,
khoáng sản, trốn thuế buôn
lậu, hải quan.Đặcbiệt trong
dịp tếtNguyênđán lợi dụng
việc tặngnhậnquàđểhối l
ngày càng trở nên tinh vi,
biế tướng khó lường.
Vợ connhận làphải
xử lý
.
Phóng viên
:
Vừa qua,
TP.HCMcóđềxuấtgiảipháp
xử lýhối lộ thôngquachứng
cứgián tiếp, vì cho rằnghối
lộ hiện nay không chỉ dừng
lại ở việc đưa trực tiếp cho
quan chứcmà chuyển sang
chongười thânvàbiến tướng
ở nhữ g hình thức rất tinh
vi.Ôngnhìnnhậngì vềđiều
ày và giải pháp này?
+Ông
PhạmTrọngĐạt
:
Nhận quà hiện nay tinh vi
hơn rất nhiều rồi, tuy nhiên
muốnxử lýnghiêmviệc lợi
dụng việc này để nhận hối
lộ thì phải có tài liệu, bằng
chứng cụ thể, khách quan.
Vì thế tới đâycầnphải có ơ
chế cụ thể để xử dứt điểm.
Tôi hoàn toàn ủng hộ đề
xuất này. Kiến nghị của
TP.HCM là rất thực tế và
sát với yêu cầu chống tham
nhũng và làmột đột phá về
mặtgi ipháp.Giảiphápnày
c úng tôi cũng đã nghiên
cứu, tới đây có thể đưa cụ
thể vào Luật P òng, c ống
tham hũng sửa đổi.
Về cơ chế xử lý đối với
việc nhận quà biếu, quà
tặng thì chúng ta đã làm
nhiều năm nay rồi nhưng
phải nhận thức lại thế nào
làquàvàviệc lợi dụngnhận
quà để tham nhũng, hối lộ.
Trong t ực tế, iện tượngvợ
con nhận thay; hay chuyện
tặngmón quà có giá trị nhỏ
sau đó có việc mua lại quà
đã tặng với số tiền cao hơn
rất nhiều là có. Tuy nhiên,
chúng tôi chưa phát hiện ra
những trường hợp này, còn
nếu đầy đủ cơ sở để khẳng
định có việc lợi dụng việc
tặng quà, nhận quà này để
tham nhũng, hối lộ và nó là
biến tướng của tham nhũng
thì phải xử lý nghiêm.
Hàng trăm tin
tố cáo thamnhũng
gửi vềTTCP
. Saumột thời gi nTTCP
triểnkhaiđườngdâynóngđể
người dân tố cáo các hành
vi tham nhũng, kết quả đến
nay thế nào, thưa ông?
+
Kể từ khi có đường
dây nóng, người dân đã
mạnh dạn, tin tưởng cung
cấp thông tin, tố cáo tham
nhũng. Đến thời điểm hiện
nayđã thuđượcnhiều thông
tin, tin tứccódấu iệu tham
nhũng.Trongvòng20ngày
vừaqua có tới 230 ti , cuộc
điện thoại đến với đường
dây nóng phản ánh ở rất
nhiều địa phương trong cả
nước và một số bộ, ngành,
lĩnhvựcmà theongười dân
những thông tinnàyđều có
dấu hiệu tham nhũng ở rất
nhiều lĩnh vực, tập trung là
các thông tin tố cáo ở Hà
Nội, Hải Phòng, TP.HCM,
ĐồngNai…
Người tố cáo thamnhũng
bao gồm rất n iều tầng lớp
khác nhau, kể cả cán bộ,
côn chức các cấp, ngành
trung ương và địa phương.
. Những thông tin tố cáo
tham nhũng của người dân
thông qua đường dây nóng
được xử lý cụ thể như thế
nào, thưa ông?
+ Có khoảng 50% trong
số này, chúng tôi chủ yếu
giải t ích, hướngdẫ người
dânkhiếukiện, tố cáođúng
pháp luật và đúng cơ quan
chức năng có thẩm quyền
giải quyết. Có khoảng 30%
thông tin tố cáo được Cục
Phòng, chống tham nhũng
tổ chức, phối hợp, củng cố
thông tin tố cáo rồi chuyển
giaochocơquanchứcnăng
xử lý. Chẳng hạn như tình
trạng cảnh sát, công anmãi
lộ thì chuyển cho Bộ Công
an hoặc liên quan đất đai
thì giao phối hợp với Bộ
TN&MT. 20% thông tin tố
cáo còn lại chúng tôi trực
tiếp đề nghị cung cấp thêm
tài liệu liênquan hằmđánh
giá và khi thấy có dấu hiệu
tham nhũng thì để các cơ
quan vào cuộc xử lý.
Thưởngngười tố
cao thamnhũng sẽ
đặcbiệt cao
. VừaquaTTCPphối hợp
vớimột sốbộ liênquan triển
khai đề án khuyến khích tố
cáo thamnhũngnội dungcụ
thểnhư thếnàovàcơchếcó
gìmớihơnsovới trướcđây?
+ Về mặt chủ trương là
khuyến khích người dân tố
cáo về tham nhũng, đồng
thời có những chính sách
mới trongviệcbảovệngười
tốcáo.Thựchiệnchính sách
khuyếnkhích, kịp thời khen
thưởng người dân có tố cáo
về thamnhũng.HiệnBộTài
chínhđangchủ trì xâydựng
quỹphòng,chốngthamnhũng
vàsẽđược thựchiệnvàonăm
tới sau khi có thông tư liên
tịch giữa TTCP và Bộ Tài
chính.Ngoài ravẫn thựchiện
chếđộkhen thưởng của các
cấp, cácngành.Tớiđâykhen
thưởngđối với ngườ tốcáo
tham nhũng sẽ đặc biệt cao
hơn so với trước đây nhiều
đểnhằmkhuyếnkhíchngười
dân tham gia phò g, chống
tham nhũng.
. Vậy cơ chế bảo vệ đối
với người tố cáo có điểm gì
mới, thưa ông?
+ Cơ chế bảo vệ đối với
người tố cáo đã có nghị
định củaChínhphủ, luật đã
quyđịnh. Tuynhiên, ở thời
điểm hiện nay, TTCP đang
xâydự g thông tư thựchiện
nghị địnhnày rõhơn, cụ thể,
thiết thực hơn, có tính khả
thi hơn. Chúng ta chưa thể
làmnhưnước ngoài, chẳng
hạn chuyển người tố cáo
tham nhũng đến một điểm
công tác, địa phương khác.
HiệnnayViệtNammới chỉ
dừng ở giáo dục, giải thích
cho những đối tượng bị tố
cáo tránh trườnghợp trùdập,
trả thù người tố cáo. Trong
trường hợp người tố cáo bị
làmhại, pháp luật sẽnghiêm
trị, đồng thời có biện pháp
bảo vệ họ an toàn.
. Xin cám ơn ông.
Tặngquànhỏ,
mua lạito
Cótrườnghợptặngquàcógiátrịnhỏ,rồisauđóchongườitớimualại
vớigiátrịrấtlớn.
ÔngPhạmTrọngĐạt,Cục trưởngCụcPhòng, chống
thamnhũngThanh traChínhphủ,đangxử lýcác tin
báo thamnhũngquađườngdâynóng.Ảnh:Đ.TRUNG
(PL)- Ngày 28-12, UBND huyện Cẩm
Giàng (Hải Dương) tiếp tục đối thoại lần
hai với các hộ dân ở xã CẩmĐiền có đất
bị thu hồi để làmKhu công nghiệp Cẩm
Điền - LươngĐ
Thìn, TrưởngCông anhuyệnCẩmGiàng,
cho biết vụ xô xát hôm 10-7 khiến bà Lê
Thị Châm phải nhập viện. Theo ôngĐức
Thìn, ng
Trung ương cho thấy bà Châm bị thương
tích với tỉ lệ 45%, ba người còn lại cũng
bị
Như
PhápLuật TP.HCM
phản án
Vẫn“tiếptụcđiềutravụmáybánhxíchchèndân”
KHÔNGCÔNGNHẬNLIỆTSĨCHOANHVŨXUÂNHẢI
Quốchộisẽtrưngcầu
ýdânnhữn vấnđềgì?
CôngdânViệtNamđủ18tuổitrở lêntínhđếnngày
trưngcầuýdân óquyềnbỏphiếuđểbiểuquyếtkhi
Nhànước tổchức trưngcầ ýdân, trừnhữngngười
bị kết án tửhìnhđang chờ thi hà hán, người đang
chấphànhhìnhphạttùmàkhôngđượchưởngántreo,
ngườibị tòaántuyênbốmấtnăng lựchànhvidânsự.
Quốchội (QH)xemxét,quyếtđịnh trưngcầuýdân
về các vấnđề: Toàn vănHiếnpháphoặcmột sốnội
dungquantrọngcủaHiếnpháp;vấnđềđặcbiệtquan
trọngvềchủquyền, lãnhthổquốcgia,vềquốcphòng,
anninh, đối ngoại cóảnhhưởng trực tiếpđến lợi ích
củaquốcgia;vấnđềđặcbiệtquantrọngvềkinhtế-xã
hội cóảnhhưởng lớnđếnsựphát triểncủađấtnước;
vấnđềđặcbiệtquantrọngkháccủađấtnước.Kếtquả
trưngcầuýdâncógiátrịquyếtđịnhđốivớivấnđềđưa
ra trưngcầuýdân. LuậtTrưngcầuýdân số96/2015/
QH13cóhiệu lự thihànhtừngày1-7-2016quyđịnh.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook