353 - page 9

9
THỨNĂM
31-12-2015
Cuocsong
Tòabịáplựckhiđưa
ngườinghiệnđicai
Thựctiễnđưangườinghiệnđicainghiệnbắtbuộccủatòachothấycònnhữngđiểmbấtcập,thiếuthốngnhấtvềmặt
quyđịnh...
Việcxácminhnơicưtrúcủa
ngườinghiệnchưađượcsự
quantâmđúngmứccủamột
sốđịaphương.
Giảiquyếtnhanhchóngnhưngthậntrọng
LỆTRINH
N
hiềukhókhăn, vướngmắc,
kinhnghiệmgiảiquyết trong
việcđưangườinghiệnkhông
cónơi cư trúổnđịnhvào cơ sở cai
nghiện bắt buộc đã được nêu ra tại
hội nghị chuyênđềdoTANDquận
4 (TP.HCM) tổ chức ngày 30-12.
Việcmới, cánbộ tòa
gặpáp lực
TheoTANDquận4, quamộtnăm
thực hiện, tòa này đã thụ lý 438 hồ
sơ, raquyết địnhchấpnhậnđềnghị
đưađicainghiệnbắtbuộc425hồsơ.
Do người nghiện đã được cơ quan
công anbàngiao tập trungvàomột
chỗ làcơ sở tiếpnhậnnênviệc thực
hiện các bước theo quy định như
tống đạt các văn bản tố tụng, quyết
địnhcủa tòavàcác thủ tụckháccủa
cơquan chứcnănggặpnhiều thuận
lợi. Phòng họp được bố trí ngay tại
cơsở tiếpnhậnđối tượngnênkhông
có trường hợp nào phải hoãn phiên
họp do vắng người bị đề nghị đưa
đi cai nghiện...
Tuynhiên, vì đây làmột loại việc
hoàn toànmới của tòanênquá trình
thực hiện vẫn còn gặp lúng túng,
vướngmắc về biểumẫu, thủ tục…
Quãngđường từ trụsởcủa tòa,VKS,
cơquanđềnghị đếncơ sở tiếpnhận
người nghiện là quá xa nên cán bộ
phải đi lại tống đạt nhiều lần. Thời
giangiải quyết theoquyđịnhngắn,
trong khi tòa phải thực hiện nhiều
thủ tụcnên thẩmphán, thưký tòabị
áp lực không nhỏ vì phải tập trung
cao độ.
Cạnhđó,việcxácminhnhân thân,
nơicưtrúcủangườinghiệnchưađược
đảmbảo,cònsơsài,khôngđúngquy
định, thậmchí cóhồ sơcòn lưubản
xácminh qua điện thoại. Thời gian
lậphồsơđềnghị cũngbịviphạm…
Lýgiải về
việc này,
đại diện
cônganmột
phườngcho
biết việc
xác minh
nơi cư trú
của người
ngh i ệ n
gặp khó
domột số
địaphương
hayđưa ra
các lý do
như cảnh
sát khu
vựcđihọc,
nghỉphép,
khôngphải
ca trực... làmkéodài thời gian, đặc
biệt làcác trườnghợpphảixácminh
ở tỉnh.
Trên thực tế, nhiều người nghiện
cóbiểuhiện tựhành
hạmìnhnhưđậpđầu,
lahét, bỏănuống...
Đây là một vấn đề
nangiảivớicơquan
chứcnăng.Việcvận
chuyểnngườinghiện
lên cơ sở cai nghiệnmất rất nhiều
thời gian, công sức. Phải di chuyển
với quãng đường dài, không có xe
chuyên dụng, thường phải đi bằng
taxi mà không có chi phí tạm ứng
trước (trung bìnhmột chuyến đi về
tốn 1,2 triệu đồng, chi phí này chỉ
đượchoàn lại khi cóquyết địnhcủa
tòa -NV).
Nhiềubất cậpvề
quyđịnh
Bêncạnhđó,quátrìnhthựchiệnthủ
tục đưa người nghiện đi cai nghiện
bắt buộc của tòa cũng cho thấy còn
nhữngđiểmbấtcập, thiếu thốngnhất
vềmặt quy định.
Cụ thể, điểmbkhoản1Điều103
LuậtXử lývi phạmhànhchínhquy
định chủ tịchUBND cấp xã lập hồ
sơđềnghịđưangười
nghiện đi cai. Điểm
c khoản1 điều này
cũngquyđịnh công
an cấp xã giúp chủ
tịchUBNDcùngcấp
thuthậptàiliệuvàlập
hồ sơđềnghị.Nhưvậy, có thểhiểu
là trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị là
chủ tịchUBNDcấpxã, còncôngan
cấpxãchỉ giúpchochủ tịchUBND
cấpxã lậphồsơ.Tuynhiên,khoản1
Điều8Nghị
định221/2013
của Chính
phủ (chế độ
ápdụngbiện
pháp xử lý
hành chính
đưavàocơsở
cainghiệnbắt
buộc)lạiquy
địnhcôngan
cấp xã là cơ
quan lập hồ
sơ làchưacó
sựthốngnhất
với luật.
Mặt khác,
Điều95Luật
Xửlýviphạm
hành chính
quyđịnhđưavàocơsởcainghiệnbắt
buộc là biện pháp xử lý hành chính
ápdụngđối với người cóhànhvi vi
phạm quy định tại Điều 96 luật này
đểchữabệnh, laođộng,họcvănhóa,
học nghề dưới sự quản lý của cơ sở
cai nghiện bắt buộc. Theo khoản 1
Điều96 luật này, đối tượng ápdụng
biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc là người nghiệnma túy từ
đủ18 tuổi trở lên,đãbị ápdụngbiện
phápgiáodục tạixã,phường, thị trấn
mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp
dụngbiệnphápnàynhưngkhôngcó
nơicư trúổnđịnh.Tuynhiên,điểmc
khoản2Điều3 luật này lại quyđịnh
“việc quyết định thời hạn áp dụng
biệnphápxử lýhànhchínhphải căn
cứvào tínhchất,mứcđộ, hậuquảvi
phạm, nhân thân người vi phạm và
tình tiếtgiảmnhẹ, tình tiết tăngnặng”
là chưaphùhợp...
ĐạidiệnPhòngTưphápquận4bổ
sung:Nghịđịnh221/2013củaChính
phủkhôngquyđịnhbiệnphápxử lý
trong trường hợp người bị áp dụng
biện pháp giáo dục tại xã, phường,
thị trấn không tiến bộ, vi phạm các
cam kết; không quy định về căn cứ
đểđánhgiá sự tiếnbộ củahọ.
Cạnhđó, cónhững tìnhhuốngmà
pháp luậtvềđưangườiđi cainghiện
bắtbuộcchưadự liệuđểđiềuchỉnh.
Chẳnghạnmới đây,PhòngTưpháp
quận4vừahoàn tấtmộthồsơđềnghị
đưađi cainghiệnbắtbuộc, chuẩnbị
chuyểnsang tòagiảiquyết thìngười
nghiệnbị cơquancôngan tạmgiam
đểđiều tramộtvụánhìnhsự.Cánbộ
tư pháp lúng túng, không biết phải
tiếp tụcxử lýhồ sơnàynhư thếnào
vì luật chưa cóquyđịnh.
Từthựctiễntrên,TANDquận4kiến
nghị cáccơquancó thẩmquyềnxem
xéthoànthiệnquyđịnhđểviệcápdụng
được thống nhất, dễ dàng. Ngoài ra,
tòacũngđềxuấtcầncóbiênbảngiao
nhậnhồsơgiữacáccơquan liênquan
để tránh thất lạc tài liệu, đồng thờiđề
nghị TANDTối caođưa các vụviệc
nàyvào thốngkê để tính số liệugiải
quyết cho thẩmphán.
s
Trongquá trình thựchiện thủ tụcđưangười nghiện
đi cai nghiệnbắt buộc, dù làmviệcnghiêm túcnhưng
TANDquận4cũng rất thận trọngđể tránh làm sai.
Chẳnghạn trườnghợpcủaôngNguyễnVănBình.Tại
buổi tòamởphiênhọpxéthồsơ,ôngkhẳngđịnhmình
khôngbiếtchữ,bịcánbộcônganphườngcầmtayđiểm
chỉ vàohồ sơ, bản thânông không trực tiếp thực hiện
testma túy...Thêmnữa,ôngcónơicư trúổnđịnh tạiđịa
chỉkhai tronghồsơ.Saukhixemxét, tòađãdừngphiên
họp, trảhồ sơđềnghị bổ sung.
Trườnghợpkhác,suốtquátrìnhtừ lúccônganphường
lập hồ sơ đến khi tòamở phiên họp, chị PhạmNgọc
PhươngLoankhôngkhai làmìnhcó thai.Nhưngkhi chị
đượcđưavào cơ sở cai nghiện thì nơi đâyphát hiện ra
chị có thai.Ngay sauđó, tòađã raquyếtđịnhmiễn thời
hạncai nghiệncòn lại chochị.
Chiều30-12,TAND tỉnhTâyNinhđã trảhồsơvụán“vườn
mãng cầu” để điều tra bổ sung nhiều vấn đề cònmâu thuẫn,
chưa rõ.Nămngày trước, tòa từnghoãn tuyênán saukhi luật
sưcủabịcáoNguyễnVănHiền (bị truy tốvềhai tộigiếtngười,
cướp tài sản) đề nghị trả hồ sơđể điều tra bổ sungnhằm làm
rõ20điểmvô lý trong vụ án.
Như
PhápLuật TP.HCM
đã phản ánh, theo hồ sơ điều tra,
ngày 7-3, Hiền lấy trộm dao của người bán trái cây rồi kêu
ôngLâmVănNhiển (chạyxeôm) chởvềnhàmẹvợởhuyện
Hòa Thành. Trên đường đi, Hiền gọi điện thoại chomẹ vợ
nhưngchịdâunghemáy, la rầyHiềnkhôngchịu làmăn.Hiền
tắt điện thoại, kêuôngNhiển chở lòngvòngởhuyệnDương
MinhChâu để “mượn tiền người thân”. Đi ngangmột vườn
mãngcầu,Hiềnkhốngchếbắt ôngNhiểnđưaxe.ÔngNhiển
kháng cự, kêu cứu. Saumột lúcgiằng co,Hiềnđâm chết nạn
nhân rồi mang xe, điện thoại của nạn nhân sangCampuchia
cầm lấy tiềnđánhbạc.Thuahết tiền,Hiền trốnxuốngTP.HCM,
đến ngày10-5 thì bị bắt.
Tại tòa, Hiền một mực kêu oan, cho rằng mình bị mớm
cung.Hiềnkhaimìnhmua chiếcxemáy củamột đôi namnữ
với giá 1 triệu đồng, khimở cốp xe thì thấy có điện thoại và
giấy tờ xe, trong xe có dính vết máu. Luật sư của bị cáo thì
chỉ ra tới 20 điểm vô lý trong hồ sơ buộc tội, đặc biệt là kết
quảkhámnghiệmcho thấy trênngười nạnnhânkhôngcóbất
cứdấuvết nàocủabị cáodùnạnnhângiằngcoquyết liệt với
hung thủvà bị tới hơn 50 vết đâm.
Theođại diệnVKS, đây là vụ án truyxét nênđể cónhững
chứng cứ trực tiếp từbị cáođể chứngminhhànhvi phạm tội
là không thể. Ngoài ra, Hiền khai khi giằng co quyết liệt với
nạnnhân,Hiềnkhônghềbị thươngnênCQĐTkhông thuđược
dấuvếtADN củaHiền. Đại diệnVKS cũng cho rằngmột số
chi tiết nhầm lẫnhoặcchưa rõ tronghồ sơđiều trakhôngảnh
hưởng gì tới nội dung vụ án...
Chiều 30-12, HĐXX đã hỏi thêm là Hiền đi đâu, làm gì
vào ngày xảy ra án mạng. Hiền trả lời ngày đó dự định đi
Campuchia đánh bạc rồi xuống TP.HCM kiếm việc. Sáng
cùngngày,Hiềnbắtxebuýt từhuyệnTânChâuđếnTòa thánh
CaoĐài ngồi uốngnướcmía, sauđó raBếnxeTâyNinhchờ
trời tối đi sang casino. Khi Hiền vàomột quán cà phê xem
ti vi đợi trời tối thì gặpmột người quen cũ ở casino tênKha
đi cùngmột phụ nữ đến gạ bán chiếc xemáy với giá 1 triệu
đồng. Hiềnmua xe, khi ghé cây xăng đổ xăng thì phát hiện
trong xe có chiếc điện thoại nên lấy gọi chomột người chạy
xeômchuyêndẫnkháchquacửakhẩuchơi bài tênQuanhđể
đưaHiềnqua cửa khẩu...
Tòa hỏi cóphảiHiềngây ánxong thì trốnxuốngTP.HCM
vàkhôngdámvềTâyNinh?Hiền trả lờidựđịnhxuốngđâyđi
làmvìcóngườiquen.KhixuốngTP.HCM,Hiềnchạyxemướn
chomột người tên Hùng và làm cửa sắt chomột người tên
Trường.Hiềnănngủ tại nhàchủ tiệmcửa sắt, cóđưaCMND
chongười nàygiữchứkhôngbỏ trốn…Tòahỏi có thểđi tìm
lại các nhân chứng để chứng thực lời khai củamình không,
Hiền trả lời nếu tòa cho thời gianđi tìm, Hiền sẽ tìmđược.
HỒNGMINH
Tòatrảhồsơvụ“vườnmãngcầu”vìcónhiềumâuthuẫn
Họcviêncainghiệnđang laođộng tạimột trung tâmởTP.HCM.Ảnh:HTD
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook