213-2017 - page 10

10
THỨBẢY
12-8-2017
Bạn đọc
Sáng: Từ8 giờ đến
11giờ; chiều: Từ 14 giờ
đến16 giờ30.
Địa điểm: 34Hoàng
Việt, phường4, quận
TânBình, TP.HCM.
ThứHai, 14-8:
Sáng
:
Luật sư (LS)
TÔNGỌCMINH
TUẤN (dân sự, hình sự).
Chiều
:
LSPHẠM
MINHTÂM (dân sự,
hình sự, nhà đất, hôn
nhân gia đình).
ThứBa, 15-8:
Sáng
:
LSPHÙNG
THỊHÒA (hình sự, dân
sự, nhà đất).
ThứTư, 16-8:
Sáng
:
LSPHẠM
QUỐCHƯNG (dân sự,
hình sự, lao động).
ThứNăm, 17-8:
Sáng
:
LSLÊVĂNPHIẾN
(nhàđất, dân sự, hình sự).
ThứSáu, 18-8:
Sáng
:
LSNGUYỄN
BẢOTRÂM (dân sự,
hình sự, tố tụng, kinh tế).
ThứBảy, 19-8:
Sáng
:
LSĐẶNGVĂN
YÊM (nhà đất, dân sự).
Vụbútphê lý lịch:
Dânbứcxúcviệc
đónggóp
Xãnóingườidânkhôngchịuđónggóptiềnlàmđường,dânlạiphảnứng
vìchorằngxãđãthusaiquyđịnh.
HẢIĐƯỜNG
N
hững ngày này, cả xã
An Bình, huyệnNam
Sách (HảiDương)vẫn
đang xôn xao việc phó chủ
tịchUBNDxãbútphêvàosơ
yếu lý lịch của chị Nguyễn
Thị Quyên nội dung: “Bản
thân và gia đình chưa chấp
hành và thực hiện tốt quy
định của địa phương”. Sâu
xa của việc này theo anh
Nguyễn Danh Cường (anh
trai chị Quyên) là: “Xã yêu
cầu mỗi đầu người đóng 2
triệuđồngđể làmđườngxã.
Nhà tôi có sáu khẩu, phải
đóng 12 triệu đồng. Số tiền
quánhiềuchúng tôi chưa thể
đóng được”.
Trongmột lần trả lời báo
chí, ôngTrươngPhúcThực,
Phó Chủ tịchUBND xãAn
Bình (người đã có phần bút
phê gây tranh cãi), cho biết
vềviệc làmđườngxã từng tổ
chức hội nghị họp với từng
cụm dân cư vào các ngày
20-11-2016, 17-2-2017 và
10-3-2017. Theo ông, đến
nay đã có 70% trên tổng số
2.000 hộ dânđã đóng góp.
TheobảnKế hoạch số92/
KH-UBND ngày 27-4-2017
củaủybanxã,xãdựkiếnxây
dựng bảy tuyến đường trên
địabànvới chiềudài 5.089,3
m, tổngkinhphí30,2 tỉđồng.
Việclàmđườngđượcthựchiện
theo chương trìnhmục tiêu
quốc gia về xây dựng nông
thôn mới. Trong kế hoạch,
phương án “Hỗ trợ kinh phí
tháodỡcôngtrìnhvàđónggóp
xâydựng”xãAnBìnhnêurõ:
“UBNDxãyêucầungườidân
đóng theokhẩuhànhchính là
15,1 tỉ đồng (50% tổng kinh
phí làm đường)”. Trong đó
quy định cả phát sinh tăng
nhân khẩu: “Người sinh từ
ngày 30-6-2017 trở về trước
thì thu theo vụ chiêm (60%
tươngđương1,2 triệuđồng);
sinh từ ngày 1-7-2017 trở đi
thì thu theoquyđịnhvụ liền
kề(40%tươngđương800.000
đồng)”.Nhưvậynghĩa làem
bé còn trong bụngmẹ cũng
được tínhvàođối tượngphải
đóng tiền làmđườngxã.Đây
chính làđiềugâybứcxúccho
người dân.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu
chúng tôi được biết trong
Quyết định 800/QĐ-TTg
ngày 4-6-2010 phê duyệt
chương trìnhmục tiêu quốc
giaxâydựngnông thônmới
giai đoạn 2010-2020 thì các
địa phương chỉ được huy
động nguồn vốn đóng góp
củacộngđồngdâncưkhoảng
10%.Việchuyđộngđến50%
với số tiền 30,2 tỉ đồng là
quá lớn cho đoạn đường bê
tông 5 km. “Chúng tôi rất
khó chấphànhmặcdùđồng
ý với chủ trương xây dựng
nông thônmới. Gia đình tôi
đã đóng góp khoản này rồi
nhưng nhiều người bức xúc
vàkhôngđóng” -một người
dân chohay.
Traođổivớichúng tôi,ông
LêĐìnhKhoa,ChủtịchUBND
xãAnBình, khẳngđịnhquy
trình lấy ý kiến của người
dânđể làmđườnghoàn toàn
đúng với quy định của pháp
luật và được người dân ủng
hộ. Tuy nhiên, khi PV yêu
cầu được xem biên bản các
cuộc họp với người dân thể
hiện sự đồng thuận này thì
ôngKhoa khôngđồngý.
n
Embécòntrongbụng
mẹcũngđượctínhvào
đốitượngphảiđóngtiền
làmđườngxã.Đâychính
làđiềugâybứcxúccho
ngườidân.
Lịch tư vấnpháp luậtmiễnphí
củabáo
Pháp
Luật TP.HCM
(Từngày 14đến 19-8)
Lịch tư vấnpháp luật của Trung tâm
Trợgiúppháp lýNhà nước TP.HCM
(Từngày 14đến 18-8)
Sáng:Từ7giờ30đến
11giờ30; chiều:Từ13
giờ30đến17giờ.
*Địađiểm:Trung tâm
Trợgiúppháp lýNhà
nước, 470NguyễnTri
Phương, phường9, quận
10, TP.HCM
.
ThứHai, 14-8:
Sáng
:
CácLS
NGUYỄNVĂNĐÔNG,
TRẦNXUÂNTHỦY,
NGUYỄNVĂNSÀI.
Chiều
:
TGVHUỲNH
TẤNĐẠT; cácLS
NGUYỄNTHỤYANH,
VŨANHTUẤN.
ThứBa, 15-8:
Sáng
:
CácLSVŨ
THANHQUY,HUỲNH
KHẮCTHUẬN,
YKIKTLA.
Chiều
:
TGVTRẦNMINH
LỘC;cácLSTRẦNVÂN
LINH, HUỲNH VINH
QUANG.
ThứTư, 16-8:
Sáng
:
TGVTRẦNMINH
HUỆ;cácLSTRỊNHTIẾN
BẢO,NGUYỄNTHỊKIM
LOAN.
Chiều
:
CácLS
CHUVĂNHƯNG,
BÙIQUANGLIÊM,
NGUYỄNANHKHOA.
ThứNăm, 17-8:
Sáng
:
TGVBÙITHỊ
CÔNGNƯƠNG;
cácLSHOÀNGCÔNG
KHANH,TRẦNNGỌC
KIMCƯƠNG.
Chiều
:
TGV
NGUYỄNTHANH
GIANG; cácLSLƯ
QUANGVINH,TRỊNH
THÀNHBÉ.
ThứSáu, 18-8:
Sáng
:
TGVTRẦN
MINHLỘC; cácLS
NGUYỄNVĂNXIỂN,
TRỊNHĐỨCDUY.
Chiều
:
TGV
NGUYỄNTHANH
GIANG; cácLSNGÔ
LỆQUỲNH,NGUYỄN
NHƯNGỌC.
*Địađiểm:TAND
TP.HCM, 131NamKỳ
KhởiNghĩa, phườngBến
Thành, quận1, TP.HCM.
ThứHai, 14-8:
Sáng
:
LSNGUYỄN
VĂNHẠNH.
ThứBa, 15-8:
Sáng
:
TGVNGUYỄN
THANHGIANG.
ThứTư, 16-8:
Sáng
:
TGVHUỲNH
TẤNĐẠT.
ThứNăm, 17-8:
Sáng
:
TGVTRẦN
MINHLỘC.
ThứSáu, 18-8:
Sáng
:
TGVTRẦN
MINHHUỆ.
Quảngcáo
Tài sản1 thuộc thửađấtsố14 , tờbảnđồsố:46:
TheoGCNQSDĐ:Diệntíchđất:1489,1m
2
;Mụcđích
sửdụng:Đấtở:300,0m
2
(Lâudài),Đấttrồngcây lâu
năm:1189,1m
2
(đếnnăm2045).Nhàở:Diệntíchxây
dựng:148m
2
,Diệntíchsàn:148m
2
,Kếtcấu:Tường
gạch,máitole,nềngạch,Cấp(Hạng):Cấp4,Sốtầng:
01.TheoBảnvẽsơđồnhàđất:Diện tích theohiện
trạng:1088.8m
2
;trongđó:Diệntíchthuộcphạmvilộ
giới:58.7m
2
,Diệntíchngoàiphạmvilộgiới:1030.1m
2
.
Tàisản2thuộcthửađấtsố38 , tờbảnđồsố:46:
TheoGCNQSDĐ:Diệntíchđất:1093,2m
2
;Mụcđích
sửdụng:Đấtở:300,0m
2
(Lâudài),Đấttrồngcây lâu
năm: 793,2m
2
(đếnnăm2045).TheoBảnvẽsơđồ
nhàđất:Diệntíchtheohiệntrạng:1489.1m
2
;trong
đó:Diệntíchthuộcphạmvilộgiới:50.4m
2
,Diệntích
ngoàiphạmvilộgiới:1438.7m
2
.Cấp(Hạng):Cấp4,
Sốtầng:01,Kếtcấu:Tườnggạch,máitole,nềngạch.
Cây trồng trênđất:Tầmvong: 25cây, Cauvua
Ø25-30:48cây,Xoàinăm3:2cây,DừaDK20cm:2
cây,Sơrinăm3:1cây,Câymítnăm3:2cây,Vạnniên
Tùngcaotrên1,5m:40cây,CâydầuF≥10cm:1cây.
•Nguồngốcvà tình trạngpháp lý: Tài sảnkê
biên thihànhán.
•Ngườicótàisảnbánđấugiá:ChicụcThihành
ándân sựhuyệnCủChi,TPHCM.Địachỉ:Đường
PhạmThịHối,huyệnCủChi,TPHCM.
Giákhởiđiểm:643.473.720đồng.
Tiềnđặt trước: 15%giá khởi điểm. Nộp tiền
đặttrướctừngày05/9/2017đếnngày07/9/2017.
Đăngkýthamgiađấugiá: từngày07/8/2017đến
ngày05/9/2017.Xemtàisản:31/8/2017đếnngày
01/9/2017.Thờigian,địađiểmbánđấugiá:10giờ
00ngày08/9/2017tạisố209NguyễnThịNhỏ,P.9,
Q.TânBình,TP.HCM.Liênhệ:AQuân:0901416441
CÔNG TYCPĐẤUGIÁ
MINHPHÁP
THÔNGBÁOBÁNĐẤUGIÁ
Cănhộ số10-B2-11, tầng11-Khu
phốSkyGarden3-R1-3,P.TânPhong,Q.7,TP.HCM
Thửađất:
Diệntích:94140,8m
2
.HìnhthứcSDchung :
94140,8m
2
Mục đích SD: Đất ở tại đô thị Nhàở : DT
sàn: 118,45m
2
. Số tầng: tầng 11.
Giá khởi điểm:
2.800.000.000VND.Đặttrước280.000.000VND
NgườicóTS:
CÔNGTYTNHHQUẢNLÝNỢVÀKHAI
THÁCTÀISẢNNHTMCPQUÂNĐỘI-CNĐÔNGNAM
BỘ
ĐC: Lầu3,NaviTower, 91HoàngVănThụ, P.Chánh
Nghĩa,TP.ThủDầuMột, BìnhDương.
XemTS:
Từ08h30ngày14/08/2017đến16h00ngày
28/08/2017tạiCănhộsố10-B2-11,tầng11-KhuphốSky
Garden3-R1-3,P.TânPhong,Q.7,TP.HCM.
NhậnĐK:
Từ
08h30ngày14/08/2017đến16h00ngày28/08/2017.
Nhận tiềnđặt trước: Từ08h30ngày28/08/2017đến
11h00ngày30/08/2017.
Đấugiá:
ngày31/08/2017tại
151TrầnHuyLiệu,P.8,Q.PhúNhuận,TP.HCM.Tổchức,cá
nhâncónhucầuthamkhảohồsơ, thôngtin liênquan
đếnTSbánđấugiávàĐK thamgiađấugiá liênhệ tại
trụsởCôngtyCPđấugiáMinhPhápsố
151TrầnHuy
Liệu,P.8,Q.PhúNhuận,TP.HCM.ĐT:028.38453169.
CÔNG TYCPĐẤUGIÁ
MINHPHÁP
THÔNGBÁOBÁNĐẤUGIÁ
Ts: Quyền sởhữunhàởvàquyền
SDđấtở thửasốBK.125TBĐsố2hộ3
ChợLớn-ĐồngKhánhsố524TrệtNguyễnTrãi,P.8,
Q.5,TP.HCM.
Diệntích:1.190,85m
2
SDchung:1.190,85m
2
Nhàở:Tổng
diệntíchSD:103,34m
2
;DiệntíchXD(chung):1.190,85m
2
;
Sốtầng:2Tầngsố1+lữngBTCT,lữnggỗ.
Giákhởiđiểm:
8.195.000.000VND.Đặttrước:1.639.000.000VND
NgườicóTS:
NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠICỔPHẦN
QUÂNĐỘI (MB) -CNBẮCSÀIGÒN.
ĐC: 03Nguyễn
Oanh,P.10,Q.GòVấp,TP.HCM.
XemTS:
Từ08h30ngày10/08/2017đến16h00ngày
24/08/2017 tại số524Trệt NguyễnTrãi, P. 8, Q. 5, TP.
HCM .
NhậnĐK:
Từ08h30ngày10/08/2017đến16h00
ngày25/08/2017.Nhận tiềnđặt trước:Từ08h30ngày
23/08/2017đến11h00ngày25/08/2017.
Đấugiá:
ngày
28/08/2017 tại 151TrầnHuy Liệu, P.8, Q.PhúNhuận,
TP.HCM.Tổchức, cánhâncónhucầu thamkhảohồsơ,
thông tin liênquanđếnTSbánđấugiávàĐK thamgia
đấugiá liênhệtại trụsởCôngtyCPđấugiáMinhPháp
số
151TrầnHuyLiệu,P.8,Q.PhúNhuận,TP.HCM.ĐT:
028.38453169.
CÔNG TY CỔ PHẦNĐẤUGIÁ CHÂU Á THÔNGBÁOBÁNĐẤUGIÁ TÀI SẢN
XÃ PHƯỚC VĨNH AN, HUYỆN CỦ CHI, TP.HCM
PhóchủtịchUBNDxãAnBìnhđangchứngthựcchongườidânchiều11-8.Ảnh:HẢIĐƯỜNG
Chiều11-8,
PhápLuậtTP.HCM
đãcócuộc traođổi vớiông
HồNgọc Lâm, PhóChủ tịchUBNDhuyệnNam Sách. Theo
đó, PVđặt câuhỏi về thông tinxãAnBình làm5kmđường
bê tông với tỉ lệhuy động vốn trongdân lênđến 50%, số
tiền là30,2 tỉđồngchiađềuchomỗi khẩu2 triệuđồng tính
cả trẻ em còn trongbụngmẹ, ông Lâm chobiết: “Sẽ làm
theoquyđịnh”.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook