213-2017 - page 3

3
THỨBẢY
12-8-2017
“Thường
trựcTỉnhủy
đãcóchỉđạo
cho ràsoátviệcxâydựngvàcấpphépcủa
công trìnhnày.Nếuviphạmpháp luật thì
sẽ tiếnhànhxử lýnghiêm,đúng luậtdù
bấtkỳđó làai”.
Đó làkhẳngđịnhcủa lãnhđạoĐồng
Naiđốivớivụbiệt thự“lụi”củagiađình
ôngNguyễnVănĐấu,PhóbanTổchức
TỉnhủyĐồngNai.Vềvấnđềnày,bí thư
HuyệnủyThốngNhấtcũngnói rõ:Việc
công trình trênxâysai thì chắcchắnsẽ
tháodỡ theođúngquyđịnh”.Có thểnói sự
quyết liệtvới saiphạmcủa lãnhđạocác
cấpởĐồngNai làmột tínhiệuvui!
Bởi lẽviệcnhữngbiệtphủ,biệt thựcủa
quanchức, conquanchứcởnhiềuđịa
phươngđangcho thấymộtgóc tối trong
việc thực thipháp luậtnói chung.Biệt thự
“lụi”củaconôngphóBanTổchứcTỉnhủy
ĐồngNai,nếuchiếu theo trình tựcủapháp
luật làkhôngđúng.
Nếu tháodỡđượcbiệt thự“lụi”này,
ĐồngNai sẽ là tấmgươngchoviệcbảo
đảm tínhnghiêmminhvàbìnhđẳngcủa
pháp luật.Bởi thực tế lànhữngbiệtphủ,
biệt thự“chui”củacácquanchức, con
quanchứcởnhiềuđịaphươngđãđượcxử
lý theophươngán…“phạtcho tồn tại”.
Nếu tháodỡđượcbiệt thự“lụi”này,
ĐồngNai sẽgửiđếncông luậnmột thông
điệp rằng:Pháp luậtphảiđượcbảođảm
tínhnghiêmminhdùởbấtcứcấpnào.
Thôngđiệpnày làquan trọngnếusosánh
với rấtnhiềucông trìnhsaiphạmcủacác
đạigiaxâydựng lớncũngnhưkhông ít
quanchứccho tớinayvẫn“yênvị”ởđó
nhưmột thách thứcvới luật0pháp.Nósẽ
càngquan trọnghơn trongbối cảnhhàng
chục tỉnh, thành trêncảnướcđangđau
đầuvìnhữngviphạm trongxâydựngcủa
TậpđoànMườngThanh.
Nếubiệt thự“lụi”củaconquanchứcở
tỉnhĐồngNaiđược tháodỡ, chắcchắn
nhữngcậuấm, côchiêuconquanởkhắp
nơi sẽnhận ra rằngkhi chínhquyềnquyết
tâm thực thipháp luật thì cũngchính là
lúchọcầnphảihànhxửgươngmẫuhơn
đểgiữgìn thanhdanhkhôngchỉ cho
mình.Bởi thực tếkhông ítnhữngcậuấm,
côchiêu, thậmchí làcả tàixếcủanhững
quanchứccũngdựavàochamẹ, cấp trên
củamìnhđểbấtchấppháp luật.
Nếubiệt thự“lụi”nói trênđược tháodỡ
theođúngquyđịnhcủapháp luật thìđó là
mộtminhchứng rõ ràngnhấtchonguyên
lý rằngchỉ cần lấypháp luật làmkimchỉ
nam thì chínhquyềnbấtkỳcấpnàocũng
có thể trở thànhnhân tố thúcđẩyviệchình
thànhnhànướcphápquyền.
Nếubiệt thự“lụi”nói trênđược tháodỡ
vìviphạmpháp luật thì thôngđiệpgửiđến
xãhội sẽ là tínhnghiêmminhcủapháp
luậtvàsựcông tâmcủachínhquyềnsẽ
giảiquyết tậngốc tình trạng“vôphápvô
thiên” trongxãhội.
Khôngkhoannhượngchoconquanbất
kểmộtviphạmnàosẽ làyếu tốquan trọng
đểpháp luật trởnênbìnhđẳng theođúng
tinh thầncủahiếnpháp.Bởixétchođến
cùngquanchứchayconquanchức, trước
hết làcôngdân.Vàhẳnnhiênmọi công
dânđềubìnhđẳng trướcpháp luật.
CHÂNLUẬN
Thời sự
NGUYỄNTRÀ
“K
hôngđểxảy racác
vụ việc phức tạp
trong các trại tạm
giam, nhà tạm giữ; không
đểxảy raoan sai, bức cung,
nhụchình”.Đại táNgôMinh
Châu,PhóGiámđốcCôngan
TP.HCM,nhấnmạnhnhư thế
tại lễ phát động đợt thi đua
đặc biệt lập thành tích chào
mừng 70 năm ngàyBácHồ
có Sáu điều dạy CAND và
70 năm ngày Người ra lời
kêu gọi thi đua ái quốc. Lễ
phátđộng tổchứcchiều11-8.
LãnhđạoCônganTP.HCM
yêucầucôngancác lực lượng
trấnápmạnhmẽcác loại tội
phạm, nhất là tội phạm có
tổ chức, xuyênquốcgia, tội
phạmsửdụng“vũkhínóng”
gâyán.Kiênquyết xử lýcác
băngnhóm lưumanhcônđồ
hoạtđộngbảokê,đòinợ thuê,
cho vay nặng lãi, tội phạm
chống người thi hành công
vụ, ma túy, tội phạm công
nghệ cao… xử lý nghiêm
các vụ án trọng điểm gây
bức xúc trong dư luận.
ĐạitáNgôMinhChâukhẳng
định toàn lực lượngphấnđấu
tỉ lệ điều tra khám phá các
vụ án hình sự đạt trên 75%,
trongđóánnghiêm trọngvà
đặc biệt nghiêm trọng đạt
trên 90%. Toàn lực lượng
quyết tâmkéogiảmán trộm
cắp và cướp giật tài sản, xử
lý thỏa đáng tin báo tố giác
tội phạm đạt trên 90%.
“Kiênquyết xử lýnghiêm
các trường hợp có dấu hiệu
“bảokê” tộiphạm.Khôngđể
xảy ra tình trạngbăngnhóm
tội phạm lộnghànhgâybức
xúc trong dư luận… Toàn
lực lượng phải chấp hành
nghiêm pháp luật, quy chế,
quy trình, nguyên tắc công
tác, nhất là trongđiều traxử
lý tội phạm, không để xảy
ra oan sai” - Đại tá Châu
nhấnmạnh.
Ôngcũngyêucầucác lực
lượngphải đảmbảoan toàn,
an ninh các cơ sở giam giữ,
nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác giáo dục, cải
tạo phạm nhân. Không để
xảy ra các trường hợp phức
tạp trong các trại tạm giam,
nhà tạmgiữ,khôngđểxảy ra
oansai,bứccung,nhụchình.
Trên lĩnh vực phát động
toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc, công tác dân vận
cùng việc tích cực đổi mới
nội dung, hình thức, phương
phápphát độngphùhợpvới
từngđịabàn, đối tượng… là
mục tiêuphấnđấuhàngđầu.
Đợt thiđuađặcbiệtnàysẽ
chia thànhbađợtngắn.Đợt1
từngày1-8đến11-12-2017.
Đợt 2 từ ngày 12-12-2017
đến 11-3-2018. Đợt 3 từ
ngày12-3đến11-6-2018.■
Đại táNgôMinhChâu,PhóGiámđốcCônganTP,gắnhuânchương lên lácờtruyềnthống.
Ảnh:NGUYỄNTRÀ
Tại lễphát động, lãnhđạoCônganTP.HCMđã traobằng
khencủaThủ tướngchocác tập thể, cánhân; traohuyhiệu
Chiến sĩ thi đua toànquốcchoThượng táPhùngVănĐẳng,
PhóTrưởngphòngCSĐT tộiphạmvềma túyvànhiềubằng
khenchocáccánhânkhác.
Khôngkhoannhượngvớiconquan
CônganTP.HCMphát
độngđợtthiđuađặcbiệt
CônganTPkiênquyếtxửlýnghiêmcáctrườnghợpcódấuhiệu“bảokê”
tộiphạm.Khôngđểxảyratìnhtrạngbăngnhómtộiphạmlộnghành.
Sẽtháodỡbiệtthự
“lụi”củaconquan
ởĐồngNai
“Quanđiểmcủalãnhđạohuyệnlàxửlýtheođúng
quyđịnh,côngbằngvớimọicôngdân”-bíthư
HuyệnủyThốngNhấtkhẳngđịnh.
“Thường trựcTỉnhủyĐồngNai đã có chỉ đạo cho
rà soát việcxâydựngvà cấpphép của công trình.Nếu
vi phạmpháp luật thì sẽ tiếnhànhxử lýnghiêm, đúng
luật, dùbất kỳđó là ai”. Liênquanvụbiệt thựkhông
phép củagiađìnhôngNguyễnVănĐấu, Phóban
Tổ chứcTỉnhủyĐồngNai, xâydựng trênđất nông
nghiệp tại xãXuânThạnh, huyệnThốngNhất (Đồng
Nai), traođổi với
PhápLuật TP.HCM
 trưa11-8,một
lãnhđạoTỉnhủyĐồngNai chohaynhư trên.
Cùngngày, bàBùi Thị BíchThủy, Bí thưHuyện
ủyThốngNhất, cho biết sẽ xemxét về quy trình xử
lý đối với công trìnhvi phạm này. “Quanđiểm của
lãnhđạo huyện là xử lý theo đúngquyđịnh, công
bằng vớimọi côngdân.Việc công trình trên xây sai
thì chắc chắn sẽ tháodỡ theo đúngquyđịnh” - bà
Thủykhẳng định.
Trước đó, dư luận xônxao thông tin về khubiệt
thựnhà vườnđược xây dựngở đất gia đìnhông
NguyễnVănĐấu trên diện tíchgần 2.000m
2
. Bên
trong baogồmkhuônviên rộng lớn, cây cảnh, đèn
chiếu sáng, các công trìnhnhà kiên cố. Khi xây
dựng, ôngĐấu từngđếnxã xin cấp phépxây nhà
cấp bốn, tuynhiênkhuvực thuộc quyhoạchđất
trồng cây lâu nămnên xã không cấp phép.
Mới đây bàLêThịKimTrinh, ChánhVănphòng
UBNDhuyệnThốngNhất, cho biết huyệnnày có
quyết định cho công trìnhbiệt thự sai phép trênđược
tồn tại. Lýdo là công trìnhđã được ôngNguyễn
VănĐấu chuyển cho con rể. Sauđó con rể ôngĐấu
cóđơnxinkhôngđập bỏ vì có chỗởduynhất, khi
Nhà nước thu hồi đất thì sẽ đậpbỏmà không yêu
cầu bồi thường.
Khi hỏi rõvề việc ôngĐấu làm thủ tục chuyển
nhượngđất cho con gái và con rể trước hay sau khi
xâydựng công trình và thời điểm báo chí đưa thông
tin, bị kiểm tra thì chánhvăn phòngnói “hiệnkhông
nhớ rõ”.
VŨHỘI
ĐàNẵngủnghộđồngbào lũ lụt
TâyBắc3 tỉ đồng
(PL)- Sáng11-8, ThườngvụThành ủyĐàNẵng
đã phát độngủnghộđồng bào các tỉnhmiền núi
TâyBắc vừa chịu thiệt hại nặng nề bởimưa lớnvà
lũ quét. Tại lễ phát động, Bí thưThành ủyNguyễn
XuânAnh vàChủ tịchUBNDTPĐàNẵngHuỳnh
ĐứcThơđã thaymặt đôngđảo cán bộ, đảng viên
các cơquanủnghộđồng bàoTâyBắc số tiền 3 tỉ
đồng. LãnhđạoThành ủyĐàNẵng cho hayđây là
hành độngnhằm chia sẻ về nhữngkhó khăn, thiệt
hạimàmưa lũ, sạt lởđất gây ra đối với người dân
các tỉnhTâyBắc.
Ngay trong sáng nay, ThànhủyĐàNẵng cũng
phát động phong tràoquyêngóp trong toàn ngành
nhằm giúp đồngbào sớmổnđịnh cuộc sống. Theo
đó,mỗi cánbộ, đảng viên sẽ ủng hộ ít nhấtmột
ngày lương.
ÔngĐàoTấnBằng (ChánhVăn phòngThànhủy
ĐàNẵng) cho biết với tinh thần “nhường cơm sẻ
áo”, “lá lànhđùm lá rách”, Thường trựcThànhủy
ĐàNẵng thống nhất ủnghộ các tỉnhYênBái, Sơn
Lamỗi tỉnh 1 tỉ đồng; các tỉnhLai Châu, ĐiệnBiên
mỗi tỉnh 500 triệuđồng.
TÂMAN
Cănbiệtthựxâydựngkhôngphép liênquanđếngiađình
ôngNguyễnVănĐấu.Ảnh:VŨHỘI
Kiênquyếtxử lýcácbăng
nhóm lưumanhcônđồ
hoạtđộngbảokê,đòinợ
thuê,chovaynặng lãi,
tộiphạmchốngngườithi
hànhcôngvụ,matúy,tội
phạmcôngnghệcao…
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook