213-2017 - page 6

6
THỨBẢY
12-8-2017
Pháp luật
&
Cuộc sống
không nhất trí chiếm tỉ lệ 14,11%.
Một sốýkiếnđềnghị chỉnh sửa lại
kích cỡ, họa tiết, chất liệu để phù
hợp với đặc điểm con người, khí
hậu củaViệtNam.
Dự kiến thời điểm bắt đầu thực
hiện thống nhất trang phục xét xử
của thẩmphán trênphạmvicảnước
kể từ ngày 1-1-2018. Niên hạn sử
dụng lànămnăm/hai chiếc, lầnđầu
cấphai chiếc.
Góp ý cho nội dung này, Chủ
nhiệmỦybanTưphápLêThịNga
đề nghị trang phục phải tính đến
đặcđiểmkhí hậu rất nóngbứccủa
Việt Nam và điều kiện cơ sở vật
chất của tòacấphuyệnởcácvùng
miền,đồng thời tạođiềukiện thuận
lợi cho thẩmphán làmviệc. “Trang
phục làm sao chođỡnóng, không
phải tòa huyện nào cũng cómáy
điều hòa, có những vùng, miền
ngàyhè rấtnóng.Rồiphải tínhđến
trường hợp xét xử lưu động thời
tiết nóng nực mà bên trong mặc
bộvest, bênngoài khoác thêm áo
choàngnữa thì không chịuđược”
- bàNga đề nghị.
Làm rõ thêm nội dung này,
Chánh ánTANDTối caoNguyễn
Hòa Bình cho biết việc thiết kế
mẫu trang phục, lựa chọn chất
liệu đã được bàn kỹ. Vềmàu sắc
thì tuân theo triết lý của tòa án
là “trắng đen rõ ràng”. Qua tham
khảo thì hầu hết các nước không
dùng trangphục thẩmphán truyền
thốngmàu đen tuyền nữa. Về đề
nghị làm trang phục sao cho đỡ
nóng, ôngBình cho hay: “Chúng
tôi cũng thí điểm ở vùng nóng,
cũng có nóng thật. Nếu chỉ mặc
quần áo sơmi, khôngmặc áovest
thì đỡ nóng hơn”.
Nhưnghội thẩm thì
vẫnnhư cũ
Tại phiên họp hôm qua (11-8)
UBTVQHkhôngđề cậpđến trang
phục của hội thẩm nhân dân. Tuy
nhiên, trên thực tế, trang phục của
hội thẩmđược thựchiện theoNghị
quyết số 1214/2016/UBTVQH13
ngày13-6-2016củaUBTVQH.Theo
nghị quyết này, trangphục củahội
thẩm nhân dân theo niên hạn gồm
trang phục xuân hè là quần âu, áo
sơmi trắng; trangphục thuđông là
bộ comple, áo sơmi dài tay.
Từ đây có thể thấy tuy cùng
là quan tòa, cùng có quyền hành
ngang nhau trong việc biểu quyết
để ra phánquyết khi xét xửnhưng
thẩmphán thìmặc áo choàng, còn
hội thẩm thì không.Hìnhảnh thiếu
đồngbộvàchưađượcđẹpmắt này
đãxuấthiệngầnmộtnămqua,kể từ
khiTANDTối cao tổchức thíđiểm
thẩmphánmặc áo choàng.
TheoBLTTHS,HĐXX tạiphiên
tòasơ thẩm thông thườnggồmmột
thẩmphánvàhaihội thẩmnhândân
(nếuvụánphức tạp thìhai thẩmphán
và ba hội thẩm). Luật sưLưuVăn
Tám (Phó Chủ nhiệmĐoàn Luật
sư tỉnhBàRịa-VũngTàu)cho rằng
thẩmphánvàhội thẩmngồi ngang
hàngvàngangquyềnnhaunênphải
thống nhất về cách ănmặc khi xét
xử. Nếu chỉ trang bị áo thụng cho
riêng thẩmphán thìhìnhảnhấymâu
thuẫnvới chínhvị trí vàvai tròcủa
các thànhviên trongHĐXX. “Nhìn
một cách trựcquan, nếuHĐXXăn
mặckhôngđồngnhất thìngườidân
sẽcócảmgiác là tínhbìnhđẳngvà
ngangquyềnkhông có. Các vị hội
thẩm sẽbị “lépvế”vềhình ảnhvà
tínhquyềnuy trongxétxửcủahọbị
giảm sút” - luật sưTámbình luận.
Tương tự, luật sưNguyễn Toàn
Thiện (Chủ nhiệmĐoàn Luật sư
tỉnh Bình Thuận) cũng cho rằng
hình ảnh HĐXX sơ thẩm với ba
hoặc năm thành viên mà có hai
kiểuáo, haimàuáokhácnhau thấy
rất khậpkhiễng. Cánhânhai thẩm
phánmặc áo thụng đen thì nổi bật
nhưng đặt bên cạnh ba hội thẩm
mặc sơmi trắng lại trở thành đơn
điệu. “Khi hội thẩm ngồi vào ghế
HĐXX thì vềmặt pháp lý, họđang
nhândanhNhànước thựchiệnchức
TRỌNGPHÚ-H.VIỆT
S
áng11-8,ỦybanThườngvụ
Quốchội (UBTVQH) đãcho
ý kiến về tổng kết việc thực
hiện thíđiểm trangphụcxétxửcủa
thẩmphánTANDvàviệc thựchiện
thống nhất trang phục xét xử của
thẩm phán trên cả nước.
Thẩmphán chính thức
mặc áo choàng khi xử
Theođó,UBTVQHquyết từngày
1-1-2018,hơn6.500 thẩmphán trên
cả nước sẽmặc trang phục xét xử
mới doTANDTối cao thiết kế, đề
nghị áp dụng thống nhất tại các
phiên tòa…
Theo báo cáo thẩm tra về nội
dung này, TAND Tối cao đã tổ
chức thiết kế, lựa chọn trangphục
xét xử của thẩmphán.Trangphục
mới này là bộ áo choàng dài tay
màu đen, dùng chung cho cả nam
và nữ, có sự phân biệt giữa các
ngạch thẩm phán.
TANDTốicaođã tổchức thíđiểm
tạinhiều tỉnh, thànhvới1.755/6.521
thẩm phán tham gia thực hiện thí
điểm. Trong số 2.878 người được
hỏi ý kiến, số người nhất trí về
thiết kế, kiểu dáng trang phục xét
xử chiếm tỉ lệ 85,89%; số người
Thẩmphánmặcáochoàngkhixétxửnhưnghội thẩm
(bìaphải)
thìmặccomple.Ảnh:HOÀNGGIANG
Cùnglàquan
tòa,ngườimặc
áochoàng,
ngườikhông
ỦybanThườngvụQuốchộivừa“quyết”từ
năm2018thẩmphánsẽmặcáochoàngkhi
xétxửnhưnghộithẩmnhândânthìvẫncứ
mặctrangphụcnhưcũ.
UBTVQHvàTANDTốicaonên
quyđịnhvàtrangbịáochoàng
chohộithẩmnhưcủathẩm
phánđểtạosựđồngbộ,thống
nhấtchocảHĐXX,gópphần
làmtăngtínhtrangtrọng,uy
nghiêmcủaphiêntòa...
năngxét xửvàphánquyết.Vì vậy,
khôngnênphânbiệt thẩmphán thì
mặc áo choàng còn hội thẩm thì
lại không” - luật sưNguyễn Toàn
Thiệngópý.
Từ những phân tích trên, nhiều
chuyêngia cho rằngUBTVQHvà
TANDTốicaonênquyđịnhvà trang
bị áo choàng dài taymàu đen cho
hội thẩm nhân dân như của thẩm
phán. Có như thếmới tạo sự đồng
bộ, thống nhất về trang phục xét
xử của cả HĐXX, góp phần làm
tăng tính trang trọng, uy nghiêm
của phiên tòa...■
Đó là kết luận thống nhất của đại diện các cơ quan trên
địa bànTP.HCM để làm cơ sởmiễn phí khai khác sửdụng
tài liệuđất đai. 
Trướcđây, báo
PhápLuật TP.HCM
có tin
“Chấphành
viênđượcmiễn thuphí khi xácminh tài sản”
phản ánhviệc
VănphòngĐăngkýđất đaiTP.HCM thuphí 200.000đồng/
hồ sơkhi chấphànhviên (CHV) xácminh thông tin tài sản.
TrongkhiQuyết định52/2016 củaUBNDTP.HCMnói rõ
CHV thuộcđối tượngđượcmiễn thu.Vănphòngnàynêu
lýdo thu làngân sáchTPkhôngbố trí kinhphí thựchiện
công tác cung cấp thông tinphụcvụ thi hành án (THA);
theowebsite củaBộTT&TT thì cơquanTHAdân sự (DS)
không có trongdanhmục các cơquannhànước…
Sau đó, UBNDTP.HCM giao SởTư pháp chủ trì
nghiên cứu, trao đổi ý kiến với các cơ quan liên quan
rồi báo cáo, đề xuất với ủy ban về việc xác địnhCục và
Chi cục THADS có thuộc danhmục cơ quan nhà nước
hay không...
Tại cuộc họp ngày 21-7, đại diệnSởTưphápTPcùng
CụcTHADS, SởTN&MT, SởTài chính, SởNội vụ và
Văn phòngĐăng ký đất đai TPđều thốngnhất xác định cơ
quanTHADS là cơ quannhà nước. 
Bà PhanThị BìnhThuận, PhóGiám đốc SởTư pháp
TP, chobiết ngày 9-8, Sở đã có côngvănbáo cáo với
UBNDTPvề việc trên. Nội dung các cơ quannhất trí đề
xuất vớiUBNDTP.HCM trướcmắtmiễn thu phí khai
thác sửdụng tài liệuđất đai đối với trườnghợp xácminh
THAchủ động; thực hiện thuphí khai thác sửdụng tài
liệuđất đai đối với trườnghợp xácminhTHA theođơn
yêu cầu. Thốngnhất đề nghị TPgiaoSởTN&MT rà soát,
thammưuUBNDTP trìnhHĐNDTP sửa đổi Nghị quyết
124/2016 về các loại phí và lệ phí trên địa bànTPvà sửa
đổi Quyết định 52/2016miễn thu phí khai thác sửdụng tài
liệuđất đai cho cơquanTHADS đối với trườnghợp xác
minhTHAchủ độngnộpvề ngân sáchnhà nước. 
KIMPHỤNG
Thi hànhándânsự làcơquannhànước
Khôngnênphânbiệt, dù làmàuáo
Nếuchỉquyđịnhđồngphụcáochoàngdài taychothẩmphánthìchưa
đủ,chưathểhiệnsựtrangnghiêmcủaphiêntòa.BởiHĐXXthựchiệnchức
năngxétxử, làhìnhảnhđạidiệnchoNhànướcnêncầnuynghiêmvề tác
phong, thốngnhấtvềhình thức.Ởphiên tòaphúc thẩm thì khôngnói vì
thànhphầnxétxửđều làcác thẩmphán.Nhưng trongphiên tòasơ thẩm
chỉ cómột thẩmphán (hoặchai)mặcáochoàng thì nhìnđơnđiệuvà sẽ
tạo ra sự chênh lệch, cóýphânbiệt vềvai trò, vị trí các thànhviên trong
HĐXX.Theo tôi,nên trangbị cảáochoàngchohội thẩmđểhội thẩmcảm
thấy tự tinhơn trongquá trìnhxét xử.
Mộthội thẩmnhândâncủaTANDTP.HCM
Hội thẩmsẽ tủi thân
Quả thật, vớiquyđịnhvề trangphụccònphânbiệtnhư thế thì cáchội
thẩm sẽ tủi thân.
Theo tôi, cóhai cơ sởđể trangbị đồngbộ áo choàngdài tay cho cả
HĐXX: Thứnhất,môhình tố tụngnước ta khônggiống cácnước cóbồi
thẩmđoàn khi xét xửnên không cầnphânbiệt. Ởmôhìnhnày, thẩm
phánngồi vị trí caonhấtmặcáo thụng, bồi thẩmđoànngồiphíadưới và
quyền cũng khác nhaunênmới cầnphân cấp vềhình thức. Thứhai, về
cơ sởpháp lý, từhiếnphápđếncácbộ luật, luật tố tụngđềukhẳngđịnh
HĐXXgồm thẩmphánvàhội thẩmcóquyềnngangnhau trongxét xử.
Thayđổi trangphục xét xử là cần thiết đểnâng caohìnhảnh caođẹp
củangườiđạidiệncông lýkhixétxửnhưngtrangbịđồngbộchocảHĐXX
thì tốthơnnhiều.
Ông
ĐINHVĂNQUẾ
,
nguyênChánhTòaHìnhsựTANDTối cao
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook