218-2017 - page 3

3
THỨNĂM
17-8-2017
Thời sự
Từ21-8,giảmphítạitrạmCaiLậy
Ngày 16-8, BộGTVT làm việc với
UBND tỉnhTiềnGiang vàmột số cơ
quan, đơn vị liên quan để xử lý vướng
mắc trong việc thu phí qua trạmCai Lậy
(TiềnGiang).
TheoBộGTVT, tạiQuyết định06/2011
củaThủ tướng phê duyệt quyhoạchGTVT
vùngkinh tế trọng điểmphíaNam đến năm
2020và định hướng đếnnăm 2030đã xác
định xâydựng tuyến tránhCai Lậydài
12 km, quymôbốn làn xe.
Từnăm2009, BộGTVTđã giaoTổng
cụcĐường bộViệtNamnghiên cứu xây
dựng tuyến tránh. Tuy nhiên, donguồn vốn
nhà nước rất khó khănnên đếnnăm2013,
dự án vẫn chưa được triển khai.
Sauđó trên cơ sở ý kiến củaUBND
tỉnhTiềnGiang (Văn bản 3901/2013), Bộ
GTVTđã báo cáo và đượcThủ tướng chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án tuyến tránh
quốc lộ (QL) 1đoạnqua thị trấnCai Lậy
theo hình thức hợp đồngBOT.
Theo đó, phạm vi dự án, điểmđầu tại Km 1987+560
QL1 (thị xãCai Lậy), điểm cuối tạiKm 2014QL1 (huyện
Cái Bè). Tổng chiều dài dự án38,5km. Cải tạo, tăng
MứcphíđượcápdụngkhiquatrạmCaiLậy,TiềnGiangtừngày21-8. Mứcphínày
đượcđưarasaucuộchọpgiữaBộGTVTvới tỉnhTiềnGiang.Tuynhiên,chưarõthời
gianthuphícóbịkéodàihơnsovớihiệnnay(sáunămnămtháng)haykhông.Có
thôngtinchorằngBộsẽnângthờigianthuphí lên12-13năm. Ảnh:THÙYTRANG
cườngmặt đườngQL1 dài 26,4 km (qua thị xãCai Lậy
dài 11,1 km), sửa chữa 14 cầu và lắp đặt hệ thống thoát
nước trên tuyến; tuyến tránh thị xãCai Lậy dài 12,1 km
và xây dựng bảy cầu. Quá trình triểnkhai thực hiện cóhai
cầu chuyển thành cốngđể đảmbảo hiệuquả đầu tư theo
đề nghị của địa phương. Tổngmức đầu tư của dự án là
1.398 tỉ đồng, thời gian thu sáu nămnăm tháng,mức thu
giá dịch vụ thực hiện theokhungquyđịnh tại Thông tư
159/2013 củaBộTài chính.
BộGTVT cũngkhẳngđịnhquá trình lập và phê duyệt
dự án đầu tư, BộGTVTđã lấyýkiến và nhận được thống
nhất về chủ trươngđầu tư theohình thức hợp đồngBOT
cùng vị trí đặt trạmCai Lậy củaUBND tỉnhTiềnGiang,
HĐND tỉnhTiềnGiang, Đoànđại biểuQuốc hội tỉnhTiền
Giang, BộTài chính.
Liênquanđếnvụ lùmxùmTrạm thuphíBOTCai
Lậy, chiều16-8, ôngTrầnVănBon,GiámđốcSởGTVT tỉnh
TiềnGiang, chobiết: “Dựkiếnngày21-8,Trạm thuphíBOT
CaiLậybắt đầuhoạt động thuphí trở lại và sẽgiảmgiávé”.
Theoghi nhận, trongngày16-8, doTrạm thuphí BOT
Cai Lậy xả trạmvà tạm thời ngưng thu phí nênxe cộ lưu
thôngqua lại thông thoáng... 
Như đã thông tin, những ngày quamột số tài xế dùng
tiền lẻ (mệnh giá 200, 500, 1.000 đồng) quaTrạm thu phí
Cai Lậy để phảnứngmức phí cao, vị trí đặt trạmkhông
hợp lý. Trước sức ép của tài xế, ngày14-8, Trạm thu phí
Cai Lậy phải xả trạm.
V.LONG -G.TUỆ -M.TÂY
BộGTVT:Trạm thuphíCai Lậy
nằmđúngvị trí (!?)
TheotrưởngBanQuảnlýcácdựánđốitáccông-tư,vịtríđặttrạmthuphílàđểhoànvốnchodựántuyếntránh
dài12kmquathịxãCaiLậyvàcảitạomặtđườngquốclộ1dài26km.
VIẾTLONG
thựchiện
“B
ộGTVTđãcốgắng
hết sức, tuy nhiên
cũngcóthểdonhững
quyđịnhpháp luật chưaphù
hợpvới thực tiễnảnhhưởng
đếnquyền lợi củangườidân.
Bêncạnhđó, công tác tuyên
truyềnchưađếnđượcđầyđủ
với dân...”.
ÔngNguyễnDanhHuy,Vụ
trưởng, Trưởng banQuản lý
cácdựánđối táccông-tư (Bộ
GTVT),nhậnđịnhnhưtrênvới
PhápLuậtTP.HCM
vềnhững
phảnứngcủangườidânvềcác
trạm thuphíBOTgầnđây.
"Trạm thuphí có
vị trí hợp lý" (!?)
.
Phóngviên
:
Theongười
dân, tuyếnđườngquaCaiLậy
vẫncòn thông thoáng tại sao
phải nâng cấp, cải tạo, xây
tuyến tránh?
+Ông
NguyễnDanhHuy:
Trước đây, UBND tỉnhTiền
Giang đã có ý kiến gửi Thủ
tướng, trongđóngoàiviệcgiải
quyết ùn tắc ở khu vực, tỉnh
muốn nâng cấp thị trấn Cai
Lậy thành thị xãCai Lậy.Vì
vậy,tuyếnđườngquốclộ(QL)
1buộcphảimở rộng tối thiểu
ramỗi bên thêmmột lànxe.
Bộ GTVT đã nghiên cứu
và nhận thấy nếu chỉ nâng
cấp QL1 thì chưa hẳn đã
giảm được ùn tắc, tai nạn...
Vìvậycácbênđã thốngnhất
xâydựng tuyếnđường tránh
Vì lợi íchsốđông
Trêntoànquốccó3triệuôtôthôinhưngcóđến37triệuxe
máy.Nhưvậytheotôi,chúngtanênnhìnnhận lợi íchmang lại
chođạiđasốhay thiểusố.Thực tếcónhữngngườiđiquãng
đườngdàigiữahai trạm thuphínhưngcũngkhôngphải trả
phí. Toànbộngười đi xemáy và xe thô sơđược hưởng lợi
khi đi trên tuyến tránhmà khôngphải nộpphí. Người dân
nghèođược sửdụngmiễnphí dịchvụ trên tuyếnđường.
Ông
NGUYỄNDANHHUY
,
Vụ trưởng, TrưởngbanQuản lý
cácdựánđối táccông-tư (BộGTVT)
Nhà đầu tư đầu tư đường họ
phảitínhtớilãivayngânhàng,
lợinhuận từnguồnvốnbỏ ra.
Hiện hình thức thu phí
củaTP.HCM -TrungLương
là thu phí kín, tức là đi bao
nhiêukilometđường thì tính
tiềnbấynhiêuvớimức1.000
đồng/kmdướimứcgiá thành.
TrongkhiđótrênQLđangthu
phíhởvàhạnchế làcứđiqua
trạm sẽbị thuphí toàn tuyến.
Thuphíkín thìđảmbảocông
bằng tuyệtđối,còn thuphíhở
chỉđảmbảocôngbằng tương
đốichođạibộphậnngườitham
giagiao thông.Nhưngcái lợi
lớnnhất làrấtđôngngườidân
nghèo sử dụng xemáy được
dùngdịchvụmiễnphí.
Vềgiáđườngbộđãquyđịnh
rõtrongThôngtư159/2013của
BộTài chính, trongđókhung
giátốiđalênđến52.000đồng.
Tuy nhiên, để xác định trạm
Cai Lậy cao hay thấp thì Bộ
GTVTđã giao choTổng cục
ĐườngbộViệtNamvàotậnnơi
đểkhảo sát, đánhgiáchi tiết.
. BộGTVTđã từnghứa sẽ
không đặt trạm ở các vị trí
đường độc đạo và chỉ làm
BOT trên các tuyến đường
mới. Vậy sắp tới quan điểm
của Bộ GTVT về việc này
như thế nào?
+HiệnBộGTVTđãbáocáo
Chínhphủđềnghịưu tiên làm
BOTtrêncácđườngmớihoàn
toànvàhạnchếtốiđanhấtviệc
làmBOT trênđường cũ.Các
tuyếnđườngcũchỉđượcxem
xét làmkhicóýkiếncủaHiệp
hộiVận tải, HĐND, UBND,
Đoàn đại biểuQuốc hội... và
việcđầutưnàythựcsựcấpbách.
. Xin cámơnông.
song song với đó là cải tạo,
nâng cấpmặt đườngQL1…
Trong chủ trương đầu tư,
ngân sách không có tiền thì
bắt buộc phải kêugọi đầu tư
đểpháttriểnhạtầng,pháttriển
kinh tế-xãhội, đó làviệccấp
bách.Lúcđóđịaphươngvàcác
cơquan củaChínhphủ chọn
giải pháp làphải làmđường.
.Việcngườidânđi trênmột
tuyếnđườngnhưngphải trả
phí cả hai tuyến có bất hợp
lý không, thưaông?
+ Trước tiên phải khẳng
địnhvị trí trạm thuphí được
đặt trênQL1để thuphí hoàn
vốnchodựán tuyến tránhdài
12kmqua thị xãCai Lậyvà
cải tạomặt đường QL1 dài
26km.Dovậy, trạm thuphí
nằm trênkhuvực dự án chứ
khôngphải nằm bên ngoài.
Với tuyến tránhCaiLậy,Bộ
GTVTđãgiaochoTổngcục
ĐườngbộViệtNamvào tận
nơikhảosát,đánhgiáchi tiết
để đưa ra giải pháp phù hợp
nhưBộGTVTđã thông tin.
“Người tađầu tư thì
phải thuphí”
.Nhiềungười dân so sánh
mứcphícủacao tốcTP.HCM
- Trung Lương với Cai Lậy
có sựchênh lệch, ôngcó thể
giải thích vì sao không?
+Đườngcao tốcTP.HCM-
TrungLươngđầutưbằngngân
sách nênmức phí phải khác
với đường BOT do nhà đầu
tưbỏ tiền ra, vayngânhàng.
PVđặtcâuhỏi:“Bộtrưởngcó
thểgiảithíchrõhơnvềlýdo
quyếttâmkhôngdidờiTrạm
thuphíCaiLậyvàođường
tránh?”-BộtrưởngGTVT
TrươngQuangNghĩakhẳng
định:“Ngườitađặttrạm
thuphíởđấylàđúngrồi!”.
(Theo
DânViệt
ngày16-8)
Sơđồtrạmthuphí
CaiLậy.
Ảnh:THÙYTRANG
Trạmthuphí
CaiLậythông
thoángkhi tạm
dừngthuphí.
Ảnh:MT
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...20
Powered by FlippingBook