218-2017 - page 11

THỨNĂM
17-8-2017
Tín dụng & Ngân hàng
9B
(08)3991.4669-chuyende@phapluattp.vn
VietinBank tiếp tục tuyểndụng
22vị trí
CácvịtríđượctuyểndụngmớisẽlàmviệctạiHàNội,TP.HCMvàĐàNẵng.
M
ọi người đều sẵn
sàngđónnhậnnhững
cơ hội nghề nghiệp
mới nếu nó tốt hơn công
việc hiện tại. Bạn thực sự
muốn thể hiện tài năng
của mình, muốn được trải
nghiệm, cống hiến trong
môi trường chuyên nghiệp
và nhiều cơ hội thăng tiến
thì đây là cơ hội lý tưởng
để lựa chọn.
Ngân hàng TMCP Công
ThươngViệtNam(VietinBank)
có nhu cầu tuyển dụng đợt
bốn và bổ sung đợt ba các
vị trí chuyên viên tại Khối
Thươnghiệu&Truyền thông,
làmviệc tạiHàNội,TP.HCM
vàĐàNẵng.
I. Thông tin tuyểndụng
1. Vị trí tuyển dụng tại
HàNội:
- Chuyên viênmarketing
truyền thông: 7 chỉ tiêu
-Chuyênviênhọasĩ - thiết
kế đồ họa: 2 chỉ tiêu
- Chuyên viên quản trị
thươnghiệuvàISO:4chỉ tiêu
-Chuyênviênphóngviên
hội tụ: 4 chỉ tiêu
2. Vị trí tuyển dụng tại
TP.HCM:
-Chuyênviênhọasĩ - thiết
kế đồ họa: 1 chỉ tiêu
-Chuyênviên thiết kếnội
thất: 1 chỉ tiêu
-Chuyênviênquay, dựng
phim: 1 chỉ tiêu
3.Vị trí tuyểndụng tạiTP
ĐàNẵng:
-Chuyênviênhọasĩ - thiết
kế đồ họa: 1 chỉ tiêu
-Chuyênviênphóngviên
hội tụ: 1 chỉ tiêu
II.Mô tả công việc
Xemchitiếtmôtảcôngviệc
tạiwebsite:http://tuyendung.
vietinbank.vn
III.Thời gian, hình thức
nhậnhồ sơ
1. Thời giannhậnhồ sơ:
-Cácvị trí tuyểndụng làm
việc tại Hà Nội nhận hồ sơ
đếnhết ngày3-9-2017.
- Các vị trí tuyển dụng
làm việc tại TP.HCM vàTP
ĐàNẵngnhậnhồ sơđếnhết
ngày 27-8-2017.
2. Hình thức nhậnhồ sơ:
- VietinBank nhận hồ sơ
trực tuyến. Ứng viên đăng
ký tàikhoản trên trang tuyển
dụngcủaVietinBank: http://
tuyendung.vietinbank.vn
và chọn mục “Ứng tuyển
tại đây”.
-Thông tinchi tiết cácứng
viênxem tạiwebsite: http://
tuyendung.vietinbank.vn.
HỘIĐỒNGTUYỂNDỤNG
VIETINBANK
Nhiềucơhội làmviệctạiKhốiThươnghiệu&TruyềnthôngVietinBank.
VietinBank làđịachỉ tuyểndụnguytín,minhbạch.
PHINGUYỄN 
H
ơn1,3 tỉcổphiếucủaNgânhàngTMCP
Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
chính thức lênsàn (mãCP:VPB,mệnh
giá 10.000 đồng/cổ phần, chính thức niêm
yết tại SởGiaodịch chứngkhoánTP.HCM
- HOSE) vào hôm nay (17-8).
Trướcđó,
PhápLuật TP.HCM
đã có cuộc
tròchuyệnvới ôngNguyễnĐứcVinh,Tổng
Giám đốcVPBank, xung quanh giá trị của
cổphiếucũngnhưcơhộiphát triểncủangân
hàngnày sau khi chính thức lên sàn... 
.
Phóngviên
:
Tại đợt RoadshowVPBank
tổ chứcởnhiềunước trên thế giới vừaqua,
cóbaonhiêunhàđầu tưchính thứcđặtmua
cổphiếucủaVPBankvàvớigiá làbaonhiêu,
thưa ông? 
+ Ông
Nguyễn Đức Vinh
: Hiện đã có
78 nhà đầu tư nước ngoài đặt cọc, chuyển
tiềnmua cổ phần củaVPBank với mức giá
39.000đồng/cổphần.VPBankcôngbốchào
bán11% côphân lầnnàynhưng thực tế con
số đăng kýmua vượt gấp bốn lần so với số
lượng chào bán. Một tín hiệu rất khả quan
và thành công. 
Đây được xemmột mức giá khá cao và
bất ngờ đối với thị trường. Thế nhưng với
chúng tôi,mứcgiánày làhợp lývàđượccác
nhàđầu tư, quỹđầu tư, cổđông, đối tácchấp
nhận.Mứcgiánàyđượcđịnhgiádựavàocác
bềnvững, có
tầmnhìndài
hạn và hiệu
quả liên tục
nhiều năm
qua. 
. Kết quả
kinh doanh
củaVPBank
từ đầu năm
đến tháng
7-2017 như
thế nào? 
+Tínhđến
cuối tháng
7 - 2 0 1 7 ,
VPBank đã
đạt 4.100
tỉ đồng lợi
nhuận trước
thuế so với
6.800 tỉđồng
theo kế hoạch năm 2017. Trong đó, công
ty con về cho vay tiêu dùng FECredit đã
có nhiều đóng góp vào lợi nhuận chung
của ngân hàng. Ngoài ra, các dịch vụ hỗ
trợ vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ, tiểu thương, bán lẻ... ngày càngđược
phát triển, tạonêngiá trị bềnvữnghơn cho
ngân hàng trong thời gian qua. 
.QuymôvốncủaVPBank sẽnhư thếnào
phân tích chuyên sâu của nhiều chuyên gia
đến từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư quốc tế,
đối tác...Cạnhđó,VPBankđãmở cửa chào
đón cácnhàđầu tưđến trực tiếpngânhàng
khảo sát, xem xét tình hình hoạt động của
chúng tôi một cách công khai nhằm đánh
giá đúng giá trị thật của ngân hàng. Đặc
biệt, giá trị gia tăng của cổ phiếuVPBank
chính là nhờnhững chiến lược kinhdoanh
sau đợt phát hành thêm lầnnày, thưaông? 
+ Sau khi hoàn tất các thủ tục cho đợt
phát hành thêm lầnnày, chúng tôi sẽ thuvề
khoảng6.000 tỉđồng,nângvốnchủsởhữu lên
khoảng25.000 tỉ đồng, quađó tiếp tụccủng
cốnền tảngvànguồn lực, giúpVPBankduy
trìđà tăng trưởng trongnhữngnăm tiếp theo.
. Vì sao VPBank chọn phương án nhiều
nhàđầu tưchomìnhmàkhôngchọnphương
án tập trungvàovài nhàđầu tưchiến lược? 
+Chúng tôi rất vuimừngkhi có rất nhiều
quỹđầu tư,nhàđầu tư lớnquan tâm,xemxét
và thẩm địnhmột cách kỹ lưỡng trước khi
mua cổphiếu củaVPBank.Nhưvậy, giá trị
cổ phiếu củaVPBank là do thị trường định
giá và chấp nhận. 
Về nhà đầu tư chiến lược, chúng tôi
không ưu tiên lựa chọn ở thời điểm này.
Thay vì cómột nhà đầu tư chiến lượcmà
chưa chắc họ đã thực sự mang lại được
nhiềugiá trị chongânhàng, chúng tôi chọn
cách đồng hành cùng nhiều nhà đầu tư và
đặc biệt là tập trung vào yếu tố con người
ngay tại VPBank. HiệnVPBank đang có
đội ngũ lãnh đạo cấp cao là những nhân
sự rất giỏi và giàu kinh nghiệm đến từ
nhiều đơn vị, tổ chức uy tín trên thế giới.
Họ đang mang lại những giá trị lớn cho
ngân hàng trong cả công tác quản trị lẫn
hoạt động kinh doanh.
. Xin cámơn ông.
ÔngNguyễnĐứcVinhvàbanlãnhđạoVPBankđangtrảlờicácthắcmắccủacổđông,
đối tác,nhàđầutưtạihội thảodiễnrachiều15-8.
SángnaycổphiếuVPBank
chính thức lênsàn 
Đãcó78nhàđầutưngoạinắmgiữ22,34%tổngsốcổphầnVPBank.Sốlượngđăngkýmuacao
gấpbốnlầnsốlượngcổphầnchàobán...
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook