218-2017 - page 6

6
THỨNĂM
17-8-2017
Pháp luật
&
Cuộc sống
hợp thuêbaoởnướcngoài.Nhưng
hợp đồng giao kết không có thỏa
thuậnvềviệcgọiquốc tếmàkhông
bị giới hạnbởi vị trímáygọi,máy
nhận.Nhânviêngiaodịchgiải thích
về số tiềnkýquỹ5 triệuđồng rằng
nếu cướcphí quá số tiềnnày thì sẽ
bị chặn cuộcgọi.Tronghợpđồng,
giaodịchviênghi thêmchữ“ngưỡng
500” và giải thích là ngưỡng cuộc
gọi trongnướcmột tháng làkhông
quá 500.000 đồng.
Quá trình tòa lấy lờikhai,bàNgân
cho biết từng chomột người quen
quốc tịchPakistansửdụngSIMđiện
thoại này.Sauđóbàkhông liên lạc
được với người này và không biết
người này ở đâu nên đã có đơn tố
cáo yêu cầu công an làm rõ.
Hợpđồng không rõ,
nhàmạng chịu
Tháng9-2014,TANDquận11xử
sơ thẩmnhậnđịnh theo lờikhaicủa
bàNgân thìvụviệccódấuhiệucủa
tội phạmhình sự.Nhưngđếnngày
xétxửmàbàNgânkhôngcungcấp
đượcchứngcứchứng tỏvụánđược
khởi tố. Trong khi quan hệ giữa
tậpđoànvà bàNgân là tranh chấp
hợpđồngdânsựnên tòa thụ lýgiải
quyết. Nếu có tội phạm thật sự thì
saunàyxácđịnhđượcngườiphạm
tội sẽxemxét theoquyđịnhchung.
Theo tòa, hợpđồngkýkết cónội
dungkhông rõ ràng, cácbênkhông
thốngnhấtđượcvớinhauvềcáchgiải
thíchhợpđồng, khôngcóchứngcứ
chứngminhviệcnguyênđơnđãgiải
thíchrõràngchobịđơnvềnhữngnội
dungviết tắt tronghợpđồng. Theo
đó, trong trườnghợpbênmạnh thế
đưavàonộidungbất lợichobênyếu
thế thì khi giải thíchhợpđồngphải
theohướng có lợi chobênyếu thế.
Khoản2Điều407BLDScũngquy
địnhhợpđồng theomẫumàcóđiều
khoảnkhông rõ ràng thì bênđưa ra
hợp đồng phải chịu bất lợi khi giải
thíchđiềukhoảnđó.
Theo tòa,phía tậpđoànđượcxác
định làbênmạnh thế,bàNgân làbên
yếu thế.Vìnguyênđơnđươngnhiên
cóhiểubiết hơn sovới bàNgânvề
nhữngvấnđề liênquanđếnviệcký
kết và sửdụngdịchvụviễn thông.
Hợpđồngcũngdonguyênđơnsoạn
nên phải giải thích hợp đồng theo
hướng có lợi cho bàNgân.
Tập đoàn cho rằng khi ký hợp
đồng không quy định về giới hạn
cước phí cuộc gọi quốc tế và cuộc
gọi chuyển vùng quốc tế. Khoản
tiền5 triệuđồng là tiềnkýquỹ, khi
nào chấm dứt hợp đồng thì sẽ trả
lại cho bàNgân là không phù hợp
trongmối liên hệ với các quy định
khácmàđôi bênđã thỏa thuận.Bởi
lẽkhi thỏa thuậnvềngưỡng tínhphí
cướcgọinộiđịa là500.000đồngmà
khôngquyđịnhngưỡngcước tốiđa
cho các cuộc gọi quốc tế là có sự
mâu thuẫn, khôngphùhợpvới quy
luật thông thường.Vì nguycơphát
sinh tiềncướcquốc tếquánhiềumà
chủ thuêbaokhông trảđược lúcnào
cũng caohơn sovới cướcnội địa.
Bác đơn kiện
Phía tậpđoàncòngiải thích rằng
trong hợp đồng, giao dịch viên có
ghichữviết tay“RM”và trongphiếu
thu cóghi chữ “mởRM” cónghĩa
là bà Ngân đăng ký sử dụng dịch
vụ roamingđượcgọi chuyểnvùng
quốc tếmà không bị giới hạn bởi
vị trí củamáygọi, vị trímáynhận
cuộc gọi, loại máy nhận cuộc gọi.
Cách giải thích này là không phù
hợp.Vì trong lĩnhvực viễn thông,
thuật ngữ roaming được hiểu theo
nghĩa chung nhất là dùng để chỉ
việc mở rộng vùng của dịch vụ
kết nối ở nơi không được đăng ký
banđầu. Sự chuyểnvùngnàydiễn
ra khi một thuê bao của nhà cung
cấpdịchvụnàydùngcơ sởhạ tầng
của nhà cung cấp dịch vụ khác để
hỗ trợ cho người thuê bao dịch vụ
củamình.
Khiđăngký roaming,người thuê
baocó thể thựchiệncuộcgọiởvùng
khôngcósóngcủanhàmạngmàhọ
THANHVÂN
N
gày15-8,TANDTP.HCMđã
xử phúc thẩm vụ Tập toàn
Bưu chính Viễn thông Việt
Nam (gọi tắt là tậpđoàn) kiệnđòi
bà SỹTruyềnHoàngNgân hơn 1
tỉ đồng cước điện thoại. Do vụ án
phức tạp nên HĐXX quyết định
nghị án kéo dài đến ngày 21-8 sẽ
tuyên án.
Sáungày, cước điện thoại
hơn 1 tỉ
Theo hồ sơ, tháng 7-2013, bà
Ngânkýhợpđồng cung cấpvà sử
dụngdịchvụbưuchínhviễn thông.
Theođó, tậpđoàncungcấpchobà
mộtSIMđiện thoại trảsaucóbasố
cuối là524.Ngoài gọi trongnước,
bàNgâncònđượcgọichuyểnvùng
quốc tếđối với cácmáyđiện thoại
khác, không bị giới hạn bởi vị trí
củamáy gọi, vị trímáy nhận cuộc
gọi, loại máy. Bà Ngân đóng tiền
ký quỹ là 5 triệu đồng, nếu không
sử dụng dịch vụ thì bà được nhận
lại số tiềnnày.
Sauđó tậpđoànpháthiệnsốđiện
thoại của bà Ngân từ ngày 1 đến
6-7-2013 (sáu ngày) đã sử dụng
dịch vụ chuyển vùng quốc tế làm
phát sinh cước hơn 1 tỉ đồng. Tập
đoàn ngừng cung cấp dịch vụ và
thôngbáoyêucầu thanh toáncước
nhưng bàNgân không đồng ý nên
khởikiện.Nguyênđơnđãcungcấp
cho tòa án bảng tính cước phí chi
tiết gồm100 trang.
Bà Ngân thừa nhận có ký hợp
đồng dịch vụ như trên. Tuy nhiên,
bà chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ
chuyển vùng quốc tế trong trường
Kiệnđòihơn
1tỉđồngcước
điệnthoại
Tòasơthẩmtuyênbácyêucầucủanhà
mạngvớilậpluậnkháchhànglàbênyếu
thếđượcbảovệkhithỏathuậngiữahaibên
khôngrõràng.
Theotòasơthẩm,khitiềncước
dịchvụroamingvượtquángưỡng
5triệuđồngmànguyênđơn
khôngchặncuộcgọilàcólỗi.
đãđăngkývì cuộcgọi sẽđượckết
nối thôngquaviệcsửdụngsóngcủa
nhàmạng khác. Do vậy, bà Ngân
khai khi kýhợpđồng, bà chỉ đăng
ký sửdụngdịchvụgọi quốc tếkhi
bà ra nước ngoài là phù hợp với ý
nghĩacủa thuậtngữ roaming.Trong
hợpđồngkhônggiải thíchvề thuật
ngữ roaming nhưng tập đoàn căn
cứ vào chữ viết tắt “RM” để giải
thíchnhư trên là không có cơ sở.
Cạnhđó,nộidungbảng tínhcước
phí mà tập đoàn nộp cho tòa cũng
khôngđảmbảo tínhkháchquan.Cụ
thể, ngày 5-7-2013, trong khoảng
thời gian 38 phút 13 giây, số thuê
baocủabàNgânđãgọi23cuộcđến
Maldivesnhưng tậpđoànđã tínhvà
yêu cầu phải trả cước phí với thời
lượng 16.099giây (hơn bốngiờ).
Tại tòa, tậpđoàngiải thích cước
phí 987 triệuđồng là cước chuyển
cuộcgọi,khôngphảicướcgọiquốc
tế.Tuynhiên,nguyênđơn lạikhông
cung cấp được các sốmáy đã gọi
cho sốmáy 524 để thực hiện dịch
vụ chuyển cuộc gọi. Như vậy, khi
tiềncướcdịchvụRoamingvượtquá
ngưỡng 5 triệu đồngmà tập đoàn
khôngchặncuộcgọi làcó lỗi.Từđó
tòa bác toànbộyêu cầukhởi kiện,
vì thế phía tậpđoànkháng cáo.
n
Hànhhung lễ tânkháchsạnđể trả thù
(PL)-Ngày16-8,TANDTP.HCMxử sơ thẩmđã tuyên
phạtTrầnNgọcHồ (sinhnăm1973, quêBìnhĐịnh) 16năm
tùvề tội giết người.Hồđượcxácđịnh làkẻchủmưucủavụ
án từngbỏ trốnbanămvàbị
bắt theo lệnh truynã.
Đầunăm2011,Hồ,
DươngMinhVũ cùngba
đối tượng khác không rõ
lai lịch đến thuê phòng tại
một khách sạn trênđường
ĐinhBộLĩnh, quậnBình
Thạnh để sử dụngma túy.
Hồ ra về và nói không
đủ 600.000đồng trả tiền
phòng.AnhT. là lễ tân
khách sạn đã gọi báo công
an phường can thiệp.
Tại trụ sở công an,Hồmượn tiền củangười nhà thanh
toánxongvà cùngnhómbạn ravề.Nhưng sauđóHồgọi
điện thoại choHuỳnhTấnPhát nhờđánh trả thù anhT. Phát
rủ thêmđàn emmang theomã tấu, tuýp sắt kéođếnkhách
sạn.Khi thấy anhV. lànhânviên lễ tân (thay ca cho anh
T.), nhómnày laovàođánh, chémnạnnhân trọng thương.
Sauđónhóm này bị bắt và bị tuyênphạt từ sáu đến14
năm tù về tội giết người. CònHồ bỏ trốnvà bị truy nã từ
năm 2013.
HOÀNGYẾN
Trộmxe rồi cùngchủxeđi...báocôngan
(PL)-Ngày16-8,TANDTPCầnThơxửphúc thẩmđãbác
khángcáoxinhưởngán treo, tuyênyán sơ thẩm, phạtTrần
ThịThuBachín tháng tùvề tội trộmcắp tài sản.
Ba thuêmột dãy nhà 16 căn phía sauCông viênvănhóa
miềnTây (quậnBìnhThủy) để kinhdoanh. Ba dùngmột
căn để ở, còn các căn khác thì cho thuê lại.AnhS. thuê
một cănđể bán cà phê, tạp hóa.
Tháng10-2015, Bamượnxemáy của anhS. đimua
xăng.Khi về, Bađậuxe trướcphòng anhS. và trả chìa
khóaxe rồi đi chợ.Đến trưa, Bavẫn thấyxe anhS. đậu
trướcnhà, không ai trông coi nênBanảy sinhýđịnh lấy
trộmxe của anhS.mangđi cầmđể trảnợ.Quan sát không
thấy cóngười nênBađãdắt xe của anhS. vàokho rồi khóa
cửa lại.AnhS. phát hiệnmất xehỏi thìBanói không thấy
nên cảhai cùngđi báo công an.
Sau đó đợi anhS. đóng cửa quán, Ba dẫn xe đến tiệm
cầm đồ nhưng tiệm đóng cửa nên lại dắt về. Trênđường
về, Ba gặp người tênCường đangđi tìmBa để đòi nợnên
bị cáonhờ đemxe đi gửi ở bãi xe của bệnh viện. Ba ngày
sau, Ba lấyxe đến tiệm cầm đồ cầm được 9 triệuđồng rồi
trả hết choCường.
DoBa khôngđóng lãi nên chủ tiệm cầmđồđãmangxe
bán cho người khác. Tháng 8-2016, anhS. phát hiệnxe
củamình đang lưu thông trênđường nênđã báo công an.
Theođịnhgiá, xe của anhS. trị giá 11 triệuđồng.
NHẪNNAM
Đềnghị hủyánsơ thẩm
Tại phiên tòaphúc thẩm, đại diệnVKSNDTP.HCMđềnghị HĐXXhủy
toànbộbảnán, trảhồ sơgiải quyết lại từđầu. TheoVKS, cấp sơ thẩmđã
vi phạmnghiêm trọng thủ tục tố tụng khi xét xử không có sự thamgia
củađạidiệnVKScùngcấp.CấpsơthẩmtrưngcầuBộTT&TTđểgiámđịnh
cách tínhphí củanguyênđơn làkhôngđảmbảokháchquan, vìđây làcơ
quanchủquảncủanguyênđơn.
BịcáoHồtại tòa.Ảnh:HY
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...20
Powered by FlippingBook