218-2017 - page 4

4
THỨNĂM
17-8-2017
Thời sự
Chínhphủdừngnhậnchìm,
dânbiểnmừng rơn!
“KhốilượngvậtchấtnạovétsẽđượcdùngđểsanlấpkhuvựclấnbiểntạicảngtổnghợpVĩnhTân”-
PhóThủtướngTrịnhĐìnhDũng.
NGUYỄNĐỨC-PHƯƠNGNAM
C
hiều 16-8, trao đổi
với PV báo
Pháp Luật
TP.HCM
,PhóThủ tướng
TrịnhĐìnhDũngchobiếtđã
giaoVăn phòng Chính phủ
truyềnđạt ýkiếncủaôngvề
phươngánkhôngnhậnchìm
1 triệu m
3
 vật chất nạo vét
từCông tyNhiệt điệnVĩnh
Tân 1 theo phương án đề
xuất củaBộTN&MT.
Dùngbùn, cát nạovét
để lấnbiển
“Tôi đã chỉ đạo giao các
bộ, ngành có liên quan để
xem xét toàn diện các vấn
đề liênquan.Việcnàyđãnêu
tại kết luận cuộc họp trước
đó với các bộ, ngành. Hiện
số vật chất nạo vét sẽ được
dùngđể san lấpkhuvực lấn
biển tại cảng tổng hợpVĩnh
Tân” - PhóThủ tướngTrịnh
ĐìnhDũng khẳngđịnh.
Theo một lãnh đạo Văn
phòng Chính phủ, Phó Thủ
tướngTrịnhĐìnhDũngđãgiao
BộTN&MThướngdẫn chủ
đầu tư thực hiện điều chỉnh
các nội dung về bảo vệmôi
trường theo đúng quy định
của pháp luật.
“Liên quan đến giải pháp
tổng thể xử lý vật chất nạo
vét các cảng, luồng lạch liên
quan thuộc Trung tâmĐiện
lựcVĩnhTân,PhóThủ tướng
TrịnhĐìnhDũngđãgiaocác
bộ CôngThương, TN&MT,
NN&PTNT,GTVTphối hợp
với UBND tỉnhBìnhThuận
chỉ đạocácchủđầu tư lậpdự
ánsửdụngvậtchấtnạovétđể
san lấp, lấnbiển…Tấtcảviệc
nàynhằmđápứngyêucầuphát
triển kinh tế tại địa phương,
đồng thời bảo vệmôi trường
chokhuvựcnày”-vị lãnhđạo
VănphòngChínhphủnói.
Cụ thể, Phó Thủ tướng
TrịnhĐìnhDũngđãgiaoBộ
Công Thương chủ trì, phối
hợp với UBND tỉnh Bình
Thuận chỉ đạo chủ đầu tư
các dự án trong Trung tâm
Điện lựcVĩnhTâncóphương
án sử dụng vật chất nạo vét
để san lấp lấn biển tại cảng
tổng hợp và thực hiện các
bước kế tiếp theo quy định
của pháp luật.
Thông cáo phát đi cùng
ngày của BộTN&MT cũng
cho hay về lâu dài, PhóThủ
tướng giaoBộTN&MT chủ
trì, phối hợp với Bộ Công
Thương,BộNN&PTNT,Viện
Hàn lâmKH&CNViệtNam,
UBNDtỉnhBìnhThuậnvàcác
bộ,ngành,địaphươngcó liên
quan tiếp tụcnghiêncứuquy
hoạchcácvị trínhậnchìmvật
chấtởbiểnvàcáckhuvựccần
sử dụng vật chất nạo vét để
san nền, lấn biển, chống xói
lở bờ biển đáp ứng các yêu
cầuvềbảovệmôi trườngvà
phát triểnkinh tế-xãhội.
BộTN&MT phối hợp với
BộNN&PTNT,ViệnHànlâm
KH&CNViệtNamvàcácđịa
phươngcóbiểntiếptụcnghiên
cứu, quy hoạch các vị trí có
thểnhậnchìmởbiểnđảmbảo
yêucầuvềbảovệmôi trường.
Hiện nay Bộ TN&MT đã
chỉđạoTổngcụcMôi trường
khẩntrươngcóvănbảnhướng
dẫnnhàđầu tư thựchiệnviệc
điều chỉnhnội dungbáo cáo
đánhgiá tácđộngmôi trường
của các dự án có liên quan
theoquyđịnh củapháp luật.
“Chínhphủquyết thế,
dânnghemừng lắm”
Chiềumuộn16-8, ôngTư
Tấn,mộtngưdânởxãPhước
Thể,huyệnTuyPhong (Bình
Thuận), nói như hét trong
điện thoại: “Tôi mừng lắm,
cảgiađình tôimừng lắmchú
ơi.Congái tôi họcĐH trong
TP.HCM vừa gọi điện thoại
về báo Chính phủ đã đồng
ý không nhận chìm bùn, cát
xuống biển nữa. Vậy là gia
đình tôi không lo bị đói vì
biểnmấtmùa rồi”.
ÔngTấnchobiếttừkhinghe
thông tinNhàmáynhiệtđiện
VĩnhTân1sẽnạovétbùn,cát
đưarađổxuốnggầnHònCau,
vùngbiểnmàôngvàcon trai
hômnàocũngcùngchiếcghe
nhỏ90CVrađánhbắtcákhiến
ông lođếnbạc tóc.
“Từ khi cómấy nhà máy
nhiệt điện ở đây, tôm, cá ít
thấy rõ. Rồi nghe chuyệnđổ
bùn, cát xuống sátHònCau,
có lúc tôinghĩ, phải treoghe,
mà treoghe thì lấygìmàsống.
Bây giờ thì làng chài Phước
Thể, VĩnhTân sống rồi chú
ơi”-ôngTấnnóigiọngrunrun.
Anh Trần Công Lập, Đội
NgưdânvùngbiểnHònCau
vuimừngtrướcthôngtinChính
phủquyếtđịnhchodừngviệc
nhậnchìmvậtchấtnạovét
xuốngvùngbiểnnày.Ảnh:
ĐÌNHHÒA-PHƯƠNGNAM
Nhữngphảnứng tíchcực từ
phảnbiệncủacông luận
Ngày23-6,BộTN&MTđãcấpphépchoCông tyTNHHĐiện
lựcVĩnhTân1nhậnchìmgần1 triệum
3
bùn, cát ravùngbiển
thuộc xãVĩnhTân, huyệnTuyPhong, BìnhThuận. Theogiấy
phép,gần1triệum
3
vậtchấtnhậnchìm làtừquátrìnhnạovét
vũngquay tàuvàkhubếnchuyêndùng,phụcvụchoviệcxây
dựngNhàmáynhiệtđiệnVĩnhTân1.Vị trínhậnchìmcáchKhu
bảotồnbiểnHònCaukhoảng8,2km,cáchvànhđaibảovệkhu
bảo tồnnàykhoảng2km.Điềunàygây ra rấtnhiều longạivề
cácnguycơtácđộngđếnmôisinhcủakhubảotồnquýgiánày.
Saukhi
PhápLuậtTP.HCM
cùngnhiều tờbáokhác lên tiếng
phảnbiệncácnguycơảnhhưởngđếnKhubảo tồnHònCau
vàmôi trườngvùngbiểnkhuvựcnày, cáccơquanchứcnăng
đãtiếpthuvàcónhữngđiềuchỉnhmangtínhtíchcựckịpthời.
Đángchúýlàngày3-8,VănphòngChínhphủcóvănbảntruyền
đạtýkiếncủaThủtướngNguyễnXuânPhúcgiaoBộTN&MTvà
ViệnHànlâmKH&CNViệtNamvềviệcnhậnchìmvậtchấtởbiển
BìnhThuận. Cụ thể,Thủ tướngNguyễnXuânPhúcyêucầubộ
trưởngTN&MTxemxét,xửlývấnđềtrênđúngquyđịnhphápluật.
ThủtướnggiaoViệnHàn lâmKH&CNViệtNamchủtrì,khẩn
trươngxemxét, đánhgiá toàndiện tácđộngmôi trường, các
giảiphápbảovệmôi trường trongviệcnhậnchìmvậtchất tại
vùngbiển tỉnhBìnhThuận.
Sauchỉđạonày,BộtrưởngTN&MTTrầnHồngHà,ChủtịchUBND
tỉnhBìnhThuậnNguyễnNgọcHaicùnglãnhđạocáccơquanliên
quanđãcóvănbản thỏa thuận, thốngnhấtkhôngnhậnchìm
gần1triệum
3
bùn,cátnạovétcủaCôngtyTNHHĐiện lựcVĩnh
Tân1xuốngvùngbiểnVĩnhTân,huyệnTuyPhong,BìnhThuận.
TheophươngánmàTỉnhủy,UBNDtỉnhBìnhThuậnđềxuất,toàn
bộkhối lượngvật chấtgần1 triệum
3
củaCông tyTNHHĐiện
lựcVĩnhTân1sẽđượcđổvàokhuvựccảngtổnghợpVĩnhTân.
Bêncạnhđó,phươngánnàycũngchorằngtỉnhBìnhThuận
cóchiềudài bờbiển192km, trongđócónhiềunơi tại huyện
TuyPhong,TPPhanThiết, thịxãLaGibị sạt lởcầncógiảipháp
san lấp. Ngoài ra, TậpđoànĐiện lựcViệtNam cũng cần tính
toán thêmcácphươngánkhácđểcó thể sửdụngđổvật liệu
nạovét, trongđócóphươngánsửdụngđểsan lấpvàocácvị
tríbịxói lở, xâm thực...
Cảicáchhànhchính:Trênquyếttâm,dướiphảithông
Ngày 16-8, tại TPĐàNẵng,Văn phòngChính phủ và
Tổ chứcOxfam đã tổ chức hội thảo dự thảonghị định về
cơ chếmột cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính (TTHC).
Dự thảo lần này nhấnmạnhvai trò của người dân trong
trong giám sát, đánh giá cácTTHC công; nguyên tắc công
khai,minh bạch và giải trình; đảm bảo sự tham gia của
người dânvào giám sát, đánh giá thực hiệnTTHC…
Tại hội thảo,GSĐặngHùngVõ, nguyênThứ trưởngBộ
TN&MT, cho rằng cải cáchhành chính (CCHC) phải đặt
người dânvàdoanhnghiệpvào trung tâm.Tuynhiên, đáp
lại sựnỗ lực lớn củaChínhphủ thì kết quả từ cáckhảo sát
cho thấyở cấpxã, huyện, tỉnh chưa thực sựnỗ lực.
Theo ôngVõ, việcCCHC củaViệt Nam so với các
nước trong khu vực còn khoảng cách khá xa. Các chỉ
số điều tra đều cho thấyViệt Nam thụt lùi lại so với các
nướcmột cách rất đáng suy ngẫm. “Ví dụ làm thủ tục
chuyển nhượng đất đai ởĐàNẵng được cho là tiến bộ
nhất thì mất khoảngmột tuần, còn ởHàNội phải một
tháng nhưng ởThái Lan chỉ cómột ngày thôi” - GSVõ
dẫn chứng
.
GSĐặngHùngVõ cũng cho rằng theo khảo sát thì
doanh nghiệp cho rằng phải chi 10% doanh số để đảm
bảo sự yên ổn cho doanh nghiệp hoạt động. “Chính phủ
thì nỗ lực ngày càng cao nhưng thực tế thì có nhiều chỉ
số qua khảo sát lại chưa được cải thiện nhiều” - nguyên
Thứ trưởngBộTN&MT nói
LÊPHI
trưởng Đội Tuần tra-Kiểm
soát Khu bảo tồn biển Hòn
Cau, người được xem là
“bàđỡ” của rùabiểnkhi lên
Hòn Cau sinh nở, cho biết
anh quá vui mừng khi nhận
tinnày. “SanhôởHònCau,
bãi cạn Breda rất đẹp. Nơi
đây có nhiều loài thủy sinh
quýhiếmcủađạidương, rùa
biển vềHònCau ngày càng
nhiềunênviệckhôngđổbùn,
cát nạovét xuống cạnhHòn
Cau là tin vui không những
đốivớianhem tụi tôimàcòn
là tin tốt lànhđếnvới bàcon
ngư dân Bình Thuận, Ninh
Thuận” - anhLập bày tỏ.
Trao đổi với chúng tôi,
nghệ sĩ nhiếpảnhLiênđoàn
Nhiếpảnhquốc tế (A.FIAP)
ĐỗHữuTuấn cho biết ông
là người thường xuyên đến
Khu bảo tồn biểnHònCau
để săn ảnh và lặn biển ở
đây nhiều lần nên rất yêu
hòn đảo nhỏ hoang sơ này.
“Tối naynhậnđược tinHòn
Cau đã vượt qua sóng gió,
chính thứcbìnhyênmà thấy
mắt cayxè.ChúcmừngHòn
Cau, chúc mừng cho cuộc
mưu sinh củahàngvạnngư
dân ở đây đã chính thức
bình yên” - ông Tuấn xúc
động nói.■
Vị trí
nhậnchìm
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...20
Powered by FlippingBook