220-2017 - page 6

6
THỨBẢY
19-8-2017
Pháp luật
&
Cuộc sống
án này chưa bao giờ được xét xử
phúc thẩm.
Còn theo hồ sơ của PV, đến nay
VKSNDthịxãNinhHòađãbanhành
ít nhất nămcáo trạngvềvụán trên.
Cáo trạngmới nhất doVKSND thị
xãbanhànhngày29-5xácđịnh:Từ
tháng3-1992đến tháng7-2012,LH
dùng thủđoạndụdỗcon ruộtmình
là LTN (41 tuổi) nhiều lần cưỡng
dâm, hậu quả làmN. sinh ra hai
congáivàocácnăm1993và1997.
Cũng theohồsơ,giữanăm2012,
saukhi đượchội phụnữhỗ trợ tiền
xây dựng nhà ở, N. không còn ở
chung nhà với chamới thoát khỏi
việcbị cưỡngépquanhệ.Đầunăm
2014, N. nghi ông LH có ýmuốn
thú tínhvớicảhaiđứaconcủamình
nênnhờngười làmđơn tốcáohành
vi mất nhân tính này đến cơ quan
chứcnăng (doN. khôngbiết chữ).
Thế nhưng ngày 28-8-2014, Công
an thị xãNinhHòa khởi tố cả LH
và N. cùng về hành vi loạn luân.
Tháng1-2015,VKSND thịxãracáo
trạng truy tốLHvàN. tội loạn luân.
Có sửa sai nhưng lại
nébồi thường
Tại phiên tòa sơ thẩmcuối tháng
12-2015, TAND thị xã Ninh Hòa
trảhồ sơchoVKSNDcùngcấpđể
điều trabổsung, làmrõ từnghànhvi
phạm tội củaLHđểxácđịnhđúng
tội danh, tránhđể lọt tội phạm, làm
oan người vô tội.
Trongquá trìnhđiều trabổ sung,
tháng2-2016,côngan thịxãbấtngờ
raquyếtđịnhđìnhchỉbịcanđốivới
N.với lýdochorằng“xét thấy trước
khihànhviphạm tộiđượcphátgiác,
N. đã khai rõ sựviệc, gópphần có
hiệu quả vào việc phát hiện, điều
tra tội phạm”.
Cùng thời điểm, công an thị xã
cũng thay đổi các quyết định khởi
tốvụán, khởi tốbị canđối vớiLH,
chuyển từ tội loạn luân sang tội
cưỡng dâm. N. từ bị can trở thành
ngườibịhại trongvụáncưỡngdâm.
Từđó tớinay,vụánđãquanhiều
lầnmởphiên tòasơ thẩmnhưngđều
trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cơ
quanCSĐTcôngan thịxãbanhành
nhiều kết luận điều tra khác nhau,
VKSND thị xã cũng liên tục thay
đổi cáo trạngnhưngđềubị TAND
cùng cấp trả hồ sơ...
Trong quyết định yêu cầu điều
trabổ sunghồi cuối tháng7-2017,
TAND thịxãyêucầuVKSNDcùng
cấpxemxét tínhpháp lýcủacăncứ
để ra quyết định đình chỉ điều tra
đối với N. Tuy nhiên, VKSND thị
xãvẫn chuyển lại hồ sơ cho tòavà
giữnguyênquanđiểm là“N. đãcó
công tốgiác tội phạmnên cơquan
điều trađìnhchỉmiễn truycứu trách
nhiệmhình sự”.
Không có tội thì
miễn cái gì?!
Trả lời câu hỏi của PV vì sao
không kết luậnN. không có hành
viphạm tộimà làmiễn tráchnhiệm
hình sự, ông Bùi Văn Mỹ, Viện
trưởngVKSND thị xã Ninh Hòa,
nói: “Thật raN. cóhànhvi đómà!
Rõ ràng là loạn luân. Trước đây
khởi tố tội loạn luân.Chính tội loạn
luânđómà tội cưỡngdâmcòn thời
hiệuxử lý.Bâygiờmìnhchỉ xử tội
cưỡngdâmvì nóhút vào tội cưỡng
dâm nặng hơn. Nó hút vô tội nào
nặng hơn thì mình chỉ xử lý tội
nặng đó thôi!”.
“Phải chăng lý do đình chỉ như
vậy làđểnébồi thườngoan?” -PV
hỏi.ÔngMỹđáp:“Khôngđâu!Quan
điểm đình chỉ điều tra đối với N.
làdongười nàycócông tốgiác tội
phạm, nhờđóvụánmới đượcphát
hiệnnênCQĐTđìnhchỉnhưvậy là
đúng chứ không có chuyệngì!”…
Luậtsư(LS)LụcThịThụy(Đoàn
LS tỉnhKhánhHòa,ngườibàochữa
TẤNLỘC
N
gày 16-8, trao đổi với
Pháp
Luật TP.HCM
, ôngBùiVăn
Mỹ, Viện trưởng VKSND
thị xãNinhHòa, KhánhHòa, cho
biết viện đã chuyển lại hồ sơ, đề
nghị TAND thị xã Ninh Hòa đưa
ra xử sơ thẩm lại vụ LH (63 tuổi,
ngụxãNinhPhú, thị xãNinhHòa)
bị truy tố tội cưỡng dâm.
Nỗi oan trái…
TheoôngBùiVănMỹ,VKSND
thị xã Ninh Hòa vẫn giữ nguyên
quanđiểmnhưcáo trạnggầnnhất.
ÔngMỹcũng thừanhậnvụán trên
đã qua nhiều lần xét xử sơ thẩm
và đều bị tòa cấp sơ thẩm trả hồ
sơ để điều tra bổ sung nhưng đến
nay các cơ quan tố tụng vẫn chưa
thống nhất quan điểm giải quyết.
Dùđãquanhiều lầnxétxửnhưvậy
nhưng tính từphiên tòasơ thẩmđầu
tiênhồi cuốinăm2015, đếnnayvụ
Các luậtsư,nhàbáothămhỏi,hỗtrợmẹconchịN.Ảnh:TL
Ngườiphụnữ
vớinỗioan
chồngchất
Mộtphụnữbịoantráiđãlêntiếngtốcáo
đểbảovệhaiđứaconmìnhnhưnglại
bịkhởitốoan,sauđóđượcđìnhchỉvớilýdo
miễntráchnhiệmhìnhsựsailuật.
“Miễntruycứutráchnhiệm
hìnhsựchỉápdụngvớingườicó
hànhviphạmtộidocónhững
căncứđượcmiễntheoquyđịnh
củapháp luật,khôngthểmiễn
vớingườikhôngcóhànhvi
phạmtội”-LSLụcThịThụy.
Vụ ánđược HĐND tỉnh
KhánhHòa giám sát
Vụán liênquanđếnN.đượcHĐND
tỉnhKhánhHòađưavàobáocáogiám
sát tại kỳ họp HĐND tỉnh hồi giữa
tháng7-2017.Đây làmộttrongbavụ
ánđượcHĐNDtỉnhgiámsáttạiTAND,
VKSND, Côngan thị xãNinhHòa. Cả
ba vụ ánnày đềudobáo
Pháp Luật
TP.HCM
phảnánh, lànhữngvụánkéo
dài, trảhồsơđểđiều trabổsung, xét
xửnhiều lần, cókêuoan, khiếunại.
Tiêu điểm
vàbảovệquyền lợi hợpphápmiễn
phí cho N.) không chấp nhận căn
cứđìnhchỉ với lýdo trên.TheoLS
Thụy, hồ sơvụ án thểhiện liên tục
từnăm1991đến2012, hànhvi của
LH đối với N. đều có tính chất ép
buộc,dụdỗ,đedọa, tạoáp lựckhiến
nạnnhânkhông thểchốngcự.Bản
thânN. là người bị lệ thuộc về vật
chất lẫn tinh thầnvào người cha.
“Chị N. không có hành vi loạn
luân và đã được xác định là người
bị hại trong vụ án cưỡng dâm do
LHgây ra.Vì vậy, căn cứ raquyết
định đình chỉ điều tra về tội loạn
luân đối với chị N. là không đúng
pháp luật.Việcđìnhchỉ,miễn truy
cứu tráchnhiệmhìnhsựchỉápdụng
với người có hành vi phạm tội do
có những căn cứ được miễn theo
quy định của pháp luật, không thể
miễn với người không có hành vi
phạm tội” - LSThụynói.■
(PL)- Chiều tối 18-8, HĐXXTANDCấp cao tạiHàNội
đã tuyênkhông chấp nhận kháng cáo, giữnguyên tội danh
và hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản
và rửa tiềnxảy ra tại Công tyTNHHMTVVận tảiViễn
dươngVinashin (Vinashinlines).
Cụ thể, HĐXX tuyên y án tử hình đối với bị cáoTrần
Văn Liêm vàGiangKimĐạt, y án tù chung thân đối
với bị cáoTrầnVănKhương, cùng về tội tham ô tài
sản; y án 12 năm tù đối với bị cáoGiangVănHiển (cha
Đạt) về tội rửa tiền.
Các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường
260 tỉ đồng, trong đóĐạt phải bồi thường hơn 255 tỉ
đồng, Liêm phải bồi thường 3,1 tỉ đồng (xác nhận bị
cáo đã bồi thường xong) vàKhương phải bồi thường
110.000USD.
HĐXX xác định trong vụ án này Liêm giữ vai trò
chính, Đạt là đồng phạm tích cực, Khương là đồng
phạm. Hành vi của Liêm và các bị cáo trong vụ án đã
gây thiệt hại choVinashinlines 260 tỉ đồng, làmột
trong những nguyên nhân dẫn đến việcVinashinlines
làm ăn thua lỗ, phải nộp đơn làm thủ tục xin phá sản.
Toàn bộ số tiền đã chiếm hưởng của Liêm chỉ làmột
phần nhỏ trong tổng số tiền thiệt hại của vụ án, do vậy
phải áp dụng hình phạt cao nhất như cấp sơ thẩm đã
tuyênmới đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tham
nhũng trong tình hình hiện nay.
HĐXX cũng đồng tình với nhận định của cấp
sơ thẩm cho rằng hành vi của Đạt là tích cực. Đạt
chiếm hưởng phần lớn số tiền chiếm đoạt được là
hơn 255 tỉ đồng bằng cách để cha là Giang Văn
Hiển mua nhà, đất, ô tô đứng tên Hiển và những
người thân nhằm trốn tránh sự phát hiện của các cơ
quan bảo vệ pháp luật…
Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, cộng thêmhành
vi khai báo không thành khẩn càng thể hiệnbị cáoĐạt
không ăn nănhối cải. “Cấp sơ thẩm ápdụnghìnhphạt tử
hình là phùhợp. Quanđiểm của các luật sư là không có cơ
sở chấpnhận” - tòa nhậnđịnh.
ĐỨCMINH
YántửhìnhGiangKimĐạt
Oanánchồng lênoan trái
Trongvụánnày, N. bị chađẻ xâmhại tìnhdục từ lúc chưa thànhniên
chođến khi trưởng thànhvà làngười tốgiác tội phạm. CQĐTvàVKSND
thị xãNinhHòa khởi tố, truy tốN. tội loạn luân là oan. Lẽ raCQĐTphải
xácđịnhN. không cóhành vi phạm tội vì sự thật N. làngười bị hại, trực
tiếp tốcáohànhvi củaLH.Dođóvụáncódấuhiệuvừaoan, vừa sai, vừa
bỏ lọthànhvi phạm tội.
Dù tòa ánphải trảhồ sơnhiều lầnnhưngđếnnay vẫn chưa thể khắc
phụcđược. Nếukhông sửa sai căn cứquyết địnhđình chỉmiễn truy cứu
tráchnhiệmhình sự, giải oan chongười bị hại thì vụán cònkéodài hơn
nữa.Theo tôi,CQĐTđưa ra lýdođìnhchỉnhưvậychỉnhằmnébồi thường
oanvàcàngchất chồng thêmnỗi đaungút trời đối với người yếu thế.
LS
NGUYỄNHỒNGHÀ
,
PhóChủnhiệmĐoànLS tỉnhKhánhHòa
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook