220-2017 - page 9

9
THỨBẢY
19-8-2017
Đô thị
a
ờidânlựachọn.
VIỆTHOA
P
hó Chủ tịch UBND
TP.HCM Trần Vĩnh
Tuyếnvừakýbanhành
quyếtđịnhquyđịnhphốihợp
giải quyết thủ tục giao đất,
cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, đăng ký
đất đai, tài sảnkhác gắn liền
với đất; cấp, cấpđổi lại giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà và tài
sảnkhácgắn liềnvới đất (gọi
tắt là giấy chứng nhận) trên
địa bàn TP. Quyết định có
hiệu lực từ ngày 27-8.
Theo đó, TP cho phép Sở
TN&MTđược ủyquyền cho
văn phòng đăng ký đất đai
(VPĐKĐĐ) cấp giấy chứng
nhận đối với các trường hợp
trước đây thuộc thẩm quyền
củaSởTN&MTcấp.Cụ thể,
VPĐKĐĐ sẽ được cấp giấy
khi:(1)Ngườisửdụngđất,chủ
sở hữu tài sản thực hiện các
quyền củangười sửdụngđất
(nhưmuabán,chuyểnnhượng,
tặngcho, thừakế…); (2)Cấp
đổi, cấp lại giấy chứngnhận,
giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở, giấy chứng nhận
quyền sở hữu công trình xây
dựng. Các trường hợp được
ủyquyềncấpgiấychứngnhận
này sẽđược sửdụng condấu
của SởTN&MT.
Trước đó, từ năm 2015,
TP.HCM bị ách hàng loạt hồ
sơ do thẩm quyền cấp giấy
đối với loại nhà, đất cấp, đổi
từ quận, huyện chuyển về
Sở TN&MT theo quy định
của Luật Đất đai 2013. Để
giải quyết tình trạng này, Sở
TN&MT đã hướng dẫn các
địa phương vận động người
dân cập nhật lên trang 4 của
giấy chứng nhận thay vì cấp
mới. Ngoài ra, Sở cũng liên
kếtvớibưuđiệnđểgiaohồsơ
đã ký trongngày. Tuynhiên,
việcnàycũngkhông làmgiảm
tình trạngquá tảivàngườidân
TPvẫnphảimỏimònchờđợi.
TheobáocáocủaVPĐKĐĐ
TP.HCM,tínhđếntháng9-2016,
cơ quan này tiếp nhận hơn
308.000 hồ sơ, trong đó trễ
hẹn hơn 28.000 trường hợp
gồm hồ sơ cấp giấy lần đầu,
đăng ký biến động, cấp giấy
chonhà,đấtdựán.Các loạihồ
sơnàyvừa thuộc thẩmquyền
của UBND quận, huyện lẫn
VPĐKĐĐTP.Tại quậnBình
Tân, trongnăm2016phảigửi
hơn7.830thưxinlỗidotrễhẹn;
trong đó 103 trường hợp do
cáccơquan thuộcquậnquản
lý,hơn7.700 thưxin lỗi thuộc
Chi nhánh VPĐKĐĐ quận
BìnhTân(thuộcSởTN&MT).
Tháng 11-2016, huyện Bình
Chánh báo cáo có gần 5.000
hồ sơ cấpgiấy trễ hẹn.
Trao đổi với
Pháp Luật
TP.HCM,
ông Nguyễn Toàn
Thắng,GiámđốcSởTN&MT,
cho biết: “Việc Sở TN&MT
được phép ủy quyền cho
VPĐKĐĐ cấp giấy sẽ tháo
gỡ được vướng mắc rất lớn
chocông táccấpgiấy trênđịa
bànTPtrong thờigianqua”.■
Cánbộđanghướngdẫnngườidân làmhồsơxincấpgiấychứngnhận.Ảnh:VIỆTHOA
Góc nhìn
Ủyquyềnvănphòngđăngký
đấtđai cấpgiấychứngnhận
ViệcSởTN&MTTP.HCMđượcphépủyquyềnchovănphòngđăngký
đấtđaicấpgiấysẽtháogỡđượcáchtắcthờigianqua.
HồDầuTiếngxả lũ ít ảnhhưởngđến
TP.HCM
(PL)-Từ7giờngày19-8,Công tyTNHHMTVKhai thác
thủy lợiDầuTiếng -PhướcHòa sẽđiều tiết hạ thấpmựcnước
hồDầuTiếng, tỉnhTâyNinhvới lưu lượng100m
3
/giâyvà
kéodài đến7giờngày31-8.TheoThường trựcBanchỉ huy
Phòng, chống thiên tai vàTìmkiếmcứunạn (PCTT&TKCN)
TP.HCM, việcđiều tiết hạ thấpmựcnướchồDầuTiếng làđể
chủđộngphòng lũ trongmùamưanăm2017.
Nhấnmạnh việc xả tràn sẽ ít ảnhhưởng địa bànTP.HCM,
tuy nhiên để chủ động trongmọi trườnghợp, Ban chỉ huy
PCTT&TKCNTPđề nghị các quận, huyện, nhất làCủChi,
HócMôn, quận 12, GòVấp, BìnhThạnh, ThủĐức cùng
Trung tâm chốngngậpTP, Công tyMTVQuản lý khai thác
dịch vụ thủy lợi TPvà các đơn vị có liên quan chuẩn bị
sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ độngphòng
chống, ứngphó khi xảy ra tình huốngbất lợi.
Đồng thời Ban chỉ huyPCTT&TKCNTPđề nghị giám
đốcCông tyTNHHMTVKhai thác thủy lợi DầuTiếng
- PhướcHòa vận hành điều tiết đảm bảo dung tích phòng
lũ, an toàn đập và vùng hạ du. Thường xuyên theo dõi tình
hình thời tiết,mực nước tại các trạm thủyvănở hạ du… để
thammưu, đề xuất điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chophù
hợp tìnhhình thực tế.
TheoCông tyTNHHMTVKhai thác thủy lợiDầuTiếng
- PhướcHòa, do phía thượng nguồn và địa bàn tỉnhTây
Ninh hiện liên tục cómưa lớnnênmực nước trong hồDầu
Tiếng lên rất nhanh.Mực nước đo được lúc 7 giờ ngày 16-8
đangở cao trình20,77m, caohơnquy trìnhvận hành 0,99
m. Đợt xả nước lần này nhằmhạ thấpmực nước trong lòng
hồDầuTiếngđếnngày 1-9 xuốngbằng cao trìnhmực nước
cao nhất 20,30m trước khimùamưa lũđến.
QA
60% lỗi vi phạmcủaxegiườngnằm là
thiếubìnhchữacháy
(PL)- “Từ ngày 1-8đến nay, Thanh traSởGTVT
TP.HCM đã kiểm tra 496 xe kháchgiườngnằm của 172
hãng tại bốnbến xe khách trênđịa bànTP. Qua đóphát
hiện và xử lý tổng cộng42 trườnghợp vi phạm hành chính
với số tiềnxử phạt là 98,2 triệuđồng” - ngày18-8, ôngLê
HồngViệt, PhóChánhThanh traSởGTVTTP, chobiết
như trên.
Trong đợt kiểm tra này, các thiết bị phòng chống, chữa
cháy lắp đặt theoquy định trên xe kháchgiườngnằm được
đặc biệt chú ý. Qua kiểm tra đã phát hiện25xe không có
bình chữa cháyhoặc cónhưngbình không sửdụngđược,
bình quá đát..., chiếm tới 60% sốxe bị xử lývi phạm các
lỗi. Ngoài ra, xe giường nằm cũng thườngvi phạm các quy
định nhưkhông cóbúa thoát hiểm, cụ thể thanh tra đã lập
biên bảnxử phạt ít nhất ba xe do lỗi này.
Đặc biệt, lực lượng chức năngphát hiện không ít xe lắp
đặt lại các loại tivi, amply, camera... không theo quyđịnh
hoặc khôngđúngvới hồ sơkỹ thuật của nhà sản xuất, hệ
thống dâyđiện được “độ” lại... Lực lượng thanh tra đã
mạnh tayxử phạt các trườnghợp vi phạmnày. “Việc thiếu
bình chữa cháy, bình không tác dụng, hệ thốngdâyđiện
“chạy” khôngđúng, thiết bị lắp thêm khôngđúngquy định,
thiết kế... là những nguyên nhân thường gâyquá tải, cháy
nổvới xe giườngnằm trong thời gianqua” - ôngLêHồng
Việt chobiết.
L.ĐỨC -H.TUYÊN
TrảphíBOTbằngtiền
lẻkhôngphảilàgâyrối
LãnhđạoBộGTVT cho rằng việc đặt trạm thu phí
BOTđường tránhCai Lậy trên quốc lộ (QL) 1A là
đúng vàgiải thích rằngnếu không chođặt trạmở
đấy thì chủđầu tư khó thu hồi vốn; rằng không chỉ
đầu tư đường tránh, chủ đầu tư đã bỏ ra 300 tỉ đồng
để thảmnhựađoạnQLnày.
Video clip của
PhápLuật TP.HCM
cho thấy ngay
cả khi đã xả trạm, dòng xe vẫn đi theoQL1 thay vì
đi vào đường tránhbởi xahơn, không có dải phân
cách và đènđường. Nó cho thấy lời giải thích của
lãnh đạoBộGTVT không thuyết phục vì đoạnQL1A
quaCai Lậy vẫn đủ năng lực đápứng lưu thông; sự
lựa chọn không đi đường tránh cho thấy dự ánBOT
đường tránhCai Lậy không cấp thiết.
Còn người dân đi trênQL1A thì cho rằng thu phí
là điều sai trái bởi: Thứnhất 300 tỉ đồngduy tuQL
phải lấy từ ngân sách có từphí bảo trì đường bộ và
nếu có phải trả tiền để đi thì họ chỉ trả phí cho khoản
thảm nhựa 300 tỉ đồng, cớ sao phải trả phí cho hàng
ngàn tỉ đồng xây dựng đường tránh khi mà họ không
sửdụng?
Từ đó, không thể không hỏi: BOT đường tránh
Cai Lậy đặt ra để phục vụ dân hay lập ra để thu
phí làm giàu cho chủ đầu tư? Những vấn đề vừa
nêu, cho đến thời điểm này, không có một giải
thích nào thật sự thuyết phục về lý lẽ, luật lệ, cả
lý lẫn tình đều trớt hướt.
Khi mà kêu trời không thấu, người dân đã phải
phản ứng. Việc họ bày tỏ nó một cách ôn hòa và
đúng luật là điều cần được ghi nhận. Họ bực bội,
họ trả phí bằng tiền lẻ nhưng điều đó luật không
hề cấm, dĩ nhiên họ được quyền làm. Điều đó có
thể gây phiền toái, kẹt xe nhưng không sai luật.
Đề xuất cấm sử dụng tiền lẻ mà chỉ dùng tiền có
mệnh giá từ 5.000 đồng trở lên để trả phí trạm
BOT là một đề xuất phi lý và thiếu tôn trọng đồng
tiền quốc gia.
Việc của trạmBOTCai Lậy và các trạmBOT
đườngbộ là nâng cao năng lực đápứng để có thể
thu phí bằngđồngViệt Namở bất kỳmệnhgiánào
nếuđó là những đồng tiền đượcNgân hàngNhà
nước phát hành và còn giá trị sửdụng.
Hơn nữa, việc trả tiền lẻ là cáchmà người dân
bày tỏ sự phản ứng, cái cần triệt tiêu là nguyên
nhân gây ra phản ứng ấy: Sự phi lý, bất công,
chèn ép người dân để thu tiền dưới hình thức đầu
tư BOT; sự thiếuminh bạch dự án. Dân đi đường
phải trả tiền thì BộGTVT là cơ quan thaymặt dân
ký hợp đồng BOT, họ phải đứng về quyền lợi của
người dânmà họ đại diện, phải hỏi ý kiến dân chứ
không thể ưu ái chủ đầu tưmà chèn ép dân.
100% các dự ánBOTgiao thôngđược thanh tra
đều là chỉ định thầu; điều khoản và giá trị đầu tư
các hạngmục được bảomật; người dân không được
tham vấn; việc đếm xe nhằm làm cơ sở tính thời hạn
thu phí chỉ được thực hiện trongmột thời gian ngắn
trong khi nó được lấy làmmốc áp dụng cho quá trình
dài; không thay đổi lưu lượng xe gia tăng làm cơ sở
tínhphí… hàng loạt những chi tiết ấy, lợi chảy về túi
chủđầu tư, còn người bịmóc túi là dân.
Nên chăng chủđầu tư lẫn những người có trách
nhiệm phải nhìn thẳng vàonguyênnhân, thay vì hậm
hực gọi việc trả phí bằng tiền lẻ là cố tìnhgây rối, là
nguyênnhân của ùn tắc.
ĐỨCHIỂN
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook