033-2019 - page 3

3
Thời sự -
ThứBảy16-2-2019
VIẾT THỊNH
S
áng 15-2, tại Hà Nội,
Viện Hàn lâm Khoa
học xã hội phối hợp
với Hội Khoa học lịch sử
Việt Nam (VN) tổ chức hội
thảo khoa học cấp quốc
gia “Cuộc chiến đấu bảo
vệ biên giới phía Bắc của
Tổ quốc - 40 năm nhìn lại
(1979-2019)”.
Phát biểu đề dẫn hội thảo,
PGS-TS Trần Đức Cường,
Chủ tịch Hội Khoa học lịch
sử VN, cho hay hội thảo
khoa học không phải để
khoét sâu mối hận thù mà
để nhắc lại một sự thật lịch
sử, khẳng định sự nghiệp
chính nghĩa của VN trong
cuộc chiến đấu bảo vệ biên
giới phía Bắc của Tổ quốc.
“Không thể nào quên
với mọi người dân
Việt Nam”
GS Nguyễn Quang Thuấn,
Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa
học xã hội VN, trong phát
biểu khai mạc hội thảo nhấn
mạnh: Dù đã trải qua 40
năm nhưng cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới Tổ quốc từ
1979 đến 1989 “là sự kiện
không thể nào quên với mọi
người dân VN”.
“Ngày 17-2-1979, Trung
người bị chết, bị thương,
hàng ngàn thành phố, làng
mạc bị phá hủy... Thế nhưng
cuộc tấn công VN của TQ
đẩy VN vào thế “lưỡng đầu
thọ địch” và phải trải qua
một thử thách vô cùng khó
khăn do bị bao vây cấm vận
của Mỹ và các nước phương
Tây, có thể so sánh với thế
“ngàn cân treo sợi tóc” của
đất nước khi mới giành được
độc lập năm 1945-1946…
“Người bình thường trên
cuộc chiến tranh chống VN
chỉ là “phản công tự vệ”.
Cuộc chiến sẽ có vị trí
xứng đáng trong sách
giáo khoa
Ở một góc độ khác, GS
Vũ Dương Ninh (ĐH Quốc
gia Hà Nội) cho rằng đã
nhiều năm trôi qua nhưng
các cuộc chiến đấu bảo vệ
biên giới phía Bắc (cả cuộc
chiến ở biên giới phía Tây
Nam và ở hải đảo của đất
nước) không được trình bày
một cách đầy đủ trong sách
giáo khoa, trong những công
trình nghiên cứu và trên
nhiều sách báo khác.
“Tất cả những người VN
đã từng đổ máu xương để
gìn giữ từng tấc đất, từng
hòn đảo của nước VN đều
xứng đáng được vinh danh
và được sự tri ân của nhiều
thế hệ con cháu. Các sách
giáo khoa về lịch sử, về văn
học và nhiều môn khoa học
xã hội khác cần quan tâm
đầy đủ như chúng ta đã
từng viết về hai cuộc kháng
chiến chống Pháp, chống
Mỹ. Không khơi gợi hận thù
song nhắc lại quá khứ để có
cách ứng xử đúng đắn hôm
nay và phòng ngừa cho ngày
mai là điều rất cần thiết và
cấp thiết đối với sự nghiệp
bảo vệ độc lập, chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ nước
nhà” - GS Vũ Dương Ninh
nêu ý kiến.
Đây cũng là quan điểm
được GS Phạm Hồng Tung
(ĐH Quốc gia Hà Nội) đưa
ra. GS Phạm Hồng Tung cho
hay chương trình giáo dục
phổ thông mới sẽ viết chi
tiết về cuộc chiến đấu bảo
vệ biên giới phía Bắc, cuộc
chiến ở biên giới phía Tây
Nam, bởi các cuộc chiến có
ý nghĩa rất quan trọng trong
lịch sử VN hiện đại.
“Tuy nhiên, cũng giống
như cuộc chiến ở biên giới
Tây Nam, cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía Bắc
đến nay chưa được nghiên
cứu và trình bày đầy đủ trên
các diễn đàn công khai ở
VN, đặc biệt là trong chương
trình giáo dục phổ thông
các cấp” - GS Phạm Hồng
Tung nói.
Với vai trò là chủ biên
chương trình lịch sử phổ
thông, GS Phạm Hồng Tung
cũng cho biết thêm chương
trình giáo dục phổ thông
mới “sẽ trình bày nội dung
này toàn diện và cẩn trọng”.
Trong đó, ở cấp THCS, hai
cuộc chiến bảo vệ biên giới
Tây Nam, phía Bắc và quá
trình bảo vệ chủ quyền biển
Đông sẽ được trình bày tóm
lược ở sách giáo khoa lớp
9. Ở cấp THPT, trong sách
lịch sử lớp 12, nội dung này
được trình bày kỹ lưỡng hơn
trong chủ đề “Cách mạng
tháng Tám năm 1945, chiến
tranh giải phóng dân tộc và
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
trong lịch sử VN (từ tháng
8-1945 đến nay)”.
Theo ông Tung, với cách
này, học sinh sẽ được tìm
hiểu lịch sử thuận lợi, sâu
sắc hơn, tránh được bất kỳ
sự can thiệp nào vào nội
dung của chương trình giáo
dục lịch sử nhân danh vấn
đề nhạy cảm.
GS sử học Vũ Minh Giang
cũng cho rằng đây là sự kiện
lịch sử quan trọng, cần có
vị trí xứng đáng trong các
bộ sử của dân tộc, sách giáo
khoa và các phương thức
giáo dục lịch sử khác.•
GS PhạmHồng Tung
(trái)
vàGS VũDươngNinh tại hội thảo này cho rằng các cuộc chiến bảo vệ
biên giới cần có vị trí xứng đáng trong sách giáo khoa và các công trình nghiên cứu khác. Ảnh: PV
Quốc (TQ) đã nổ súng tấn
công trên toàn tuyến biên
giới phía Bắc từ Phong Thổ
(Lai Châu) đến Móng Cái
(Quảng Ninh) với chiều dài
hơn 1.400 km. Nhân dânVN,
trước hết là quân và dân sáu
tỉnh biên giới phía Bắc đã
kiên cường, anh dũng đánh
trả để bảo vệ từng tấc đất của
Tổ quốc và giành nhiều thắng
lợi. Quân đội TQ đã phải
chịu những tổn thất nặng nề.
Đến ngày 18-3-1979, quân
đội TQ cơ bản rút khỏi biên
giới” - GS Nguyễn Quang
Thuấn điểm lại.
Cũng theo GS Nguyễn
Quang Thuấn, với tinh thần
nhìn lại lịch sử, hội thảo này
là dịp tôn vinh, tri ân những
người đã ngã xuống để bảo vệ
độc lập thiêng liêng của Tổ
quốc. Từ đó thực hiện tốt hơn
việc tri ân với những người
có công với cách mạng nói
chung và những người ngã
xuống, bị thương ở biên giới
phía Bắc nói riêng. Hội thảo
cũng nhằm làm rõ những vấn
đề còn tranh luận quanh cuộc
chiến đấu bảo vệ biên giới
phía Bắc.
PGS-TS Trần Đức Cường
nhắc lại sự kiện này bằng
một mô tả: “VN bước ra khỏi
cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước với “thân mình đầy
thương tích” khi hàng triệu
thế giới không ai nghĩ rằng
một dân tộc vừa trải qua 30
năm chiến tranh với thương
tích đầy mình và có biết bao
công việc phải làm để xây
dựng lại đất nước lại đi khiêu
khích rồi tấn công một nước
khác, lại là một nước lớn
hơn, thậm chí từng là đồng
minh trong hai cuộc kháng
chiến trước đó” - ông Trần
Đức Cường nêu quan điểm,
đồng thời phản bác quan điểm
của các học giả TQ cho rằng
GS sử học Vũ Minh
Giang cho rằng
đây là sự kiện lịch
sử quan trọng, cần
có vị trí xứng đáng
trong các bộ sử của
dân tộc, sách giáo
khoa và các phương
thức giáo dục lịch
sử khác.
Không thể nào quên!
Nhìn lại cuộc chiến không phải để khoét sâumối hận thùmà để nhắc lại một sự thật lịch sử,
khẳng định sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam.
40 NĂM CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC (17-2-1979 – 17-2-2019)
Sáng 15-2, tại tỉnh Hà Giang, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà
Giang đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Cuộc tọa đàm có sự
tham dự của đông đảo các cựu chiến binh từ hơn 30 tỉnh/
TP trong cả nước.
Tham luận của các cựu chiến binh, những nhân chứng lịch
sử trong những ngày tháng chiến đấu ác liệt cho thấy cuộc
chiến đấu anh dũng và chính nghĩa của quân và dân ta bảo
vệ biên giới phía Bắc năm 1979 sẽ mãi mãi được khắc ghi
vào lịch sử giữ nước và dựng xây đất nước như một dấu mốc
không thể phai mờ.
Những tham luận tiếp tục khẳng định tính chính nghĩa của
nước ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc củaTổ
quốc. Riêng tại mặt trậnThanhThủy, Vị Xuyên (tỉnh HàTuyên,
nay là Hà Giang) cuộc chiến đấu tiếp diễn gian khổ, nhiều hy
sinh, tổn thất trong suốt 10 năm sau đó (từ năm 1979 đến
1989), tại đây đã có hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy
sinh, trong đó đến nay còn 3.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.
Đại tá Nguyễn Kim Chung, nguyên Phó Chỉ huy trưởng về
chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tuyên cũ, nhớ lại: “Ở
hướng Hà Tuyên, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới kéo dài
suốt 10 năm sau đó. Giai đoạn đầu là từ giữa tháng 2 đến
giữa tháng 3-1979. Trong vòng một tháng này, địch sử dụng
hàng chục sư đoàn với quân số trên 20.000 quân để phối hợp
với lực lượng quân sự lớn trên toàn tuyến đánh vào hướng
Hà Tuyên, trong đó trọng điểm là các đồn biên phòng, xã,
huyện biên giới. Trước đó, tỉnh Hà Tuyên đã chủ động bố trí
các lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ, bộ đội địa phương
tổ chức phòng thủ bảo vệ biên giới. Do đó, ngay từ ngày đầu
đối phương đánh vào thì các đơn vị đã chiến đấu rất kiên
cường, dũng cảm.
Còn giai đoạn 2 từ sau tháng 3-1979 đến năm1989, đối
phương sử dụng hai quân đoàn, 11 sư đoàn với quân số 17
vạn quân thay phiên nhau đánh vào hướng Hà Tuyên. Quân
số của ta ở Hà Tuyên khi đó có 16 vạn, chiến đấu hy sinh anh
dũng suốt 10 năm với nhiều hy sinh, tổn thất nhưng cuối
cùng hoàn thànhmục tiêu là bảo vệ được từng tấc đất thiêng
liêng của Tổ quốc. Với mục tiêu chính nghĩa của cuộc chiến
đấu bảo vệ Tổ quốc, chính sức mạnh đó cùng với hào khí của
cả nước hướng về Hà Tuyên trong những ngày tháng lịch sử
đó nên quân và dân tỉnh Hà Tuyên đã hoàn thành nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc”.
(Theo
vov.vn
)
“Một dấu mốc không thể phai mờ”
Rất nhiều liệt sĩ đã nằm lại trong cuộc chiến bảo vệ biên giới
phía Bắc. Ảnh: vov.vn
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook