046-2020 - page 9

9
Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Namkéo dài từ Lạng Sơn đến CàMau, trong đómột số đoạn tuyến
đã hình thành, đưa vào khai thác. Ảnh: V.LONG
Một dự án cao tốc
Bắc-Nam không có
nhà đầu tư trúng tuyển
Trong támdự án đầu tư theo hình thức PPP thì cómột dự án không có
nhà đầu tư nào trúng sơ tuyển.
VIẾTLONG
B
ộ GTVT vừa có báo cáo
Chính phủ về tình hình
thực hiện dự án đường bộ
cao tốc Bắc-Nam nhánh phía
đông, giai đoạn 2017-2020.
Không có nhà đầu tư
sẽ chuyển đổi
hình thức đầu tư
Theo đó, Bộ GTVT cho biết
dựánđườngbộcaotốcBắc-Nam
gồm11 dự án thành phần (trong
đó có ba dự án đầu tư công và
támdự án đầu tư theo hình thức
PPP). Ba dự án đầu tư công đã
khởi công xây dựng (Cao Bồ -
Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và
cầu Mỹ Thuận 2).
Đối với tám dự án PPP, Bộ
GTVT đã hoàn thành công tác
đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển với
32 nhà đầu tư. Kết quả chấm
hồ sơ sơ tuyển từ các ban quản
lý dự án cho thấy dự án Vĩnh
Hảo - PhanThiết không có nhà
đầu tư nào trúng sơ tuyển.
Ba dự án Mai Sơn - quốc lộ
45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn và
Nghi Sơn - Diễn Châu có hai
nhà đầu tư trúng sơ tuyển. Bốn
dự án còn lại gồmDiễn Châu -
BãiVọt,NhaTrang -CamLâm,
Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Phan
Thiết - Dầu Giây có từ ba nhà
Đề xuất đầu tư thêm 11 dự án
trên tuyến cao tốc Bắc-Nam
Vụ Kế hoạch đầu tư (Bộ GTVT) cho biết đang đề xuất triển
khai tiếp 11 dự án cao tốc trên tuyến Bắc-Nam, chiều dài hơn
820 km, tổng mức đầu tư khoảng 105.035 tỉ đồng.
Theo đó, các dự án gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi (dài 34 km,
vốn đầu tư dự kiến 4.549 tỉ đồng), HàmNghi - Vũng Áng (dài
53,4 km, vốn đầu tư 5.162 tỉ đồng), Vũng Áng - Bùng (dài 54
km, vốn 9.554 tỉ đồng), Bùng - Vạn Ninh (dài 60 km, vốn 8.758
tỉ đồng), Vạn Ninh - Cam Lộ (dài 55 km, vốn 11.306 tỉ đồng),
Cam Lộ - La Sơn giai đoạn hoàn chỉnh (dài 98 km, vốn 3.500
tỉ đồng), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (dài 92 km, vốn 14.649 tỉ
đồng), Hoài Nhơn - Quy Nhơn (dài 78 km, vốn 14.420 tỉ đồng),
Quy Nhơn -Tuy Hòa (dài 100 km, vốn 15.923 tỉ đồng),Tuy Hòa
- Vân Phong (dài 44 km, vốn 7.000 tỉ đồng), Vân Phong - Nha
Trang (dài 76,6 km, vốn 12.205 tỉ đồng).
TheoVụKếhoạchđầu tư, các dựán trêndựkiếngiao cho các
ban quản lý thuộc Bộ GTVT lập báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi. Trường hợp 11 dự án này được Quốc hội khóa tới thông
qua chủ trương và đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai
đoạn 2021-2025, kết hợp với các dự án cao tốc Bắc-Nam giai
đoạn 2017-2020 đang triển khai, tuyến cao tốc Bắc-Nam sẽ
được kết nối toàn tuyến từ Hà Nội đến TP.HCM.
Trước đó, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng
một sốđoạn cao tốc trên tuyến Bắc-Namgiai đoạn 2017-2020
với chiều dài 654 km, tổng mức đầu tư 118.716 tỉ đồng, gồm
55.000 tỉ đồng vốn ngân sách và 63.716 tỉ đồng vốn huy động
ngoài ngân sách.
Với một số dự án
không lựa chọn
được nhà đầu tư, Bộ
GTVT cho biết sẽ
báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét quyết
định chuyển đổi hình
thức đầu tư (từ đầu
tư PPP sang đầu tư
công) theo nghị quyết
của Quốc hội.
đầu tư trúng sơ tuyển trở lên.
“Hiện Bộ GTVT đã hoàn
thành công tác thẩm định kết
quả chấmhồ sơ dự sơ tuyển của
3/8 dự án và đã báo cáo tổ giám
sát chuyên ngành xemxét, cho
ý kiến trước khi phê duyệt. 5/8
dự án còn lại hiện đang được
yêu cầu làm rõmột số nội dung
và dự kiến hoàn thành công tác
thẩmđịnhkết quảchấmhồsơdự
sơ tuyển trong tháng 3…” - Bộ
GTVT cho hay.
Với một số dự án không
lựa chọn được nhà đầu tư, Bộ
GTVT cho biết sẽ báo cáo cấp
có thẩm quyền xem xét, quyết
địnhchuyểnđổi hình thứcđầu tư
(từđầu tưPPPsangđầu tưcông)
theo nghị quyết của Quốc hội.
Về thời gian khởi công các
dự án trên, Bộ GTVT dự kiến
vào cuối năm2020. “Tuynhiên,
công tác khởi công phụ thuộc
rất nhiều vào kết quả lựa chọn
nhà đầu tư và công tác đàm
phán hợp đồng…” - lãnh đạo
Bộ GTVT nhấn mạnh.
Gỡ vướng công tác
giải phóng mặt bằng
Về công tác giải phóng mặt
bằng (GPMB), lãnh đạo Bộ
GTVT cho biết các dự án đã
hoàn thành việc bàn giao hồ sơ
và cắm cọc GPMB trên thực
địa. Hiện các địa phương triển
khai công tác đođạc, kiểmđếm,
lập, phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư.
Trong đó, 7/11 dự án cơ bản
hoàn thành công tác đo đạc,
kiểm đếm.
Riêng bốn dự án Cao Bồ -
Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn,
Cam Lâm - Vĩnh Hảo và
Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã
bàn giao mặt bằng 181/653
km (đạt 27,7%).
Về công tác bố trí vốn, theo
Bộ GTVT, năm 2019 đã giải
ngân đạt 6.865,3/7.481,3 tỉ
đồng được giao (đạt 91,8%).
Trong đó, giải ngân trong công
tác GPMB đạt 4.788/5.185 tỉ
đồng (đạt 92,3%).
Năm 2020, kế hoạch giao
vốn trái phiếu chính phủ cho
các dự án trên là 8.969,7 tỉ
đồng. Trong đó, riêng nguồn
vốn cho công tác GPMB là
5.103,5 tỉ đồng. Đến thời
điểm hiện tại đã giải ngân
cho công tác GPMB năm
2020 là 41,2/5.103,5 tỉ đồng
(chiếm 0,88%).
Tuy nhiên, công tác GPMB
cần phải đẩy nhanh hơn nữa
nên Bộ GTVT kiến nghị
Chính phủ chỉ đạo các tỉnh
có dự án đi qua cần đôn đốc
các cơ quan, đơn vị liên quan
khẩn trương hoàn thành công
tác GPMB và bàn giao mặt
bằng sạch đảm bảo tiến độ
thi công.
“Ngoài ra, Chính phủ cần
chỉ đạo Bộ Xây dựng sớm có
văn bản chính thức về giải
quyết một số vướng mắc về
quản lý chi phí đầu tư xây
dựng đối với việc sử dụng
định mức, đơn giá ca máy,
thiết bị thi công, đơn giá
nhân công để có cơ sở cập
nhật, hoàn thiện, thẩm định
và phê duyệt dự toán của dự
án…” - Bộ GTVT kiến nghị
Thủ tướng.•
Mưa đá khủng khiếp ở Lai Châu
8 giờ sáng 3-3, một trận mưa đá lớn đã xảy ra ở
huyện Phong Thổ, Lai Châu. Trận mưa đá này được
chủ tịch huyện đánh giá 10 năm có một.
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND huyện Phong
Thổ Trần Văn Quê cho biết: “Trận mưa đá kéo dài
khoảng 40 phút nhưng rất dày. Lượng đá sau đó phủ
trắng nhiều khu vực. Năm nào thì giao mùa cũng có
thôi nhưng tôi về địa phương 10 năm nay, chưa bao
giờ thấy lớn như thế”.
Cũng theo ông Quê, Phong Thổ có 18 xã và thị
trấn, trận mưa đá xuất hiện ở ba xã, trong đó Dào
San, Mù Sang là lớn nhất. “Chúng tôi đang thống kê
thiệt hại. Bước đầu thì thấy nhiều nhà của bà con bị
thủng mái fibro xi măng. Hoa màu, lúa mới cấy cũng
bị hỏng nhưng quy mô không lớn vì bà con chỉ sản
xuất tự cung tự cấp” - ông Quê nói.
Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban
chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề
nghị các địa phương thông tin kịp thời đến người
dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng
phó phù hợp với mưa, giông lốc, sét và mưa đá.
Đồng thời tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại và
triển khai khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản
xuất của nhân dân bị thiệt hại.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc
gia, ngày và đêm 3-3, Bắc bộ tiếp tục xảy ra mưa
giông trên diện rộng, vùng núi và trung du có mưa
vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ trưa 4-3, Bắc
Trung bộ có mưa giông, sau đó mưa mở rộng xuống
Trung Trung bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy
ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt độ
thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới
13 độ C.
A.HIỀN
Không để ô tô trên 16 chỗ
đón khách ở nội ô
UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở GTVT xử lý
nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm trong kinh
doanh vận tải (KDVT) hành khách bằng ô tô trên
địa bàn TP.
Cụ thể, UBND TP yêu cầu Sở GTVT tổ chức
giám sát, hậu kiểm và có hình thức xử lý chế tài đối
với những cá nhân, tổ chức cố tình chây ỳ, không
khắc phục sai phạm. Đồng thời yêu cầu Sở GTVT
ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến
khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị
KDVT hành khách tuyến cố định vào bến xe hoạt
động.
TP cũng chỉ đạo Sở GTVT điều chỉnh phương án
phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp, tránh tình
trạng ô tô chở khách trên 16 chỗ lợi dụng dừng đón
trả khách trên các tuyến đường khu vực nội thành.
Ngoài ra, Sở GTVT cần kiểm tra, xử lý các bãi xe
khách trung chuyển không phép, xe khách trá hình,
taxi hoạt động không phép, hoạt động đón trả khách
gây cản trở và mất an toàn giao thông.
Đối với các quận, huyện cần tổ chức kiểm tra,
giám sát hoạt động KDVT hành khách bằng ô tô trên
địa bàn, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai
phạm, nhất là tình trạng xe hợp đồng trá hình và các
điểm đón trả khách không đúng quy định…
Đối với Công an TP, cần tăng cường công tác
kiểm tra và xử lý các hoạt động dừng, đỗ đón trả
khách sai quy định, gây cản trở và mất an toàn giao
thông. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng
hoàn thành đề án “Thí điểm ứng dụng khoa học
công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường bộ trên địa bàn TP”.
THÁI NGUYÊN
TP chỉ đạo Sở GTVT xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức
vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô.
Ảnh: TN
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook