113-2021 - page 2

2
Thời sự -
ThứHai 24-5-2021
Lộ trình tiếp theo saukhi kết thúc bỏphiếu
1. Công bố kết quả bầu cử
Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh
sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chậm
nhất là ngày 12-6-2021 (20 ngày sau ngày bầu cử).
Ủy ban bầu cử ở tỉnh, TP trực thuộc trung ương công bố kết
quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND
cấp tỉnh chậm nhất là ngày 2-6-2021 (10 ngày sau ngày bầu
cử).
Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP
thuộc TP trực thuộc trung ương công bố kết quả bầu cử và
danh sách những người trúng cử ĐB HĐND cấp huyện chậm
nhất là 2-6-2021.
Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn công bố kết quả bầu cử
và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND cấp xã chậm
nhất là ngày 2-6-2021.
2. Khiếu nại về kết quả bầu cử
Việc khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH, HĐND phải được
gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử chậm nhất
là năm ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử ĐBQH, ĐB
HĐND.
Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải
quyết khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại
về kết quả bầu cử ĐB HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ
ngày nhận được khiếu nại. Đây là các quyết định cuối cùng.
3. Xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH, ĐB HĐND
Hội đồng bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của
người trúng cử ĐBQH, cấp giấy chứng nhận ĐBQH khóa và
báo cáo QH khóa mới về kết quả xác nhận tư cách ĐBQH tại
kỳ họp đầu tiên.
Ủy ban bầu cử tiến hành xác nhận tư cách của người trúng
cử ĐB HĐND cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử,
cấp giấy chứng nhận ĐB HĐND báo cáo HĐND khóa mới về
kết quả xác nhận tư cách ĐB HĐND tại kỳ họp đầu tiên.
ĐỨCMINH
NHÓMPHÓNGVIÊN
T
heo báo cáo nhanh từ Bộ
Nội vụ, tính đến 21 giờ
đêm 23-5, số lượng cử
tri đi bầu trên cả nước là hơn
69,509 triệu, đạt tỉ lệ 99,16%.
Địa phương cao nhất là Sơn
La, Lào Cai với tỉ lệ 99,98%;
địa phương có tỉ lệ thấp nhất
là Nghệ An, 97,30%
.
Bầu cử diễn ra an
toàn, đúng quy định
Chiều tối cùng ngày, Tổng
thư ký Quốc hội, Chánh Văn
phòng Hội đồng bầu cử quốc
gia Bùi Văn Cường đánh giá
đến thời điểmnày, có thể đánh
giákỳbầucửđại biểu (ĐB)QH
khóaXVvàĐBHĐNDnhiệm
kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành
công tốt đẹp.
Theo ông Cường, số cử tri
của cả nước, từ miền ngược
đến miền xuôi, từ đô thị đến
nông thôn, miền núi, biên giới,
hải đảo đã phấn khởi, nô nức
đi bầu cử, thực hiện quyền và
nghĩa vụ của mình. Đặc biệt là
tráchnhiệmtrongviệcxâydựng
nhà nước pháp quyền XHCN,
trách nhiệm của công dân đối
với đất nước.
“Có thể nói không khí rất
hân hoan, phấn khởi” - ông
Cường nói.
Ông Cường nhìn nhận việc
tổ chức bầu cử được thực hiện
rất suôn sẻ, không có sự cố gì
lớn xảy ra ở tất cả các địa điểm
trên toàn quốc. “Kỳ này chúng
ta tổ chức rất chuyên nghiệp,
tập huấn kỹ lưỡng, diễn tập bài
bản. Đó chính là những điểm
giúpchúng ta thànhcông” - ông
Cường nói thêm.
Cuộc bầu cử đặc biệt: Thành
an toàn
Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi
Văn Cường, cuộc bầu cử ngày
23-5 đã diễn ra hết sức thành công,
tuyệt đối an toàn, đúng quy định
của pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra bầu cử
tại tâm dịch COVID-19
Ngày 23-5, sau khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình,
Chủ tịch QHVương Đình Huệ đã tới Bắc Giang và Bắc Ninh để
kiểmtra công tác bầu cử. Đây là hai điểmnóng với số ca nhiễm
COVID-19 nhiều nhất trong đợt dịch lần này.
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịchQHgửi tới đảng bộ, chính quyền,
quân và dân hai tỉnh lời thăm hỏi, động viên từ Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ
tướng Phạm Minh Chính.
Chủ tịch QH cũng biểu dương những kết quả đạt được
trong công tác phòng chống dịch của hai địa phương. “Bắc
Giang làm tốt công tác này không chỉ giúp cho Bắc Giangmà
còn vì sự an ninh, an toàn của cả nước. 60.000 công nhân này
nếu di chuyển đến các tỉnh, TP khác thì không biết gây ra hậu
quả và khó khăn như thế nào. Do đó, Bắc Giang phải hy sinh
lợi ích trước mắt vì sự bình yên, an toàn tính mạng của người
dân” - ông nhấn mạnh.
“Tôi thấy rất háo
hức để chọn ra ĐB
thật sự xứng đáng,
đủ sức, đủ tài, đủ
tầm… làm được
nhiều việc ích nước,
làm cho đời sống
người dân chúng
tôi ngày càng được
cải thiện, nâng cao
hơn!”
Cử tri
NguyễnChí Thành
,
TPThủĐức, TP.HCM
Ông Cường cũng cho rằng
việc chỉ đạo tổ chức thực hiện
phòng chống dịch COVID-19
kỳnày làmrất kỹ lưỡng, nhờđó
sức khỏe của người dân được
bảođảm.Chúng ta tổchức thực
hiệnkỳbầucửthànhcôngnhưng
vẫn bảo đảm an toàn sức khỏe
cho người dân. Qua đó quyền
chính trị của tất cảnhữngngười
bị cách ly được bảo đảm.
Cùng đó là công tác truyền
thông bầu cử được đánh giá
là rất tốt khi chúng ta tổ chức
một kỳ bầu cử trong bối cảnh
dịch COVID-19 rất phức tạp.
“Chúng tôi rất cám ơn các cơ
quan thông tấn, báo chí” - ông
Cường nói và cho rằng kỳ này
chúng ta làm rất kỹ về truyền
thông, từ nội dung, hình thức,
cáchthứcchođếntầnsuấttuyên
truyền…
Đồng thời công tác bảo đảm
an ninh, an toàn được chuẩn bị
kỹ lưỡng. Những âmmưu của
thế lực thù địch đã được triệt
phá, kể cả những âmmưu liên
quan đến việc giới thiệu những
ngườiđể“càicắm”vàohệthống
của chúng ta đã được loại trừ.
Cạnhđó lànhữngviệcbảođảm
an ninh, an toàn liên quan đến
những vụ việc để tránh khiếu
kiện, lôi kéo người dân không
tham gia bầu cử… cũng đã
được xử lý.
“Nhữngđiểmnàychúngtasẽ
có tổngkết đánhgiá nhưngđến
thời điểm này, có thể nói mọi
việc chúng ta làm rất tốt. Cuộc
bầu cử của chúng ta đã diễn ra
hết sức thành công, tuyệt đối an
toàn, đúng quy định của pháp
luật” - ông Cường nói thêm.
TP.HCM: 99,38%
cử tri bỏ phiếu bầu cử
TạiTP.HCM,báocáocủaỦy
ban bầu cử TP.HCM cho hay
tínhđến19giờcùngngày, đãcó
hơn5,421triệucửtriđibỏphiếu
trong tổngsốhơn5,455 triệucử
tri trên địa bàn TP.HCM, đạt tỉ
lệ 99,38%. 100%khuvực cách
ly đã thực hiện việc bỏ phiếu.
Mặc dù cuộc bầu cử diễn
ra trong bối cảnh đặc biệt khi
tình hình dịchCOVID-19 diễn
biến phức tạp nhưng hầu hết
người dân rất phấn khởi thực
hiện quyền bầu cử của mình.
Bà con cho rằng cuộc bầu cử
lầnnàyđược thựchiệnchuđáo,
dân chủ và đúng luật.
Công tác phòng chống dịch
được thựchiệnnghiêmtúc,mọi
người dânkhi đếncácđiểmbầu
cửđềutuânthủnghiêmngặtcác
biệnphápphòngchốngdịch,đặc
biệtlàbiệnpháp5KcủaBộYtế.
Báo cáo cũng cho biết cử tri
tại BV dã chiến huyện Củ Chi
và các khu cách ly, chữa trị đã
hoàn thành việc bỏ phiếu.
Các địa điểm tổ chức bầu
cử đảm bảo thông thoáng, cử
tri thamgia bầu cử đi vào và ra
theomộtchiều,giữkhoảngcách
theo đúng quy định. Tại các tổ
bầu cử đã bảo đảm không để
những người có biểu hiện sốt,
ho tham gia bầu cử và hoạt
động bầu cử.
Tình hình an ninh trật tự, an
toàn xã hội trong ngày được
bảo đảm. Hiện tại cũng chưa
có vấn đề gì phát sinh.
Đúng 19 giờ, các khu vực
bỏ phiếu tại TP.HCMkết thúc
bỏ phiếu và tiến hành công tác
kiểm phiếu.
Cử tri háo hức đi
bỏ phiếu, chọn người
xứng đáng
Trước đó, hơn 69 triệu cử tri
cả nước đã nô nức đi bỏ phiếu
để chọn ra những người xứng
đáng, ưu tú nhất trong các ứng
cử viên làm ĐBQH khóa XV
và ĐB HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026. Tại TP.HCM
có khoảng 5,421 triệu cử tri
đã đến hơn 3.000 khu vực để
bỏ phiếu.
Cử tri Nguyễn Chí Thành,
ngườiđầutiênbỏphiếutạiđiểm
bầu cử số 59, phường Thạnh
Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, chia sẻ
cứnămnăm,ngườidânlạiđược
thực hiện quyền, trách nhiệm
công dân nên cảm thấy rất quý
trọng thời khắc này. “Tôi thấy
rất háo hức để chọn ra ĐB thật
sựxứngđáng, đủ sức, đủ tài, đủ
tầm…làmđược nhiều việc ích
nước, giúp cho đời sống người
dân chúng tôi ngày càng được
cải thiện, nâng cao hơn!” - ông
Thành gửi gắm.
CònôngNguyễnThanhSang
phấn khởi cho biết đây cũng là
lần đầu tiên người dânTPThủ
Đức thực hiện bỏ phiếu, bầu
chọn ra những ĐBHĐNDTP
ThủĐức,mộtTPmới thành lập
chỉ vài tháng trước đây. “Tôi
kỳ vọng các ĐB HĐND TP
Thủ Đức sẽ thật sự có tư duy
mới trong đột phá với các cách
làmmới, sẽ đưa ThủĐức phát
triển đúng tầm!” - ôngNguyễn
Thanh Sang nói.
Sáng 23-5, tại điểm bầu cử
số 7 phường Tân Định, quận
1, TP.HCM, ông Hoàng Phúc
Úc (70 tuổi, cựu chiến binh)
phấn khởi chia sẻ đây là lần
thứ năm ông cầm lá phiếu đi
chọn người hiền tài cho đất
nước. Nhưng đây là cuộc bầu
cử rất, rất đặc biệt vì đất nước
vừachốngdịchCOVID-19như
chốnggiặc, vừabầucửđểdựng
xây, phát triển!
“Cảmxúc ngày hômnay và
cảmxúc củahơn50nămtrước,
ngày lầnđầu tiên tôi đi bỏphiếu
vẫn còn nguyên vẹn. Một cảm
xúc rạo rực và đầy tự hào. Tôi
kỳ vọng các vị ĐB mà mình
chọn, bỏ phiếu là người hiền
tài, biết lắngnghe nguyệnvọng
của dân, từ đó góp phần phát
triển TP giàu đẹp, văn minh,
nghĩa tình”.•
Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 41 thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: HOÀNGGIANG
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook