005-2022 - page 1

Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng:
Phải đổi mới,
sáng tạo hơn nữa
trang
2
Muốn mở cửa phải thần tốc
thực hiện tiến trình vaccine
trang
2+3
Tổng bí thưNguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạoĐảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị Chính phủ với địa phương, sáng 5-1. Ảnh: TTXVN
trong so nay
DịchCOVID-19ởTP.HCM
hạnhiệt,ybácsĩbớttấtbật
TP.HCM:Hỗtrợtrẻem,người
giàbịảnhhưởngCOVID-19
Quốc hội sẽ gỡ
nút thắt có đất
ở mới được làm
chủ đầu tư
Vụ“TịnhthấtBồngLai”:Khởitố
3tộidanh,cótộiloạnluân
Tiềnmới,tiền
hổmạvàng…
vàomùatết
trang
8+9
trang
5
trang
11
trang
12
trang
10
SỐ
005
(6380) -
Thứ Năm6-1-2022
CHỦQUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂN THÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
“Con gà có trước hay quả trứng có trước” tưởng
chỉ có trong tranh luận triết học bất phân
thắng bại. Nhưng không, thực tiễn thực hiện
Luật Nhà ở và Luật Đầu tư lẫn Luật Đất đai
lại có điểm tương đồng, khiến nhiều doanh
nghiệp “điên đầu” vì sự mâu thuẫn, bất cập
khi đầu tư, triển khai dự án…
(xem tiếp trang 8)
Đừngđểdoanh
nghiệphụthơi
vì“congà,
quảtrứng”!
1 2,3,4,5,6,7,8-9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook