348-2016 - page 1

CHỦQUẢN
SỞTƯPHÁPTP.HCM
SỐ348-(4808)
THỨSÁU
23-12-2016
Tácnghiệp
trướchọngsúng
KỶNIỆM72NĂMNGÀY THÀNH LẬPQĐNDVIỆTNAM (22-12-1944 –22-12-2016)
Thủtướngthămlữđoànbảovệ
tuyếnđảoĐôngBắcTổquốc
Sẽkhôngphânbiệtxebiểnxanh,
biểntrắng?
Hậuquả
từ"xeđiên"
ởĐức
Năm2017, thuphí
ôtôvàoTP.HCM?
TRANG
14
TRANG
4
TRANG
7
TRANG
16
TRONGSỐNÀY
Quanchứcbỏ
trốndoquảnlý
lơilỏng
13tỉđồngbồithường
vụcáchếtởLongSơn
Côngchúngquyết
địnhMinhBéocó
diễntiếphaykhông
VănphòngHĐND
GiaLai:Ănuống,tiếp
khách3,2tỉđồng!
Mẹkhôngchoconđi
học:Tòasẽxemxét
TRANG
3
TRANG
4
TRANG
9
TRANG
12
TRANG
13
TRANG
6
SởGTVTTP.HCMdựkiếnsẽthuphíôtôvàotrungtâmTP.HCMvớimứctừ40.000đến60.000đồng/lượtxe, tùytheo loại.Ảnh:MINHPHONG
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook