290-2017 - page 1

CHỦQUẢN
SỞTƯPHÁPTP.HCM
SỐ290-(5106)
THỨBẢY
28-10-2017
Hélộbấtngờvề
hungthủámsát
ôngKennedy
Vinhdanh53tríthức,
nhàkhoahọc
tiêubiểu
TP.HCM:Nhiềunơihếtsổtạmtrú
cấpchodân
Khaisilklừadối
kháchhàng:Cơquan
chứcnăngởđâu?
ĐườngNguyễnVănLinh:
Xecộ“nhảynhổm”!
TRANG
16
TRANG
2
TRANG
4
TRANG
11
TRONGSỐNÀY
ĐạihọcFPT
thuhọcphí
bằngtiềnảo
Biếnchứng,mấttiền
khủngởphòngkhám
TrungQuốc
Cônganthôngtin
vụCSCĐlêngốivào
bụnghọcsinh
Kiếnnghịkhôngthu
tiền“chuộc”nhàxây
saiphép
Chothôichức
ôngPhạmSỹQuý
TRANG
12
TRANG
8
TRANG
13
TRANG
5
TRANG
5
TRANG
9
MặtđườngNguyễnVănLinhxuốngcấpnặng,mậtđộxequa lạiđôngvàmưa liêntiếpnhiềungàynênmặtđườngcàngbịphánát.Ảnh:L.ĐỨC
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook