058-2018 - page 7

7
THỨHAI
19-3-2018
Pháp luật & Cuộc sống
Lãnhánvì đòi tiềnbảokêquánnhậu
(PL)-TAND huyệnCẩmXuyên, HàTĩnhvừa xử sơ thẩm
và tuyên ph tNguyễnVănQuangbảy năm s u th ng tù, Trần
ĐìnhChiến s unăm s u th ng tù vàNguyễnĐìnhChâu năm
năm s u th ng tù cùngvề tội cướp tài sản.
Theo c o tr ng, tối 11-11-2017, Quang rủChiến vàChâu tới
qu n của anhNguyễnCôngTh chởxãCẩmVịnh, huyệnCẩm
Xuyên để lấy tiền bảokê.
Tới nơi, thấy anhTh ch ra saunhà vệ sinh, Quangđi theo
yêu cầunộp2 triệuđồng tiền bảokê qu n. Khi bị từ chối,
Quang đậpvỡ chai bia, gí vào cổ anhTh chđe dọa. Để tăng
sức épkhiếnngười bị h i phải đưa tiền, bị c oChâu vàChiến
cầmgậy ch y đếnđe dọa.
Lúc này anhTh ch sợ hãi,móc túi đưa choba bị c o1 triệu
đồng. Nhưngbị c oChiến v n cầm daođe dọa để cướp thêm
một chiếc điện tho i của người bị h i.
Chưa dừng l i ởđó, ba bị c ođã ép chủqu n lênxem yđưa
đi nơi kh c hànhhung.AnhTh ch chỉ ch y tho t khi tận dụng
lúc ba bị c o sơhởvà đi b o công an.
Sau đóCông an huyệnCẩmXuyên khởi tố, bắtQuang,
Chiếnvà
Châu. Qu
trìnhđiều tra
c c bị c okhai
đã dùng số tiền
cướp được đi
thuê phòng
kh ch s n, chia
nhau tiêuxài.
PHÚVINH
403người dựhội thi Côngchứngviên
TP.HCM
(PL)- S ng 18-3, SởTưph pTP.HCM tổ chức hội thi Công
chứngviên năm2018 t i TP.HCM. Thamdự cuộc thi có 403
công chứng viênđanghành nghề trênđịa bànTP.HCMvà c c
thưkýnghiệpvụ của c c tổ chức hành nghề công chứng t i TP.
BàPhanThị BìnhThuận, PhóGi m đốcSởTưph pTP, cho
biết cuộc thi nàygópphầnnâng caohiệuquả và chất lượng
công t c công chứng t i TP.HCM, bảođảm việc công chứng
đúngquyđịnhph p luật, bảovệ quyền và lợi ích của c c bên
thamgia giao dịch; đ pứng tốt nhu cầu công chứng của c c c
nhân, tổ chức. C nh đó, hội thi t omôi trườngđể công chứng
viên, chuyênviên, nhân viênnghiệpvụ c c tổ chức hànhnghề
công chứng giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về ho t
độngnghề nghiệp.
Thông qua hội thi, SởTưph p có thêm cơ sởđ nhgi về
trìnhđộ, năng lực của công chứngviên, chuyên viênvà nhân
viênnghiệpvụ, đồng thời nắmbắt kịp thời những thuận lợi,
khó khăn trong công t c công chứng để từđó có cơ sở kiện
toànvà ph t triển tổ chức hànhnghề công chứng t i TP.HCM.
C c thí sinh phải vượt qua hai vòng thi là vòng lo i và vòng
chung kết. Căn cứvào điểm thi vòng lo i, ban tổ chức xếp lo i
nhất, nhì và ba c c c nhân. Điểm thi c nhân được dùng tính
điểm trungbình của đội thi (theodanh s chdự thi), nămđội có
điểm thi trung bình cao nhất và không ai cóđiểm dưới trung
bình sẽ được vào chungkết.
Vòng chungkết gồm có ba đội thi (bắt buộc phải cóhai
công chứng viên) trải qua ba phần thi gồm tựgiới thiệu, trả
lời câuhỏi, xử lý tìnhhuống. Trong đó phần lý thuyết gồm
những gói câu hỏi xoayquanhLuật Công chứng, BLDS, Luật
Đất đai, LuậtNhà ở, LuậtHôn nhân vàGia đình, Luật Thương
m i… 
Việc tham gia đầy đủ hai buổi của hội thi công chứng được
tính làmột ngày tham gia bồi dưỡngnghiệpvụ công chứng
năm2018.
KIMPHỤNG
Cácthísinhtạihội thi.Ảnh:KP
Babịcáotại tòa.
Ảnh:PV
CụcThuế thuakiệnvì
coi trấu làhànghóa
HĐXXchorằngtheoquyđịnh,trấukhôngphảilàhànghóa,chỉlà
phếphẩmcủasảnphẩmtrồngtrọtnênkhôngthuộcđốitượngphải
kêkhai,tínhthuế.
ÔngÔngVănTây,chủdoanhnghiệpNhĩKhang, trìnhbàysựviệc.Ảnh:S.NGUYỄN
CụcThuế tự tínhgiábán trấuđểáp thuế
Kết luận thanh tra ngày 1-3-2016 của cục trưởngCụcThuế tỉnhVĩnh
Longvới DNNhĩ Khang thểhiện: DNNhĩ Khang cóhànhvi kêkhai thuế
GTGT trùng lắphai lần, kêkhai doanh thu tính thuếGTGT củahànghóa
bán ratrongnăm2013và2014thấphơngiáthị trườngtại thờiđiểmphát
sinhdoanh thu.Theođó, thanh trađãkhảosátgiábán trấucủaDNHồng
Dân làDNkinhdoanhcùngngànhnghề, địabànvàcùngđiềukiệnbán
hàng.Từđóđoàn thanh trađã tính lại giá trấumàDNNhĩ Khangđãxuất
bán trong tháng5, 8, 11và12 củanăm2013đểáp thuế. Cụ thểDNNhĩ
Khang tínhgiáxuấtbán trấu trongbốn tháng trên là40đồng/kgnhưng
giáđoànthanhtraápdụngtínhtrongtháng5-2013 là200đồng/kg, tháng
8-2013 là300đồng/kg, tháng11và12-2013 là400đồng/kg.
SONGNGUYỄN
D
oanh nghiệp tư nhân Nhĩ
Khang (sau đây gọi tắt là
DN Nhĩ khang), có trụ sở
t i ấp Nhứt, xã Ngãi Tứ, huyện
TamBình,VĩnhLong,chuyênkinh
doanhmua b n trấu.
Ngày 1-3-2016, DN này bị Cục
Thuế tỉnhVĩnhLong raQuyếtđịnh
(QĐ) số 91 truy thu hai lo i thuế
gi trịgia tăng (GTGT)và thunhập
DNvới số tiền tổng cộnghơn366
triệuđồng.Ngoài raQĐnàycònxử
ph tviph mhànhchínhvề thuếvới
DNNhĩ Khang hơn 76 triệu đồng
vềhànhvikhai said nđến thiếusố
tiền thuế phải nộp. QĐ số 91 trên
banhànhdựa trênkết luận thanh tra
củaCụcThuế tỉnh.DNNhĩKhang
cóđơnkhiếun i và th ng5-2016,
cục trưởng Cục Thuế có QĐ giải
quyết khiếu n i theo hướng giữ
nguyênQĐ số 91.
TheoCụcThuế, qu trình thanh
traph thiệnDNNhĩKhangkêkhai
gi b n trấukhông trung thực,không
đúnggi b n thực tế làmgiảmdoanh
thu tính thuếcủanăm2013và2014,
d nđến làmgiảmsố thuếphảinộp.
Việcnàycódấuhiệuchuyểngi từ
DN sang hộ kinh doanh nộp thuế
kho nđể trốn thuế…
Cho rằng bị truy thu thuế và xử
ph t sai nên chủDNNhĩKhang là
ôngÔngVănTâykhởikiệnyêucầu
tòa n hủy toàn bộ QĐ số 91 của
Cục Thuế. Th ng 3-2017, TAND
tỉnhVĩnh Long xử sơ thẩm tuyên
b cyêucầukhởikiệncủaôngTây.
ÔngTâykh ng c o bản n này.
T iphiênxửphúc thẩmmớiđây,
TANDCấpcaot iTP.HCMđãtuyên
chấpnhậnkh ng c o củaôngTây,
sửa n sơ thẩm, tuyên hủyQĐ số
91vềviệc truy thuvàxửph thành
chínhcủaCụcThuế tỉnhVĩnhLong
với DNNhĩKhang.
HĐXX nhận định theo khoản 1
Điều 5 Luật Thuế GTGT thì đối
tượng không phải chịu thuế gồm:
Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi,
thủy sảnnuôi trồng, đ nhbắt chưa
chế biến thành c c sản phẩm kh c
hoặc chỉ qua sơ chế thông thường
của tổchức, c nhânsảnxuất, đ nh
bắt b n ra và ởkhâunhậpkhẩu.
Trongkhi theohướngd nvề thuế
GTGT t i c cnghị địnhcủaChính
phủgồm:khoản1Điều3Nghịđịnh
số123/2008; khoản3Điều1Nghị
định số121/2011; điểm d khoản3
Điều2Nghị định số209/2013; c c
thông tư số 06/2012, số 219/2013
của Bộ Tài chính và Công văn số
15895ngày31-10-2014củaBộTài
chính thì trấu không phải là hàng
hóa, chỉ làphếphẩmcủa sảnphẩm
trồng trọt.Vì thế trấukhông thuộc
đối tượng phải kê khai, tính thuế
GTGT. Do đóCục Thuế cho rằng
DNNhĩ Khang kê khai b n trấu
thấp hơn gi trị trường để truy thu
thuế GTGT, thuế thu nhập doanh
nghiệp và thuế thu nhập c nhân
củaDNnày là sai.
Mặtkh c,CụcThuế tỉnhkhảos t
t imộtDNTNkh c trênđịabàncó
gi b n trấu từ 100 đến 500 đồng/
kgvàmột cơ sởxayx t cógi b n
trấu từ600đến800đồng/kgđể p
gi b n trấu choDNNhĩKhang là
chưa có cơ sở vững chắc. Bởi c c
bảnggi trấu trênkhôngmang tính
đồng nhất về gi giữa c cDN với
nhauvàcũngkhôngmang tínhquy
ph mph p luậtbắtbuộcchungcho
c cDN nên không có gi trị ph p
lý bắt buộc phải thực hiện.
Vì thế, theoHĐXX,QĐcủaCục
Thuế tỉnhvềviệcxửph t vi ph m
về thuếvớiDNNhĩKhang làchưa
đúng luật.Cấpsơ thẩmb cyêucầu
khởikiệncủaôngTây làkhôngphù
hợp, cầnphải chấpnhậnkh ngc o
củangườikhởikiệnđểhủy toànbộ
QĐ số91nêu trên.
n
TheoHĐXX,QĐcủaCụcThuế
tỉnhvềviệcxửphạtviphạmvề
thuếvớiDNNhĩKhang làchưa
đúng luật.Cấpsơthẩmbácyêu
cầukhởikiệncủaôngTây là
khôngphùhợp.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook