276-2022 - page 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi
Chúc mừng 47 năm
quốc khánh nước
CHDCND Lào
trang
2
Khó mấy cũng thưởng tết
cho công nhân
Công nhân làmviệc tại một công tymaymặc ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆTNHI
trong so nay
5nhómnhiệmvụtrọngtâm
trongquyhoạchđôthị
Giảiphápxóanạnvẽbậy
Thayđổihàngloạtthủtục
vềsổhộkhẩu
trang
14
trang
7
trang
8
SỐ
276
(6652) -
Thứ Năm 1-12-2022
CHỦQUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂN THÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
trang
11
Năm 2023,
TP.HCM đặt mục
tiêu tăng trưởng
7,5%-8%
trang
3
Tại hội thảo về quảng cáo trên mạng diễn ra chiều
30-11, vấn đề được nhiều người quan tâm đó là
câu chuyện các nền tảng mạng xã hội xuyên biên
giới tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại
ra sao. Các ý kiến đều có chung một nhận định
không thể dễ dãi để rồi đánh đổi lấy những video
xấu, độc trên các nền tảng này.
(Xem tiếp trang 12)
Nềntảngxuyên
biêngiớichỉđược
chàođónnếu
đúngluật
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook