351 - page 11

11
THỨ BA
29-12-2015
Kinhte
Họđãnói
TrungQuốcsangLàotrồngdưa,
ViệtNamlomấtthịtrường
(PL)-Đây là thông tinđượcđưa ra tại hội nghịĐẩymạnh
tiêu thụ dưa hấumùa vụ 2015-2016 doBộCôngThương tổ
chứcchiều28-12ởHàNội.
BàDươngPhươngThảo,CụcphóCụcXuấtnhậpkhẩu (Bộ
CôngThương), chobiết giádưahấubán tại các tỉnhĐBSCL
vàmiềnNamTrungBộdaođộngkhoảng6.000đồng/kg.Với
giánày, người trồngđangcó lãi 50-60 triệuđồng/ha.Dưahấu
xuấtkhẩusangTrungQuốcchiếm90% thịphầnxuấtkhẩumặt
hàngnày.Tuynhiên,gầnđâynhiều thươngnhânTrungQuốccó
xuhướngsangLào,Campuchia thuêhàng trămhectađể trồng
Ethephonkhôngliênkếtchặt
chẽ trongmôcây trồng,nócó
thểđược loạibỏdễdàngbằng
cách rửa. Dođódù là trái cây
hay raucu, nên rưa sach trước
khi sưdụng.
Đối với cáccơquanquan lý
nhà nước, cânquyêt liêt hơn
trong viêc xư lý những hàng
hóakhông rõnguôngốcxuất
xứ nhăm lànhmanh hóa thi
trươngvàổnđinhtâm lýngươi
tiêudùng.Quađó tránh tạo ra
tâm lýxa lánhhàngViệtNam,
vôtìnhtiếptaychocácthương
hiệunhậpkhẩuchiếm lĩnh thị
trườngnội địa.
TS
NGUYỄNĐĂNGNGHĨA
,
GiámđốcTrung tâmNghiêncứu
vàTưvấnnôngnghiệpnhiệtđới
Truyềnthôngđã“giết”
nôngsảnViệt?
Cácnhàkhoahọckhẳngđịnhch tthúcchíntráicâyEthephonkhôngđộchạivàđâylàthôngtinsailầm.
QUANGHUY -TÚUYÊN
G
ânđây,môtsôphương
tiên thông tin đai
chúngđưa tinnhiêu
nông dân và thương lái tại
các tỉnhmiềnĐôngNamBộ,
TâyNguyênsưdungmôt loai
hóa chât có tên làEthephon
đê thúc chín trái cây và cho
răngchât nàychi đươcdùng
đêkích thíchmucâycao su,
ảnhhưởngđến sứckhoecon
ngươi, thậmchígâyung thư.
Thông tin trênđãgâyhoang
mangchongườitiêudùng,ảnh
hưởngđếnviệcxuấtkhẩu trái
câyViệt Nam ra các nước.
Làmhại xuất khẩu
Ngày28-12, tại TP.HCM,
HiệphộiDoanhnghiệp (DN)
nông nghiệp trang trại nông
thôn Việt Nam và Hội DN
hàngViệtNamchất lượngcao
đã tổchứcbuổi tọađàmkhoa
học“Đánh giá đúng về chất
thúc chín trái cây Ethephon
và các vấn đề sử dụng hóa
học sinh học trong ngành
nông sản”.
Tại hội thảo, các DN chế
biến, xuất khẩu trái cây cho
biết thông tinkhôngđúngvề
chấtEthephontrêncácphương
tiện thông tinbáochí đãđến
taicác thị trườngnướcngoài.
Từđóhọdựng các hàng rào
kỹ thuật gây hậu quả nặng
nề, không đáng có đối với
cácDNxuất khẩunông sản.
ÔngNguyênLâmViên,Tông
Thông tinsaivềchất làmchín trái câyEthephonkhiếnngười tiêudùnghoangmang,
DNxuấtkhẩugặpkhó.Trongảnh:Sơchếchômchômxuấtkhẩu.Ảnh:QH
Tôirấtđau lòng!
Giam đôcCông tyVinamit,
chobiếtnăm2014, cac thông
tin truyên thôngcanhbaovê
việcnhungtrai
cây tronghóa
chât gây ung
thư bung nô,
mamanhnhât
la năm 2015.
Do đo từ đâu
năm nay tinh
hinhxuâtkhâu
tư gao, khoai
lang, cac loai
trai cây nói
riêngchođên
nông san nói chung đêu tut
giam.
ÔngViênnóihiệnnayngười
tiêudùngkêcathitrươngchâu
Á,BăcMỹđềudedătvới san
phâmcuaViêtNam.Thậmchí
họ đanh giaViêt Nam đưng
thư hai sauTrungQuôc - la
đât nươc co
nhiêu nông
santhưcphâm
gây nguy hai
sưckhỏengười
tiêudùng.Điêu
naylamcacDN
Việtxuâtkhâu
bê tăc hơn.
Cụ thể, nêu
DNViệt xuât
khâu trưc tiêp
vao BăcMy,
cacnhanhâpkhâu tại đây sẽ
phaimuabaohiêmchokhách
hàngcuađâtnươchocaohơn
nươckhac.Vidumôt lôhang
100.000 USD thi Viêt Nam
buộcđóngbảohiểm tới50%
giá trị xuất khẩu. Trong khi
ThaiLan,môt sônươc trong
khuvưcvangaycaĐaiLoan
chi phảimua 5%-15%.
“Điều này khiến cac nha
nhâp khâu cac nươc buôc
phảimua sanphâm cuaViêt
Namgia revaDNxuât khâu
đànhphải timđương lachkhi
phai banquanươckhacnhư
ĐaiLoan,ThaiLan.Ngayca
Vinamit cung đươc cac nha
phânphôiMykhuyêncao tôt
nhât nênbánhangquanươc
khac, sau đó hay ban hang
cho ho đê người tiêu dùng
nươc ho cam thây yên tâm
hơn” - ôngViên than thở.
Chất thúc chín trái
câykhôngđộchại
ThôngtinvềchấtEthephon,
TSkhoahọcTrầnHạnhPhúc,
ViệnSinhhọcnhiệt đới, cho
haytừnăm1995,Nhànướcđã
cho tiếnhànhdựán“Chuyển
giao sảnxuất thửnghiệmvà
ứngdụngchếphẩmEthephon
từNgavàoViệtNam”.Dựán
đã hoàn thành và được Hội
đồng nghiệm thu cấp nhà
nướcnghiệm thunăm2006.
Theo TS Phúc, kết quả
nghiên cứu của dự án được
đánhgiácaovàchophép triển
khaiứngdụngđểđiềukhiển
quá trình ra hoa kết trái của
cây trồng theo ý muốn của
nhà nông. Qua đó nhằm rải
vụvànghịchvụcác loại cây
trái, tránh trái cây chín tập
trung trongmột thờigianquá
ngắn,không tiêu thụhết, thất
thoátnhiềuvàbị rớtgiá,đồng
thời phục vụ cho xuất khẩu
quanh năm như xoài, nhãn,
thanh long…
GS-TS Nguyễn Quang
Thạch,ChủtịchHộiđồngkhoa
học củaViệnSinhhọc nông
nghiệp,chiasẻ thêm:“Từ lâu
các nươc trên thê giơi đã sư
dungrộngrãiEthephon trong
ngành trông trot cả trong và
sau thu hoach đê kích thích
sưchínđềuvàđồng loạt cua
các loai qua.Các thí nghiệm
khoa học trên thế giới đã
chứngminhchất etylendạng
khí tạo ra khi Ethephon gặp
nước không ảnh hưởng đến
sức khỏe conngười.
Cầnquản lýchặt
TS Nguyên Văn Phong,
ViênCâyănquảmiênNam,
cho biêt nguyên nhân chất
Ethephon bị hiểu sai là do
hóa chất trôi nổi nhập lậu từ
Trung Quốc với nhãn mác
(tự dán) cũng ghi chất thúc
chín trái cây. Bên cạnh đó,
mộtsốDNkinhdoanhkhông
lànhmạnh, không ghi đúng
chức năngphùhợp của chất
Ethephon…
Từ đó, TS Phong đề nghị
các cơ quan chức năng cần
thông tin tuyên truyền để
nông dân mua những hóa
chất có nguồn gốc, công ty
có giấy phép đăng ký, nhãn
mác đúngquyđịnh.
Trongkhi đó,TSVõMai,
PhóChủ tịchHộiLàmvườn
ViệtNam, phân tíchđúng là
nếu tâtca loại traicâychin tư
nhiên la tôt nhât, ngonnhất.
Tuynhiên,đốivớingànhcông
nghiệp tráicây, chếbiến thực
phẩm đòi hỏi phải sử dụng
chất Ethephon. Ví dụ, DN
muốn xuất khẩu chuối phải
chínđồngđều,màu sắcchín
đẹp…đểkháchhàngmua thì
phải dùng.
“Vấn đề là hiện nay một
số nông dân dùng hóa chất
nhưng không rõ nguồn gốc,
mượnmác Ethephon... Như
vậy, việc sư dung san phâm
có thươnghiêuvànguôngôc
xuât xư rõ ràng cung chính
là cách thê hiên lương tâm
nghê nghiêp và trách nhiêm
xã hôi vì sưc khoe cua công
đông” -TSMai chia sẻ.
s
VìkhônghiểunêncóngườinóiEthephonlà
ch tđộcgâychếtngười,ungthưnênc m…
TrongkhiEthephon làmộttiếnbộkhoahọc
kỹ thuật, khôngcónư cnào làkhôngdùng
nóđểđẩymạnhnềncôngnghiệphànghóa
củamình.Chẳnghạn,Mỹchophépsửd ng
ch tnàyv i liều lượngthíchhợpđể làmchín
cà chua, dâu, táo…Úc, NewZealandvàHà
Lan -nh ngnư ccónềnnôngnghiệphiện
đại đềuchophép sửd ng.
Thế nhưng truyền thôngViệt Nam viết
nh ngbàidùngnh ngc mtừnặngnềnhư
“cựcđộc”, “sựnhẫn tâm, b t lương củanhà
sảnxu t”,“tắmhóach t”…
Báochícór tnhiềuthànhtíchnhưngcũng
đãtừnglàmhạibiếtbaonôngdân.Mộtthông
tinbưởigâyungthưđã làmnôngdânm ttoi
200tỉđồngmàngườiviếtkhôngphải ratòa.
Tôi r t đau lòngvì chính tôi làngười đầu
tiênmà20nămvềtrư cđượcNhànư ccho
mang ch t Ethephon từNgavề sửd ngvà
nghiênc unhưngđếnngàyhômnayngười
tavẫnnói nóđộc, gâyung thư.
TS
TRẦNHẠNHPHÚC
dưa hấu và xuất khẩu ngược lại để tiêu thụ trong nước. Điều
nàys tácđộngđếnhoạtđộngxuấtkhẩudưahấucủaViệtNam.
Về tình trạngùn tắcdưahấudiễnranhiềunămquaởcáccửa
khẩu, Thứ trưởngBộCôngThươngTrầnTuấnAnh cho rằng
ngoàinguyênnhân lượng tiêu thụ tăngđộtbiến thìnguyênnhân
chínhxuất phát từphíaTrungQuốc chỉ làm thủ tụcnhậndưa
hấu tạiTânThanhdẫnđếnùn tắccụcbộ.
Bên cạnh đó, tập quán buôn bán giữa doanh nghiệpViệt
NamvàTrungQuốcchủyếu theođường tiểungạch,khôngcó
hợpđồngký trước, buônbán tựphát; doanhnghiệpViệtNam
thường làm thủ tục đưa sangbiên giới rồimới tìm đối tác để
bánhàng, dẫnđếnbị động trong tiêu thụ, bị épgiákhiếnhàng
hóabị ách tắc.
TRÀPHƯƠNG
USDđồng loạtgiảmgiá
(PL)- Ngày 28-12, giá USD tại các ngân hàng thương
mại đồng loạt giảm. Cụ thể, giá USD đang ở mức trần
cao nhất 22.517 VND/USD giảm xuống chỉ còn 22.470
VND/USD. Ngân hàngNhà nước (NHNN) cho biết hiện
đang nghiên cứu để áp dụng cơ chế điều hành tỉ giámới
theo hướng linh hoạt tỉ giá bình quân liên ngân hàng,
cộng với khung biên độ. Như vậy dự kiến tỉ giá định
hướng của NHNN s thay đổi linh hoạt hằng ngày thay
vì cố định trongmột khoảng thời gian rồimới điều chỉnh
như thời gian qua. Đây là một trong những lý do khiến
giáUSD giảm.
YT
Thôngtinkhôngđúngvề
chấtEthephontrêncác
phươngtiệnthôngtinbáo
chíđãđếntaicácthịtrường
nướcngoài.Từđóhọdựng
cáchàngràokỹthuậtgây
hậuquảnặngnề,không
đángcóđốivớicácDNxuất
khẩunôngsản.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook