351 - page 5

5
THỨBA
29-12-2015
chúng tôi sẽ thamkhảobiện
pháp của TP.HCM, nếu họ
ápdụng thành côngvàviệc
nàyphùhợpvới địaphương
thì chúng tôi sẽ thammưu
cho tỉnh áp dụng. Việc này
nhằm đảm bảo an toàn cho
người tiêudùng, chứkhông
thể để mặc dân ăn uống
không đảm bảo” - bà Mến
khẳng định.
Kiếnnghị ápdụng
thốngnhất
ÔngPhanXuânThảocho
biết theoThông tư57/2012
của Bộ NN&PTNT, việc
kiểm tra, giám sát và xử lý
vi phạm các chất cấm trong
chănnuôi cóquyđịnhngoài
việcxửphạt hànhchính, các
cá nhân, cơ sở chănnuôi vi
phạm cònphải ngừngngay
việc vi phạm, đến khi heo,
gà không còn chất cấm thì
mới được xuất bán. Nếu là
cơ sở giết mổ cũng được
phép nuôi nhốt các loại vật
nuôi (từ 3 đến 15 ngày) để
“thảihết”chấtcấmmớiđược
giết mổ, bán.
Tuy vậy, Điều 13 Nghị
định119/2013quyđịnh tiêu
hủyđộngvật, sảnphẩmđộng
vật chứa chất cấm sử dụng
trongchănnuôi. “Theonghị
định này, chủ lô hàng hoặc
người đại diện tái phạmquy
định sửdụngchất cấm trong
chăn nuôi sẽ bị phạt và còn
bị buộc tiêu hủy động vật,
sảnphẩmđộngvật chứachất
cấm.Họ cũngphải chịu chi
phí tiêuhủy” -ôngThảonói.
Như vậy, giữa Thông tư
57/2012vàNghịđịnh119/2013
khôngđồngnhất.Theoquy
định, trườnghợphaivănbản
nàymâu thuẫnnhau thì phải
áp dụng quy định của văn
bản cấp trên (là Nghị định
Nhanuoc-Congdan
TR.NGỌC -T.DŨNG -
H.NAM
“C
hi cục Thú
y TP.HCM đã
thông báo việc
xử lý những trường hợp vi
phạmsửdụngchấtcấm trong
chănnuôi đếncáccơ sởgiết
mổ gia súc, gia cầm và các
thươngnhânkinhdoanhgia
súc,giacầm trênđịabànTP”.
Ông Phan Xuân Thảo, Chi
cục trưởng Chi cục Thú y
TP.HCM, nói với
PhápLuật
TP.HCM
vào chiều 28-12.
Ông Thảo cho biết thông
báonêu rõ từngày20-12,các
trườnghợp táiphạmviphạm
có liên quan sử dụng chất
cấm(salbutamol,clenbutarol,
ractopamin, chất vàng ô…)
trong chăn nuôi thì chủ lô
hànghoặcngười đại diện sẽ
bị phạt tiền theoNghị định
119/2013. “Ngoài ra, chủ lô
hàng hoặc người đại diện
còn bị áp dụng biện pháp
khắc phục hậu quả là buộc
tiêuhủyđộngvật, sảnphẩm
động vật chứa chất cấm sử
dụng trongchănnuôi” - ông
Thảo nhấnmạnh.
Chỗmạnh tay,
nơi edè
ÔngĐậuTrọngBằng,Chánh
Thanh traSởNN&PTNTtỉnh
Đồng Nai, cho rằng Đồng
Nai khó thể thực hiện biện
phápquyết liệtnhưTP.HCM.
“Tínhđến tháng10-2015, tỉnh
Đồng Nai có hơn 1,6 triệu
conheo, hơn16 triệucongà,
4 triệuconcút, 100.000con
dê… (cungcấpchủyếucho
TP.HCM). Số lượngheo, gà
nhiễm chất cấm có thể lên
tới hàng trăm ngàn con nên
muốn tiêuhủy thì cầncó lực
lượngnhân lực, phương tiện
lớn.Ngoài ra,chiphí tiêuhủy
heonhiễmchất cấmcũng rất
lớn, trong khi kinh phí của
ngành eo hẹp... Việc tiêu
hủy ngay sau khi phát hiện
gia súc, gia cầmnhiễm chất
cấm nhưTP.HCM là không
thựchiệnđược” - ôngBằng
quả quyết.
ÔngPhanNgọcChâu,Chi
cục trưởngChicụcThúy tỉnh
Long An, cũng cẩn trọng:
“TỉnhLongAn vẫn lưu giữ
gia súc, gia cầm 3-15 ngày
để kiểm tra lại. Việc buộc
chủ lô hàng hoặc người đại
diện tiêu hủy ngay thì phải
xem lại về căn cứ pháp lý,
nếu không sẽ bị phản ứng,
kiện tụng”.
Tương tự, bàNguyễnThị
Mến,Chicục trưởngChicục
Thú y tỉnhTiềnGiang, cho
biết TiềnGiang vẫn giữ lại
3-15ngàychứkhông tiêuhủy
ngay. Các cơ sở giết mổ ở
TiềnGiangcóquymônhỏ lẻ,
khi xét nghiệmphải gửi đến
TP.HCM nên việc tiêu hủy
ngaygia súc, giacầm sẽgặp
nhiềukhókhăn, khôngnhư
TP.HCM có thuận lợi là các
cơ sở giết mổ tập trung, dễ
dàng thựchiện. “Tuynhiên,
TP.HCMsẽtiêuhủyngay
heo,gànhiễmchấtcấm
ChicụcThúyTP.HCMthôngbáosắptớinếupháthiệntáiphạmviphạmsửdụngchấtcấmtrongheo,gàchănnuôi
thìsẽtiêuhủyngaynhưngcácđịaphươngkhácvẫncònengại.
Cơquanchứcnăng lấymẫuxétnghiệmmộtđànheonghi sửdụngchấtcấm
ởĐồngNai.Ảnh:TIẾNDŨNG
Tínhđến tháng10-2015, ĐồngNai phát
hiện 29/209mẫu (13,88%) dương tính với
chất tạonạc salbutamol.
Tỉ lệ sửdụng chất cấm trong chănnuôi
tươngđốicaodothương láimuaheonhiễm
chất cấmgiá cao sovới heokhông có chất
cấm.Trongkhiđó, theoNghịđịnh119/2013
mứcphạtcáccơsởchănnuôi sửdụngchất
cấm chỉ rất thấp (từ 10 triệu đến 20 triệu
đồng) so với lợi nhuậnmang lại từ việc sử
dụng chất tạo nạc. Ngoài ra, việc quản lý
chất salbutamol chưa tốt.
Theo quy định hiện hành, người nuôi
1.000connhiễmchấtcấmcũngbịphạtnhư
người nuôi 100 con thì không hợp lý. Do
vậy,SởNN&PTNTđãkiếnnghịBộNN&PTNT
đề xuất sửađổi quyđịnh theohướng tăng
mức xửphạt lêngấpđôi và “đếmđầu”gia
súc, gia cầmnhiễm chất cấmđểphạt. Nếu
đã thànhphẩm thìphảidựa theokgnhiễm
chấtcấmđểphạt.Trườnghợpsửdụngchất
cấm ở ngưỡng cao thì cần truy cứu trách
nhiệmhình sự.
Ngoàira,theoThôngtư57/2012,cáctrường
hợpcóchất cấmdưới ngưỡng sẽkhôngbị
phạt. Đây là quy định khiếnngười dân lợi
dụngđểsửdụngchấtcấmtrongchănnuôi.
Dovậy,SởNN&PTNTcũngkiếnnghịsửađổi,
cóquyđịnhcấmhẳnviệcsửdụngchấtcấm
vàhễcứpháthiệncóchấtcấm làphạtngay.
Ông
ĐẬUTRỌNGBẰNG
,
ChánhThanh tra
SởNN&PTNT tỉnhĐồngNai
Lâu nay việc tiêu hủy gia
súc, gia cầmnhiễm chất cấm
tươngđối vất vả. Cụ thể, heo
phảichíchđiệnchochếtrồixả
từngmảnhmớichovào lòđốt.
Lực lượngchứcnăngcònphải
chốt thường xuyênđềphòng
tẩu tángiasúc,giacầmnhiễm
chấtcấmvàcónguycơđốimặt
với phảnứngcủachủhàng.
Ông
PHANXUÂNTHẢO
,
Chi cục
trưởngChi cụcThúyTP.HCM
Tiêuđiểm
119/2013). Tuy nhiên, ông
Thảo cho biết sự bất nhất
giữahai vănbảnnàyđãgây
nhiều khó khăn trong việc
áp dụng. “Đây cũng là lý
doUBNDTPđãđềnghịBộ
NN&PTNTđiều chỉnhquy
định, ápdụnghình thứcbuộc
tiêuhủyđối với các trường
hợp phát hiện gia súc, gia
cầm có sử dụng chất cấm,
thay vì lưu giữ 3-15 ngày
như hiện nay” - ông Thảo
nhấnmạnh.
Một trườnghợp tiêuhủyheonhiễmbệnhởĐồngNai.
Ảnhminhhọa:TIẾNDŨNG
Chín
người
trongnhà
làmquan
mộtxã
ỞxãChâuPhong,huyệnQuyChâu (Nghê
An)cóchuyệnnguyênmộtgiađìnhnắmgiữ
toànbộ chứcvụ chủ chốt củaxãnày.Ngoài
ôngViVănChânnắm
chứcbíthưđảngủyxã,
các chức còn lại như
chu tich UBMTTQ;
chu tich Hôi Nông
dân;chu tichHôiPhu
nư; trương công an
xã; can bô tư phap;
kê toan; can bô phu trach nôi vu, tôn giao;
Thương vuMTTQ; can bô dân sô đều do
con trai, con gai, con dâu, con rê va ba con
hohangcủaôngChânnắmgiữ.Chuyệnông
Chânvà“đại giađình”nắmgiữcácchứcvụ
chủchốtbịngườidân tốcáo làđãgây ramất
đoàn kết nội bộ cùng nhiều sai phạm khác.
Mới đây, ôngChâncóđơnxin từchức...Bố
trí cánbộkiểunàydễbịngườidânxuyên tạc
“xã nhà” thành “xã gia đình”!
AS
Némđávàoxecôngan!
Chạy xe không đội nón bảo hiểm, Trần
QuốcPhúở thị trấnLiênNghĩabị tổ tuần tra
liên ngànhCông an huyệnĐứcTrọng (Lâm
Đồng) thổi vào lậpbiênbảnvi phạm. Sauđó,
Phúchởbạnđi ănkhuya, thấy tổ tuần tra liên
ngànhngồitrongbếnxe
buýtĐứcTrọngcònxe
tuầntrađậugầnđó,Phú
nhặt đá ném vỡ kính
trước của xe ô tô rồi
dôngxechạymất.Qua
rà soát, mới đâyCông
anhuyệnĐứcTrọngđã
bắt tạmgiamPhúđểđiều travề tộihủyhoại tài
sản.Nhècônganmàăn thuađủ rõ là liều.
HC
“Phicôngtrẻ”mangngười tình
đi“thếchấp”
Chởngươi tinhđếnmột cửahàng tại thịxã
HoàngMai (NghệAn) đểmua tủ lạnh, Cao
VănÂn giới thiệu chị Th. là “bà xã”. Cùng
với nhữngcửchỉ âuyếmcủahai người, chủ
cửa hàng không mảy
maynghingờ.Saukhi
chọn được tủ, Ân bảo
“vợ” ngồi chờ để anh
ta chở hàng về trước
rồi quay lại trả tiền,
chở “vợ”. Chị Th. và
chủ cửahàng chờmãi
không thấyanh taquay lạinên trìnhbáocông
an. Số là bị tiếng sét ái tình giáng phải, chị
Th. (40 tuổi, từng lỡmột lần đò) đưa “phi
công”Ân (32 tuổi) vềnhà.Chung sốngnhư
vợchồngkhôngbao lâu,Ângiở trò lừa, “thế
chấp” người tình như trên. Mới đây, Ân bị
khởi tố về tội lừa đảo. Xót cho chị Th., đã
bị lừa tình còn bị Ân “đánh đổi ngang giá”
với cái tủ lạnh.
VT
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook