351 - page 3

3
THỨBA
29-12-2015
Thoi su
Tăngtrưởng2016có
thểvượtmứcđềra?
Ngày 28-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều
hành phiên họp trực tuyến của Chính phủ (CP) với
64 tỉnh, thành.
Dự thảo nghị quyết củaCPvề nhiệm vụ, giải pháp
điềuhànhkinh tế-xãhội (KT-XH)dẫn lại chỉ tiêu tổng
quát cho2016màQuốchội (QH)đãđề ra trongkỳhọp
cách đây hơnmột tháng là GDP tăng khoảng 6,7%.
Tuy nhiên, tình hìnhKT-XH cả năm 2015, theo báo
cáo tổng hợpmới nhất của BộKH&ĐT lại có nhiều
tín hiệu khả quan hơn so với báo cáo cũ trước QH.
Theo đó, tăng trưởng quý IV lênmức 7,01% - nằm
trong đà tăng của cả năm, giúp tăng trưởngGDP dự
kiến cả năm lênmức 6,68%, cao nhất trong tám năm
qua, hơn cả con số đã báo cáoQH (khoảng 6,5%) và
vượtmục tiêumàQHđề ra từcuối năm trước (6,2%).
Vậy nên vấn đềmà Thủ tướngNguyễn TấnDũng
nêu ra là liệuvẫndùngchỉ tiêucủaQHhayđặt ramục
tiêu thách thức hơn?
Lần đầu tham gia họp với CP, tânChủ tịchUBND
Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị nângmục tiêu
tăng trưởng2016 lênmức 7%. BởiHàNội cũng cảm
nhậnnhữngdấuhiệuphụchồi tíchcựccủanềnkinh tế.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị chạy
lại mô hình tính toán để lên kịch bản tăng trưởng sát
thực tế hơn.
Cùngvới các giải phápđược đưa ra như sẽ tiếp tục
rà soát, kiểm soát chặt chẽchi thườngxuyên, đảmbảo
sửdụnghiệuquả, tiết kiệmngân sách, PhóThủ tướng
VũĐứcĐamcho rằngcần tập trung tổchức, quyết liệt
sắpxếp lại cácđơnvị hành chính sựnghiệp.Bởi theo
ôngĐam, con số 55.831 đơn vị sự nghiệp là rất lớn
và đang nắm giữmột lượng lớn biên chế viên chức,
cũngnhư sửdụng lượng lớnngân sách. “Không cách
nàokháccả, nếukhông tập trungviệcnày thìmọiviệc
nhưgiảmbiênchếnàykhácđềukhôngăn thua” - ông
Đam nhấnmạnh.
Tạiphiênhọp,Bộ trưởngQuốcphòngPhùngQuang
Thanh chohayquânđội đang tích cực tổ chức lại các
đơnvịkhôngquânđểchuyểnđổicácdiện tíchđấtquốc
phòng sangdân sựởbốn sânbay:TânSơnNhất,Nha
Trang, Nội Bài, ĐàNẵng.
RiêngTânSơnNhất, vừa qua quân đội đã bàn giao
mộtphầnđể triểnkhaidựáncải tạocủaBộGTVT.Tới
đây sẽ bàn giao tiếp 20 ha, vừa tăng quỹ đất mở rộng
sânbaydân sự, vừagiảmùn tắckhông lưukhi chuyển
phần lớn hoạt động không quân về khu vựcCầnThơ,
BiênHòa. Đồng thời, giúpTP.HCM có thêm quỹ đất
làmđường,bãiđỗxeđểxử lýbài toánùn tắcgiao thông
ngaycửangõhàngkhôngcủa thànhphố.Ngoàira, tạiHà
Nội,quânđộiđãsẵnsàngbàngiaohơn3hađấtkhuvực
sânbayBạchMaiđểmở rộng tuyếnđườngvànhđai II.
Bộ trưởng PhùngQuang Thanh cũng báo cáo tiến
độ triển khai cảng quốc tế ở vịnhCamRanh. Đây là
dựán lớnmàCPgiaoquânđội triểnkhai vớimục tiêu
đủkhảnăngđón, phụcvụ tàudu lịch cỡ lớnvà cả tàu
quân sựnướcngoài có thỏa thuậnvàođểchohải đoàn
nghỉngơi, làmdịchvụhậucần,kỹ thuật,kiểunhưcảng
Changi củaSingapore.TheoôngThanh, dựkiến tháng
2-2016, BộQuốc phòngvà tỉnhKhánhHòa sẽ khánh
thành cảng quốc tế đặc biệt này.
NGHĨANHÂN
VIẾTLONG
N
gày28-11,Bảohiểm
xãhội (BHXH)Việt
Nam,BộLĐ-TB&XH,
ỦybanVềcácvấnđềxãhội
củaQuốchộiđã tổchứcbuổi
cungcấp thông tin triểnkhai
Luật BHXH năm 2014, có
hiệu lực từ ngày 1-1-2016.
Từ2018,mứcđóng
dựa trên
tổng thunhập
BHXHViệtNamchobiết
từ ngày 1-1-2016 đến 1-1-
2017đóngBHXH theomức
lương, phụ cấp ghi trong
hợp đồng. Trong đó, phụ
cấp lương được hiểu là các
khoản phụ cấp lương để bù
đắp yếu tố về điều kiện lao
động, tính chất phức tạp
công việc, điều kiện sinh
hoạt, mức độ thu hút lao
động mà mức lương thỏa
thuận trong hợp đồng lao
động chưa được tính đến
hoặc tính chưa đủ.
Cụ thể, yếu tố điều kiện
lao động (có yếu tố nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm),
yếu tố phức tạp (thời gian
đào tạo, trìnhđộchuyênmôn
nghiệp vụ, kinh nghiệm,
kỹ năng... Những khoản sẽ
khôngđượccộngvào lương
để tính BHXH, gồm tiền
thưởng, tiền ăn giữa ca, hỗ
trợđi lại, điện thoại, nhà ở,
nuôi con nhỏ…Và từ ngày
1-1-2018, doanh nghiệp sẽ
phải đóng BHXH dựa trên
nền cũ cộng thêm cả các
khoản phụ cấp khác. Các
khoản phụ cấp khác được
hiểu là ngoài mức lương,
phụ cấp lương và có liên
quan đến thực hiện công
việc hoặc chức danh trong
hợpđồng laođộng, trừ tiền
thưởng theoquyđịnhcủaBộ
luật Lao động, tiền ăn giữa
ca, hỗ trợ người kết hôn.
Liênquanđếnviệc từnăm
2018mứcđóngBHXHdựa
trêntổngthunhập,Thứtrưởng
BộLĐ-TB&XHPhạmMinh
Huânchobiết lộ trìnhđặt ra
như vậy nhưng nếu doanh
nghiệpquákhókhăn thìBộ
sẽ xem xét giãn ra.
Ông Huân cũng cho biết
trong những ngày tới Bộ
LĐ-TB&XH sẽcốgắngban
hành thông tưhướngdẫn thi
hànhLuậtBHXHnăm2014
nhưngnếukhôngkịp thì các
cơ quan thực hiện thu theo
quy định cũ. “Việc này Bộ
đã bàn với BHXH, những
cái nào chưa có hướng dẫn
thì sẽ tạm thu.Cụ thể, trong
quý I thu trênnền cũnhưng
mức thấp nhất không được
thấp hơn mức lương tối
thiểu vùng. Bên cạnh đó,
bắt buộc trong quý I doanh
nghiệp phải có thang bảng
lương và sau khi đăng ký
xong, cơ quan chức năng
sẽ tính toán giữa hệ thống
lương và khoản tạm thu để
buộc doanh nghiệp đóng
đủ” - ôngHuân nói.
Thêm thanh tra
đóngBHXH
Ông Huân cho rằng việc
thayđổiviệcđóngBHXHthực
sự làcuộc“cáchmạng”giúp
người lao động về già được
hưởng lương cao hơn. Ông
Huânkhẳngđịnhngười dân
không lo sợvấnđề trượt giá
sau khi về già hưởng lương
hưu, vìNhànướchằngnăm
luôncóđiềuchỉnh tăng lương
để người dân lúc về già có
cuộc sống tốt nhất.
Cũng tại hội nghị, nhiều
người lo lắng về doanh
nghiệp trốnđóngBHXHcho
người laođộng,vìmứcđóng
cũ (dựa thang bảng lương)
doanh nghiệp đã trốn đóng
rồi, nếu tăng đóng BHXH
liệu doanh nghiệp có tung
racácchiêukhácnhằm trốn
đóngBHXH không.
BàTrầnThịThúyNga,Vụ
trưởngVụBHXH (Bộ LĐ-
TB&XH), chobiếtviệcngăn
chặndoanhnghiệp tìmcách
láchcáckhoản tínhđóngbảo
hiểm sẽphụ thuộcvàocông
tác thanh tra.Đặcbiệt, từnăm
2016, BHXHViệt Nam sẽ
có thêm nhiệm vụ thanh tra
việc đóng bảo hiểm. Ngoài
ra, hiệnviệc trốnđóng, lạm
dụng tiền đóng BHXH của
các đơn vị đã được Bộ luật
Hình sự quy định, nếu vi
phạm sẽ bị truy cứu trách
nhiệm hình sự, nên sắp tới
chắc chắn sẽ hạn chế được
việc trốn đóngBHXH.
BHXHmớilợinhiều
chongườilaođộng
ThứtrưởngBộLĐ-TB&XHPhạmMinhHuân:ViệcthayđổiviệcđóngBHXHthực
sựlàcuộc“cáchmạng”giúpngườilaođộngvềgiàđượchưởnglươngcaohơn.
Sau khi có
thôngtinnông
dân sử dụng
chấtEthephonđểépchín trái câycó thểgâyung
thư,phảnứngcủangười tiêudùng làkhôngdám
ănnhiều loại trái câyViệt như sầu riêng, chuối,
mít, chômchôm.
Khôngchỉdừng lạiởđó,nhiềunhànhậpkhẩu
cácnước lợidụngcơhộinàyđưamộtsốnôngsản
ViệtNamvàodạngcảnhbáovàhạgiámua.Con
đườngxuất khẩunông sảnViệt vốnđãgiannan
lạicàngkhóhơntrướccáchàngràokỹthuậtkhắt
khe,nhiềukhiđếnphi lýđượccácnướcgiăng ra.
Dĩnhiênnhữngngườiphảigánhchịu trực tiếp
vànặngnềnhấtnhữngthiệthạinày lànôngdân,
doanhnghiệpvà lớnhơn lànềnkinh tế.
ĐểminhoanchotráicâyViệt,ngàyhômquamột
cuộctọađàmkhoahọcnhằmđánhgiáđúngchất
làmchín trái câyEthephonđãđược
tổchức
(mời
xembàivềchủđềnàytrêntrang11)
.Tạiđâynhiều
nhàkhoahọckhẳngđịnhchất Ethephonkhông
độchạivàđượcphépsửdụng.Chấtnàyđượcthế
giới sửdụngphổbiến trong trồng trọt.
Theocácnhàkhoahọc, chất Ethephon từchỗ
giúp tạo racácsảnphẩmđẹp,đồngđều,đạt tiêu
chuẩnxuấtkhẩu…bỗngnhiênbiếnthành“tộiđồ”.
Nóbiếnthànhtộiđồbởimộtsốthôngtinkếttộisản
phẩmnày“gâyung thư”, “cựcđộc”, “kinhkhủng”.
Nhưngđâykhôngphải là lầnđầu tiên trái cây
nóiriêngvànôngsảnViệtbịkếttộioan.Đơncửchỉ
mộtthôngtinănbưởigâyungthưđã làmnhững
nôngdânmấttoihàngtrămtỉđồng.Tinđồncárô
đầuvuông,cákèo,cáđiêuhồng…cũngbịnhững
tinđồnvôcăncứ làmhại.
Thậtbuồnchonhữngnôngdânsuốtngày“bán
mặt chođất, bán lưngcho trời”vun trồng, chăm
sócmongngàygặtháithànhquảnhưngchưakịp
vui thìđã rớtnướcmắtnhìnchuối,mít, sầu riêng,
bắp…củamìnhthốirữatheonhữngthôngtintrời
ơi, thiếukiểmchứng.
Tấtnhiên truyền thông lênánnhữngkiểu làm
ăngiandối,vôtráchnhiệm,bỏhóachấtcấmđộc
hạingấmngầmgiếtngườimuađểbảovệngười
tiêudùng, người làmănchânchính làcần thiết.
Nhưngnếuđưa tin thiếu chính xác, thiếu kiểm
chứng, thiếuxácthực,aduachạytheođámđông
hoặcchỉđểcâukháchcóthểgiếtchếtmộtdoanh
nghiệpuytín, làmhạihàngngànnôngdân,thậm
chí làmcảnềnsảnxuấtđiêuđứng.
Tội đồ trong trườnghợpnày chính là sự thiếu
hiểubiết, cẩu thả, thiếu tráchnhiệm, thiếukiểm
chứngvàcũngkhông loạitrừvìmộtmụcđíchnào
đó thiếu lànhmạnh.
Xintrích lờicảmtháncủabàVũKimHạnh,Chủ
tịchHộiDoanhnghiệphàngViệtNamchất lượng
cao, đăng trênFacebookcánhânđểkết thúcbài
viết:“Truyềnthôngvềnôngsảnthờicạnhtranhnày
làchuyện thậtgaygo.Quá thiếumàcókhi lạidễ
dãi, sai lệch,adua…gâyhạikhôngngờ”.
ĐÌNHLONG
Thôngtinẩulà“tộiđồ”vớidânmình
TrốnđóngBHXHbịphạtbảy
nămtù
Theođó, Điều216Bộ luật Hình sự (sửađổi) quyđịnh
người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm
thấtnghiệpchongười laođộngmàgiandối hoặcbằng
thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy
đủ theoquy định từ sáu tháng trở lên, đãbị xửphạt vi
phạmhànhchínhvềhànhvinàymàcònviphạm,phạm
tội thì bị phạt tiền từ500 triệuđồngđến1 tỉ đồnghoặc
bị phạt tù2-7năm.
Từnăm2018, việc thayđổimứcđóngBHXHcó thựcsự làcuộccáchmạng
giúpngười laođộngvềgiàđượchưởng lươngcaohơn?Ảnh:ĐINHĐIỀN
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook