252-2017 - page 1

CHỦQUẢN
SỞTƯPHÁPTP.HCM
SỐ252-(5068)
THỨTƯ
20-9-2017
BàSuuKyi
lêntiếngvềkhủng
hoảngởMyanmar
QuýIV,khởicông
2dựángiảmùntắc
TânSơnNhất
Kiếnnghịbỏ2trạmthuphíquốclộ5
Ngày“họp,họp,
họp”,đêmlàm
tốimặt
“Đạica,đạigia làm
hưhỏngcánbộ”
TRANG
16
TRANG
9
TRANG
9
TRANG
4
TRONGSỐNÀY
Tiểuthương
muốnsớmsửa
chợAnĐông
LOẠTBÀI: ĐUỐI VÌ HỌP - BÀI 1
Khởitốvụán
dùngnhụchình
ởNinhThuận
Banđạidiệnchamẹ
họcsinhđâuchỉđể
thutiền?
Thắngkiệnbảohiểm
1,9tỉđồng
Kháchsạncácnước
khốnđốnvìtiền
tácquyền
TRANG
10
TRANG
6
TRANG
5
TRANG
13
TRANG
14
TRANG
3
ChủnhiệmỦybanQuốcphòng-AnninhVõTrọngViệtchorằngcó
tìnhtrạngđạica,đạigia làmhưhỏngcánbộ. Ảnh:TRỌNGPHÚ
ChủnhiệmỦybanTưphápLêThịNgachorằngtìnhtrạnghốilộbằnghình
thứctặngquàvẫncòndiễnrarấtphứctạp,dướinhiềuhìnhthức.Ảnh:QH
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook