145-2019 - page 1

trang
9
trang
4
trong so nay
trang
6
trang
12
trang
8
CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
SỐ
145
(5612) -
Thứ Bảy 29-6-2019
trang
3
trang
13
Mặt trận Tổ quốc
hướng mạnh về dân,
để dân tin
Vướng mắc đất đai
khó gỡ ở Hóc Môn
Cục Báo chí
sẽ vào cuộc
vụnhàbáobị tố
oépDN
Dịchsốtxuấthuyết
đếnsớm,nhiềuca
nặngvàtửvong
Khôngcứunạnnhânbị
nạn:Cóthểbịxửhìnhsự
Tìmgiảiphápđể
TP.HCMthôngvới
TâyNambộ
ThiTHPTquốcgia2019:
Kỳvọngkếtquảthi
trungthực
Anh PhạmNgọc Quỳnhmua đất tại xã Xuân Thới Đông, huyệnHócMônmongmỏi chờ cấp giấy phép xây để xây nhà ổn định
cuộc sống. Ảnh: N.HIỀN
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook