145-2019 - page 3

3
Thời sự -
ThứBảy29-6-2019
TÁ LÂM
S
áng 28-6, sau hai ngày
làm việc với nhiều ý
kiến đóng góp sâu sắc và
nghiêm túc, Đại hội đại biểu
MTTQ Việt Nam TP.HCM
khóaXI, nhiệmkỳ 2019-2024
đã bế mạc.
Hướng về cơ sở
Đại hội đã đề ra mục tiêu
của nhiệm kỳ mới là phát
huy vai trò đoàn kết, tập hợp
nhân dân, tăng cường sự đồng
thuận, thắt chặt mối quan hệ
gắn bó mật thiết giữa Đảng,
Nhà nước với nhân dân.
Trong nhiệm kỳ mới, Mặt
trận cũng sẽ hướng mạnh về
cơ sở, nắm chắc tình hình
nhân dân, hiểu được dân,
phục vụ dân, được dân tin
cậy. Phát huy dân chủ, thực
hiện giám sát và phản biện
xã hội, tích cực tham gia
xây dựng Đảng, chính quyền
vững mạnh.
Phát biểu bếmạc, bàTôThị
Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP.HCM,
cho biết trong hai ngày làm
việc, đại hội đã thể hiện sự
thống nhất cao về ý chí, hành
đáng của nhân dân; giám sát
và phản biện xã hội; chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân; tham gia xây
dựng Đảng và chính quyền
vững mạnh...
Bà Châu kêu gọi toàn bộ
hệ thống MTTQ Việt Nam
TP cùng đồng tâm, hiệp lực
thực hiện chương trình hành
động để nghị quyết đại hội
trở thành hiện thực và đi vào
xóa bỏ mặc cảm, định kiến
về quá khứ, thành phần giai
cấp, chấp nhận những điểm
khác nhau không trái với lợi
ích chung của dân tộc. Từ
đó, Mặt trận tập hợp được
mọi lực lượng xã hội, là nơi
mọi người có thể nói lên tiếng
nói, nguyện vọng của mình,
đóng góp trí tuệ, công sức cho
sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc. “Phải phát huy
mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi
tiềm năng sáng tạo của nhân
dân để nhân dân tham gia ở
tất cả các khâu của quá trình
đưa ra những quyết định liên
quan đến lợi ích, cuộc sống
của nhân dân” - ôngNhân nói.
Đại hội đã thống nhất hiệp
thương cử ra 138 ủy viên
Ủy ban MTTQ Việt Nam
TP.HCM khóa mới. Bà Tô
Thị Bích Châu tiếp tục giữ
chức vụ chủ tịch nhiệm kỳ
mới (2019-2024). Đại hội
cũng hiệp thương cử tám
người giữ chức phó chủ
tịch không chuyên trách,
trong đó có ông Trần Lưu
Quang, Phó Bí thư thường
trực Thành ủy.•
Ban lãnh đạo và các ủy viênỦy banMTTQViệt NamTP.HCMnhiệmkỳ 2019-2024 ramắt. Ảnh: TÁ LÂM
Ngày 28-6, UBND phường Phước
Long B, quận 9, TP.HCM đã tiến hành
cưỡng chế bảy công trình xây dựng
không phép tại phường Phước Long B,
quận 9.
Trước đó, ngày 25-6, phường Phước
Long B đã gửi thông báo đến ông Võ Văn
Hạnh (ngụ phường Phước Long B) về
việc thực hiện cưỡng chế bắt buộc đối với
bảy công trình xây dựng không phép của
ông tại một phần rạch, một phần thửa đất.
Liên quan đến việc vi phạm xây dựng
của ông Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận
9 Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết tháng
7-2018, phường Phước Long B đã lập bảy
biên bản vi phạm hành chính đối với ông
Hạnh về việc tổ chức thi công xây dựng
nhà ở riêng lẻ không có giấy phép. Sau
đó, UBND quận 9 đã ban hành quyết định
cưỡng chế công trình theo quy định, buộc
ông Hạnh phải tháo dỡ các công trình xây
dựng không phép trong 10 ngày.
Tuy nhiên, ông Hạnh đã hoãn binh
bằng cách khởi kiện các quyết định
hành chính của UBND quận 9 ra tòa.
Cụ thể, cuối tháng 7-2018, ông Hạnh
nộp đơn khởi kiện đến TAND TP.HCM,
yêu cầu hủy bảy quyết định của UBND
quận 9. Đến cuối tháng 10-2018, TAND
TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử công
khai và đã bác yêu cầu khởi kiện của ông
Võ Văn Hạnh vì không đủ cơ sở.
Ông Hạnh tiếp tục kháng cáo ra TAND
Cấp cao tại TP.HCM, yêu cầu phúc thẩm
và hủy bản án sơ thẩm. Trong tháng 5
và tháng 6-2019, TAND Cấp cao tại
TP.HCM mở phiên tòa nhưng ông Võ
Văn Hạnh liên tục có đơn xin hoãn. Do
đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết
định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án
hành chính nêu trên.
Theo ông Hoàng Minh Tuấn Anh, bảy
công trình không phép chủ yếu có kết
cấu bằng tôn tạm bợ. “Ông Hạnh đã xây
dựng thành bảy công trình, sau đó bán
cho một số người khác hoặc cho thuê
làm bãi xe và kinh doanh phế liệu. Quá
trình kiểm tra và xử lý vi phạm, ông
Hạnh đã nhiều lần không hợp tác và gây
khó khăn cho lực lượng chức năng” -
ông Tuấn Anh cho hay.
Ông Tuấn Anh cho biết chiều 28-6,
quận đã cưỡng chế, tháo dỡ xong các
công trình vi phạm. Đồng thời, phó chủ
tịch quận 9 khẳng định sau khi cưỡng
chế xong, sẽ giám sát chặt chẽ để tránh
trường hợp tái phạm.
BẢO AN
động, tạo động lực vô cùng
quan trọng cho việc phát huy
tinh thần yêu nước, củng cố
và tiếp tục tập hợp, đoàn kết
các tầng lớp nhân dân TP.
Theo bà Châu, đại hội đề
ra yêu cầu tiếp tục thực hiện
các nhiệm vụ về phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết
toàn dân tộc; thực hiện dân
chủ, đại diện bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính
cuộc sống, góp phần vào
thành công của sự nghiệp
xây dựng và phát triển TP.
Xóa định kiến,
tập hợp lực lượng
Bí thư Thành ủy Nguyễn
Thiện Nhân lưu ý Mặt trận
phải tiếp tục phát huy dân
chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc,
đảm bảo sự bình đẳng, tôn
trọng, thông cảm lẫn nhau;
“Mặt trận cần tiếp
tục xóa bỏ mặc cảm,
định kiến về quá
khứ, thành phần
giai cấp, chấp nhận
những điểm khác
nhau không trái với
lợi ích chung nhằm
tập hợp lực lượng
xã hội xây dựng đất
nước và TP.”
Bí thư Thành ủy
Nguyễn Thiện Nhân
Mặt trận Tổ quốc hướng mạnh
về dân, để dân tin
Ủy banMTTQViệt NamTP.HCMsẽ hướngmạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân,
hiểu được dân, phục vụ dân, được dân tin cậy.
Cưỡng chế 7 công trìnhxâydựng
khôngphépở quận9
Bảy công trình cùngmột chủ và người này từng dùng chiêu hoãn binh
kiện ra tòa nhưng bị tòa bác.
Hướng về biển đảo, tuyến đầu
Tại đại hội, Ủy ban MTTQ TP.HCM đề ra sáu chỉ tiêu cho
nhiệm kỳ mới, tron g đó có: Hằng năm tổ chức các cuộc
giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm và bức
xúc (phường, xã, thị trấn tổ chức giám sát ít nhất 1-2 cuộc;
quận, huyện 2-3 cuộc,TP 3-5 cuộc); vận động ủng hộQuỹVì
biển đảo quê hương - Vì tuyến đầuTổ quốc đạt 150 tỉ đồng;
phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cả nhiệm
kỳ đạt 625 tỉ đồng…
Sáng 28-6, Tổng cục Biển và Hải đảo
Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức hội
nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển
khai hoạt động sáu tháng cuối năm.
Theo Tổng cục Biển và Hải đảo, trong
sáu tháng đầu năm 2019, tình hình biển
Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
và khó lường do sự cạnh tranh chiến lược
giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền,
lãnh thổ trên biển và sự bất đồng giữa các
nước trong khu vực. Bên cạnh đó, ô nhiễm
môi trường biển xuyên biên giới, biến đổi
khí hậu, nước biển dâng đang ảnh hưởng
nghiêm trọng tới Việt Nam…
Thực hiện Nghị quyết Trung ương số
36/NQ-TW ngày 22-10-2018 về phát triển
bền vững kinh tế biển, thời gian qua Tổng
cục đã xây dựng kế hoạch tổng thể và kế
hoạch năm năm thực hiện. “Tổng cục đã
tổ chức nhiều cuộc tọa đàm để lấy ý kiến
tham vấn của đông đảo các chuyên gia,
nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều
ngành, lĩnh vực và trình Bộ ban hành
công văn gửi các bộ, ngành, địa phương,
đơn vị trực thuộc Bộ về việc đề xuất các
nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên
vùng, liên ngành, quan trọng ở cấp quốc
gia để đưa vào kế hoạch” - báo cáo của
Tổng cục nêu.
Bên cạnh đó, tổng cục này cũng đang
xây dựng “Kế hoạch hành động quốc gia
về rác thải nhựa đại dương” để trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian
tới; tiến hành rà soát, đánh giá tiếp tục
xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý
tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải
đảo; xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra cơ
bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của
các cá nhân, tổ chức…
Được biết tới đây, Bộ TN&MT và Tổng
cục Biển và Hải đảo sẽ hoàn thiện nghị
định xử phạt hành chính trong việc quản
lý tài nguyên môi trường biển, hải đảo và
kiện toàn Ban chỉ đạo biển Đông; quy định
kỹ thuật đánh giá vật chất nhận chìm ở
biển và lựa chọn khu vực nhận chìm…
• Sáng cùng ngày (28-6), Tổng cục Quản
lý đất đai (Bộ TN&MT) đã tổ chức hội
nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
2019. Tại đây, ông Mai Văn Phấn, Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất
đai, cho biết đơn vị này đang tập trung xây
dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đất đai để trình Chính phủ
vào tháng 12-2019.
TRỌNG PHÚ
BiểnĐông:Nhiềudiễnbiếnphức tạp,
khó lường
Sẽ trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Đất đai
vào tháng 12-2019.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook