182-2019 - page 11

11
Kinh tế -
ThứHai 12-8-2019
TSBùi Quang Tín: “Thích làm
giàu thần tốc thì dễ lụi tàn”
“Cách quản lý của tôi là không dùng biện pháp hành chínhmà là cùng nhau hiểu biết
để làmviệc” - TS Bùi Quang Tín, CEOTrường Doanh nhân BizLight.
PHƯƠNGMINH-QUANGHUY
Đ
ặt mục tiêu là người
đồng hành cùng doanh
nghiệp (DN) trong cuộc
chiến trên thương trường
và có tham vọng tạo một
thương hiệu trường tồn, TS
Bùi Quang Tín, Giám đốc
điều hành Trường Doanh
nhân BizLight, chọn chiến
lược đi chậm. “Tôi muốn xây
dựng một nền tảng vững chắc
nhằm tạo ra bệ phóng cho
trường trong tương lai” - TS
Bùi Quang Tín chia sẻ với
Pháp Luật TP.HCM
.
Cam kết bằng chỉ số
kinh doanh hiệu quả
.
Phóng viên:
Mở trường
doanh nhân thời điểm này,
ông có cho rằng mình đang
đi chậm so với các đối thủ và
cũng không còn là xu hướng
thịnh hành?
+
TS
Bùi QuangTín
: Theo
đánh giá của tôi, mảng đào
tạo dành cho DN đã phát triển
rất tốt trong 10 năm qua. Tuy
nhiên, 2-3 năm gần đây, lĩnh
vực này đang có dấu hiệu đi
xuống và có sự cạnh tranh
quyết liệt giữa các tổ chức
trongnước lẫnquốc tế.Nguyên
nhân do không có những điểm
mới khác biệt, na ná giống
nhau và gần như thiếu động
lực để tiếp tục phát triển.
Tuy nhiên, BizLight vẫn
dấn thân vào vì nhìn thấy
được xu thế động lực tăng
trưởng phát triển của kinh
tế, cũng như muốn hỗ trợ cho
các DN đang gặp nhiều khó
khăn và thiếu động lực tìm
hướng phát triển mới. Mặt
khác, chúng tôi tự tin thấy có
thể cung cấp một điểm nhấn
khác biệt so với các đối thủ.
. Ông vừa nói lĩnh vực này
có mức độ cạnh tranh khốc
liệt và đang chiều hướng đi
xuống, vậy làm thế nào để
tạo khác biệt?
+ Chúng tôi sẽ tập trung
vào xây dựng các sản phẩm
đào tạo được thiết kế riêng
cho từng DN; có đội ngũ các
giảng viên, chuyên gia có uy
tín, thương hiệu và chuyên
môn trong lĩnh vực đào tạo
để đứng lớp giảng dạy cho
các DN.
Điểm khác biệt nữa là
BizLight thườngxuyên tổchức
các chương trình hội thảo về
các chủ đềDNquan tâm, phần
lớn miễn phí. Chúng tôi có
nguồn thu từ nhà tài trợ, sản
phẩm là các video clip quay
lại của chương trình hội thảo
đó. Tuy nhiên, thời gian tới
sẽ giảm dần miễn phí và tiến
đến bán vé offline lẫn online.
Nghĩa là kể cả những người
ở nước ngoài vẫn có thể học
online được.
. Vậy liệu trường có dám
cam kết đào tạo xong là DN
đạt được mục tiêu?
+ Một khóa đào tạo 1-2
ngày rất khó cam kết chỉ tiêu
cho khách hàng. Tuy nhiên,
với những khóa đào tạo dài
hơi chúng tôi dám cam kết
điều này, chẳng hạn các khóa
. Ông có nói rằng xây dựng trường từ tập hợp thương hiệu cá
nhân, nếu có sự xung đột giữa các cá nhân và họ ra đi, mình làm
sao giữ thương hiệu cho trường?
+ Chính việc biết được rằng sự xung đột thường xảy ra
trong giai đoạn công ty phát triển, nó như một biểu đồ hình
sin. Nghĩa là khi mới thành lập, những người góp vốn, tham
gia ban đầu sẽ rất hòa thuận, vui vẻ nhưng khi công ty phát
triển tốt sẽ có chuyện cãi nhau về quyền lợi, cách quản lý.
Dựbáođược chuyệnđó chonênmình làngười duy nhất góp
vốn cho trường, còn những thành viên khác là những người
quản lý, tư vấn, giảng viên. Họ cùng thamgia quản lý để trường
phát triển lên và được hưởng theo công sức họ đóng góp.
Người ta hay nói muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn đi
nhanh thì đi một mình. Quan điểm của tôi rằng đi xa đi cùng
nhau là hiển nhiên rồi nhưng muốn đi nhanh cũng phải đi
cùng nhau. Nên đội ngũ bênmình đang quản lý đều tựa lưng
nhau làm việc, không cá nhân nào vượt lên trên cá nhân nào.
Cách quản lý của tôi là không dùng biện pháp hành chínhmà
là cùng nhau hiểu biết để làm việc, thì lúc đó tạo ra đội ngũ
mạnh để đi cùng nhau.
. Ông dường như là người tham công tiếc việc, vậy thời gian
đâu cân đối giữa công việc và gia đình?
+Tôi có đội ngũ hỗ trợ tối đa về công việc, tinh thần. Nghĩa
là khi khó khăn họ cùng chia sẻ chứ không phải phản đối hay
chống đối mình.
Tôi cũng đặt mục tiêu làmgì thì cố gắng về nhà lúc 6 giờ tối
nhưng thường chẳng bao giờ làm được, một tuần lễ hết 4-5
ngày về đến nhà là 12 giờ khuya. Tuy nhiên, tôi có may mắn
là gia đình khá bền vững. Vợ giỏi và hiểu chuyện, chia sẻ gánh
nặng của chồng trong cuộc sống và công việc.
đào tạo chuyên sâu 3-6 tháng,
thậm chí là một năm. Như
DN chấp nhận theo đuổi khóa
bán hàng theo thời gian này
sẽ có được cam kết về chỉ số
kinh doanh và các công cụ
đo lường hiển thị theo thời
gian thực để chứng minh
tính hiệu quả.
Kết nối các doanh
nhân với nhau
. Chọn DN là đối tượng để
đào tạo, huấn luyện hẳn là
không dễ, thưa ông?
+ Chúng tôi xem một DN
là khách hàng mục tiêu khi
đáp ứng năm tiêu chí. Đó là
họ phải có tiền, có quyền, có
nhu cầu, thật sự thích thú và
đặt niềm tin vào sản phẩm,
dịch vụ của chúng tôi. Thiếu
một trong năm yếu tố này
cũng không thể trở thành
khách hàng mục tiêu.
. Với mối quan hệ rộng, vậy
ông có đóng vai trò là người
môi giới cho các DN kết nối
với nhau?
+ Một trong sức hấp dẫn
của các trường đào tạo DN
chính là đem lại khả năng kết
nối các doanh nhân với nhau.
Mối quan hệ được xem như
là hệ sinh thái kinh doanh của
DN. Do đó, chúng tôi đóng vai
trò cầu nối kết nối giữa cung
và cầu, kết nối giữa bên có
nhu cầu về bất kỳ sản phẩm
dịch vụ nào.
. Ông cân bằng vai trò một
giảng viên và chuyện kinh
doanh ra sao?
+ Thực chất nền tảng của
gia đình là dân kinh doanh,
nên tôi cũng đã sống trong
môi trường đó nên có khả
năng làm kinh doanh tốt. Tất
nhiên mở trường cũng đồng
nghĩa phải tạo ra sản phẩm,
dịch vụ phục vụ khách hàng.
Có nghĩa là yếu tố phục vụ,
lắng nghe khách hàng luôn đi
đầu. Tất nhiên điều này thường
đi ngược lại tố chất của người
giảng viên, vì thông thường
những người đứng trên bục
giảng cái tôi của họ to lắm.
. Vậy tại sao ông không
chọn ngành khác kinh doanh
để không bị các mâu thuẫn
như trên?
+ Tôi nghĩ nếu đi dạy cả
đời chỉ xây dựng thương hiệu
cá nhân và thương hiệu này
chỉ tồn tại theo cuộc sống cá
nhân đó. Còn thương hiệu
DN dù cho cá nhân tạo ra thì
DN đó tiếp tục phát triển, bởi
một đội ngũ quản lý khác, nó
có thể trường tồn. Vậy giữa
một cái trường tồn và một thứ
giới hạn về thời gian thì tôi
chọn sự trường tồn và đó là
lý do thành lập thương hiệu
về giáo dục.
Biết đứng trên vai
người khổng lồ
. Không ít người Việt thích
làm giàu sau một đêm mà ít
kiên trì đi từng bước để tạo
ra thương hiệu cho thế hệ
sau. Ông suy nghĩ điều này
ra sao?
+ Không ít DN thiếu chiến
lược, nguồn lực tài chính để
trụ vững. Bên cạnh đó, họ
thường thích đặt ra các mục
tiêuhoành tráng,muốn tăng tốc
nhanh để kiếm lợi nhuận chứ
không đặt mục tiêu dài hạn.
Chính vì đặt mục tiêu phải
tăng trưởng thần tốc nên dễ
rơi vào tình trạng làm ăn chụp
giật; bất chấp các nền tảng
pháp lý như tuân thủ luật, hồ
sơ thuế đầy đủ, hợp đồng lao
động bài bản,…
Hơn nữa, vì chỉ lo bán sản
phẩm, làm truyền thôngmạnh
trong khi sản phẩmbị lỗi nhiều
nên dễ gặp sự cố. Nhiều DN
nhanh lụi tàn vì khởi nghiệp
theo hướng thiếu sự bền vững,
thiếu yếu tố pháp lý, đội ngũ
quản lý tốt, thiếu nguồn lực
và đặc biệt thiếu việc tạo ra
cộng đồng kinh doanh.
. Vậy theo ông cần có yếu
tố nào để tạo sự bền vững
cho DN?
+ Dưới góc nhìn của tôi,
trước hết kinh doanh phải bắt
đầu từ chữ “mượn”. Nghĩa là
biết đứng trên vai người khổng
lồ. Ví dụ khi anh sản xuất một
mặt hàng, lúcmới ra chắc chắn
thiếu nhiều thứ như đội ngũ
quản lý, nguồn lực… và nếu
bán được hàng cũng chỉ một
nhómkháchhàngnhỏhayngười
quen biết. Như vậy không bao
giờ phát triển về mặt quy mô
được. Vậy phải biết đưa sản
phẩm qua hệ thống phân phối
của người khác, như thông qua
Tiki hay kết nối với Alibaba
chẳng hạn.
Thứ hai là phải biết “giành”,
nghĩa đen là giành giật thị
trường. Chính xác hơn là khi
đãmạnh lên thì phải phát triển
thị trường, tăng thị phần, mở
rộngmiếngbánhkinhdoanh…
Cuối cùng là biết cách dẫn dắt
khách hàng. Nghĩa là khi đã
có vị thế trên thị trường phải
làm sao đưa thương hiệu kết
nối vững chắc trong tâm trí
khách hàng.
. Xin cám ơn ông.•
TS Bùi Quang Tín cho rằng vì đặtmục tiêu phải tăng trưởng thần tốc nênmột số doanh nhiệp
dễ rơi vào tình trạng làmăn chụp giật. Ảnh: QH
“Quan điểm của
tôi là đi xa đi cùng
nhau là hiển nhiên
rồi nhưng muốn đi
nhanh cũng phải đi
cùng nhau.”
TS
Bùi Quang Tín
TrườngDoanh nhân BizLight thường xuyên tổ chức các chương
trình hội thảo về các chủ đềDNquan tâm, phần lớnmiễn phí.
Ảnh: PM
Muốn đi nhanh cũng… phải đi cùng nhau
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook