251-2019 - page 8

8
Đô thị -
ThứNăm31-10-2019
Xử nghiêm đầu cơ đất
ở Long Thành
BộGTVTkỷ luật
nhiềuđăngkiểmviên
VIẾT LONG
V
ăn phòng Chính phủ vừa
có kết luận của Phó Thủ
tướng Trịnh Đình Dũng
tại cuộc họp về tình hình triển
khai dự án Cảng hàng không
quốc tế Long Thành.
Về công tác thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư tại
dự án, PhóThủ tướng nhận định
nhiều công việc quan trọng đã
được triển khai, bảo đảm chặt
chẽ theo đúng quy định của
pháp luật.
Tuy nhiên, đây là dự án có
quymô lớn, phạmvi giải phóng
mặt bằng rộng, 18 tổ chức và
5.283 hộ gia đình, cá nhân bị
ảnh hưởng. Trong khi đó, công
tác bồi thường, hỗ trợ rất phức
tạp, lịch sử đất đai đa dạng đòi
hỏi phải xử lý từng trường hợp,
tình huống cụ thể. Nếu không
tập trung quyết liệt sẽ khó đạt
được mục tiêu bàn giao mặt
bằng để khởi công dự án vào
đầu năm 2021.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu
cầu UBND tỉnh Đồng Nai đẩy
nhanh tiến độ triển khai các
dự án thành phần có cấu phần
xây dựng trong dự án thu hồi
đất, bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư. Tiếp tục phát huy, tập
trung cả hệ thống chính trị để
tuyên truyền, vận động và tổ
chức thực hiện theo các quy
trình bồi thường, hỗ trợ theo
đúng quy định của pháp luật.
Trong đó, nghiên cứu ý kiến
của bộ trưởng Bộ TN&MT về
việc lồng ghép các quy trình để
giảm thời gian, dự phòng các
vấn đề phức tạp có thể xảy ra.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng
cũng yêu cầu địa phương giải
quyết kịp thời các khiếu nại của
người dân để bảo đảm an ninh
chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Chủ động theo dõi, nắm chắc
tình hình, lường trước các vấn
đề khó kiểm soát. Tập trung
lập quy hoạch đô thị sân bay,
quản lý chặt chẽ hoạt động đầu
tư xây dựng theo quy hoạch,
đồng thời xử lý nghiêm các
trường hợp đầu cơ đất đai, vi
phạm pháp luật.
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ
GTVT, Bộ Quốc phòng phối
hợp với UBND tỉnh Đồng Nai
xác định rõ ranh giới sử dụng
đất, xây dựng kế hoạch đầu tư
trong từng giai đoạn. Khẳng
định nguồn vốn đầu tư các tuyến
đường kết nối, bảo đảmkhả thi,
đúng quy định. Bên cạnh đó,
cung cấp tĩnh không hai đầu
đường cất cánh, hạ cánh của
sân bay cho UBND tỉnh Đồng
Nai để quản lý quy hoạch và
hoạt động đầu tư xây dựng.
Đối với Ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp và
Bộ GTVT, Phó Thủ tướng yêu
cầu chỉ đạoTổng Công ty Cảng
hàng không Việt Nam (ACV)
khẩn trương thực hiện các nội
dung tiếp theo sau khi Quốc
hội thông qua báo cáo nghiên
cứu khả thi giai đoạn một, bảo
đảm tiến độ khởi công dự án
vào đầu năm 2021.•
Bộ GTVT vừa thay mặt Chính phủ trình Quốc hội báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án giai đoạn một. Trong đó, Chính phủ
muốn Quốc hội quyết việc chỉ định ACV làm chủ đầu tư dự án.
Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, ACV đang quản
lý 21 sân bay, riêng sân bay Vân Đồn có chủ sở hữu là Sun
Group nhưng điều hành sân bay vẫn phải thuê ACV. “Chúng
tôi thấy rằng ngoài ACV thì không có doanh nghiệp nào có
đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý sân bay để tổ chức đấu
thầu” - ông Thể nói.
Ngoài ra, nếu tổ chức đấu thầu theo luật sẽ phải mất 1,5 năm
và một năm để nhà đầu tư hoàn thiện dự toán. “Có nghĩa ta
phải khởi công năm 2022 hoặc 2023 chứ không thể năm 2021
được” - bộ trưởng GTVT nói thêm.
Nếu không tập trung
quyết liệt sẽ khó đạt
được mục tiêu bàn
giao mặt bằng để
khởi công dự án vào
đầu năm 2021.
sai phạm
Bộ GTVT vừa có văn bản báo cáo Quốc hội về
việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội đối với hoạt
động chất vấn.
Về lĩnh vực đăng kiểm, Bộ GTVT cho biết hiện
nay Cục Đăng kiểm Việt Nam có một bộ phận
chuyên trách thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động
công tác kiểm định tại các trạm. Đồng thời, cục cũng
tổ chức phúc tra lại kết quả của các trung tâm để
đánh giá mức độ chấp hành nghiêm túc các quy định
của pháp luật cũng như kịp thời xử lý các sai phạm.
Theo đó, qua công tác kiểm tra, năm 2018 ngành
phát hiện và báo cáo để xử lý kỷ luật đình chỉ có thời
hạn đối với 72 đăng kiểm viên; đình chỉ hoạt động
sáu dây chuyền kiểm định và hai đơn vị đăng kiểm.
“Riêng chín tháng đầu năm 2019, thực hiện 25 đợt
kiểm tra chuyên ngành các đơn vị đăng kiểm, phát
hiện và xử lý kỷ luật đình chỉ có thời hạn đối với 15
đăng kiểm viên; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới với Trung tâm
Đăng kiểm 9803D…” - Bộ GTVT cho biết.
Liên
quan đến
công tác
đào tạo,
sát hạch,
cấp giấy
phép lái
xe, Bộ
GTVT
cho biết
hiện nay
bộ đã
chỉ đạo
các trung tâm sát hạch lái xe lắp camera giám sát
phòng sát hạch lý thuyết và công khai hình ảnh
ra màn hình để người dân giám sát. Bên cạnh đó,
chụp ảnh ngẫu nhiên thí sinh trong quá trình sát
hạch thực hành lái xe trong hình và trên đường để
tránh tình trạng thi thay.
Quá trình sát hạch lý thuyết, lái xe trong hình và
đường được thực hiện trắc nghiệm trên máy tính,
chấm điểm tự động. Mỗi thí sinh sau khi sát hạch
xong máy tính tự in ra kết quả sát hạch nhằm xác
nhận kết quả.
Trong năm 2020, Bộ GTVT cho biết sẽ yêu cầu
các cơ sở đào tạo lái xe ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác quản lý đào tạo để nhận dạng và
đảm bảo theo dõi thời gian học lý thuyết môn học
pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên.
“Đồng thời bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe
trang bị và duy trì cabin học lái xe ô tô, lắp đặt thiết
bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên
đường và bổ sung nội dung học lái xe ô tô bằng
phần mềm mô phỏng tình huống giao thông…” - Bộ
GTVT khẳng định.
Ngoài ra, Bộ GTVT cũng chỉ đạo tăng cường
kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm bị tạm giữ
hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe nhưng cố
tình gian dối để xin cấp lại giấy phép lái xe; hoặc
các trường hợp cố tình báo mất để xin cấp lại giấy
phép nhiều lần.
PHÚ PHONG
PhóThủ tướng yêu cầu tập trung lập quy hoạch đô thị sân bay,
quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
Phó Thủ tướng
TrịnhĐình
Dũng kiểm
tra
tại khu vực
xây dựng khu
tái định cư
phục vụ dự án
sân bay
Long Thành.
Ảnh: V.LONG
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính
phủ về tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc
trong triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông
cấp bách của Bộ GTVT.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT xử lý nghiêm các
trường hợp trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ; yêu cầu bộ
trưởng chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ ràng, có thời hạn hoàn
thành cụ thể, tìm nguyên nhân nếu để xảy ra chậm trễ.
Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính chủ động, tích cực xử
lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án. Các bộ, ngành,
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và địa
phương phối hợp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ,
không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
Đối với ba dự án đầu tư công thuộc dự án đường bộ cao
tốc Bắc-Nam phía đông, Chính phủ khẳng định đảm bảo đủ
vốn cho các dự án. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ đoạn Cam
Lộ - La Sơn (khởi công tháng 9). Đồng thời yêu cầu đây phải
là dự án mẫu mực, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng,
đảm bảo chất lượng. Đối với hai dự án thành phần còn lại
Cao Bồ - Mai Sơn và cầu Mỹ Thuận 2, Bộ GTVT phối hợp
với các địa phương liên quan sớm triển khai thi công, khởi
công, đấu thầu đảm bảo thời gian tiến độ và chất lượng.
Về đầu tư, xây dựng cầu Rạch Miễu 2 trên quốc lộ 60, Thủ
tướng nhận định quốc lộ 60 là tuyến trục dọc ven biển kết nối
TP.HCM với các tỉnh duyên hải ĐBSCL; kết nối các cảng
biển, khu kinh tế ven biển trong vùng.
Hiện nay cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 chỉ có hai làn
xe, việc lưu thông thường xuyên quá tải, ùn tắc giao thông
nghiêm trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu lập báo cáo đề xuất
đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 là cần thiết. Theo đó
Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT, Tài chính sớm xem xét đề nghị
của Bộ GTVT về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án.
Với dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông,
Thủ tướng giao Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan
xem xét, đưa vào sử dụng nếu bảo đảm tuyệt đối an toàn. Những
sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Các dự án cải tạo đường cất cánh, hạ cánh, đường lăn sân
bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Thủ tướng giao Tổng Công ty
Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương đề xuất Bộ GTVT và
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phương án đầu
tư nâng cấp… “Khắc phục ngay các hư hỏng đường cất cánh,
hạ cánh, đường lăn tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, bảo
đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sự cố uy hiếp an toàn
hàng không…” - Thủ tướng chỉ đạo.
VIẾT LONG
Thủ tướng: Xây cầuRạchMiễu2 là cần thiết
Cục Đăng kiểmViệt Namtiến hành kiểmtra
nhiều trung tâmđăng kiểm. Ảnh: PHÚPHONG
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...20
Powered by FlippingBook