140-2020 - page 3

3
Thời sự -
Thứ Tư 24-6-2020
Có hướng dẫn, vẫn ách tắc
Nhiều quận, huyện cho rằng hướng dẫn của sở, ngành chưa rõ nên không thể thực hiện.
VIỆTHOA
N
hững vướng mắc liên quan
đến quy hoạch đất hỗn hợp
(ĐHH) và dân cư xây dựng
mới (DCXDM) đã được nhiều cấp
chính quyền nhìn nhận, đề xuất, kiến
nghị lên cơ quan có thẩm quyền.
Từ năm 2018, UBND TP đã chỉ
đạo các sở QH-KT, TN&MT, Xây
dựng hướng dẫn 24 quận, huyện
thực hiện. Một số sở đã có hướng
dẫn, tuy nhiên các quận, huyện vẫn
không thực hiện được.
Ba nhóm giải pháp gỡ
vướng với đất hỗn hợp
Từ kết quả rà soát, tại Báo cáo
3272/2018, Sở QH-KT đã đề xuất
ba nhóm giải pháp để giải quyết
quyền lợi của người dân có nhà,
đất nằm trong quy hoạch ĐHH.
Cụ thể, nhóm 1 chiếm tỉ lệ trên
50% tổng diện tích quy hoạch
ĐHH, gồm nhà ở kết hợp chức
năng thương mại - dịch vụ - văn
phòng, không có chức năng công
viên cây xanh, công trình công
cộng. Hiện trạng có nhiều nhà ở,
đất ở của người dân, ảnh hưởng
lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp
của người dân.
Nhóm 2 chiếm khoảng 30%
tổng diện tích quy hoạch ĐHH,
cơ cấu chức năng không có nhà
ở. Chủ yếu là công trình thương
mại - dịch vụ - văn phòng, một số
ít có bố trí thêm công trình công
cộng, công viên cây xanh. Theo Sở
QH-KT, nguồn gốc đất chủ yếu là
nhà xưởng, cơ sở sản xuất ô nhiễm
cần phải di dời. Hiện trạng không
có nhà ở, đất ở của người dân nên
không ảnh hưởng lớn đến quyền
lợi hợp pháp của họ.
Nhóm 3 chiếm khoảng 20%
tổng diện tích quy hoạch ĐHH.
Cơ cấu các chức năng có nhà ở
kết hợp thương mại - dịch vụ - văn
phòng. Một số có hiện trạng dân số
cao, thiếu chỉ tiêu công trình công
cộng và công viên cây xanh. Đây
là các khu vực dọc theo các trục
giao thông chính, xung quanh ga
metro, khu nhà ở lụp xụp, cần thu
hút dự án đầu tư xây dựng để tái
thiết đô thị. Hiện trạng có nhiều
nhà ở, đất ở của người dân. “Đây
là khu vực phát sinh nhiều vướng
mắc, gặp nhiều khó khăn trong quá
trình giải quyết, tháo gỡ nhằm đảm
bảo quyền lợi của người dân” - Sở
QH-KT nhận định.
Sở QH-KT đề xuất cấp phép xây
dựng (CPXD) chính thức với nhóm
1, CPXD có thời hạn với nhóm 2.
Riêng nhóm 3, Sở QH-KT đề xuất
chưa CPXD chính thức. Sở này cho
rằng để đảm bảo quyền lợi người
dân, Sở QH-KT sẽ phối hợp với
quận, huyện rà soát, điều chỉnh đồ
án quy hoạch 1/2000. Theo đó, sẽ
tách khu vực có nhiều nhà ở, đất
ở hiện hữu của người dân thành
chức năng đất ở hiện hữu.
Đối với việc tách thửa, Sở QH-
KT đề xuất quận, huyện căn cứ vào
Quyết định 60/2017 của UBND TP
để xem xét, giải quyết như đối với
khu vực quy hoạch chức năng đất
dân cư hiện hữu và dân cư hiện
hữu kết hợp cải tạo chỉnh trang.
Có giải pháp vẫn
giậm chân tại chỗ
Từ đề xuất của Sở QH-KT, tháng
11-2018, UBND TP đã có văn bản
chỉ đạo các sở Xây dựng, TN&MT
phối hợp với Sở QH-KT hướng
dẫn 24 quận, huyện thực hiện các
thủ tục liên quan đến CPXD, tách
thửa đất ở.
Sau chỉ đạo của UBND TP, Sở
Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với
24 quận, huyện để thống nhất nội
dung CPXD theo đề xuất của Sở
QH-KT. Đồng thời, gửi thông báo
kết luận cuộc họp của giám đốc sở
này đến 24 quận, huyện triển khai
thực hiện. Theo các quận, huyện,
Sở TN&MT đến nay vẫn chưa có
hướng dẫn cụ thể về việc tách thửa
theo chỉ đạo của UBND TP.
Với những động thái này, những
vướng mắc liên quan đến hai chức
năng quy hoạch nêu trên tưởng đã
có lối ra. Tuy nhiên, thực tế quận,
huyện vẫn bị lúng túng, không
thể triển khai như hướng dẫn. Do
đó, hồ sơ của người dân liên quan
đến việc tách thửa, chuyển mục
đích sử dụng đất, CPXD vẫn tiếp
tục vướng.
Trước thực trạng đó, tháng 8-2019,
Ban Đô thị - HĐND TP đã tổ chức
khảo sát về những vướng mắc trong
thủ tục xây dựng và đất đai đối với
các khu vực quy hoạch có chức
năng sử dụng ĐHH và DCXDM
tại một số quận, huyện. Kết quả là
các quận, huyện đều không thực
hiện được theo hướng dẫn trên.
Cụ thể, huyện Hóc Môn cho biết
địa phương này gặp nhiều khó khăn,
trở ngại khi có nhiều khu vực, ô
phố không nằm trong ba nhómđược
phân loại. Hiện trạng có nhiều thay
đổi, biến động so với thời điểm lập,
thẩm định và phê duyệt quy hoạch
(2011-2013). “Các khu vực thuộc
nhóm 1, nhóm 3 đều tập trung
nhiều nhà ở hiện hữu, việc xem
xét CPXD chính thức cho nhóm
1 và không giải quyết cho nhóm
3 sẽ dẫn đến sự so bì, khiếu nại,
gây khó khăn trong công tác quản
lý” - huyện Hóc Môn báo cáo với
đoàn giám sát.
Trong khi đó, quận 3 cho rằng
hướng dẫn phân nhóm của Sở
QH-KT chưa được pháp lý hóa
nên quận này chưa thực hiện. Việc
CPXD, quận 3 chỉ giải quyết cấp
giấy phép có thời hạn đối với công
trình nhà ở trong khu quy hoạch
ĐHH do chưa có hướng dẫn chính
thức của Sở Xây dựng.
Quận 12 cũng chỉ CPXD tạm,
không cho tách thửa, chuyển mục
đích đối với ĐHH. Trao đổi với
Pháp Luật TP.HCM
, UBND quận
12 lý giải: Dù trong ĐHH có đất
ở nhưng chưa xác định được vị trí
nằm ở đâu trong đồ án quy hoạch.
Do vậy, chưa có cơ sở để xem xét,
giải quyết như hướng dẫn nêu trên.
Còn các huyện Bình Chánh, Nhà
Bè, quận Thủ Đức chỉ CPXD tạm
cho cả ĐHH lẫn đất DCXDM, các
hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích
sử dụng đất thì từ chối giải quyết.
Đất dân cư xây dựng mới:
Quận, huyện nơi xả,
nơi siết
Riêng về quy hoạch đất DCXDM,
Sở QH-KT cho rằng giải pháp tháo
gỡ sẽ “dễ thực hiện” do nhu cầu
xây dựng nhà ở của người dân phù
hợp chức năng sử dụng đất được
duyệt là đất ở (đất DCXDM bản
chất cũng là đất ở - PV). Do vậy,
Sở QH-KT đề xuất các địa phương
căn cứ vào các quy định pháp luật
về xây dựng hiện hành để CPXD
chính thức cho người dân. Tuy nhiên,
trên thực tế, mỗi địa phương đang
có cách làm khác nhau.
Theo ghi nhận của
Pháp Luật
TP.HCM
, phần lớn với đất dân cư
xây dựng mới, các quận, huyện chỉ
CPXD có thời hạn và không công
nhận tài sản trên đất. Đồng thời,
chưa giải quyết chuyển mục đích,
tách thửa như tại quận Thủ Đức,
các huyện Nhà Bè, Bình Chánh,
Hóc Môn… Tuy nhiên, cũng có
một số quận, huyện cấp giấy phép
xây dựng chính thức đối với đất
DCXDM như các quận 12, Bình
Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh...
Quận 12 có 621 ha đất DCXDM,
chiếm khoảng 27,5% diện tích đất
ở. “Đối với các khu vực có chức
năng đất ở xây dựng mới và các
chức năng ở khác ngoài đất ở hiện
hữu hoặc hiện hữu kết hợp chỉnh
trang, quận 12 chỉ xem xét, giải
quyết hồ sơ chuyển mục đích sử
dụng đất và CPXD chính thức.
Chưa có cơ sở để giải quyết đối với
hồ sơ tách thửa” - đại diện UBND
quận 12 cho biết.
Tại quận Bình Tân, ông Nguyễn
Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND
quận, cho biết để tháo gỡ vướng
mắc đối với đất DCXDM, quận
này đã đề xuất điều chỉnh 18 đồ
án quy hoạch chi tiết 1/2000 được
duyệt giai đoạn 2007-2008 (khoảng
2.588 ha, chiếm hơn 50% diện tích
toàn quận) thành tám đồ án và đã
được UBND TP phê duyệt. Điều
đặc biệt, trong tám đồ án mới này
không còn đất quy hoạch DCXDM.
Theo đó, hơn 200 ha đất DCXDM
trước đây đã được điều chỉnh thành
đất ở hiện trạng, đất ở ngắn hạn, dài
hạn, một phần chuyển sang ĐHH.
Theo ông Bình, đất ở ngắn hạn và
dài hạn nếu nằm trong khu vực có
quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc có
quy chế quản lý quy hoạch kiến
trúc hoặc thiết kế đô thị thì sẽ cấp
giấy phép xây dựng chính thức.
Quận Gò Vấp hiện cũng căn cứ
vào quy chế quản lý quy hoạch
kiến trúc đô thị chung, quy hoạch
1/2000 và tiêu chuẩn thiết kế để
cấp giấy phép xây dựng chính thức
và cho tách thửa với hai chức năng
quy hoạch đất DCXDM và ĐHH.
Riêng tại quận 9 thì cho tách
thửa, chuyển mục đích và CPXD
chính thức với quy mô tối đa sáu
tầng với đất DCXDM thấp tầng.
Đối với đất dân cư xây dựng cao
tầng, ĐHH thì cấp giấy phép xây
dựng có thời hạn với quy mô tối
đa ba tầng nhưng chưa giải quyết
cho tách thửa, chuyển mục đích.•
Bài 3: Thuật ngữ quy hoạch
từ trên trời rơi xuống
Quận 3 cho rằng
hướng dẫn phân nhóm
của Sở QH-KT chưa
được pháp lý hóa nên
quận này chưa thực
hiện. Việc CPXD, quận
3 chỉ giải quyết cấp
giấy phép có thời hạn
đối với công trình nhà
ở trong khu quy hoạch
ĐHH do chưa có hướng
dẫn chính thức của Sở
Xây dựng.
TP.HCM: Lối ranào
cho 14.000 ha đất
vướng quy hoạch?
- Bài 2
Khu vực dọc theo đường 24, phường Linh Trung, quận ThủĐức nằmtrong quy hoạch đất dân cư xây dựngmới, người dân chỉ được cấp phép xây dựng tạm, không
được chuyểnmục đích, tách thửa. Ảnh: VIỆTHOA
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook