085-2021 - page 14

14
Bạn đọc -
ThứBa20-4-2021
4 lý do không nên nhận bảo hiểm
xã hội một lần
Khi nhận bảo hiểmxã hội một lần, người lao động sẽ thiệt thòi, chưa đến tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền
dưỡng già.
VIẾT LONG
Việc người lao động
(NLĐ) nhận bảo hiểm
xã hội (BHXH) một lần,
tự rời khỏi hệ thống BHXH
là thực trạng đáng lo ngại,
không chỉ ảnh hưởng trực
tiếp đến quyền lợi mà còn
làm ảnh hưởng tới tình hình
kinh tế - xã hội cũng như việc
đảm bảo an sinh xã hội…”.
BHXH Việt Nam khẳng
định như vậy về việc thời
gian gần đây, do ảnh hưởng
của dịch COVID-19, nhiều
lao động nghỉ việc, mất việc
nên đã lựa chọn nhận BHXH
một lần.
Thiệt đơn thiệt kép
Theo thống kê của BHXH
Việt Nam, ba tháng đầu năm
2021, số người hưởng BHXH
một lần tăng hơn 20,5% so
với cùng kỳ năm 2020. Điều
này đồng nghĩa với việc trong
tương lai những NLĐ này khi
đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có
thu nhập hằng tháng từ lương
hưuvà khôngđược cấp thẻ bảo
hiểm y tế (BHYT) miễn phí
để chăm sóc sức khỏe về già.
BHXH Việt Nam khuyên
người dân không nên nhận
BHXHmộtlầnvìbốnlýdosau:
Thứ nhất,
theo quy định
hiện hành, tổng mức đóng
BHXHvào quỹ hưu trí, tử tuất
là 22%mức tiền lương tháng
làm căn cứ đóng BHXH của
NLĐ. Trong đó, NLĐ đóng
8% và người sử dụng lao
động đóng 14%, tổng mức
đóng vào quỹ BHXH hằng
năm bằng 2,64 tháng lương.
Nếu lãnh BHXH một lần,
NLĐ sẽ mất đi khoảng 1,14
tháng lương đối với mỗi năm
đóng BHXH trước năm 2014
và khoảng 0,64 tháng lương
đối với mỗi nămđóng BHXH
sau năm 2014.
Thứ hai,
khi nhận BHXH
một lần, NLĐ sẽ không còn
cơ hội được hưởng lương hưu,
không có nguồn thu nhập ổn
định hằng tháng để đảm bảo
cho cuộc sống khi về già. Từ
đó dẫn đến các hệ lụy thiệt
thòi khác cho NLĐ như:
- Không được cấp thẻ
BHYT miễn phí để hưởng
các quyền lợi về khám chữa
bệnh BHYT, chăm sóc sức
khỏe khi tuổi già, độ tuổi dễ
gặp bất trắc về sức khỏe nhất
của mỗi người. Trong khi đó,
người được hưởng lương hưu
sẽ được cấp thẻ BHYT miễn
phí trong suốt thời gian được
hưởng lương hưu.
-Thânnhân củaNLĐkhông
được hưởng chế độ tử tuất
khi không may NLĐ qua đời.
Thứ ba
, nếu NLĐ gặp khó
khăn trước mắt (do mất việc
làm, giảm sút thu nhập gây
nên) thì hoàn toàn có thể bảo
lưu thời gian đóng BHXH, để
khi có điều kiện thì tiếp tục
thamgiaBHXHbắt buộc hoặc
tham gia BHXH tự nguyện.
Ngoài ra, trong giai đoạn
bảo lưu thời gian đóngBHXH,
nếu khôngmay NLĐ qua đời,
gia đình được hưởng trợ cấp
mai táng, thân nhân được
hưởng trợ cấp tuất...
Ngược lại, khi NLĐđã nhận
BHXH một lần, nếu lại tham
gia BHXH sẽ không được
cộng nối thời gian đã đóng
BHXH trước đó, dẫn đến
khi đủ tuổi nhận lương hưu
có thể không đủ điều kiện về
thời gian đóng để được nhận
lương hưu. Nếu NLĐ đủ điều
kiện về thời gian đóng để
được nhận lương hưu thì mức
lương hưu cũng không cao.
Thứ tư,
người tham gia
BHXH khi hưởng lương hưu
thì mức lương hưu được điều
chỉnh định kỳ theo chỉ số giá
tiêu dùng và mức tăng trưởng
kinh tế. Từ năm2003 đến nay,
Nhà nước đã điều chỉnh tăng
lương hưu 17 lần, với mức
tăng khoảng 7,5% đến 9,3%
cho mỗi lần điều chỉnh tùy
theo nhóm đối tượng.
Cảm thấy rất tiếc cho
người lao động
Ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng
ban Thực hiện chính sách
BHXH, BHXHViệt Nam, cho
biết rất tiếc nuối khi NLĐ lựa
chọn phương án nhận BHXH
một lần, thay vì lựa chọn bảo
lưu thời gianđãđóngvàđợi khi
nào có điều kiện tiếp tục tham
gia BHXH, tích lũy để hưởng
lươnghưukhi hết tuổi laođộng.
Khi NLĐ nhận BHXHmột
Hiện có nhiều người dân đăng ký thamgia bảo hiểmtự nguyện để về già có lương hưu. Ảnh: V.LONG
Hưởng lương hưu sẽ được lợi hơn
BHXHViệt Namđưa ramột ví dụ đơn cử về trường hợp
NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH với mức bình quân tiền
lương đóng BHXH là 4 triệu đồng/tháng. Giả định NLĐ
này đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH
một lần trong năm 2021 như sau:
- Nếu hưởng lương hưu,
lao động nam có thể sẽ nhận
đượcmức lương hưu là 1.880.000 đồng/tháng.Tính theo
tuổi thọ bình quân của nam giới là 71 năm thì số tháng
hưởng lương hưu là 129 tháng. Tổng số tiền người đó
được hưởng từ quỹ BHXH là 273.973.400 đồng, trong đó:
+
Tổng tiền lương hưu nhận được từ khi đủ 60 tuổi ba
tháng đến khi chết: 129 x 1.880.000 đồng = 242.520.000
đồng.
+
Mua thẻ BHYT (4,5%): 10.913.400 đồng.
+
Trợ cấp mai táng phí khi qua đời: 10 tháng lương cơ
sở, tương đương 14.900.000 đồng.
+
Trợ cấp tuất (giả định tuất một lần thấp nhất bằng
ba tháng lương hưu): 5.640.000 đồng.
Với lao động nữ, do tỉ lệ hưởng lương hưu của nữ lớn
hơn (55%) và thời gian hưởng lương hưu của nữ dài hơn
nam nên tổng số tiền mà một lao động nữ trong ví dụ
này sẽ được hưởng từ quỹ BHXH là 572.864.000 đồng.
Đó là chưa kể có những người đang hưởng lương
hưu khi qua đời, nếu có thân nhân đủ điều kiện sẽ được
hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.Trên thực tế đã có những
người cha, mẹ, vợ, chồng, con được hưởng trợ cấp tuất
hằng tháng vài chục năm sau khi con, vợ/chồng, cha/
mẹ của họ qua đời.
- Trong khi đó, giả sử NLĐ ra nước ngoài để định cư
hoặc mắc bệnh hiểm nghèo đến tính mạng nếu nhận
BHXH một lần, đối với cả nam và nữ đều thực hiện theo
cách tính như sau: 4 triệu đồng x (1,5 x 13 + 2 x 7) = 134
triệu đồng.
Như vậy, nam giới hưởng lương hưu sẽ lợi hơn nhận
BHXHmột lần 139.973.400 đồng; con số tương ứng này
ở nữ giới là 438.864.000 đồng.
Nếu so với hưởng lương hưu thì nhận BHXHmột lần là
rất thiệt thòi cho NLĐ. Người tham gia BHXH khi hưởng
lương hưu được hưởng rất nhiều quyền lợi. Thực tế đã
cho thấy chính lương hưumới là chỗ dựa vững chắc cho
NLĐ khi về già, khi không còn khả năng để lao động tạo
thu nhập.
Ông Đỗ Ngọc Thọ,
Trưởng ban Thực
hiện chính sách
BHXH, BHXH Việt
Nam, cho biết rất
tiếc nuối khi NLĐ
lựa chọn phương án
nhận BHXH một
lần thay vì lựa chọn
bảo lưu thời gian
đã đóng.
lần, NLĐsẽ thiệt thòi rất nhiều
bởi chưa đến tuổi nghỉ hưu
đã tiêu hết tiền dưỡng già.
Đến khi về già thì không
được hưởng lương hưu, phải
sống phụ thuộc vào con, cháu
và xã hội.
“Nếu không may bị bệnh,
không có thẻ BHYT, họ còn
phải đốimặt với nguycơkhông
chi trả nổi chi phí khám chữa
bệnh chỉ sau một lần mắc
bệnh, nằm viện thời gian dài.
NLĐ có thể phải đối mặt với
tình trạng nghèo đói, kiệt quệ,
trở thành gánh nặng đối với
gia đình và xã hội” - ông Đỗ
Ngọc Thọ phân tích.•
Chụpảnh làmcăn cước côngdân cóđược để râu?
Ảnh chân dung của công dân khi làm căn cước công dân là ảnh chụp chính diện, đầu để trần, rõmặt, rõ hai tai, không đeo kính.
Tôi có sở thích để râu quai nón. Tôi
đã để bộ
râu của mình được năm năm và hiện râu có độ
dài che kín gần nửa khuôn mặt. Qua báo, đài, tôi được
biết là khi chụp ảnh chân dung làm căn cước công dân
(CCCD) thì phải để rõ mặt.
Vậy xin hỏi trường hợp của tôi có phải cắt bỏ râu để
chụp ảnh làm CCCD không?
Bạn đọc
Văn Đoàn
(Hà Nội)
Luật sư
Bùi Quốc Tuấn
,
Đoàn Luật sư TP.HCM
, trả
lời: Điều 1 Thông tư 40/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ
sung điểm d khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016 quy định:
Ảnh chân dung của công dân là ảnh chụp chính diện, đầu
để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính.
Đối với công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được phép
mặc lễ phục tôn giáo, dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì
được giữ nguyên khi chụp ảnh thẻ CCCD nhưng phải bảo
đảm rõ mặt.
Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc
khi chụp ảnh thẻ CCCD, công dân sẽ không được để râu.
Tuy nhiên, cần lưu ý là ảnh chân dung phải được chụp rõ
mặt, rõ tai để dễ dàng nhận diện các đặc điểm nhận dạng
trên gương mặt của công dân.
Vì vậy, trong trường hợp công dân để râu chen kín mặt,
che kín các đặc điểm về nhận dạng trên gương mặt (chấm
đen, sẹo, nốt ruồi…) sẽ dẫn đến việc thu thập đặc điểm
nhận dạng của cơ quan quản lý CCCD gặp khó khăn.
Mặt khác, khi công dân để râu khi chụp ảnh CCCD, về
sau lại bỏ đi bộ râu thì rõ ràng sẽ làm ảnh chân dung trên
thẻ CCCD khác đi với gương mặt thực tế, ảnh hưởng đến
việc sử dụng thẻ của người dân.
Do đó, khi chụp ảnh làm CCCD, bạn không nên để râu
quá dài đến mức che đi phần nào đó của gương mặt.
TRÚC PHƯƠNG
1...,3,4,5,6,7,8-9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook